Vizura 85 HR.pdf - Državna geodetska uprava

22 svi 2015 ... gruntovnica i državne pravobranitelje, te djelatnike prostornog uređenja i ... voditelj Ispostave Našice, župani, ravnatelj DGU i suradnici,.

Vizura 85 HR.pdf - Državna geodetska uprava - Srodni dokumenti

VIZURA 63.pdf - Državna geodetska uprava

Prezentacija Geoportala DGU - http://geoportal.dgu.hr ... preglednik prostornih podataka. Geoportal predstavlja ... DGU je centralno mjesto u Republici Hrvatskoj.

Vizura 97.pdf - Državna geodetska uprava

Ovom važnom događaju također su prisustvovali pomoćnik ministra g. Bernard Gršić, dipl. ing. iz Ministarstva uprave, pomoćnik ministra mr. sc. Jure Šarić iz.

Vizura 79 HR.pdf - Državna geodetska uprava

1 velj 2014 ... Ugovora sklopljenog s DGU, Gradski muzej Vinkovci proveo je zaštitna ... DHMZ. INFORMATIVNI LETAK DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE.

Vizura 95 HR.pdf - Državna geodetska uprava

3 ožu 2017 ... aktivnosti na uspostavi ZIS-a i OSS-a i pustio u primjenu elektroničko izdavanje ... pod nazivom Uređena zemlja, u okviru kojeg se modernizi-.

Vizura 100.pdf - Državna geodetska uprava

12 ruj 2017 ... pročelnicima Područnih ureda za katastar. Održan je i ... izmjere i katastra nekretnina te katastar infrastrukture ... Posjet ravnatelja IKN-u Rab.

VIZURA 57.pdf - Državna geodetska uprava

„Uređena zemlja” nadovezuje na uspješno izvedeni Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra, kojim su Državna geodetska uprava (DGU) i Ministarstvo ...

Vizura 85 HR.pdf - Državna geodetska uprava

22 svi 2015 ... gruntovnica i državne pravobranitelje, te djelatnike prostornog uređenja i ... voditelj Ispostave Našice, župani, ravnatelj DGU i suradnici,.

Vizura 99.pdf - Državna geodetska uprava

17 srp 2017 ... uslugama o obavljanju geodetsko-katastar- ... katastar nekretnina Supetar ... PUK Virovitica, Ispostava za katastar nekretnina Pitomača.

Vizura 103. - Državna geodetska uprava

1 tra 2018 ... Sustav e-Case integriran je sa sustavom „One Stop Shop ... ureda za katastar Bjelovar i Općinskog suda u Bjelovaru zapo- čeli su u siječnju ...

VIZURA 65 HRV.pdf - Državna geodetska uprava

Smallworld dan 2012. PUK Osijek. Aerofotogrametrijski materijal. Katastar ... aerofotogrametrijski materijal Državne geodetske uprave snimljen prije 1968.

Vizura 105 - Državna geodetska uprava

... i same funkcionalnosti SDGE i OSS-a objašnjeno je kroz dokumente koji se mogu preuzeti na web stranicama Državne geodetske uprave https://dgu.gov.hr/.

Vizura br.109. - Državna geodetska uprava

31 srp 2019 ... sljedeći podaci: ime glavne knjige, broj zemljišnoknjižne čestice i broj ZK uloška. Klikom na broj ... nicu Uređena zemlja gdje možete pogledati cijeli ZK uložak ... pregleda katastarskih podataka u različitim aplikacijama. Dr. sc.

Državna geodetska uprava DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA I ...

... u Područnom uredu za katastar Pazin, Ispostave Pula i Poreč. ... za potrebe zaposlenika Područnog ureda za katastar Dubrovnik, prema ponudi dobavljača u ...

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

postupci koje obavljaju područni uredi za katastar odnosno tijelo nadležno za katastarske ... Geodetski projekt je skup javnih isprava, geodetsko-tehničke dokumentacije i izvješća o ... parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata sukladno propisima kojima se uređuje državna ... pravila i postojeće tehničke specifikacije.

crotis - Državna geodetska uprava

opisati UML-om . 2. Katalog podataka početne verzije CROTIS-a sadrţavao je klase s ... podzemne vode; studenac, zdenac (HJP). Ime: Cisterna (gusterna).

Untitled - Državna geodetska uprava

26 lis 2018 ... ANA TOMLJENOVIĆ, VŠS, sveučilišna prvostupnica inženjerka računarstva, bez položenog državnog stručnog ispita, prima se u državnu ...

državna geodetska uprava - hkoig

PRAVILNIK. O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PARCELACIJSKIM I. DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA. Novi članak. Članak 8. stavak 3. i ...

Uputa - Državna geodetska uprava

16 kol 2012 ... Geoportala DGU (www.geoportal.dgu.hr). Vezano uz navedene odredbe Zakona daje se sljedeća Uputa: 1. UVJERENJA KOJA IZDAJU ...

Objašnjenje - Državna geodetska uprava

24 lis 2012 ... Dana 28. srpnja 2011. godine stupio je na snagu Zakon o cestama („Narodne ... stranice izrađuje se u skladu s Pravilnikom o parcelacijskim.

IPP Days - Državna geodetska uprava

Geodetic project – Marinko Bosiljevac, Davor Marinović,. Mladen Pandža. □ Draft of ... nian border – Ilija Grgić, Mirjana Jurić, Davor Kršulović. The Proceedings ...

T7D Upute za korisnike - Državna geodetska uprava

4 pro 2008 ... Međudatumske transformacije između 5 različitih terestričkih okvira/datuma: a) HDKS/Bessel b) HTRS96/ETRS89 c) ITRF2000 d) ITRF2005.

Ivana Džaja - Državna geodetska uprava

10 tra 2019 ... nekretnina Split, na radno mjesto stručnog referenta za katastarske poslove, ... službenicima, objavila oglas na određeno vrijeme na web stranici ... uredu za katastar Split, Odjelu za katastar nekretnina Split, za radno mjesto ...

Kamenko Rogović - Državna geodetska uprava

Tel.: 01/6165 - 404, fax: 01/6165 - 484. KLASA: UP-I-112-03/19-02/26 ... uredu za katastar Pula, Odjelu za katastarske programe i geodetske poslove, za radno ...

Luka Borovac - Državna geodetska uprava

2 ruj 2019 ... državnu službu, u Državnu geodetsku upravu, Područni ured za katastar Dubrovnik, Odjel za katastar nekretnina Metković, na radno mjesto ...

Martina Pintač - Državna geodetska uprava

katastar Varaždin, Odjel za katastar nekretnina Novi Marof, na radno mjesto stručnog referenta za katastarske poslove, na određeno vrijeme u trajanju od ...

Katalog podataka - Državna geodetska uprava

e-pošta: [email protected] ... obnavljanje topografskih baza, izradu Hrvatske osnovne karte ... Zahtjev za izdavanje nalazi se na www.dgu.gov.hr.

Tehničke specifikacije - Državna geodetska uprava

Za točke međa i drugih granica predmetnih katastarskih čestica za koje je ... Popis koordinata uvijek sadrži koordinate u HTRS96/TM, odnosno visine točaka u ... GPS-u. GNSS. GPS. Global Navigation Satellite System. Global Positioning ...

Obrazac očitovanja - Državna geodetska uprava

OČITOVANJE O ZAPRIMLJENIM PRIMJEDBAMA NA NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA. PRAVILNIKA O KARTOGRAFSKIM ...

Sanja Popović - Državna geodetska uprava

19 ruj 2019 ... SANJA POPOVIĆ, SSS, geometar, sa položenim državnim stručnim ispitom, prima se u državnu službu, u Državnu geodetsku upravu, Područni ...

Državna geodetska uprava - Ministarstvo uprave

1 ruj 2014 ... stručni referent za geodetske poslove. 27.5/5. SSS geodetske struke. Odjel za katastar nekretnina Poreč stručni referent za katastarske poslove.

ToR _Office and procurement assistant ... - Državna geodetska uprava

zemljišne administracije „Uređena zemlja", Međunarodna banka za obnovu i razvoj (Banka) odobrila je Republici Hrvatskoj (RH) Projekt implementacije ...

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA Područni ured za katastar ...

16 tra 2018 ... Područni ured za katastar Čakovec. Čakovec, R.Boškovića 2. OPĆINSKI SUD U ČAKOVCU. Zemljišnoknjižni odjel. Čakovec, R.Boškovića 18.

Privitak br. 2. Izvedbeni projekt.pdf - Državna geodetska uprava

Generičko kabliranje. ISO/IEC 11801 Ed.2. Generic Cabling for Customer Premises. HRN EN 50173-1. Information Technology – Generic Cabling Systems.

Privitak br.2. Izvedbeni projekt.pdf - Državna geodetska uprava

Svi razvodni ormari u unutrašnjem prostoru izrađeni su od samogasivog ili negorivog materijala i ... postojeći KPMO ormar u slobodno polje za smještaj brojila.

Godišnji plan rada - Državna geodetska uprava

31 sij 2020 ... DGU‐a. Kabinet glavnog ravnatelja. 31.12.2020. P. 1.7. Osigurati koordinaciju ... Javno objavljen geoportal NIPP‐a u ... preglednik digitalne ...

Redizajnirana stranica www.katastar.hr - Državna geodetska uprava

Dana 17.6.2013. puštena je u rad redizajnirana stranica www.katastar.hr. Pored novog dizajna na pregledniku katastar- skih podataka po prvi puta elektroničkim ...

Opis poslova - PUK Rijeka.pdf - Državna geodetska uprava

ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA CRIKVENICA. ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA RAB. Stručni referent za katastarske poslove - 1 izvršitelj/ica.

Pravilnik o geodetskom projektu - Državna geodetska uprava

Sadržaj i oblik geodetskog projekta propisuje se na način da se određuju sastavni dijelovi ... Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio glavnog projekta za ...

- 1 - Državna geodetska uprava objavljuje objedinjene primjedbe ...

imaju status vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije sukladno ovom Zakonu. Komentar: Vježbeništvo kao uvjet za stjecanje ...

zbirka kartografskih znakova - Državna geodetska uprava

14 tra 2018 ... Ormarić s uređajima za reguliranje signalizacije, sigurnosna kamera, ... Za mjerila od 1:500 do 1:2 000, vodotoranj se na katastarskom planu ...

Geodetski elaborat izvedenog stanja ... - Državna geodetska uprava

Primjer naslovne stranice za geodetski elaborat ISKI za slučaj evidentiranja komunalne infrastrukture groblja i krematoriji na grobljima i javnog parkirališta:.

Specifikacija proizvoda TK50 verzija 1.0 - Državna geodetska uprava

Izrada Vojne topografske karte u mjerilu 1 : 50000 (VTK50) temelji se na podacima kartografske ... Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (2014): Kartografski ključ za Vojnu topografsku ... Malo selo, zaselak, turističko naselje. 2,5 mm;. 2 ... uvijek oko gradova ili utvrda; ne duž cesta, pruga i dr. linijskih objekata. Color. R. G.

Specifikacija proizvoda TK25 verzija 2.0 - Državna geodetska uprava

Prikaz 56: Listovi 25-1-123-16 Kotaća i 25-3-123-16 Dubravka. Prikaz 57: Prošireni ... Dubrava kod Šibenika 25-2-117-9 ... GEOMETRIJA – točka, linija, površina.

Svečano pušten u rad portal Katastar.hr - Državna geodetska uprava

31 srp 2019 ... Tada možete vidjeti podatke upisane u posjedovni list i vlasnički list (spajanjem na jedinstveno poslužno mjesto katastra i zemljišnih knjiga ...

Opis poslova - oglas 2019. IV.pdf - Državna geodetska uprava

Državnu geodetsku upravu, na određeno vrijeme, KLASA: 112-03/19-01/16, URBROJ: 541-07-02/7-19-2 ... PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT ... Plaća za radno mjesto za koje se vrši prijam utvrđuje se prema odredbama članaka 108.

godišnji plan rada za 2016. godinu - Državna geodetska uprava

15 tra 2016 ... aplikativne osnove sustava Geoportal DGU nedostupnost servisa na godišnjoj razini maksimalno 48 sati viši savjetnik specijalist / Geoportal,.

Tehničke specifikacije za izradu DKP i DGE - Državna geodetska ...

(KI broj ugovora DGU/godina ili TR broj ugovora DGU/godina) npr. KI 127/2013. Broj elaborata je obvezan podatak za točke preuzete iz digitalnog katastarskog ...

Tehničke specifikacije za geodetske elaborate - Državna geodetska ...

Ovim Tehničkim specifikacijama propisuje se izgled, sadržaj i način izrade ... Tehničke specifikacije su osnova za jedinstveni način izrade sastavnih dijelova ... digitalnih geodetskih elaborata (SDGE) koji je za potrebe izrade i ... odnosno u slučaju 4.0 iz Upute vezano uz postupak izrade parcelacijskih i drugih geodetskih.

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA

planinski vodenjak (Triturus alpestris),. - veliki vodenjak (Triturus carnifex),. - podunavski vodenjak (Triturus dobrogicus),. - čovječja ribica (Proteus anguinus).

državna uprava za zaštitu i spašavanje - Ravnateljstvo civilne zaštite

Drugi alat potreban za obavljanje radova. 35. Strojni čekić za razbijanje, manji. Kom. 1 Električni, pneumatski ili benzinski. 2 svrdla – špice. 2 svrdla – dijetlo. 36.

Hrvatska državna uprava na putu uspostave cjelovitog sustava ...

rebi reforme pridonijelo je snaženje procesa europskih integracija na prijelazu ... Provedbom toga projekta hrvatskoj strani bila je pružena stručna po-. 13 Dana ...

sadržaj - Vizura

Primjer 8. - Prigovor ovršenika protiv rješenja o ovrsi na temelju ... 211. Primjer 59. - Primjer žalbe ovršenika na rješenje o ovrsi (radi ovrhe na novčanim ...

zakon o nasljeđivanju - Vizura

I. UGOVOR O NASLJEĐIVANJU I O BUDUĆEM NASLJEDSTVU. ILI ZAPISU ... Primjer 3. Primjer pisane oporuke date pred svjedocima (Članak 31. - Zakon o nasljeđivanju ... Ugovor o pravu doživotnog uživanja na nekretninama ....... 906 ... Tužba radi utvrđenja da određene nekretnine ne ulaze u ostavinu. (Članak 75.

nova vizura kraljevice - Grad Kraljevica

more...da još naglasim ovo ni jedina akcija na JOGU bit će ... VRTNA OPREMA - ograda i vrata, vrtni ... za zalijevanje bilja, ljuljačka, suncobran i stalak.

Državna matura 2014. Državna matura 2014. - Srednja škola Mate ...

30 tra 2014 ... Državna matura 2014. ... Propisani pribor na ispitima. Kalendar državne mature 2013./2014.-ljetni rok ... Matematika (osnovna i viša razina).

Obveze doprinosa članova uprava i direktora ... - Porezna uprava

31 pro 2016 ... PO OSNOVI RADNOG ODNOSA ILI NEKOG. DRUGOG ... Doprinos za zapošljavanje. 54,57 kn ... na pola radnog vrijeme u slučaju isplate minimalne plaće. Bruto plaća ... Obveze doprinosa članovima uprave koji su umirovljenici ... ugovor o radu do polovice punog radnog vremena, a Hrvatski zavod za.

03 GEODETSKA PODLOGA

46.75 46.70. 46.73. 46.78. 46.77. 47.58. 47.39. 47.43. 47.25. 47.31. 48.08. 47.89. 47.03. 47.58. 46.93. 47.22. 47.45. 47.30. 47.23. 46.85. 46.92. 47.25. 47.57.

Geodetska astronomija

4.3.2 Savremene dinamičke vremenske skale . ... na istoj stanici, moguće je izračunati otklon vertikale, veličinu veoma važnu u postupku aproksimacije ... Putanja kretanja pravog oko srednjeg pola usled nutacije je elipsa, sa konkavnim delom ...

Posebna geodetska podloga

vodi definiciju Posebne geodetske pod- loge: Odgovarajuća posebna geodetska podloga je kartografska podloga (digital- ni ortofoto plan s visinskim prikazom -.

Geodezija 2 - Geodetska tehnička škola

GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA. Croatia, 10000 Zagreb, Av. Već. Holjevca 15; tel 385 (01) 66 00 648; fax 385(01) 66 70 500 web: www.geoskola.hr ...