lišenje poslovne sposobnosti - MDRI-S

Delimično lišenje poslovne sposobnosti – punoletna osoba može biti delimično lišena poslovne sposobnosti ukoliko ima smetnje men- talnog zdravlja ili ...

lišenje poslovne sposobnosti - MDRI-S - Srodni dokumenti

lišenje poslovne sposobnosti - MDRI-S

Delimično lišenje poslovne sposobnosti – punoletna osoba može biti delimično lišena poslovne sposobnosti ukoliko ima smetnje men- talnog zdravlja ili ...

lišenje poslovne sposobnosti 2016. - MDRI-S

ISTRAŽIVANJE SUDSKE PRAKSE. Za postupak preispitivanja da li i dalje postoje razlozi za lišenje poslovne sposobnosti (revizija) od sudova smo tražili da ...

letak lišenje poslovne sposobnosti

Centar za socijalnu skrb dužan je u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja suda o lišenju poslovne sposobnosti donijeti rješenje o stavljanju osobe pod ...

Postupak za lišenje poslovne sposobnosti

Dr GORDANA STANKOVIC, docent. POSTUPAK ZA LIŠENJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI. 1. Pravna i poslovna sposobnost su dva osnovna atributa fizičkog.

LISENJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI KAOPOSEBAN VANPARNICNI

navrsilo 16 godina zivota da zakljuci brak pre puno- letstva. Lisenje poslovne sposobnosti predstavlja gradansku smrt, jer lice koje je liseno poslovne spo-.

Lišenje poslovne sposobnosti - Opća bolnica Virovitica

Centar za socijalnu skrb (CZSS) dužan je u roku od. 30 dana od pravomoćnosti rješenja suda o lišenju poslovne sposobnosti donijeti rješenje o stavljanju.

Obrazac - lisenje poslovne sposobnosti - Centar za socijalnu skrb ...

OBAVIJEST O POTREBI POKRETANJA POSTUPKA ZA LIŠENJE. POSLOVNE SPOSBNOSTI. Molimo Vas da pažljivo pročitate tekst prije popunjavanja i ...

OPSEG LIŠENJA POSLOVNE SPOSOBNOSTI KAO ...

rada dodatno osvijetliti novousvojene odredbe Obiteljskog zakona u odnosu na lišenje poslovne sposobnosti, s općom pretpostavkom da se takva zakonodavna ...

Vraćanje poslovne sposobnosti - Yucom

1 окт 2019 ... od važnijih uloga u postupcima za lišenje i vraćanje poslovne sposobnosti, bu- dući da se često javljaju kao pokretači ovih postupka, ali i ...

opseg lišenja poslovne sposobnosti kao pretpostavka zaštite prava i ...

zakonodavni postupak za donošenje novog obiteljskog zakona, koji je okončan stupa- njem na snagu Obiteljskog zakona iz 2015. godine (Obiteljski zakon, ...

Praktični vodič za očuvanje poslovne sposobnosti - Udruga Sjaj

Poslovna sposobnost je pravo na život ... Poslovna sposobnost je svojstvo osobe da svojom vlasti- ... Za razumijevanje termina poslovna i radna sposobnost.

Oduzimanje poslovne sposobnosti.indd - Akcija za ljudska prava

15 мај 2017 ... ODUZIMANJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI U CRNOJ GORI. Analiza primjene Zakona o vanparničnom postupku i drugih relevantnih propisa.

imovinskopravni položaj osoba lišenih poslovne sposobnosti - Effectus

to potrebno kako bi se osobama s invaliditetom osiguralo uživanje ili korištenje svih ljudskih ... osobito ne može otuđiti ili opteretiti štićenikove nekretnine, otuđiti iz njegove imovine ... ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju (čl. ... i očitovanja koji može biti svjestan (školski primjer, šala, simulacija, prijetnja i mental-.

Uloga skrbnika u zaštiti osobnosti osobe lišene poslovne sposobnosti

i pravima skrbnika u zaštiti osobnosti odraslih štićenika. Ključne riječi: skrbništvo za odrasle osobe, poslovna sposobnost, zaštita osobnosti, ljudska prava osoba ...

Šta je poslovna sposobnost? - MDRI-S

Poslovna sposobnost je pravni koncept i predstavlja svojstvo osobe da svojom vlastitom aktivnošću, od- nosno izražavanjem volje, stiče prava i obaveze. Ona.

Posovna sposobnost.pdf - MDRI-S

Poslovna sposobnost je mogućnost osobe da svojom vlastitom aktivnošću, odnosno, izražavanjem volje stiče prava i obaveze. Ona je preduslov za ostvarivanje ...

Stanovanje u zajednici.pdf - MDRI-S

njihov materijal. Za izradu brošure korišćene su slike i simboli © Widgit Software ... Ljudi s kojima živiš zajedno u istom ... Kuhinja, dnevni boravak, kupatilo.

zbirka zadataka iz poslovne informatike - Fakultet poslovne ekonomije

Pri tome se poslovi (funkcije) operativnog sistema mogu grubo podjeliti u četiri grupe: ... okruženje Windows Explorera ćemo podijeliti u tri logičke cjeline.

Izvestaj media monitoringFINAL - MDRI-S

„Četrnaestogodišnji Stefan ide u šesti razred osnovne škole "Anton Skala". Štićenik ... posebnim potrebama „Oblutak”, koju su osnovali i opremili gradska uprava i ... „Vrtić „Venčić“ na Savskom vencu od juče je prvi predškolski objekat u Srbiji.

sposobnosti - UniZd

mišljenje, sposobnost zaključivanja, baratanje pojmovima, ... Test se sastojao od 30 heterogenih zadataka. ... brzina i točnost apstraktnog rezoniranja.

motoričkih sposobnosti

METODOLOŠKE OSNOVE KINEZIOLOGIJE. ... U osnovi svake tjelesne aktivnosti su bazične motoričke sposobnosti koje se pod utjecajem različitih faktora ...

Motoričke sposobnosti ○ Funkcio

Klizni šestar je mjerni instrument oštrih završetaka za mjerenje manjih dužina (primjerice: dijametar lakta, dijametar koljena, dijametar ručnog zgloba). Mjerna ...

Motoričke sposobnosti Funkcio

Kaliper je instrument za mjerenje kožnih nabora. Konstruiran je tako da omogućuje hvatanje duplikature kože te mjerenje kožnog nabora uvijek pod istim tlakom ...

O ČitaNJU i ČitatELJskOJ sPOsOBNOsti

Xi, br. 1, Zagreb, 2013. O ČitaNJU i ČitatELJskOJ sPOsOBNOsti. (Čitanje za život i školu /ur. Miroslav Mićanović, prir. Linda Grubi- šić Belina i Tamara Zadravec/, ...

Treniranost sportista Motoričke sposobnosti

4. Teorijski pristup u proceni i evaluaciji motoričkih sposobnosti sportista. Terensko testiranje. Laboratorijsko testiranje. Specifični testovi. Dodatna testiranja.

UGOTAVLJANJE KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI IN ... - UP FAMNIT

Zaključna naloga. Ugotavljanje kognitivnih sposobnosti in potencialne blage kognitivne motnje pri starejših osebah s testom MoCA. (Examination of cognitive ...

EMOCIJE PRI ISPITIVANJU INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI ...

18 ožu 2010 ... nost da prije početka i nakon rješavanja testa intelektualnih sposobnosti ukratko napišu kako se osjećaju. Test intelektualnih sposobnosti KI–4.

ANALIZA ANTROPOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I SPOSOBNOSTI ...

Ključne riječi: motoričke sposobnosti, morfološke karakteristike, razlike, rukomet, košarka ... Analiza stanja motoričkih sposobnosti i dostignuća ukazuje na ...

Testovi sposobnosti - Policijska akademija

Sklekovi na ručama. Pretkloni na švedskoj klupi. Trčanje 2400 metara. Skok u dalj s mjesta. Test procjenjuje motoričku sposobnost - eksplozivna snaga.

MOTORIČKE SPOSOBNOSTI DJECE OD 7 DO 10 GODINA

testova motoričkih sposobnosti pa tako istraţivanje na uzorku od 126 učenika od 5. do 8. razreda analizom rezultata testova za procjenu motoričke sposobnosti.

SPECIFIČNE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI ODBOJKAŠA

SPECIFIČNE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI. ODBOJKAŠA. ZAVRŠNI RAD. Kandidat: Komisija: Miloš Grbić. Van.prof.dr Goran Nešić. Doc. Dr Zoran Valdevit.

Majčinske sposobnosti ovaca i koza

Kao tipične pašne životinje, ovce/koze se češće drže na otvorenom, što im u većoj ... raspoznati svoje mlado od druge janjadi/jaradi. Majke koje nemaju razvijen ...

RAZVOJ FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI - TRIATLON

S obzirom na specifičnost sportske aktivnosti i velike energetske zahtjeve, funkcionalne sposobnosti sportaša treba razviti do maksimalnih granica. A kako bi ...

KRATEK PREIZKUS SPOZNAVNIH SPOSOBNOSTI – UMERJANJE ...

Ključne besede:demenca; presejalni test; KPSS; MMSE; umer- janje testa. Izvleček – Izhodišča. ... ki presejalni testi kognitivnih sposobnosti. Eden najpogosteje.

UPOREDNA ANALIZA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI PRVIH ...

methodology in this paper is the application of Eurofit tests, a test battery ... svaka individua razviti motoričke sposobnosti, zavisi od uticaja na razvijanje istih, što ...

test fizičke sposobnosti - MUP Kantona Sarajevo

10 ožu 2011 ... Redoslijed vjeZbi ce biti sljededi: 1. Trdanje 12 minuta (Kuperov test). 2. Sklekovi do otkaza. 3. Pretkloni do otkaza (kbu5njaci). 4. Skok.u dalj iz ...

PERCEPTIVNE VIZUO-MOTORNE SPOSOBNOSTI DJECE S ...

... (a za mladu djecu Bender-Santucci) test vizuo-motorne percepcije. ... Nadalje, poznato je da se perceptivni labirinti, osim za ispitivanje procesa učenja ...

Testiranje motoričko-funkcionalnih sposobnosti kandidata i ...

3. testova znanja – informatika, strani jezik (engleski ili njemački) i test opće infor- ... njavati posebno propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti.2 Razina ...

SENZITIVNE FAZE U RAZVOJU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI

SENZITIVNE FAZE U RAZVOJU. MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI. Mr.sc. Pero Kuterovac, prof. P.K. Athletes Performe centar ...

Predavanje: Uloga sposobnosti u odabiru zanimanja

Uspjeh u treningu za posao .55. Radna uspješnost .51 ... Domino test (D-48, D-70). - Cattellovi kulturalno nepristrani testovi inteligencije (CTI). - Naglierijev test ...

RAZVIJANjE MUZIČKIH SPOSOBNOSTI PREDŠKOLSKE DECE ...

6. ispitati kolika je učestalost korišćenja muzičkog instrumenta (npr. klavira, harmonike ... pevanjem, muzičke didaktičke igre, narodne igre i druge), 5. sviranje na ...

provjera znanja i sposobnosti - Općina Topusko

Kandidatima na intervjuu se postavljaju tri ista pitanja. ... TESTIRANJE. 1. ... Ustav Republike Hrvatske («Narodne novine» broj 56/90, 135/97, 8/98 - pročišćeni ...

osobe umanjenih tjelesnih sposobnosti i - CRNVO

17.5.1. Organizacija kuhinje. 17.5.2. ... Potrebno je praviti razliku između nagluvih i potpuno gluvih lica. ... tada razmak između njih ne bi smio biti veći od 100 cm (slika br. 10.13). ... 17.14. Kuhinja sa setom pomičnih gornjih i donjih elemenata.

Struktura sposobnosti i veština kritičkog mišljenja

kritičkog mišljenja ili kritičko mišljenje u užem smislu: kritička recepcija – čitanje i slušanje, kritička produkcija, konstrukcija znanja, rešavanje problema i ...

Ekstralingvistički aspekti komunikaciono-pragmatskih sposobnosti ...

Upotrebom ovih znakova učesnici u komunikaciji mogu ispoljavati emocio- nalna stanja, stavove, kao i neke lične osobine. Cilj ovog rada je, da se pregledom ...

mjerenje motoričkih sposobnosti u metodičkom ... - HRKS

Tablica 1. Primjer standardizacije rezultata rang liste za prve tri učenice sedmog razreda. Rang. Prosječna: T-vrijednost. Z-vrijednost. Prezime, ime,. Razredni.

Poticanje motoričkih sposobnosti i samoregulacije kod djeteta s ...

Razvoj fine motorike (okulomotorna koordinacija i praksija) ... Koordinacija. Koordinacija je sposobnost upravljanja pokretima cijelog tijela ili njegovim dijelovima.

UL FA_Pravilnik o preizkusu sposobnosti za študij arhitekture

21 maj 2019 ... Ce bo sprejet sklep o omejitvi vpisa v 1. letnik (če bo poleg ustrezne srednje šole sposobnost za študij arhitekture izkazalo več kandidatov kot ...

Pravilnik o sposobnosti broda za prevoz putnika

27 дец 2016 ... 1.13.1 Izloženi djelovi paluba broda za smještaj putnika, treba da imaju zaštitni krov. 1.14. Postojeći putnički brodovi sa dinamičkim uzgonom ...

Nikšić MOTORIČKE SPOSOBNOSTI FUDBALERA I RUKOMETAŠA ...

field handball, te Olympic handball. (Omrčen, Bobić i Jurakić, 2011). Rukomet je ekipni sport, u kojem igra šest igrača i jedan golman na jednoj strani, protiv isto ...

Poziv na provjeru zdravstvene sposobnosti kandidatima ...

Kandidati moraju doći u Dom zdravlja MUP-a, Zagreb, Šarengradska 3, Medicina rada (II. kat – soba 203) u 7.00 sati – natašte, te sa sobom ponijeti osobnu ...

8 Razvijanje motorickih sposobnosti u fizickom vaspitanju

5. Развијање координације као моторичке способности. 6. Развијање прецизности као моторичке способности. 7. Развијање равнотеже као моторичке ...

izgradnja konkurentske sposobnosti hrvatske brodogradnje

10 tra 2008 ... RAZVOJNE MOGUĆNOSTI HRVATSKE BRODOGRADNJE U ... furnira, proizvodnju šperploča, panel-ploča, ploča od iverice i drugih panela i ...

povezanost samoprocjene radne sposobnosti sa zdravstvenim ...

procijenjene Upitnikom za određivanje indeksa radne sposobnosti sa sastavnicama ... upitnika pokazalo se kao indirektna procjena zdravstvenog stanja radnika (Makowiec- ... emocionalna nezrelost; psihopatija i „border line“; PTSP. 11.

ocena radne sposobnosti kod neurosarkoidoze - doiSerbia

Nalaz neurologa je ukazivao na oftalmoplegiju desnog oka, psihoorganski sindrom i neurosarkoidozu. Oftalmološki pregled je govorio u prilog ptozi oba gorwa ...

intelektualne sposobnosti i osobine ličnosti kao ... - doiSerbia

intelektualnih sposobnosti i osobina ličnosti. Varijabla ... Scholastic Aptitude Test), pri čemu je u hamburškoj studiji matematički darovitih učenika utvrđen nešto ...

PRIZNAVANJE PRAVNE I STRANAČKE SPOSOBNOSTI ORTAŠTVU

13 lis 2014 ... ortaštva svojstveno je da ugovor o ortaštvu djeluje isključivo među članovima, dok su prema trećim osobama nositelji prava i obveza samo ...

Filip Kujundžić VIŠESTRANI RAZVOJ SPOSOBNOSTI I ZNANJA ...

VIŠESTRANA PRIPREMA DJECE SPORTAŠA. 24. 6.1. ... Kondicijska priprema sportaša, Zbornik radova 9. godišnja međunarodna konferencija,. Zagreb, 25.

primjena integralnog treninga kondicijskih sposobnosti u nogometu

Kljuĉne rijeĉi: nogomet, integralni trening, kondicijske sposobnosti ... Kondicijski trening u nogometu moţe se podijeliti na: -Energetski trening (trening izdrţljivosti).

Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva zdravstvene sposobnosti i ... - BHDCA

11 sij 2019 ... (Zdravstvena sposobnost za izdavanje liječničkog uvjerenja kategorije ... Dodatak 3: Obrazac Liječničkog uvjerenja kategorije NAT;. Dodatak 4: ...