Zahtjev za izdavanje potvrde o nekažnjavanju

Obrazac br. 9 (čl. 91. SP) - Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE. UVJERENJA DA SE NE VODI KAZNENI ...

Zahtjev za izdavanje potvrde o nekažnjavanju - Srodni dokumenti

Zahtjev za izdavanje potvrde o nekažnjavanju

Obrazac br. 9 (čl. 91. SP) - Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE. UVJERENJA DA SE NE VODI KAZNENI ...

zahtjev za izdavanje porezne potvrde

JMBGA{B/OIB : MOLIM NASLOV DA MI IZDA POREZNU POTTRDU : (ZAOXRUZITI VRSTU I UPISATI SVRIITD. VRSTA PORtrZNE POT,'IIDE l. Potvrda o visini ...

upitnik za poslodavce uz zahtjev za izdavanje potvrde a1

UPITNIK ZA POSLODAVCE UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE A1 - IZASLANJE. ZAPOSLENIH OSOBA U EU. Ovu tiskanicu (jedan primjerak) popunjava i ...

zahtjev za izdavanje potvrde a1 - izaslanje ... - Fair arbeiten

HRVATSKOM ZAVODU ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ... razdoblja izaslanja poslodavac je dužan obavještavati HZMO o svim promjenama koje se tiču.

Zahtjev za izdavanje potvrde o završenom preddiplomskom studiju.pdf

ocjene upisane u studomat, otvara se ispitni rok za završni rad na koji referada prijavljuje studenta. Referada će izdati i Potvrdu o položenim svim ispitima koju ...

zahtjev za izdavanje potvrde a1 - izaslanje zaposlenih osoba u eu

Uz ovu tiskanicu poslodavac dostavlja i popunjenu tiskanicu Upitnik za poslodavce uz zahtjev za izdavanje potvrde A1 – izaslanje zaposlenih osoba u EU ...

zahtjev za izdavanje potvrde a1 - Hrvatski zavod za mirovinsko

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE A1 - IZASLANJE SAMOZAPOSLENIH OSOBA U EU. Ovu tiskanicu popunjava i dostavlja samozaposlena osoba koja se ...

Zahtjev za izdavanje potvrde o stažu i plaći / prijavama na ...

Zahtjev za izdavanje potvrde o stažu i plaći/prijavama na osiguranje iz evidencija HZMO-a ... Navedite naziv i adresu poslodavca ... PODACI O ZAPOSLENJU.

zahtjev za izdavanje adr potvrde o osposobljenosti vozača vozila ...

Poziv na broj odobrenja: 92 – OIB podnositelja zahtjeva. Uplatnicu za izdavanje ADR potvrde popunite na sljedeći način: Primatelj: AKD d.o.o., Savska cesta 31.

Obrazac 5. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EU POTVRDE Nadležno tijelo ...

Osobni identifikacijski broj (OIB): ... Matični broj subjekta: ... radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice na kojima se nalaze podaci o ... koju na osobno traženje osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Zahtjev za izdavanje potvrde o odobrenju cestovnog prijevoznog ...

Zakon o provedbi Uredbi Europske unije o zaštiti životinja (Narodne novine, broj 125/13). Uredba vijeća (EZ) br. ... Broj odobrenja prijevoznika izdan od Ministarstva poljoprivrede/ jedne od zemalja članica ... registarske tablice: o kamion: ...

Zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta - Grad Osijek

31 000 Osijek. Zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta. Molim Naslov da mi izda potvrdu glavnog projekta za građevinu ... Z.K. izvadak za kč.br. – javne ...

Zahtjev za izdavanje potvrde REGOS - istup iz II. mirovinskog stupa

Zahtjeva za izdavanje potvrde REGOS - istup iz II. mirovinskog stupa. Molim da mi izdate ... Potvrda je potrebna radi istupa iz II. mirovinskog stupa. ADRESA ...

Zahtjev za izdavanje potvrde o stažu provedenom u civilnoj zaštiti za ...

Molim da mi se izda potvrda o stažu provedenom u civilnoj zaštiti za vrijeme rata u mjesnoj zajednici. mi je potrebna radi regulisanja___________ . Potrebna ...

Zahtjev za izdavanje potvrde elaborata etažiranja - Grad Velika Gorica

Izvornik kotirane situacije (izrađene po ovlaštenom geodeti),. 6. Minimalno tri primjerka elaborata etažiranja izrađenog po ovlaštenoj osobi (ovlašteni projektant ...

Predmet: ZAMOLBA ZA IZDAVANJE POTVRDE ... - mev čakovec

Molim da mi izdate potvrdu o studentskom statusu s/bez prijepisa ocjena u svrhu. U Čakovcu,. Privitak: - indeks. Potpis: Međimursko veleučilište u. Čakovcu.

Molba za izdavanje potvrde o izmirenim prekršajnim kaznama

Obraćam vam se sa molbom da mi izdate potvrdu da sam izmirio-la sve obaveze u vezi izrečenih prekršajnih kazni pred Prekršajnim sudom u Smederevu.

Korisničke upute za izdavanje potvrde / posebnog uvjerenja iz ...

18 tra 2017 ... MINISTARSTVO PRAVOSUĐA. Korisničke upute e-Građani aplikacije za elektronsko izdavanje posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije.

Detaljne upute za izdavanje potvrde / uvjerenja iz kaznene evidencije

4 svi 2017 ... Uvjerenje koje izdaje općinski sud da se protiv fizičke osobe koja podnosi zahtjev ne vodi kazneni postupak (tzv. uvjerenje o nekažnjavanju) ...

Zahtjev za izdavanje

Zahtjev za izdavanje Demo certifikata za fiskalizaciju. 1. Podaci o poslovnom ... Preuzimanje aktivacijskih podataka U podružnici FINE. Dostava na adresu e- ...

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE INA kartice / A - INA, dd

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE INA kartice / A - INA kartice za tvrtku ili obrt. Informacije o obradi Vaših osobnih podataka, osim na stranici www.ina.hr, možete dobiti ...

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE INA kartice

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE INA kartice / A INA kartice za tvrtku ili obrt upišite podatke ovisno o vrsti kartice koju želite. PODACI O TVRTKI / OBRTU.

Zahtjev za izdavanje istupnice

... se temeljem članka 24. Pravilnika o statusu i registracijama Hrvatskog. Nogometnog Saveza izda istupnica i športska iskaznica, jer želim u prijelaznom roku.

Zahtjev ZET-a za izdavanje osnovnoškolske, srednjoškolske i ...

Potpisom ovog obrasca dajem suglasnost da tražene podatke ZET prikuplja i obrađuje u svrhu izdavanja pretplatne karte. Pružanje usluge javnog gradskog.

CRTORAD d.o.o. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POVLAŠTENE ...

CRTORAD d.o.o.. Varaždinska ulica odvojak III. 42000 VARAŽDIN tel/fax 042/211-015. Prezime i ime: Prebivalište: OIB: Mobitel ili telefon: e-mail: (Broj mobilnog ...

zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i ... - HEP-a

Tarifni model (križićem označiti): bijeli plavi crveni žuti crni. Šifra OMM: Procjena mjesečne potrošnje za kategoriju kućanstvo (kWh)*:. Priključna snaga (kW):.

zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti - HEP-a

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI. I. SVRHA PODNOŠENJA ZAHTJEVA za priključenje novog kupca za promjenu na ...

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE KARTICE VOZA»A

Adresa za dostavu kartice (ukoliko je razliËita od adrese prebivaliπta, kartice se dostavljaju samo ... AKD − URED TAHOGRAFA, KranjËeviÊeva 5/II. kat, 10000.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE INA kartice - Holdina

TELEFON. FAKS. IME I PREZIME. IME I PREZIME OSOBE OVLAŠTENE ZA ... Ispunjeni zahtjev vratite na našu adresu: INA d.d., INA kartica, Avenija V. Holjevca ...

zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za ... - HEP-a

Tarifni model (križićem označiti): bijeli plavi crveni žuti crni. Šifra OMM: Procjena mjesečne potrošnje za kategoriju kućanstvo (kWh)*:. Priključna snaga (kW):.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE KARTICE PODUZE∆A

te tražim: A) OBNOVU kartice zbog (odaberite jednu opciju):. 1. ... Kartica poduze a (prijevoznika) izdaje se prijevoznome poduze u koje upravlja vozilima u koja ...

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE KARTICE RADIONICE

PRVA ZAMOLBA za izdavanje kartice radionice ... (žurno, 1 dan). 535,00 kn. (redovno ... OBOSTRANA PRESLIKA OSOBNE. ISKAZNICE TEHNI»ARA* na uvid.

Zahtjev za izdavanje porezne kartice

Federalno ministarstvo financija/finansija. POREZNA UPRAVA. Obrazac PK-1001. Zahtjev za izdavanje porezne kartice. Označiti 1 polje. Prvo izdavanje.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OKOLIŠNE DOZVOLE UNIVERZAL doo ...

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OKOLIŠNE DOZVOLE. UNIVERZAL d.o.o.. Građevina za gospodarenje otpadom na lokaciji kčbr. 9924/1, k.o. Varaždin, Cehovska 10, ...

gra ani-iznajmljiva či uz zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju ...

GRA ANI-IZNAJMLJIVAČI UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O. ODOBRENJU ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U. DOMAĆINSTVU MORAJU ...

Zahtjev za izdavanje izvatka iz sudskog registra

Zagreb, Petrinjska 8. PREDMET: Zahtjev za izdavanje izvatka iz sudskog registra ... b) pasivni. (izvršiti odabir) izvadak iz sudskog registra za subjekt upisa: ...

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRESLIKE MEDICINSKE ... - KBC Rijeka

Ulica i broj. Poštanski broj i mjesto. OIB. Kontakt (tel./mob.) KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA. Bolnička pisarnica. Krešimirova 42. 51000 Rijeka e-mail: ...

Zahtjev za izdavanje isprave iz matice rođenih

RODNI LIST. 2. IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH. 3. MEĐUNARODNI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH. 4. POTVRDA O SLOBODNOM BRAČNOM STANJU.

zahtjev za izdavanje suglasnosti za - CZSS Zagreb

Podizanje osobne iskaznice za mlt.dijete. 2. Podizanje putovnice za mlt. dijete. 3. Promjena prebivališta za mlt. dijete (ukoliko preseljenje bitno ne utječe na ...

DOKAZI UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE

22 sij 2010 ... ulje hd 100, lima 2 ep,ina pleks 2 ep, komodol, elkom 2, autopleks 100/2 itd.) • naftni derivati (dizel ... HUSQVARNA;. STIHL. DVOTAKTOL.

VELEUČILIŠTE U RIJECI Predmet: ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ...

POLYTECHNIC OF RIJEKA. Ime i prezime: Adresa (mjesto, ulica i broj):. Datum i mjesto rođenja: Broj telefona/mobitela: Matični broj studenta/JMBAG: e-mail ...

zahtjev za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE. PRETHODNE ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI. Na temelju Zakona o energiji (NN br. 120/2012, 14/2014, 102/2015), ...

zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta - PLINARA doo

OBRAZAC PP/ZIEU-01. PLINARA d.o.o. PULA za opskrbu plinom; 52100 Pula, Industrijska 17. Tel. (052) 534 944; Fax. (052) 534 804; E-mail: [email protected]

zahtjev za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti - HEP-a

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE. PRETHODNE ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI. Na temelju Zakona o energiji (NN br. 120/2012, 14/2014, 102/2015), ...

Zahtjev za izdavanje članske iskaznice - HKMS

hrvatska komora medicinskih sestara • croatian nursing council HKMS-0004. Maksimirska 111/2 • HR – 10 000 Zagreb • Hrvatska / Croatia. Tel. 385 (0) 1 24 ...

zahtjev za izdavanje kartice voza - Binarnet

NOSITELJ JAVNE OVLASTI IZDAVANJA MEMORIJSKIH KARTICA ... Zahtjeve podnesene poπtom uputite na adresu: AKD d.o.o., Savska cesta 10, Zagreb.

Zahtjev za izdavanje RDC certifikata za fiskalizaciju - Fina

Fina Demo CA 2014. Profil certifikata. Demo Certifikat koji je tehnološki jednak produkcijskom Fina RDC 2015 certifikatu za aplikaciju standardne razine ...

Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole Reciklon .d.o.o.

Naime, Ugovor o podzakupu poslovnog prostora odnosi se na objekat Hale – bivše skladište ulja i maziva, površine 1.412 m2 u vlasništvu Željezare „Zenica“ ...

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O KVOTI POTROŠNJE ...

Podnositelj zahtjeva ima karticu za plavi dizel za ribarstvo odobrenu od. Ministarstva poljoprivrede. ☐ Dizel. ☐ Benzin. ☐ Da. ☐ Ne. ID broj kartice za plavi dizel.

Potrebni dokumenti uz zahtjev za izdavanje rješenja za ...

predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila. - dokaz o posjedovanju računalnog programa za realizaciju nastave iz nastavnog predmeta. Prometni propisi i ...

zahtjev za izdavanje sive kartice - Petrol

Petrol d.o.o., Oreškovićeva 6/h Zagreb, Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 040156017, OIB: 75550985023, temeljni kapital uplaćen u cijelosti: 432.366.300,00 kn, ...

zahtjev za izdavanje elaborata optimalnog tehničkog ... - HEP-a

Zahtjev za izdavanje EOTRP-a. Na temelju Uredbe o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu i ...

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ...

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH. USLUGA U DOMAĆINSTVU. (označiti oznakom X u ):. Pružanje ...

Zahtjev za izdavanje otocne prijevoz putnika

na linijama u javnom pomorskom prijevozu. Za maloljetne osobe zahtjev potpisuje roditelj ili skrbnik. Zahtjev za izdavanjem otočne iskaznice za Pomorski ...

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ... - VELEUČILIŠTE U RIJECI Predmet

POLYTECHNIC OF RIJEKA. Ime i prezime: Adresa (mjesto, ulica i broj):. Datum i mjesto rođenja: Broj telefona/mobitela: Matični broj studenta/JMBAG:.

07.10.2019. - ZAHTJEV za izdavanje upute o sadržaju studije

7 lis 2019 ... ... Salamona Heinricha Gutmanna 30, 31551 Belišće. OIB: 67131617872. Odgovorna osoba: Toni Bilić, direktor. E-mail: [email protected]

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o vremenu evidentiranja građevine

dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/18) i članku 183. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18). 3. Napomena: ...

Zahtjev za izdavanje / zamjenu iskaznice turističkog vodiča

(ime i prezime turističkog vodiča) ... (područje za koje se prijavljuje turistički vodič) ... dokaz o uplati za izradu iskaznice direktno na račun AKD-e Zagreb:.

Podnosim zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ...

PREDMET: ODOBRENJE ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU. Podnosim zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ...

Zahtjev za izdavanje rješenja o licenciji za obavljanje prijevoza u ...

Licencija za javni prijevoza PUTNIKA u unutarnjem cestovnom prometu. Licencija za posebne oblike ... Licencija za auto taksi prijevoz. Promjena podataka u ...