Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet Jelena ...

na kolagen u subendotelu), aktivacije (morfološke i funkcionalne promjene trombocita) i ... CARBOMED granule, aktivni medicinski ugljen u prahu. (Jadran ... Adcock DM, Gosselin R. Direct Oral Anticoagulants (DOACs) in the Laboratory: 2015.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet Jelena ... - Srodni dokumenti

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet Jelena ...

na kolagen u subendotelu), aktivacije (morfološke i funkcionalne promjene trombocita) i ... CARBOMED granule, aktivni medicinski ugljen u prahu. (Jadran ... Adcock DM, Gosselin R. Direct Oral Anticoagulants (DOACs) in the Laboratory: 2015.

Sveučilište u Zagrebu FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET ...

METODE ODREĐIVANJA AST-a, ALT-a, GGT-a, ALP-a i ukupnog. BILIRUBINA. ... Gama glutamil transferaza, GGT je membranski vezujući enzim koji je esen-.

sveučilište u zagrebu farmaceutsko‐biokemijski fakultet jasenka ...

PSS studij: Klinička farmacija. Mentor rada: Dr. sc. Ivan Milas, viši znanstveni suradnik, Medicinski fakultet. Specijalistički rad obranjen je dana 16.04.2015. g. na.

sveučilište u zagrebu farmaceutsko-biokemijski fakultet mirela ...

Srećko Marušić. Rad ima 63 ... ZU Ljekarne Vaše zdravlje, Vrbskih žrtava 125, Gornja Vrba. 7. Ljekarna ... Ljekarna Marušić, Trg A. Starčevića 24, Donji Miholjac.

sveučilište u zagrebu farmaceutsko-biokemijski fakultet ana udina ...

ekstrakt bijelog graha u obliku 500 mg kapsule. 30,6% ispitanika verum skupine izgubilo je najmanje 5% teţine, dok je kod placebo skupine gubitak teţine ...

sveučilište u zagrebu farmaceutsko-biokemijski fakultet suvremeni ...

Glavna uloga željeza, u organizmu čovjeka, je da prenosi kisik. Željezo je dio hemoglobina. Hemoglobin je sastavljen od četiri polipeptidne podjedinice ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI ...

čaj lijek. UP/I-530-09/09-. 02/356. 0012. 10. 2013. 2. Sena list. Suban, Samobor. 100 čaj hrana. L15315. 31. 01. 2014. 3. Sena list. Agristar, Višnjevac. 100 čaj.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO‐BIOKEMIJSKI ...

Martina Bencetić Marijanović. KRIVOTVORENI ... Europska agencija za lijekove (EMA) je dana 1. srpnja 2015. godine objavila zajednički logo za internetske ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Jelena ...

cerebrospinalni likvor, engl. cerebrospinal fluid. CT kompjutorizirana tomografija, engl. computerized tomography. DK donji kvartil. EEG elektroencefalografija.

Farmaceutsko – biokemijski fakultet

najveće vrijednosti. Korisniji pokazatelj varijabilnost podataka je interkvartilni raspon (raspon između prvog i trećeg kvartila). Prvi kvartil nam definira granicu.

izvješće - farmaceutsko-biokemijski fakultet

Stalne su nastavne baze Fakulteta: KB “Dubrava”, KB “Sestre milosrdnice” i KBC Zagreb ... Farmacija i 5 iz znanstvene grane Medicinska biokemija. od ukupnog ...

izvješće report - farmaceutsko-biokemijski fakultet

24 pro 2013 ... Farmebs 2013. //. Dana 9. lipnja 2013. održan je 2. simpozij studenata farmacije i medicinske biokemije (FAR-. MEBS 2013) na kojem je ...

vodič za brucoše - farmaceutsko-biokemijski fakultet

Iksica je magnetska kartica s osobnim podacima i fotografijom studenta putem ... Zatražite pomoć: nastavnici, studenti-mentori, Studentska poslovnica, dekan i ...

samoanaliza - farmaceutsko-biokemijski fakultet - unizg

Molba za prijelaz predaje se u Studentsku polsovnicu najkasnije sedam dana prije ... knjižnice Vašega visokog učilišta i radno vrijeme kada je ona otvorena za.

Untitled - farmaceutsko-biokemijski fakultet - unizg

Marija Kindl, dr. sc. Stribor Marković i drugi gostujući stručnjaci. Unaprijedite postojeća i usvojite nova znanja i vještine u području fitofarmacije i dijetoterapije na.

mikotoksini naši svagdašnji - farmaceutsko-biokemijski fakultet

Ergot(gangrenozni ergotizam). • Claviceps purpurea. • Vatra sv. Ante. • Probavni sustav, SŽS. • Povraćanje, dijareja, svrbež, manija, psihoze. • Vještice iz ...

Zakona o javnoj nabavi - farmaceutsko-biokemijski fakultet

XL Agencija, Šarengradska 1, Zagreb. 7. Calmex, Rabynska 5, Prag. 8. LV Haustor, Potočnjakova 7, Zagreb. 9. GK Haustor, Potočnjakova 7, Zagreb. 10.

vodič za brucoše - farmaceutsko-biokemijski fakultet - unizg

VODIČ ZA BRUCOŠE. 4. 2018./2019. SADRŽAJ. 1. Farmaceutsko-biokemijski fakultet. 1.1. Kratka povijest fakulteta. 1.2. O nama. 1.3. Struktura studija. 2. Pravila ...

Opis predmeta - Studij farmacije - farmaceutsko-biokemijski fakultet

OPIS PREDMETA. 2.1. Ciljevi predmeta. Upoznati povijesni razvoj studija farmacije na Sveučilištu u Zagrebu i ljekarništva u Hrvatskoj, strukturu i tijek.

Studij medicinske biokemije - farmaceutsko-biokemijski fakultet - unizg

Zaključci i ishodi učenja studijskog programa Medicinska biokemija ... S. Kalenić i sur., Medicinska mikrobiologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2013. 9.

Herbarij "Fran Kušan" - farmaceutsko-biokemijski fakultet

Danas Herbarij "Fran Kušan" obuhvaća 34026 primjeraka vaskularnih biljaka i 1476 primjeraka lišajeva. Oko 25 % herbarijskih primjeraka vaskularnih biljaka ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO ... - CORE

Američka farmakopeja (USP) definira stabilnost kao mjeru do ... [10] Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima, Hrvatska farmakopeja. Narodne novine 2007 ...

sveučilište u zagrebu - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog ...

Nesteroidni antiinflamatorni lijekovi (NSAIL) skupina su lijekova s analgetskim, protuupalnim i antipiretskim djelovanjem te se zbog toga koriste za suzbijanje ...

područje biomedicine i zdravstva farmaceutsko-biokemijski ... - HRT

Monika Marušić, urednica i voditeljica; Petra Pekica, novinarka i voditeljica; Marija Renić, novinarka; Kristina Rubić, novinarka; Matej ... Boris Jeđud. Primjena ...

ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi - farmaceutsko-biokemijski ...

komore. Zdravstvene ustanove, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Hrvatska ljekarnička ... HRVATSKA FARMAKOPEJA 1/2 mjeseca. Metodologija ...

TIM FAKULTETI Dr.Ivanka Koder Krištof Farmaceutsko biokemijski ...

Farmaceutsko biokemijski fakultet. Draženka Car, ms. Teološki fakultet "Matija Vlačić Ilirik" ... NOVI ZAGREB SIGET. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije.

područje biomedicine i zdravstva farmaceutsko-biokemijski ... - unizg

2 svi 2011 ... rezultati trodimenzionalnog propuštanja pri čemu je rabljena naša originalna tehnika osmišljena ... Obrazloženje mentora, Hrvoje Arbanas, Arhitektonski fakultet ... Klasifikacija vrste vozila napravljena je na jednostavan i efikasan način koji pokazuje visoku ... Mercedes, Volkswagen, Hyundai, Mazda i Opel.

stručna aktivnost tijekom 2016. godine - farmaceutsko-biokemijski ...

Farmaceutski glasnik. 72, 2016, 1-22. Safić J, Bačić Vrca V, Ćorić L, Jukić I, Pepić I. Klinički aspekti lijekova podrijetlom iz ljudske plazme. Farmaceutski glasnik.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Filozofski fakultet Povijest JELENA ...

9 ruj 2016 ... 1 Igor Uranić, Stari Egipat. Povijest ... 2 Grga Novak, Egipat, Zagreb: Izdavački zavod Jugoslavenske ... Bijeli kruh bio je najčešća hrana i važna.

sveučilište u zagrebu filozofski fakultet sveučilišta u zagrebu ... - darhiv

4 ruj 2018 ... OPĆENITO O KNJIŽNICAMA GRADA ZAGREBA I GRADSKOJ KNJIŽNICI . ... povijesti i povijesnog razvoja Gradske knjižnice u Zagrebu.

Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Katedra ...

definicije prostitutke ili prostitucije, odnosno primjećuje postojanje zapanjujuće šarolikosti ... Žene i kazna zatvora, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka,.

sveučilište u zagrebu filozofski fakultet sveučilišta u zagrebu odsjek ...

doma započelo je tjelovježbeno društvo Hrvatski Sokol 1883. godine. ... kako je zbor u kazalištu sudjelovao na premijeri Prejčeve opere Vječni ženik i ... pretplati i tiskanju kompozicija Pere Ž. Ilića, letak s narudžbenicom zbornika Novi akordi,.

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet u Zagrebu Odsjek ... - darhiv

Referentna zbirka školske knjižnice - teorijski pregled . ... U diplomskom će se radu teoretski opisati referentna zbirka, građa od koje se ona sastoji i način na koji ...

sveučilište u zagrebu filozofski fakultet u zagrebu odsjek za ...

Zoonimi (bakalar, szczupak), hiperonimi zoonima (riba, rak) i njihove izvedenice (sumiaste ... procesu i govornik bira sastavnice prema značenju koje svezi želi dati (Menac 2007: 9). ... Nabrojane osobine frazema odnose se na frazeologiju u užem smislu. Ustaljeni ... pesce in 'acqua, portugalski- estar como peixe na água.

sveučilište u zagrebu učiteljski fakultet u zagrebu university of ...

UČITELJSKI FAKULTET U ZAGREBU. UNIVERSITY OF ZAGREB. FACULTY OF TEACHER EDUCATION ... [email protected] Tajnica uredništva / Board ...

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ...

30 pro 2017 ... svog oca, čini nam se danas ludom, kada ga je svaki strijelac mogao bez ... reda, Joso Krmpotić feldpater i dvorski kapelan, Blaž Bošnjak ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET U ZAGREBU ...

Ključne riječi: barok, Varaždin, palača, Herczer, Sermage, muzej ... Sermage prodaje palaču 1791. godine te tako palača dolazi u vlasništvo obitelji Drašković.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GEODETSKI FAKULTET ...

Kratofil. VII-8444. Geodetski fakultet 0007178318. Filip. Kratofil. VII-8445. Geodetski fakultet 0083210873. Dunja. Krce. VII-8907. Geodetski fakultet 0007177875.

1 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET ...

Izgled obrasca za evidenciju održane nastave. Izgled obrasca za voditelja predmeta ... pisane molbe studenta i vjerodostojne dokumentacije. (3) Studentu ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET

Anatomija i histologija sjemenika. 2. 2.2. Tumori sjemenika pasa. 4 ... 7. Hohšteter M., (2012.): Poredbena patologija tumora sjemenika psa i čovjeka u Republici.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET

9 pro 2014 ... kineziologijskih tretmana, od prostora, pregleda i dijagnostike do izrade, ... (termin odvijanja mjerenja, cijena, individualni zahtjevi u svezi ... Soric M, Turkalj M, Plavec D, Kucic D, Marusic I, Misigoj-Durakovic M. (2013).

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU UČITELJSKI FAKULTET

U Odluci o rokovima završetka studija za predbolonjske i bolonjske studente Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, KLASA: 602-04/12-01/233, URBROJ: ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Ana ...

Kuk (koksofemoralni ili bočni zglob, articulatio coxae) je kuglasti zglob između glave bedrene kosti i acetabuluma (slika 1.). Acetabularna jama je plitka i ne ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU METALURŠKI FAKULTET

Dakle, kod transformacija 2. reda specifični toplinski kapacitet pokazuje diskontinuitet u ... Promjena specifičnog toplinskog kapaciteta i entalpije za željezo s.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I ... - FSB

Proračun napona kratkog spoja, sila i naprezanja u kratkom spoju. • napon kratkog spoja transformatora potrebno je uvećati za iznos prema empirijskoj formuli.

Sveučilište u Zagrebu - Stomatološki fakultet

12 pro 2017 ... 1/40. Sveučilište u Zagrebu. Stomatološki fakultet. STATUT. STOMATOLOŠKOG FAKULTETA. (pročišćeni tekst) ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET ...

2018. koja će se održati u utorak 23.1.2018., u Velikoj vijećnici. Fakulteta s početkom u 9.00 sati ... Međunarodne manifestacije maslinara i uljara „Noćnjak 2018“.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU STOMATOLOŠKI FAKULTET ...

Lektor hrvatskog jezika: Marina Palihnić, profesorica hrvatskog jezika. Lektor engleskog jezika: Toni Bilić, magistar povijesti umjetnosti i engleskog jezika i.

SVEUĈILIŠTE U ZAGREBU GEOTEHNIĈKI FAKULTET

28 svi 2016 ... Hidrogram prikazuje protok vode u ovisnosti o vremenu pa se iz njega ... krivulje dijagrama od toĉke A do toĉke B je hidrogram otjecanja ...

Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet

Stomatološki fakultet. Informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka od strane voditelja obrade podataka. Sveučilište u Zagrebu Stomatološki Fakultet (u ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET ...

trajnih kobasica i sušenih mesa stara je više tisuća godina. ... Dakle, tijekom zrenja fermentiranih kobasica odvijaju se složeni mikrobiološki, ... chorizo, fuet.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ORGANIZACIJE I ... - FOI

20 svi 2014 ... (1) Uvjet za upis u III. semestar preddiplomskog studija jesu položeni predmeti iz I. semestra, te položni preduvjeti za upis najmanje 25 ECTS ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG ...

U cementnu pastu, mort ili beton se često dodaju tvari koje tijekom miješanja modificiraju ... a) Povećanje čvrstoće na taj način, da se smanji vodocementni omjer uz istu ... temperaturama omogućuju primjenu aluminatnog cementa za brze popravke. ... svježeg i otvrdnulog morta pripravljene su uzorci cementa, pijeska, vode.

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

15 sij 2019 ... Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima organiziraju. 54. hrvatski i 14. međunarodni simpozij agronoma. 17. - 22. veljače 2019. godine.

Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet

29 srp 2011 ... Hitna i krizna stanja u psihijatriji u prvom su redu klinički problem. Psihički zdravi ... psihofarmakologiju Psihijatrijske klinike Rebro. Od 2007.god. ... Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Centar za palijativnu medicinu ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I ...

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA. Ime: ... 1 Pravilnik o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva, čl.

Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet - MEF

vremena u Domu zdravlja Zagreb Centar, zdravstvena stanica Siget II. Specijalist je obiteljske medicine od 2006.godine. Disertaciju pod nazivom ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Doc. dr. sc ...

25 tra 2012 ... U svemiru prirodnih satelita ima jako puno, jer gotovo svako svemirsko tijelo kruži oko nekog drugog tijela. ... podvodne granice tektonskih ploča. Festival znanosti, 25.04.2012. ... GEOGRAFSKI POLOŽAJ HRVATSKE. Festival ...

SVEUĈILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ORGANIZACIJE I ...

Definira se e-nabava, razvoj e-nabave u EU i RH, rad na nadogradnji platforme ... e-nabava - for e-procurement EU Elektroniĉka javna nabava (engl. Strategy ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ... - HOTLab - Fer

Zapisnik s obrane doktorskog rada) priprema Studentska služba. Obranu vodi predsjednik(ca) Povjerenstva za obranu doktorskoga rada. Povjerenstvo ulazi u ...