Stanje izkoriščanja geotermalne energije in nekateri ... - geologija

11 avg 2016 ... Ključne besede: geotermalna energija, geotermalna elektrika, neposredna raba geotermalne energije, geotermalne toplotne črpalke, svet, ...

Stanje izkoriščanja geotermalne energije in nekateri ... - geologija - Srodni dokumenti

Stanje izkoriščanja geotermalne energije in nekateri ... - geologija

11 avg 2016 ... Ključne besede: geotermalna energija, geotermalna elektrika, neposredna raba geotermalne energije, geotermalne toplotne črpalke, svet, ...

Projekt eksploatacije geotermalne energije za potrebe grijanja ...

Dom zdravlja Ivanić-Grad, Srednja škola Ivan Švear,. Dječji vrtić Ivanić-Grad (Centar), Osnovna škola Đure. Deželića, Pučko otvoreno učilište, Gradska vijećnica.

za upotrebu geotermalne energije u crnoj gori - Savjet za ekološku ...

vazduha, dok sama površina zemlje prati temperaturu vazduha tokom godine. Temperatura podzemnih voda je negdje oko ovih vrijednosti. Počev od dubine ...

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE-STANJE I PERSPEKTIVE U ...

NEOBNOVLJIVI IZVORI-PROBLEMI !!! • Dva osnovna problema kod neobnovljivih izvora energije su da ih ima u ograničenim količinama i da zagađuju okolinu.

Nekateri tektonski, seizmotektonski in seizmološki termini

nevarnosti in potresne ogroženosti; pri potresno ... potresnega valovanja/ do potresne opazovalnice ... nizkohitrostna cona (low-velocity zone): katera koli.

postojeće stanje izvedeno stanje spavaća soba kuhinja ... - Nauportus

kliznim vratima između boravka i predsoblja. • U predsoblju se, osim plitkog ormara za cipele, smještenog iza ulaznih vrata, na- lazi i jedan duboki garderobni ...

nekateri modeli za merjenje kreditnega tveganja in njihova uporaba

2.4.1 Predstavitev parametrov v shemi za izračun minimalne kapitalske zahteve ................5 ... izpostavljenost se garancija ali kreditni derivativ nanaša. Le tako je ...

postojeće stanje izvedeno stanje izabrane keramičke ... - Nauportus

rješenje kupaonice mi se uopće ne ... iti rješenja kupaonice s kojim ću biti zadovoljna ... izabrane keramičke pločice lavabo i ogledalo pogled na WC tlocrt pogledi.

ADITIVI V ŽIVILIH Nekateri prehranski izdelki so pravi koktajl aditivov

ojačevalec arome E 621, antioksidant E 300, barvilo E 120, konzervans E 250. 4. Osvežilna brezalkoholna pijača s pomarančnim oku- som - Fanta orange.

geotermalne i mineralne vode hrvatske - Repozitorij PMF-a

Maceljsko gorje i Ravna gora produžetak su Karavanki, a niz Rudnica - Desinićka gora - Kuna gora –. Strahinčica – Ivanščica nastavak je Kamničkih Alpa.

Modeliranje hibridnog sustava geotermalne dizalice topline i ...

cijena kilovat-sat toplinske energije plina [HRK/kWht]. P – ukupni ... grijanja uz naznačene tokove energije prikazuje Slika 1-1. Slika 1-1 ... LCOE = NaN. Također ...

eksperimentalno i teorijsko istraživanje geotermalne dizalice topline

Izvedeni bušotinski izmjenjivač topline i geotermalna dizalica topline korišteni u sklopu ovoga rada, kao i ... utjecaju heterogenosti tla na dugoročni rad sustava dizalice topline povezane s tlom te je u tu svrhu na ... Klima forum 2017,. Osijek ...

geotermalne elektrane i mogući razvoj u bosni i hercegovini ...

Geotermalna energija je toplota iz Zemlje. Čista je i održiva. Izvori geotermalne energije variraju od površinskih izvora do tople vode i stijena koji se nalaze ...

Eksploatacijsko polje geotermalne vode Zagreb i mogućnosti ...

bi bilo i sa stanovišta turističke ponude Grada Zagreba značajno te za druge svrhe. Željko Jurilj. GPC INSTRUMENTATION. PROCESS d.o.o., Zagreb [email protected]

Gasovito stanje Šta su gasovi? Kako opisati gasovito stanje? Po ...

Efuzija. Molekuli svakog gasa na istoj temperaturi imaće istu proseču kinetičku energiju. Ali molekuli različitih gasova imaju različitu masu. 2. 2. 1 rms avk um e.

čas in geologija

Geološka časovna lestvica. ❖ Eon. ❖ Proterozoik, fanerozoik. ❖ Era. ❖ Paleozoik, mezozoik, kemozoik. ❖ Sistem. ❖ Kambrij, ordovicij, silur, devon, karbon, perm.

NEOBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE Obnovljivi izvori energije ...

Neobnovljivi izvori energije trenutno donose svetu najviše energije. Danas se 85-90% energije dobija iz tzv. fosilnih goriva (nafta,ugalj,gas),8% energije potiče ...

Historijska geologija

FANEROZOIK je razdoblje nagle biološke evolucije, koje je počelo prije 570 milijuna ... Fanerozoik se dijeli na ere: 1. PALEOZOIK (570 – 250 000 000 godina).

Historijska geologija 2 - PMF

Fanerozoik (542mln god još traje). 2. dio slika - KENOZOIK. Page 2. Page 3. Page 4. MEZOZOIK, Mz od pred 251-65,5mln god. TRIJAS (T). JURA (J). KREDA (K) ...

Historijska geologija 2

području afričkih savana. To su ... travnatih savana, gdje su svi živjeli u uzajamnoj ... U hrvatskom Zagorju unutar ovog nivoa ima i lignita (Konjščina). Pliocen se ...

Geologija Šverde

te se geološka razdoblja međusobno ne poklapaju na kontaktima listova. Zbog ovog problema teško je reći u koje razdoblje pripadaju pojedini dijelovi te je ...

GEOLOGIJA KVARTARJA

19 apr 2017 ... 2 spremembe v kroženju oceanov ter dvigovanja novih gorovij. (Alpska orogeneza). Ogrevanje v oligocenu in srednjemiocenski klimatski.

GEOKEMIJA GEOLOGIJA

O volumenu oceana pojedinih geoloških razdoblja sudi se na osnovi geoloških ... Geološka prošlost Zemlje ima četiri glavna razdoblja: pre- kambrij, paleozoik ...

STRUKTURNA GEOLOGIJA

stijena i stijenskih tijela od kojih je izgrađena Zemljina kora. Ovaj temeljni cilj najčešće se postiže: • analizom primarnih i sekundarnih (deformacijskih) struktura i.

GEOLOGIJA — GEOMETRIJA

euklidska geometrija. Ta spoznaja imala je veliki utjecaj na budući razvitak ne samo geometrije nego i cijele matematike, pa i fizike. Pokazalo se da pojam.

GEOLOGIJA HRVATSKE - PMF

21 sij 2019 ... KVARTAR – Oledbe - Pleistocen. Za naše područje primjenjuje se alpska podjela. 5 glacijala i 4 interglacijala:.

Inženjerska geologija IIA dio

2 svi 2010 ... Kamen je prirodno ili umjetno odvaljeni dio stijene. Odlikuje ... minerali, primarno bijeli, naknadno obojani nekom stranom supstancijom. ... posebno se koristi za memorijainu arhitekturu i arhitekturu groblja. ... prirodna vlažnost), veoma su jednostavni i niske cijene, a izvrsno se mogu korelirati s posmičnom ...

GEOLOGIJA KOZJANSKEGA

Litotamnij- ski apnenec, apnen peščenjak — torton. — 9. Kremenov pesek, laporasta glina — oligocen, miocen? — 10. Bazalni konglomerat in prod — oligocen.

1 GEOLOGIJA I GRAĐEVINARSTVO

procesi (endgogeni i egzogeni procesi) jer oni kontinuirano mijenjaju ta svojstva. Zajednički naziv za endogene i egzogene procese je geodinamički procesi.

Inženjerska geologija IIIA dio

Osnovne strukture stijena u litosferi. 3.3.1. Bore. 3.3.2. Rasjedi. 3.3.3. Navlake. 4. DINAMIKA ZEMLJE. 4.1. Egzodinamika i egzodinamski faktori. 4.1.1. Insolacija.

GEOLOGIJA - nauka o Zemlji

Divergentne granice ploča – razmicanje iznad uzlaznih konvekcionih struja. Ploča se tanji, puca i počinje razmicanje ... TEKTONIKA PLOČA I MAGMATIZAM ...

Po kvartarju … kvartar - geologija

milos.bavec geo-zs.si. Klju~ne besede: kvartar, pleistocen, holocen, neogen, geokronologija, kronostratigrafija. Key words: Quaternary, Pleistocene, Holocene, ...

Inženjerska geologija IIIB dio

škriljavaca i u stijenama vulkanogeno-sedimentnog kompleksa, a rijeđe u terenima koji su izgrađeni od eruptivnih stijena. ... Rjeđe nastaju klizišta na šljunkovito.

GEOLOGIJA OTOKA VISA

ma tome moze se reCi, da je otok Vis geolo8ki interesantniji nego drugi otoci na ·Jadranu: ... karte F. KOCHA (15) i da izradim geolosku kartu iz koje bi se mogli.

GEOLOGIJA HRVATSKE (Sjeverna Hrvatska) - PMF

17 pro 2018 ... VARISCIJSKA (HERCINSKA) OROGENEZA. HERCINSKA OROGENEZA. PANGEA. → Oko 290 Mio – gornji dio P1 ...

Geologija u Austro-Ugarskoj monarhiji

17 sij 2011 ... zaslužan za razvoj i izradu prve geološke karte Austrijskog carstva. Na taj način je podigao ugled geologije, tako da je koncem 1949. car ...

HISTORIJSKA GEOLOGIJA 2 Mezozoik i Kenozoik

Zbog orogenih aktivnosti do kojih dolazi postupnim sudarom. Jadranske mikroploče sa Euroazijom tijekom starijeg paleogena (alpska orogeneza), emergirani.

DEKOMPOZICIJA DIJABAZA NA KAMENOLOMU U ... - Geologija.ba

Zavidovići), odnosno pripada dijabaz- doleritnoj masi Ribnice. Ležište je izgrađeno od dijabaz - doleritnih stijena jurske starosti, koje su znatno podređenije u ...

(Microsoft PowerPoint - 310AS IN GEOLOGIJA)

Geološka časovna lestvica. ❖ Eon. ❖ Proterozoik, fanerozoik. ❖ Era. ❖ Paleozoik, mezozoik, kemozoik. ❖ Sistem. ❖ Kambrij, ordovicij, silur, devon, karbon, perm.

STRATIGRAFSKE IN TEKTONSKE RAZMERE V ... - geologija

vzhodno pa samo Mala Peca (1637 m) in Uršlja gora (1696 m). Najvišji vrh mezozojske grude Zgornjega Doliča je visok komaj 871 m. Vzhodni del severnih ...

GEOLOGIJA I NAFTOPLINONOSNOST DRA VSKE POTOLINE

stepenieasto spustanje slojeva od centralnog dijela masiva u Bjelovar- ... rektan kontakt sa temeljnim gorjem konstatiran je samo na dubokim istrafoim ...

Lithostratigraphic column between Nevesinje and ... - Revija Geologija

the north and Popovo Polje in the south. This is the area with ... Popovo Polje is in the south, with particular ... geolo{ka karta 1:100000, Tuma~ lista NEVESI-.

UVERZITET U TUZLI RUDARSKO – GEOLOŠKO ... - Geologija.ba

Rasjedi u ležištima „Oštro brdo“, „Sklop“ i „Duboki Potok – Bijela rijeka“ su intermitentni rasjedi koji imaju više perioda kretanja, različitih po pravcu i smjeru, što ...

Woher stammt das Wort Leibach? - geologija

Nach. SCHMID (1913) soll sich der Steinbruch am Schloss- berg hinter dem Rathaus der Stadt Ljubljana be- funden haben und VRHOVEC (1886) berichtet nach.

Sediment sečoveljske soline - Revija Geologija

Jedro vrtine v sečoveljski solini Lera je po vsej globini 40 metrov enako. ... räumlichen Verteilung rezenter Foraminiferen im Limski kanal bei Rovinj (nördliche.

Kranjska rakovica« iz srednjemiocenskih – badenijskih ... - geologija

»Kranjska rakovica« iz srednjemiocenskih – badenijskih skladov kamnoloma Lipovica nad ... je mal rak, podoben rakulji »Cancer brachy- chelus«. Dobil sem jih ...

Geologija Biokova - Park prirode Biokovo

složenost morfologije planinskog reljefa Biokova. Promatrajući krški reljef u cjelini mogu se izdvojiti dva tipa krških oblika: egzogeni i endogeni. Egzogeni krški ...

Sava Folds, eastern Sloven - geologija

the formation was subdivided into Early Berriasian Calpionella Zone - Alpina and Ferasini Subzones, Middle ... mian) turn is reported from Mt Ivanščica in Cro-.

Nanoplankton in dinoflagelati iz oligocenskih plasti na ... - geologija

Nanoplankton in dinoflagelati iz oligocenskih plasti na Homu pri Radmirju. Nannoplankton and dinoflagellates from the Oligocene beds of Horn. Mirko Jelen in ...

geološke karakteristike srednjeg toka neretve - Geologija.ba

Predmet ovog rada su stjenske mase u srednjem dijelu toka rijeke Neretve. Dolina Neretve je, u najvećem dijelu izučavanog područja, tipična klisura, sa strmim i ...

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija - ASOO

4 geološki tehničar. 4 naftno-rudarski tehničar rudarski tehničar. 4 naftno-rudarski tehničar. 4. Tablica 13. Nova tablica kvalifikacija sektora Geologija, rudarstvo, ...

Geologija mora - Webmail - PMF, Geofizički i Geološki odsjek

pretpostaviti da je salinitet ostatka svjetskog mora opao. To je i ... Salinitet svjetskog mora pao je sa 36 na 34 ... nabranim gorjima oko Jadrana (Južne Alpe,.

Granites of Straža and their sedimentary roof (SW Serbia) - geologija

Graniti Straže i njihova sedimentna povlata. (JZ Srbija). Zlatko Radovanović, Danica Popović, Radmilo Jovanović & Divna Jovanović. Geological Institut "Gemini" ...

Geolo{ka pisna dedi{~ina [ale{ke doline in okolice - geologija

Salmijak: amonijev klorid (NH4Cl). 46. Zasmrdeti po žveplovih jetrih: zasmrdeti po vodikovem sulfidu (H2S). 47. Glazirana posoda: polo{~ena ali postekle-.

Skripta za vjezbe Fizicka geologija Minerali i stijene - PMF

Škriljave metamorfne stijene. 27. 2.3.3.2. Metamorfne stijene bez škriljave teksture ... METAMORFNE STIJENE nastaju iz bilo koje vrste stijena (magmatskih, ...

Alpinske i predalpinske metamorfne stijene Prosare u ... - geologija

UDK 552.4(497.15)=862. Alpinske i predalpinske metamorfne stijene Prosare u sjevernoj. Bosni. Alpine and pre-Alpine metamorphic Rocks from Prošara Mt. in ...

eBook HISTORIJSKA GEOLOGIJA 1 Prekambrij i Paleozoik Zagreb ...

14 stu 2006 ... Takonska orogeneza. 61. 7.2. ... Grinvilska orogeneza bila je uzrokovana kontinentalnom ... devona (sl.98 i 99 - Kaledonska orogeneza).

Geolo{ke raziskave nahajali{~ litotamnijskega apnenca ... - geologija

(OGK) 1:100.000, list Celje, je ta litotamnij- ski apnenec srednjemiocenske starosti (tor- ton). Placer (1987) ga je ozna~il kot la{ke plasti. V letu 1991 je bilo to ...

Anelidi v miocenskem litotamnijskem apnencu iz Zgornje ... - geologija

31 maj 2012 ... Apnenci sestoje predvsem iz cevasto-pali~astih anelidov in litotamnij. Segmentirane apnen~eve cevke so ve~inoma fragmentirane in ...

Potres 12. julija 2004 v zgornjem Poso~ju – preliminarne ... - geologija

12 jul 2004 ... Proti obmo~ju Kota morenski nanosi zopet postajajo bolj glinasti, vendar ni ve~ debelej{ih umetnih nanosov. Prevladujejo glinasti gru{~i in ...