Pravilnik o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga

predstavnik suvlasnika. Obveznik očitanja na glavnom vodomjeru je isporučitelj usluge. Članak 7. Kada se iz bilo kojih razloga ne može utvrditi utrošak vode po ...

Pravilnik o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga - Srodni dokumenti

Pravilnik o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga

predstavnik suvlasnika. Obveznik očitanja na glavnom vodomjeru je isporučitelj usluge. Članak 7. Kada se iz bilo kojih razloga ne može utvrditi utrošak vode po ...

Pravilnik o općim uvjetima za pružanje poštanskih usluga FBiH

materijalu. Tiskanicom se smatra i pošiljka koja sadrži knjige i tisak. ... 4. slanje paketa za primateljem ili zabrana slanja paketa za primateljem;. 5. vraćanje ... koji obvezno unosi početnu ponuđenu cijena i najbolju ponudu. 12. Rokovi za ...

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA - Vio

evidencija i koncesija izdana od nadležnoga tijela. 21. Prijava potrošnje tehnološke vode je obveza koju obavlja pravna ili fizička osoba koja je ishodila dozvolu ...

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

18 ruj 2012 ... Vinkovaĉki vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci, donosi ... da omogućava nesmetan protok otpadne vode u javnom cjevovode, te pravilan ...

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA (pročišćeni ...

Javni isporučitelj vodne usluge je trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., ... (1) Ovi Uvjeti objavit će se na internet stranici Isporučitelja (www.vio.hr), ...

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI isporuke vodnih usluga - Komunalno ...

(16) Mjerno mjesto je mjesto na kojem se mjeri količina isporučene pitke vode, te je ujedno mjesto izvršenja komunalne usluge, odnosno isporuke pitke vode. III.

opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga - Humvio

Mjerno mjesto je mjesto na kojem se mjeri količina isporučene vodne usluge, te je ujedno mjesto izvršenja vodne usluge, odnosno isporuke. Nekretnina je ...

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga - Vodovod Dubrovnik

(1) Javni isporučitelj vodnih usluga je trgovačko društvo VODOVOD DUBROVNIK. d.o.o. Dubrovnik, Vladimira Nazora 19 (u daljnjem tekstu: isporučitelj usluge).

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga - Istarski Vodovod

Buzet, 02. prosinca 2013. OPĆI I ... vodovod" d.o.. za proizvodnju i distribuciju vode, Buzet, Sv. Ivan. 8. ... hrvatskih poljoprivrednika (za OPG-e), odnosno drugi.

Opći-i-tehnički-uvjeti-isporuke-vodnih-usluga ... - Sisački vodovod

unutarnja instalacija vodovoda i kanalizacije. Izrada projekta ... Javni isporučitelj vodnih usluga je trgovačko društvo SISAČKI VODOVOD d.o.o.. Sisak, Obala ...

Pravilnik 422 Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima moraju ... - SPVH

Zagreb, MihanoviĘeva 12. Telefoni: ... moraju voziti u πtrajkuza vrijeme πtrajka za vozni red. Ta odluka se ... nagibni vlakovi stupac s podatcima za nagibne vlakove«. ... Oštarije – Split (Zagreb GK – Oštarije vozi u sastavu vlaka 500). 520.

Komentar HT-a na Pravilnik o tehničkim uvjetima za ... - Hakom

... zdenaca neće biti moguće montirati ulični kabelski ormar, bilo da nema prostora ili da će takav ormar biti preblizu prometnici, zbog čega može biti ugrožen u ...

Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje ... - Poretti

odreen sigurnosnom prosudbom i elaboratom koji se izrauje sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (»Narodne novine« br.

Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

PRAVILNIK. O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se tehničke kategorije ...

pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose ...

8 lip 2009 ... (3) Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo ... I. MINIMALNI TEHNIČKI I DRUGI UVJETI KOJI SE ODNOSE NA ...

pravilnik o dopuni pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu ...

Na temelju članka 236. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« br. 67/08), ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost ...

Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama 85-2016 ...

PRAVILNIK. O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA. („NN“ br. 85/16., 24/17. i 70/19.) Članak 72. (1) Pneumatici kao dio opreme vozila, ...

Pravilnik o uvjetima za pružanje poštanskih usluga u BiH

materijalu. Tiskanicom se smatra i pošiljka koja sadrži knjige i tisak. ... 4. slanje paketa za primateljem ili zabrana slanja paketa za primateljem;. 5. vraćanje ...

PDF Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13) ... ponašanja; osiguranje školskih udžbenika i potrebnog pribora (za djecu na smještaju); ... narudžba lijekova, savjetodavni rad i podrška korisniku i članovima obitelji; neposredno.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za početak rada i pružanja usluga ...

11 stu 2015 ... rublja, osiguranje higijenskog pribora te drugo, sukladno minimalnim uvjetima ... Prozori na otvaranje, ako postoje, i ventilacijski otvori s mrežicom protiv insekata. ... Centralna praonica i glačaonica rublja (prostor bez opreme).

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga ...

i čl. 10. i 19. Statuta Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“, Upravno vijeće donosi dana 20.5.2015. godine. PRAVILNIK. O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA ...

UPUTA O TEHNIČKIM UVJETIMA I UVJETIMA UPORABE ... - Hakom

(1) PE cijevi malog promjera izra ene se od polietilena visoke gustoće (PEHD) ... (2) Za višestruko korištenje postojećih cijevi kabelske kanalizacije treba koristiti.

Cjenik oglašavanja HRT-a s općim uvjetima za 2017.

emitiranja dvostruke ekspozicije, na špicama TV Sata, Vremena i Sporta u podnevnom. Dnevniku ... na cijene dvostrukih ekspozicija za zakup max. 15 dana ne ...

prilog općim uvjetima - Tvornica Šećera Osijek

Jasenovac, Mitrovac, Kozarac, Karanac, Beli Manastir, Širine, Sudaraž, Petlovac, Zeleno Polje,. Novi Bezdan ... e-mail [email protected] com. Žiro račun: ...

Cjenik oglašavanja Hrvatske radiotelevizije s općim uvjetima ... - HRT

Cijene za sponzorirane programske sadržaje (priloge) Dobro jutro Hrvatska ... sporazuma o oglašavanju te trojnog, dvojnog (agencija je na zahtjev HRT-a.

Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim zaštitnim merama na ...

U radionicama za izradu paste za čišćenje cipela, uljanih i asfaltnih lakova itd. ... 11) Zaštitne mere pri proizvodnji sapuna, glicerina i kozmetičkih sredstava.

PRAVILNIK o tehničkim i zdravstveno-tehničkim zaštitnim mjerama ...

24 svi 2019 ... Ako pri požaru gori i bijeli fosfor, treba postupiti ne sljedeći način: - svi radnici koji nemaju plinske maske za zaštitu organa za disanje protiv ...

Opći uvjeti poslovanja Općim uvjetima poslovanja ... - Srnec tekstil

TEKSTIL" Skraćeni naziv : K.T.O. SRNEC TEKSTIL. Vlasnik : DEJAN SRNEC. Sjedište : BALOGOVEC 53, MAČKOVEC, 40000. ČAKOVEC OIB : 09708227604.

Opći uvjeti poslovanja Općim uvjetima poslovanja regulirani su ...

TEKSTIL" Skraćeni naziv : K.T.O. SRNEC TEKSTIL. Vlasnik : DEJAN SRNEC. Sjedište : BALOGOVEC 53, MAČKOVEC, 40000. ČAKOVEC OIB : 09708227604.

Odluka o cijenama vodnih usluga - Vio

1,00 kn/m3. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.. Zagreb, Ulica grada Vukovara 41. Tel 385 1 6420 000 www.zgh.hr. Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080042653.

Uredba o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i ...

Podiznu povr{inu sa~injava platforma (najmanjih dimenzija 110 x 140 cm) i pogonski ... Za fiziolo{ke potrebe invalidnih osoba izvodi se javni invalidski WC.

Odluka o privremenom korištenju vodnih usluga - Vio

web: www.vio.hr, e-mail: vio:[email protected] br, lel.: 01 61 63 000, fax: 01 61.63 100. Trgovački sud u Zagrebu, TL-13/25476:2: Temoljni kapital: 2011.000.000,00 ...

Cjenik vodnih usluga KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

U primjeni od 01.03.2018. godine – (Odluka Općine Radoboj o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje, Službeni ...

CIJENA VODNIH USLUGA NA BRAČU - VODOVOD BRAČ d.o.o. ...

CIJENA. (Kn). PDV 13%. UKUPNO. (Kn). 14,33. 1,86. 16,19. 22,35. 2,91. 25,26. 36,67. 4,77. 41,44. 57,30. 7,45. 64,75. 89,54. 11,64. 101,18. 151,28. 19,67.

Odluka o cijeni vodnih usluga - Sisački vodovod

Na vodoopskrbnom području Sisačkog vodovoda d.o.o., kao javnog isporučitelja vodne usluge, a koje vodoopskrbno područje čine Grad Sisak, Općina ...

IZVOZ ROBA I USLUGA: OD ODLUKE DO ISPORUKE

Količinu, težinu i vrstu pakovanja za robu;. ▫ Trgovački naziv robe na domaćem i stranom jeziku;. ▫ Vrijednost robe;. ▫ Uvjete isporuke – paritet;. ▫ Uvjete plaćanja;.

struktura cijene vodnih usluga za pravne i dr. osobe od 01.04.2016 ...

GRAD ŽUPANJA OPĆINA BOŠNJACI OPĆINA GRADIŠTE OPĆINA ŠTITAR. Osnovna cijena vodne usluge - voda - fiksni dio. (cijena ne promijenjena). 11,62.

Popis poštanskih ureda u kojima je dostupna usluga isporuke ...

25 stu 2016 ... Popis isporučnih poštanskih ureda. U poštanskim uredima ... KUPINEČKI KRALJEVEC 69 skraćeno. 36. ... ULICA 1 BROJ 17 jednokratno. 130.

Opći uvjeti isporuke dimnjačarskih usluga Datum - Grad Novi Marof

1 velj 2019 ... Naknada za čišćenje dimovodnih objekata, centralnih peći, običnih peći i cijevi ... Pod obavezno čišćenje ne potpadaju glinene (kaljeve) peći.

Cjenik vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne ... - Sisački vodovod

22. prosinca 2014. godine, direktor društva Sisački vodovod d.o.o., Sisak, Obala Ruđera. Boškovića 10 donosi. CJENIK VODNIH USLUGA. Ovim se Cjenikom ...

Pravilnik o tehničkim standardima pristupačnosti

7) pristupačnost jeste rezultat primene tehničkih rešenja u projektovanju i građenju građevina, kojima se osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti ...

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA ... - EcoMission

Zakona o eksplozivnim tvarima) kojom izjavljuje da je eksplozivna tvar sukladna tehničkim zahtjevima za tu eksplozivnu tvar te ju označava oznakom CE,.

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ... - Vatroival

graevinsko-zanatski i ostali radovi na završnoj obradi, opremi i ureenju svih objekata visokogradnje: ... Tehnički uslovi za izvoenje keramičarskih radova;.

Pravilnik o tehničkim pregledima vozila

10 мај 2019 ... редовном техничком прегледу. (8) Превентивни технички преглед возила обавља се након протека шест мјесеци од редовног техничког.

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA DIZALICE

podizanje tereta, a po konstrukciji su kombinacija raznih tipova dizalica( ... prihvat sile prevrtanja odnosno naprave za prihvat dizaličnih tračnica (lance, ručna ili.

Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima - Smederevo

О враћеним помагалима матична филијала води посебну евиденцију и одлучује о њиховој даљој ... Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о помагалима ... зглобом у вези са ортопедским ципелама.

Pravilnik o prostornim i tehničkim uslovima za priređivanje ...

Koncesionar lutrijskih igara može uplate za klađenje primati na mjestima gdje se ... Uređaji i sistemi za klađenje koji su zasnovani na virtualnim slučajnim ...

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA ZAŠTITU ... - Vatroival

Nadzemna otvorena garaža je garaža koja ima otvore prema spolja, veličine koja odgovara najmanje jednoj trećini ukupne površine spoljašnjih zidova, od kojih ...

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA SISTEME ... - Vatroival

3) komora za ventilaciju ili klimatizaciju je vazdušna komora koja je povezana sa ... Rešetke za ubacivanje vazduha (anemostati), kao i kanali iznad njih moraju ...

Pravilnik o tehničkim svojstvima za dimnjake u objektima

27 мар 2017 ... radom na uređajima za loženje koji su priključeni na dimnjak. ... c) položaj izlaznog otvora dimnjaka i njegova visina iznad krova objekta i/ili ...

Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima - Komora ...

Osigurano lice do 18 godina sa obostranim trajnim oštećenjem sluha, preko 45dB u ... livena nadogradnja, ako je kruna zuba razorena, a korijen zuba može ...

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA STABILNE POSUDE ...

posuda pod pritiskom u pogledu proračunavanja konstrukcije i izrade, kao i u pogledu ... je najmanje tri puta veća od razlike debljina spojenih delova.

Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju niskonaponskih ...

16 сеп 2014 ... P R A V I L N I K. O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA IZGRADNJU ... normativima za izgradn u nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog ...

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU ... - Vatroival

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija ... negorivog materijala i služe za čuvanje negorive robe u negorivoj ambalaži, priručna skladišta, ... Noseće čelične konstrukcije u velikim skladištima i skladištima srednje veličine sa visokim i ... konstrukciono izvedena u protiveksplozionoj zaštiti;.

Preuzmi Pravilnik o tehničkim pregledima vozila

U smislu ovog Pravilnika zna~i: a) Tehni~ki pregled vozila je pregled opreme i ure|aja vozila koji se provode u cilju utvr|ivanja da li vozilo ima propisane ure|aje i ...

pravilnik o tehničkim pregledima vozila - BIHAMK-a

Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj i način obavljanja tehničkih pregleda, ... g) Stanica za tehnički pregled vozila je organizacija ovlaštena od strane ...

Pravilnik o minimalnim tehnickim uslovima za projektiranjeï

26 ruj 2003 ... Autobusna stajališta projektuju se za svaki prometni smjer. ... Član 20. Ako se utvrdi, da za autobusnim stajalištem više nema potrebe ili da ono.

Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih ...

9 сеп 2014 ... gde e v = maksimalna brzina vetra [m s] ko a se na istom potezu trase po avl u e prosečno svakih pet godina, a za vodove napona 400 kV - i u ...

pravilnik o tehničkim normativima za dizalice - hzzzsr

(lučke i brodogradilišne toranjske dizalice, građevinske i montažne stupne dizalice, ... podizanje tereta, a po konstrukciji su kombinacija raznih tipova dizalica( ...

Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima-sa tabelom

(Pavlikovi remenčići). Osigurano lice uzrasta do 12 meseci sa: - Dislocatio coxae evolutiva. (luxatio, subluxatio, dysplasio) kod kongenitalnih anomalija.