Nacionalna stambena strategija - Ministarstvo održivog razvoja i ...

Okvirnim akcionim planom za period od 2011. do 2015. godine. Projekat ... stambenog kredita kod banke i za poboljšanje uslova stanovanja - do 15 000 eura.

Nacionalna stambena strategija - Ministarstvo održivog razvoja i ... - Srodni dokumenti

Nacionalna stambena strategija - Ministarstvo održivog razvoja i ...

Okvirnim akcionim planom za period od 2011. do 2015. godine. Projekat ... stambenog kredita kod banke i za poboljšanje uslova stanovanja - do 15 000 eura.

Nacionalna strategija održivog razvoja Crne Gore - Ministarstvo ...

BATNEEC - najbolja raspolożiva tehnologija koja ne iziskuje izuzetno visoke ... M inistarstvo unutraśnjih o o e r e. Usvojiti najbolje m ed rod. e t d rde kojim.

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020. - Ministarstvo ...

Ivo Afrić, Jadranka Brljak, Nikolina Budić, Marija Hrastinski, Mile. Klepo ... Tadić, Jasminka Tadin, Branimir Tomić, Hrvoje Tomljenović, Mario Trošelj, ... preporučljivo je prvo dijete rađati do 25. godine života, a svu ostalu djecu do 35. ... nadležno za zdravstvo je predložilo, a Vlada RH usvojila na 173. sjednici 29. lipnja 2006.

strategija razvoja ruralnog turizma crne gore - Ministarstvo održivog ...

21 нов. 2018 ... Seosko domaćinstvo je domaćinstvo koje ima odgovarajuće objekte koji ispunjavaju ... Morače do planine Lole, sa izvorom rijeke Morače. Opština. Kolašin ... zelenih poslova, kreativnih industrija, ICT usluga i online prodaja.

strategija održivog razvoja - VSSP

Održivi razvoj definicija. • Najčešće navođena definicija održivog razvoja nalazi se u izveštaju „Naša zajednička budućnost“, koji je, na poziv. Ujedinjenih nacija ...

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - Opća bolnica Dr ...

3.5.1.1 Opća/obiteljska medicina i zdravstvena zaštita predškolske djece. ... karata buke, karte su do svibnja 2012. izradili Grad Rijeka, Grad Split i Autocesta Zagreb ... Dobno-standardizirane stope (na staro europsko stanovništvo) smrtnosti zbog samoubojstava ... postavka je da više rada povećava dohodak i zadovoljstvo.

Nacionalna strategija razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima ...

Sukladno Zakonu o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Ministarstvo pravosuđa, u okviru rada Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima koja ...

Strategija razvoja održivog turizma - NP Kornati

Zbog iznimnih prirodnih ljepota, turizam na Kornatskom otočju datira iz 70-tih godina prošlog stoljeća ... Gornje Kornate – Sitski i Žutski otočni niz s ukupno 51 kopnenom jedinicom ... nautičkih milja, a od Šibenika i Zadra oko 15 nautičkih milja. ... 4.4.2. Izleti. Brodari i/ili turističke agencije koje organiziraju izlete u NP Kornati ...

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE PROKUPLJE 2007 ...

REPUBLIKA SRBIJA. OPŠTINA PROKUPLJE. STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA. OPŠTINE PROKUPLJE. 2007 - 2017. - nacrt -. Prokuplje. Januar 2007.

Nacionalna strategija upravljanja kvalitetom vazduha - Ministarstvo ...

4 јан 2013 ... su povezani sa emisijom ugljen(IV)-oksida koja utiče na klimatske promjene. Ova ... Tematske Strategije predstavljaju okvir za akciju na nivou ... organskog materijala (poput dima cigareta), u hrani sa roštilja, ali i na drugim.

strategija održivog razvoja opštine prokuplje 2007 - 2017

Održivi razvoj opštine Prokuplje predstavlja pravac i stvara mogućnosti napretka i potencijala za kreiranje bogatijeg društva u ekonomskom i kulturološkom ...

Strategija održivog razvoja kulturnog turizma za stari grad Dubovac ...

kojih moraju biti dvorac, tartan uzorak i zvuk gajdi. Najam dvorca za vjenčanje iznad 10 osoba košta 1000 £. Dvorac je zbog svoje pitoresknosti pogodan za ...

Strategija odrzivog razvoja grada 2013-2018 15.4. - Copy - Projekti ...

Играчке, опрема за рекреацију и спорт. Поред наведених ... Кик бокс. Мушки/женски 56. Срељачки клуб ''Чика Мата'' стрељаштво. Мушки/женски 65.

pdf 300 - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

-Maksimalna visina sljemena krova objekta (ili vrha najvišeg sljemena, kod složenih krovova) je. 3,50 m mjereno od gornjeg ivice vijenca do sljemena krova.

pdf 150 - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

organa - Uprava za nekretnine - Područna jedinica Tivat.) Saglasno ... Arbutus unedo, Cedrus atlantica, Cedrus deodora, Cedrus libani, Chamaerops humilis,.

Strategija održivog razvoja Opštine Bački Petrovac 2014-2020 godine

2.1.6 Izrada priručnika za početnike u ... (7) narodna radinosti (pletenje korpi, vezenje, pletenje, izrada suvenira, nameštaja, igračaka); (8) uzgoj ribe za prodaju i ...

Knjiga 4 - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

familije Anguidae (blavor i slijepić), osam vrsta zmija (familija Colubridae). ... Pseudopus apodus Pallas, 1775 Blavor, Balkanski subendem. ... Žalar sljepić. II. III.

1. UVOD - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Izradi Studije lokacije za područje Žabljak Crnojevića pristupa se sa ciljem provjere ... To je biljka koja se pojavi kada voda opada, ima dugačko, kopljasto lišće, ...

Ekologija - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

1 дец 2010 ... različite životinje kao mravojedi, morske krave i slonovi. Odatle je riječ ,,slon” u imenu. Zato se naučnici zalažu da se ovaj red zove sengiji.

SPU Prokletije - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Slijepić, Fam. Lacertidae: Lacerta agilis Linnaeus, 1758 - planinski gušter, Podarcis muralis. (Laurenti, 1768) Zidni gušter, Podred Serpentes, Fam. Colubridae: ...

Download - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

1 сеп 2015 ... pletna, na plaži je moguće iznajmiti skuter, pedalino, pro- bati vožnju gumama, kao i ... kineski magazin conDe nast traveler - regent PORTO ...

SEKTOR 21 - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

kedar, glicinija, petolisna lozicatekoma, kamelija, pitosporum, melija, nješpula, juka, agava, ... sa unutrašnje strane regulacione linije),visina sadnice min 3-5m.

betonitet - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Mediteranski Brevijar,Predrag Matvejevic. U ovoj knjizi je hronoloski opisan razvoj sireg konteksta Mediterana, u kom se potenciraju poteskoce prilagodjavanja ...

knjiga 2 - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

PROSTORNI PLAN POSEBNE NAMJENE NACIONALNI PARK. SKADARSKO JEZERO. NACRT PLANA. Knjiga 2 - ANALITIČKO DOKUMENTACIONA OSNOVA ...

LOKACIJA br - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

suveniri, odjeća i oprema za plažu, igračke i slično), dok su stalni objekti više okrenuti ... o Šator za manifestacije, događaje ili promocije je fabrički proizveden i ...

EKOLOGIJA.pdf - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

1 нов. 2010 ... Slijepi miševi – korisni vampiri. (strana 5). PROJEKTI: Zeleni paket ... Zovu ih vampiri jer najčešće love noću ... energetski efikasne zgrade. Jed-.

Untitled - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Smejka" / "JADRAN" Perast, broj: UP/1-05-152/2014-14, datuma 19.10.2017. ... P 2; P 2 terasa i P 2 Pk sa konzervatorskog aspekta je prihvatljiva, a imajući ...

SPU DPP trafostanica - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

(zelenbać), Ophisaurus apodus (Pallas 1775) (blavor), Anguis fragilis Linnaeus 1758. (sljepić), Coluber gemonensis (Laurenti 1768) (primorski smuk), Malpolon.

Kotor.pdf - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

3 сеп 2018 ... na dijelu katastarske parcele broj 946 KO Prčanj I, u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana “PRČANJ", Opština Kotor (Sl.list CG, opštinski ...

upi-107-7-961-2 edvard spahija - Ministarstvo održivog razvoja i ...

EDVARD SPAHIJA. Gomila bb. HERCEG NOVI. U prilogu ovog dopisa, dostavlja Vam se rješenje, broj i datum gornji. OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE.

1055_2391_5 Pavlicevic Radoman - Ministarstvo održivog razvoja i ...

zdravstva (apoteka, opšte i specijalističke ordinacije, ambulante, stacionari ... Građevinska linija je linija na, iznad i ispod površine zemlje ili vode do koje je ...

Labud Janković - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

cijelina 2.1.6, UP 2/963, na katastarskoj parceli broj 2386/2 KO Donja Gorica, u zahvatu. Detaljnog urbanističkog plana “Donja Gorica" izmjene i dopune, Glavni ...

upi-107-7-1314-2 ivan popović - Ministarstvo održivog razvoja i ...

strane »«FIDIJA« DOO iz Podgorice, od 13.03.2018.godine;. Uvjerenje Ministarstva pravde, od 30.05.2018.godine, kojim se potvrđuje da u kaznenoj evidenciji ...

Pravilnik za zidane konstrukcije - Ministarstvo održivog razvoja i ...

31 мар 2017 ... mora osigurati veza zid – serklaž, bilo načinom gradnje (prepuštanjem zidnih elemenata svakog drugog reda za najmanje 0,4 visine zidnog ...

PPPN NP Lovcen - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

jugoistok grebenom do puta Krstac - Ivanova Korita, a zatim istim putem ... osnovni tekst ovog Priloga ili tekst koji je preuzet iz prethodno pomenutih studija.

Nova godina - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

1 дец 2016 ... Prvog januara nove, 2017. godine, na Trgu će sa početkom od 21 sat nastupiti grupe St.Luis band i. Lexington band. Svečani doček Nove ...

Scanned Document - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Podgorica, 13. maj 2019. godine. Podnosioci prijave: AD ,,Radoje Dakić" u stečaju. U STEČAJU. Stečajni upravnik: Mladen Marković. Janković Nebojša.

1055_1547_12 Polovic Miodrag - Ministarstvo održivog razvoja i ...

26 јул 2016 ... o očenašica (Melia azedarach) o štitasta mukinja (Sorbus umbellata) o mimoza (Mimosa pudica) o tamaris (Tamarix sp.) o murva, bijeli dud ...

1055_592_11 Zivkovic Miodrag - Ministarstvo održivog razvoja i ...

zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana ,,Orahovac i Dražin Vrt“, u Opštini. Kotor. ... Napraviti adekvatan izbor vrsta i voditi računa o.

1055_2618_1 Perla doo - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Molim Vas da razmotrite naš zahtjev i nadjete mogućnost da u zakonskim okvirima realizujemo što prije ovaj projekat. Unaprijed hvala na ažurnosti. Srdačan ...

bar boljare tekst - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Detaljni prostorni plan autoputa Bar – Boljare (u daljem tekstu: Prostorni plan, Plan) ... Opštine Bar: cijele katastarske opstine Ğanj, Sutomore, Mišići, Zankovići, ...

upi_107_7_597_2 dragan savic - Ministarstvo održivog razvoja i ...

DRAGAN SAVIĆ. PODGORICA. Mareza, bb. U prilogu dopisa dostavljamo vam rješenje, broj i datum gornji. Go. 1 JOG RAZVO. OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE.

Zakon o turizmu i ugostiteljstvu - Ministarstvo održivog razvoja i ...

ZAKON. O TURIZMU I UGOSTITELJSTVU. ("Službeni list Crne Gore", br. 002/18 od 10.01.2018, 004/18 od 26.01.2018, 013/18 od 28.02.2018,. 025/19 od ... 5) pružanje i posredovanje u pružanju usluga turističkih vodiča, pratilaca i animatora;.

upi_107_7_1653_2 dragan savic - Ministarstvo održivog razvoja i ...

izdavanje licence za revizora, na osnovu čl. 125 i 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore ” br. 64/17) i člana 46 ...

UPI 1401_5_66_2 Mans - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

kotlovima za centralno grijanje koji su ručno loženi. ... od 26-31%. Prilikom loženja je primijećeno da, iako je peć savremene konstrukcije i opremljena ... odgovarajuću studiju izvodljivosti posebno treba izračunati uticaj emisije štetnih gasova.

106_470_1 Lustica bay - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Gđa Ljubomirka Vidović. 23. januar 2018 godine. Zahtjev. Poštovana Gdjo Vidović,. Obraćamo vam se za izdavanje Urbanističko-tehničkih uslova za izradu ...

Predlog DPP autoputa Bar - Boljare - Ministarstvo održivog razvoja i ...

svega 7.040 ha obradivih površina, od čega su 828 ha oranice, 376 ha ... Parking za putničke automobile, teretna vozila i autobuse sa 20, 8, odnosno 2 mjesta;.

Ruža vjetrova - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

predstavnici su puž Littorina neritoides i ciripedni račić Chtalamulus depressus koji naseljava pukotine ovih stijena odnsno prostore kroz koje se sliva voda ...

Pravilnik za drvene konstrukcije - Ministarstvo održivog razvoja i ...

29 мар 2017 ... (nekonstruktivni elementi - drvena oplata, drvene pregrade, ograde, ispune i sl) odnosno na elemente drvene konstrukcije koji ne utiču na ...

RATTAN SEDIA d.o.o. - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

23 јул 2019 ... za RATTAN SEDIA D.O.O.. BUDVA. Trg Slobode br. 2. Dostavlja se rješenje broj i datum gornji o saglasnosti na idejno rješenje za izgradnju.

Pravilnik za betonske konstrukcije - Ministarstvo održivog razvoja i ...

31 мар 2017 ... rješenja betonske konstrukcije. Tehička svojstva u slučaju rekonstrukcije objekta. Član 9. Betonska konstrukcija, nakon rekonstrukcije objekta ...

Milinović Dragoslav - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

4 сеп 2018 ... KO Kostanjica, u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana "Kostanjica - Izmjene i dopune",. Opština Kotor ("Službeni list Crne Gore, opštinski ...

IVAN DO”, Žabljak - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

PUP Žabljak / NIVO sagledavanja 2 generalno urbanističko rješenje za centar lokalne ... Zeljaste biljke: Dianthus sanguineus, D. bertisceus, D. integer., Trollius ...

ostrvo cvijeca - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Državna studija lokacije ”Kalardovo-Ostrvo cvijeća-Brdišta” ... Brdima, na obali Tivatskog zaliva, preko puta ostrva Miholjska Prevlaka. Prema ... izuzetni primjerci sadnica borova i čempresa). ... Dančulovina se obnavlja kao radni prostor: ateljei, laboratorije, sale za ... telekomunikacija, broadband interneta, televizije i dr .

1055_474_11 Jugopetrol ad - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

15 мар 2016 ... -postojeći vodomjerni šaht ne odgovara propisanim minimalnim dimenzijama,. -potrebno razdvajanje mjerenja potrošnje postojećih ili ...

2018. godine - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

prostor za suncobrane i ležaljke plaža granica kupališta suncobrani, ležaljke ... NAPOMENA: Uz lokacije 4.3 i 4.5 mogu se odobriti terase koje će se postavljati u ...

Mačić Drago - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

10 јул 2018 ... Prčanj 147. Dostavlja se rješenje broj i datum gornji o zahtjevu za davanje saglasnosti na idejno rješenje rekonstrukcije stambenog objekta ...

Rt Đeran - Port Milena - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

lokacije "Rt Đeran - Port Milena" i shodno razvojnim potrebama stvore planski ... Nova gradnja objekata moguća je u vidu ograničenog pogušćavanja uz ...

1055_881_9 Nosova Svetlana - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Minimalno odstojanje objekta od bočnih granica parcela je 3m, izuzetno 1.5m za parcele sa ... Nadstrešnice, terase na terenu, stepeništa, kao ni bilo koji drugi arhitektonski elementi ne ... U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada je isti ... garaža površina jednog parking mjesta je približno 15m2.

ministarstvo održivog razvoja i turizma grafički dio izmjena i dopuna ...

za nekretnine. 3.2. Plutajući privremeni objekat ... Upravi za nekretnine. 9.12. Montažno demontažni ... Petrovac. Terasa ugostiteljskog objekta "Dominus".