Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

... da se protiv. Vas ne vodi (ili vodi) krivični postupak ... uvjerenje da se ne vodi krivični postu- pak protiv Vas ... koji se dobija na šalteru za izdavanje uvjerenja o.

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka - Srodni dokumenti

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

... da se protiv. Vas ne vodi (ili vodi) krivični postupak ... uvjerenje da se ne vodi krivični postu- pak protiv Vas ... koji se dobija na šalteru za izdavanje uvjerenja o.

Favorit pitanja KPP I 1. Pojam krivičnog postupka? 2. Šta je predmet ...

Šta se podrazumjeva pod međunarodnim izvorima krivičnog procesnog prava? 9. Navesti međunarodne sporedne izvore krivičnog procesnog prava ?. 10.

(stepeni sumnje) u fazama krivičnog postupka - Pravni fakultet Zenica

osnovnom (baznom) stepenu utvrđenosti činjenica. „Osnovi sumnje (indicije) pred- stavljaju bitnu kariku, jer faktički bez osnova sumnje nema ni istrage. Osnovi ...

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Na osnovi članka 38. Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima ("Narodne novine", br.

UVJERENJE O ODOBRENJU TIPA MJERILA

12 окт 2017 ... 5A;. 120A. Brojilo za konekciju kroz CT: Struje: - startna struja Ist: - minimalna struja ... brojila električne energije, daljinsko čitanje i kontrolu. Trofazna ... Osam digitalnih cifara (veličine 8 mm) u donjem desnom uglu displeja se.

uvjerenje o kvaliteti - Sitolor tvornica boja

SITOLOR TVORNICA BOJA d.o.o.. Osječka 280. HR – 35 000 Slavonski Brod. Namjena: je temeljni nalič na bazi akrilnog veziva, pigmenata i punila, posebno ...

izdavanje uvjerenje o sigurnosti za upravitelja ... - Hakom

MORSKIM LUKAMA, LUKAMA UNUTARNJIH VODA I ROBNIM TERMINALIMA. • OPĆE. • Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN br.

Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak - Sud Bosne i Hercegovine

Za izdavanje uvjerenja da se ne vodi krivični postupak protiv vas potrebno je dostaviti: •. Zahtjev za izdavanje uvjerenja. •. Fotokopija lične karte za fizička lica.

Popis ovlaštenih osoba koje posjeduju uvjerenje za obavljanje ...

23 srp 2014 ... Ante. Vrdoljak. VŠS inženjer pomorskog prometa 351-01/14-01/791 ... Ante. Seljak Jakovčev. SSS elektroničar. 351-01/15-01/131.

terorizam kao savremena kategorija nacionalnog krivičnog ...

Docent na Kriminalističko- policijskoj akademiji, [email protected] ... dela terorizma videti: Ivana Bodrožić,„Krivično delo terorizma i njegova obeležja“, ...

Prijedlozi za usklađivanje krivičnog zakonodavstva - Potpisujem.org

odnošaj sa djetetom od trenutnih 14. godina na 16. godina starosti, te se ... Ključne riječi: Istanbulska konvencija, krivično zakonodavstvo FBiH, zaštita žena i ... porast broja slučajeva „prodaje nevjesta“ naročito među marginaliziranim ...

Nezastarivost krivičnog gonjenja i izvršenja kazne Član 129

(2) Krivično djelo je učinjeno nečinjenjem kad je učinilac propustio činjenje koje je ... Odredbe opšteg dijela ovog zakonika važe za sva krivična djela odreena ...

Pravosudje po mjeri djeteta u kontekstu krivicnog prava - Prnjavorac

2) OBAVEZA SPRJEČAVANJA POVREDA PRAVA DJETETA . ... Iako se djeca mogu pojaviti u svim sudskim postupcima u svojstvu stranke, oštećenika ili svje- ... mjernosti koje se provlači kao zlatna nit kroz cijelu sudsku praksu Konvencije ...

ažurirani statut međunarodnog krivičnog suda za bivšu ... - ICTY

članu 13 Statuta. 3. Stalne sudije izabrane u skladu s ovim članom biraju se na mandat od četiri godine. Uslovi službe su isti kao i za sudije Međunarodnog suda ...

provaljivanje kao oblik izvršenja krivičnog dela teške krađe - CEEOL

Ključne reči: Teška krađa, provaljivanje, krivično delo, nedozvoljena imovinska korist, tuđa stvar, prisvajanje. UVOD. U teoriji krivičnog prava, krivična dela protiv ...

Primena instituta nužne odbrane u teoriji i praksi krivičnog prava

издваја нужна одбрана као општи, објективни основ који искључује постојање кривичног дела”. Нужна одбрана је од давнина сматрана правом (па чак у.

Zoran Stojanović, Preventivna funkcija krivičnog prava - Pravni fakultet

menskog elementa u smislu da se prevencija preduzima pre, a represija posle izvrše- nog krivičnog dela postaje relativna. Naime, represija nije okrenuta samo ...

Odluka o pokretanju postupka

8 kol 2019 ... Tiplovi za stiropol kom. 1.000. 16. Ljepilo za stiropol 25/1 kg. 2.000. 17. Nabavka I isporuka betonskih cijevi Ø 1000 mm,. Obračun po komadu ...

Pismena upravnog postupka

Plan klasifikacijskih oznaka - primjer 1 ... Klasifikacijska oznaka označava predmet, a urudžbeni ... urudžbeni zapisnik se uvezuju u jednu ili više knjiga.

načela parničnog postupka

U parničnom postupku važe načela: dispozicije, raspravno načelo, kombinacije ... načelo slobodnog sudijskog uvjerenja i načelo savjesnosti i poštenja. Načelo ...

prijedlog za pokretanje postupka - Gong

14 lip 2017 ... ... Klasa: 080-02/17-02/145;. · Urbroj: 5030115/1-17-01; c) ministra pravosuđa Ante Šprlje, Klasa: 080-02/17-02/143; Urbroj: 5030115/1-17-01;.

OBJAŠNJENJE KOMPJUTERIZOVANOG TRANZITNOG POSTUPKA

23 јан 2015 ... Ovaj sporazum generalno propisuje obrazac carinske deklaracije za ... CT postupak može se sprovoditi na osnovu T1 i T2 postupka, a koji ...

2.3 SPECIFIČNOSTI POSTUPKA ZAVARIVANJA PRAŠKOM ...

zavarivanje se vrši uz veliku jakost struje, dok su kod zavarivanja u prisilnom ... vodljivost, daje usku zonu jezgre luka za razliku od ugljičnog dioksida (CO2),.

usporedba konvencionalnog mig/mag i suvremenog stt postupka ...

Izbrusak korijenskog prolaza zavara; Zavarivanje je izvedeno STT postupkom zavarivanja [8] . ... [10] https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/files/1465220879-0-.

Odluka HOK-a o pokretanju disciplinskog postupka

adresu Hrvatske odvjetničke komore, [email protected] u kojoj je protivno odredbi točke 84. Kodeksa odvjetničke etike, nezadovoljan činjenicom vođenja ...

OPRAVDANOST PRIMJENE MAG forceArc POSTUPKA ...

spojene na (plus) pol istosmjernog izvora struje za zavarivanje. Proces zavarivanja odvija se u zaštitnoj atmosferi plinova koju osiguravaju inertni plinovi (Ar,.

ROK ZA POKRETANJE POSTUPKA – PRIJEPOR O NJEGOVU ...

prekluzivni rokovi“, pri čemu se misli na one rokove koji su posebnim propisima predviđeni za podnošenje tužbe sudu. Navodi se kako ih treba razlikovati od ...

4 Obavještenje o ishodu postupka za NMV ... - doo komunalno lim

11 јун 2018 ... Bau centar doo, Bijelo Polje ukupan broj dodijeljenih bodova 99.72. | VIII Naziv ponudjača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija: Ponuđač: ...

zahtjev za pokretanje postupka - AZTN

17 pro 2008 ... Turinina 5, zastupanog po odvjetnicima iz odvjetničkog društva Š&p, sa sjedištem u Z., temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, ...

Odluka o poništenju postupka - Sanitat Dubrovnik doo

to ponuditelja EUROLeasing d.o.o., 10020 Zagreb, Remetinečka cesta 98, OIB: 48922277230 i ponuditelja Unicredit leasing Croatia d.o.o., 10000 Zagreb, ...

Evidencija postupka izrade - Grad Korčula

prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb, Hrvatski zavod za ... Radnička cesta 80, 10000 Zagreb;. 5. ... Dubrovniku, Cvijete Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik; ... 3. Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i ...

optimizacija tekućinsko- kromatografskog postupka za mjerenje ...

HPLC – tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti (engl. High Performance Liquid. Chromatography). M1 – O-desmetiltramadol. M2 – N-desmetiltramadol.

obavještenje o poništenju postupka nabavke 238-1-1 ... - JP BH Pošta

13 velj 2020 ... Nabavka i sukcesivna isporuka tečnih goriva (DIZEL EN 590, BMB 95 EN 228) i ulja (dvotaktol i full sintetičko) za motorna vozila i motocikle ...

primjena rezultata dijagnostičkog postupka za usmjeravanje ...

MRAS – Repetitivna snaga trupa, MRRS – Repetitivna snaga ruku, MSRS –Statička sila trupa. 5. RASPRAVA I ZAKLJUČNO RAZMATRANJE. (Smjernice za ...

ZAHTJEV za pokretanje postupka provođenja promjena u ...

Napomenom iz tarifnog broja 1. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 8/17.,. 37/17 i 129/17) na zahtjeve, molbe, ...

Odluka o poništenju postupka OP 09-15 - Rudnik Kakanj

Odbacuju se ponude ponuđača „LEŽAJ TRADE“ d.o.o. Sarajevo i „BRATSTVO-HOLDING“ d.d.. Novi Travnik kao neprihvatljive. Član 3. Za izvršenje ove odluke ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

2 lis 2018 ... nabavci); UZE COMMERCE d.o.o. Tuzla, HD Compuiers d.o.o. Istodno Sarajevo i TEHNORAD d.o.o. Valjevo,. Republika Srbija. Shodno ...

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

LINDO. Por A. Broj: 176/19. Vela Luka, 04. travanja 2019. godine. Na temelju članka 21. Pravilnika o nabavama ... Boris Žuvela, dipl.oec. Prednik. VELE eyn.

Obavjest o statusu pokrenutog postupka obnove ... - iu-bd.org

13 дец 2019 ... Brčko. Internacionalni univerzitet. Brčko distrikta BiH. M.M i I. Džindića bb. 76100 Brčko. PREDMET: Informacija o statusu Internacionalnog ...

Zahtjev za POKRETANJE POSTUPKA POSREDOVANJA PRIJE ...

Zahtjev za POKRETANJE POSTUPKA POSREDOVANJA. PRIJE RAZVODA BRAKA. Molimo da odgovorite na ... Razvod braka pri sudu pokrenut je (zaokruži).

Vrednovanje postupka semantičke segmentacije temeljenog ... - Fer

Stablo odlučivanja (eng. decision tree) je osnovni element slučajnih šuma koje se koriste u ovome radu stoga ih treba definirati i dati primjer njihove uporabe.

Obavijest o provođenju postupka sastavljanja zemljišnoknjižnih ...

11 stu 2016 ... Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru, Zemljišno-knjižni odjel, po voditelju Stalne službe i sucu Darku Župančiću, ...

o ishodu natjecajnog postupka 25.02.2016. - Graditeljska ...

MIROSLAV VUGRINEC iz Trnovca Bartolovečkog, dipl.ing. građevinarstva sa položenim stručnim ispitom za nastavnika. Ravnatelj: Zoran Hajek, dipl.ing.

PODRIJETLO POSTUPKA LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM

Henrik-Riko Held, viši asistent Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita ... H.-R. Held: Podrijetlo postupka legis actio per condictionem. 198. 1.

implementacija postupka mdm u financijskoj agenciji - Nacionalni ...

21 ruj 2019 ... OIB studenta: ... Postignuti rezultati u odnosu na složenost zadatka: 3 bod/boda ... podataka, postupak za upravljanje matičnim podacima poduzeća može se pretvoriti u samo ... JMBG osobe, odnosno MB poslovnog subjekta.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA ...

20 velj 2020 ... Komunalni servisi Kutina d.o.o.. Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave. (nabava vozila (N1, kombi za prijevoz pokojnika) ...

tijela stečajnog postupka - Pravosudna akademija

Potrebno je spomenuti i Financijsku agenciju (FINA) koja nije tijelo stečajnog postupka, ali ima određene ovlasti u tijeku stečajnoga postupka. FINA provodi ...

Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ...

... tehničkim značajkama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u dokumentaciji za nadmetanje. II.1.6) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV). Glavni rječnik.

teorijske i praktične osnove tig postupka zavarivanja some ...

28 stu 2014 ... Professional paper. Abstract: TIG/GTAW welding is a process, which uses a non-consumable solid tungsten electrode protected from the.

dokumentacija za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka ...

smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11):. 1. Spartak d.o.o., Mala Kosnica 3, Velika Gorica OIB: 24207363440. 2. Odvjetnički ured Velebit Božikov, ...

primjena grafičkog postupka određivanja ravnoteže prostornoga ...

primijeniti grafički postupak uravnoteženja prostornoga čvora i metoda rješavanja rešetke čvor po čvor. Na kraju rada provedena je simulacija ravnoteža kuglice ...

optimizacija tehnološkog postupka proizvodnje senfa sa stanovišta ...

a se konzum ekotinama od ... Kuhinjska so (DP "SO PRODUKT", Beograd, Srbija). - Suncokretovo ulje ... 2) analitička vaga sa tačnošću ± 0,1 mg;. 3) posude za ...

Uputa br. 19/19 za provedbu postupka uvoznoga ... - Carinska uprava

19 ruj 2019 ... Prihvaćanjem poruke IE407 validacija podataka poslanih porukom IE415 može početi ... Valjanost EORI broja može se provjeriti i na poveznici:.

Procedura postupka zapošljavanja u OB Varaždin - Opća bolnica ...

Javni natječaj se istovremeno objavljuje u Narodnim novinama, web-stranici Opće bolnice. Varaždin, oglasnoj ploči Opće bolnice Varaždin (lokacija Varaždin, ...

Sto godina Haber-Boschova postupka dobivanja amonijaka ...

Sintezu amonijaka izravno od dušika i vodika, nakon pokušaja većeg broja poznatih znanstvenika, ... akcije adsorbiranih molekula dušika i vodika, a potrebna.

odluka o obustavljanju postupka - nabavka ... - Opština Kotor

25 феб 2020 ... DOO “Termag”, Kvarnerska cesta 35, 51211 Matulji, Hrvatska. 2. DOO “Flammifer”, Ulica akademika Milana heraka 22, Ozalj, Hrvatska.

Službeni rezultati razredbenog postupka za upis pristupnika na ... - KIF

6 srp 2018 ... Fatorić. Dea. 77360294115. 2,3,1,. 1,1,2,. 3,3,3,. 5,5,5,. 4,5,0,. 4,3,2,. 3,3,3, ... Gabrijela. 75652492238. 2,3,5,. 4,3,3,. 2,2,2,. 2,3,0,. 5,3,4,. 3,2,2,.

Odluka u povodu okončanja postupka nadzora ... - Ustavni sud RH

14 sij 2014 ... kojom je Hrvatski sabor raspisao "državni referendum u Republici ... državnog referenduma Građanske inicijative 'U ime obitelji' da se.

popis osnovnih troškova postupka za priznanje patenta

Ako je tekst prijave dostavljen i u elektroničkom obliku (npr. na CD-ROM-u, DVD-u) naknada gore navedenih troškova podnošenja umanjuje se za 50%. 2.

primjena odredbi parničnog postupka u upravnom sporu

Primjeri primjene odredbi parničnoga postupka u upravnome sporu ........... 38 ... Usvajajući tužbu, upravni sud poništio bi osporeni upravni akt, a jedino ako mu je ... kao npr. privremene mjere i ogledni spor, na drukčiji način su uređeni troškovi.