financijski plan - Hrvatske vode

26 ruj 2012 ... naknadu za uređenje voda koje su Hrvatske šume putem cesija i asignacija ... daljinsko očitavanje vodomjera; I. faza modernizacije sustava ... Varkom d.d. - Razvoj sustava javne odvodnje na uslužnom području - Pod-projekt.

financijski plan - Hrvatske vode - Srodni dokumenti

financijski plan - Hrvatske vode

26 ruj 2012 ... naknadu za uređenje voda koje su Hrvatske šume putem cesija i asignacija ... daljinsko očitavanje vodomjera; I. faza modernizacije sustava ... Varkom d.d. - Razvoj sustava javne odvodnje na uslužnom području - Pod-projekt.

Godišnji financijski izvještaj Hrvatskih voda za 2018 ... - Hrvatske vode

15 velj 2019 ... Hrvatski zavod za zapošljavanje - za osobe na stručnom osposobljavanju bez ... 28.000. Zagorski vodovod d.o.o Zabok. 0. 112.000. 0. 28.000.

Godišnji financijski izvještaji Hrvatskih voda za 2017. - Hrvatske vode

Rijeka KD vodovod i kanalizacija d.o.o.. 7.987.605. 13.916.529. Senj Vodovod i odvodnja d.o.o.. 993.561. 0. Sisak Sisački vodovod d.o.o.. 2.546.062. 5.086.017.

plan provedbe - Hrvatske vode

2 stu 2010 ... Kvarnerski zaljev normalno. 2023. 71%. 10.554 ... Malostonski zaljev. More. Mljetski kanal ... 36. Slika 12. Karta osjetljivih područja. Tablica 6.

FINANCIJSKI PLAN UDRUGE BIJELI KRUG HRVATSKE ZA 2019 ...

Udruga Bijeli krug Hrvatske. Ljudevita Posavskog 14 ○ 21000 Split ○ Hrvatska. OIB: 97011382028 Žiro račun: HR832330003-1151555922. Tel. 021/783-449 ...

provedbeni plan bp16 baranja - Hrvatske vode

Istočno područje sektora između nasipa "Drava-Dunav" i sjeverne linije Kopačevo - Bilje - Darda do kanala stara Barbara, neuređeno je područje, a intenzivna ...

Plan upravljanja vodnim područjima - Hrvatske vode

Analiza znaĉajki Vodnog podruĉja rijeke Dunav je sastavni dio (Dodatak I.) Plana upravljanja vodnim podruĉjima u Republici Hrvatskoj. Dokument je izraĊen ...

Plan upravljanja Nacionalnim parkom Plitvička ... - Hrvatske vode

Turistička kuća (lijevo) i prvi hotel Plitvice (desno) na Velikoj poljani. Arhiva JUNPPJ-a. ... Hotel Macola. 0. 500. 2011. 2012. 2013. ... „obučena“ u drvene kućice.

Plan navodnjavanja Brodsko-posavske županije - Hrvatske vode

Treba također naglasiti da su Investitori takvih zadataka bili bivši Kombinati: "Jasinje" - Slavonski Brod i Poljoprivredno industrijski kombinat –. Nova Gradiška.

plan vodoopskrbe šibensko-kninske županije - Hrvatske vode

Razmještaj i broj stanovnika po jedinicama lokalne samouprave i njihov udio u Županiji ... Tablica 5.7.1-3: Energetski gubici u 2003. godini – ViO Šibenik. 113.

provedbeni plan obrane od poplava branjenog ... - Hrvatske vode

Rijeka Sava je glavni odvodni recipijent svih voda prolazi branjenim područjem 10 u dužini od. 112,92 km (od km ... vodostaj na V -Trebaž Sava od 600 (R) do 700 (I). Redoviti pregled ... e-mail: [email protected]

Plan upravljanja vodnim područjima - Nacrt - Hrvatske vode

26 lip 2013 ... Pregledna karta tipova rijeka. Razgranata hidrografska mreţa vodnog podruĉja rijeke Dunav ĉini više od 80% duljine ukupno tipiziranih rijeka ...

Plan upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. - Hrvatske vode

27 tra 2015 ... U konačnici su sva vremenska odstupanja dostignuta, pa će prva novela ... obavljanje hidroloških mjerenja, izradu hidroloških ekspertiza i prognoza, ... Dicmo. 2.173 pro.20 ožu.21 pro.23 pro.20 ožu.21 pro.23 pro.24. Otok.

analiZa varijacija raZine vOde jeZera vrana na ... - Hrvatske vode

Ključne riječi: vodostaj, temperatura zraka, bilanca voda, jezero vrana, otok cres, hrvatska. analiZa varijacija raZine. vOde jeZera vrana na. OtOKu cresu.

godišnji plan aktivnosti i financijski plan školskog sportskog saveza ...

10 lis 2019 ... Iskaznice HŠSS-a izdaju se svim učenicima, članovima školskih sportskih društava, koji sukladno važećem Zakonu o odgoju i obrazovanju u ...

plan rada i financijski plan turističke zajednice grada đakova za ...

4 pro 2018 ... portal, jumbo plakatiranje, bigboard, digitalni city light, Narodni radio i Internet oglašavanje: Facebook i Instagram). TZG Đakova u 2019. godini ...

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN TZO FUNTANA ZA 2018 ...

MARKET.INFRASTRUKTURA. 26.844. 6.214. 6.214. 432. 0,4. 6.1. Baza fotografija i filmova – SMP. 20.133. 3.452. 3.452. 583. 0,3. 6.2. Izrada strateš.dokum.

Plan rada i financijski plan TZO Funtana za 2019.

2.2.1.6. Filmske projekcije u sklopu programa Motovun Film Festival putuje .............. 30. 2.2.1.7. Ostala događanja . ... 42. 2.2.2.15. Ironman utrka – Plava laguna.

99 krš hrvatske geografski pregled i značenje - Hrvatske vode

GEOGRAFSKI PREGLED. I ZNAČENJE ... koncizno i dobro su ilustrirane. U 6. poglavlju ... 3) Koliko je relativno značenje otapanja snijega i leda u usporedbi s ...

Hrvatske vode - Vlada Republike Hrvatske

1 sij 2020 ... PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ... O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA. ZA 2020. ... 2020.): Krk, Varaždin, Varaždinske. Toplice ...

FINANCIJSKI PLAN 2019.

Udruga MAGIS. Udruga MAGIS; Palmotićeva 31, HR-10000 Zagreb; [email protected]; osnovana: 04. rujna 2014.; ... FINANCIJSKI PLAN 2019. Račun.

HRVATSKE AUTOCESTE doo Sirolina 4, Zagreb Godisnji financijski ...

Prihodi od cestarina predstavljaju prihode koji se naplacuju od korisnika javnog dobra. Prihod od pruzanja usluga, osim ... Istarski Ipsilon. 26.348. 7.023. (1.027).

FINANCIJSKI PLAN 2010.final-1

Prijevoz i naknade - transfer HZTK. 18.400,00 kn. 35512 Prihodi od transfera - HZTK - materijalni troškovi stručne službe HRS-a. 50.000,00 kn. 35111 Prihodi od ...

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU.

SISAČKI SAJAM CVIJEĆA. 60.000,00. 100.000 ... 20.000,00. 89. 6.2. Potpora HTZ-a udruženo oglašavanje 2017 ... Na valovima rijeke Kupe. 21.000,00. 40.000, ...

Financijski plan za 2020.g. - Udruga U.Z.O.R.

31 pro 2019 ... (Naziv udruge). FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU. Konto skupine. Opis. Tzvršeno 30.09. T. 2019. Ukupno. Procjena TUkupno izvršenje.

Financijski plan HRT-a za 2019. godinu

31 pro 2018 ... Financijski plan HRT-a na prijedlog Glavnog ravnatelja HRT-a. Nadzorni odbor HRT-a ... 21.07.2018. godine i Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima NN 68/18, koji je stupio na snagu ... Telefon, Internet. 773. 308.

Financijski plan HRT-a za 2018. godinu

29 pro 2017 ... informativne emisije HRT-a (Dnevnik 1, 2, 3, Vremenska prognoza, Vijesti iz kulture, Sport). Manji dio opreme ugrađuje se i u režiju 4.

financijski plan za 2020. god. - ŠRC Sisak

Sportsko rekreacijski centar Sisak je ustanova u vlasništvu Grada Siska kojoj je od. Grada dano na upravljanje osam objekata: Gradski bazen, Gradski sta.

Oglas - Hrvatske vode

21 ožu 2019 ... HRVATSKE VODE. VODNOGOSPODARSKI ODJEL. ZA GORNJU SAVU. 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/VIII. Telefon: 01/23 69 888.

projekata EU - Hrvatske vode

Zemljišnoknjižni izvadak je jedini dokaz o vlasništvu ili nekom drugom pravu koje može biti pred- metom upisa u zemljišnu knjigu. Izvaci iz zemljišne knjige ...

Brošura - Hrvatske vode

Više informacija o EU fondovima možete naći na web stranicama Ministarstva regionalnog razvoja ... (CCTV kamera za inspekciju sustava odvodnje, specijalna.

Hrvatske vode - Kircek

HRVATSKE VODE. VODNOGOSPODARSKI ODJEL. ZA MURU I GORNJU DRAVU. 42000 Varaždin, Medimurska. KLASA: UP/I-325-01/13-07/6888. URBROJ: ...

Untitled - Hrvatske vode

6 pro 2017 ... Za potrebe izrade Idejnog projekta izrađen je Izvještaj o provedbi ... Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN.

summary - Hrvatske vode

Mladen Mužinić, dipl. ing. fiz. Sandra Novak Mujanović, dipl. ing. preh. tehn.univ.spec.oecoing. Martina Cvjetičanin, dipl.ing.građ. Director. Danko Fundurulja ...

Program rada i financijski plan za 2015.

Projektni zadaci. Rok realizacije. •. Ažuriranje web portala rujan. •. Tisak rujan, po potrebi ... MINT-a) i HTZ-a vezano za donošenje novog zakonskog paketa i usvajanja novog SMPRH. ... cjelokupna manifestacija te pokrene promocija/najava.

financijski plan za 2018.godinu - NADA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. G. Konto skupine ... Ostali prihodi. 5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija ... Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih.

Financijski plan za 2020 - Rastimo zajedno

Zagreb, Nazorova 51. Stanje na glavnom transakcijskom računu na dan 10.12.2019. 67.006,78. Očekivano stanje na transakcijskom računu 31.12.2019. 66.886 ...

financijski plan - Udruga PRIJATELJ Metković

7 pro 2018 ... FINANCIJSKI PLAN UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM PRIJATELJ METKOVIĆ ZA 2019.G. I. PLAN PRIHODA. Donator iznos. Osigurana/ ...

Financijski plan - CZSS Dugo Selo

Glava: 08 Proraiunski korisnici u socijalnoj skrbi. Svi raiuni -izdaci i prihodi. Ustanova: 020 CZSS DUGO SELO. Svi izvori financiranja. Svi programi. Svi odjeli.

Financijski plan 2018. - Udruga KVARK

FINANCIJSKI PLAN UDRUGE K.V.A.R.K. ZA 2018. GODINU. 1. PLAN PRIHODA I RASHODA. Skupina. 3. 31. 32. Planirano za 2018. 530,000.00 kn. 78.000,00.

ecology and management - Hrvatske vode

fontane u gradovima južno i sjeverno od Alpa te vodoskoci, kaskade i fontane u ... (Gotha, Rudolfstadt i Weimar) razvoj vrtne umjetnosti od renesanse preko ...

Pripremni radovi - Hrvatske vode

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim ... visinski određuju priključkom na geodetsku osnovu. Prilikom ...

Betonski radovi - Hrvatske vode

7-01.2 ZAHTJEVI ZA BETON I POSTUPCI VERIFIKACIJE … ... V/c omjer - omjer između mase efektivne količine vode i mase cementa u svježem betonu ... šljunka najvećeg zrna 90 mm u valjanom betonu na brani Mosul u Iraku, kod kojega se.

Bravarski radovi - Hrvatske vode

... izvoditi premazom na bazi aluminijske paste. ... Dijelovi se ograde spajaju zavarivanjem, osim na mjestima gdje je projektom predviđena dilatacijska reška.

Registar ugovora - Hrvatske vode

22 stu 2019 ... Treći dodatak Ugovoru o izradi projekta za dovođenje u funkcionalno stanje nasipa Gornji ... KONTROLIRANOG PROPUŠTANJA KROZ GRAD KOPRIVNICU ... postojećim vodocrpilištima Grada Zagreba -analiza današnjeg i prognoza ... D1 Prostorna i vremenska distribucija pronosa onečišćivača (nitrati,.

ekološki plakat - Hrvatske vode

Plakat je posebano tiskan list papira pričvršćen ili zalijepljen na postojeću ... za zaštitu prirode. Uz Svjetski dan voda 1999. godine (autor: Krešimir Zimonić) ...

Uvodnik, HV (2014) - Hrvatske vode

oborine bile i na slivnim područjima pritoka Save na području. Bosne i ... u svibnju 2014. (cm). Razlika vodostaja. (cm). (cm) godina. Slavonski. Brod. 883. 1974.

Hrvatska vodoprivreda 192.pdf - Hrvatske vode

nastaje rijeka Sava, tako nastaje rijeka Dunav Dunav u Hrvatsku stiže mnogo bogatiji. Stani ispred ... Najveća stvar koju čovjek može učiniti je saznati najviše od ...

Zemljani radovi - Hrvatske vode

Stepenica je stepeničasti oblik iskopa u nagnutom sraslom tlu ili nasipu. Šljunak je nevezani klasični sediment koji čine zaobljene valutice veličine od 2 mm do.

Stajaćice Panonske - Hrvatske vode

Lugolova otopina se koristi kada je pH vode < 7, a lužnata kada je pH vode > 7. ... Temeljem našeg dugogodišnjeg iskustva te temeljem izvješća iz završenih ...

Hrvatske vode - Grad Karlovac

14 velj 2019 ... ... Karlovcu, Banjavčićeva 9, 47 000 Karlovac, OIB: 25654647153 (dalje u tekstu: Ponuditelj), sukladno odredbi članka 13. stavak 1. podstavak ...

Zidarski radovi - Hrvatske vode

Sitnozrnati beton: smjesa cementa, agregata do 8 mm promjera i vode, ... cementa i pijeska 1:3, a za obradu reški mort odnosa cementa i pijeska 1:2. ... Ako se izvodi glazura preko betonskih površina, ona se izvodi debljine 2 - 3 cm od.

hrvatske vode - Grad Ogulin

Služba zaštite voda zaprimila je dana 19.01.2011. g Vaš zahljev za dostavu ... NAPOMENA:Bnet sa svojom mrežom prisutan je u slijedećim županijama:.

187 čovjek i okoliš - Hrvatske vode

Čovjek zauzet tehnološkim ... čovjek? Održivi razvoj i zaštita okoliša pojam koji se mnogo koristi pa svatko ... područjem koji je u sva ta ista vremena bio na tim.

Nasip tekst - Hrvatske vode

Selce do Rečice. VODOPRIVREDA KARLOVAC d.d. Obala Franje Račkoga 10, Karlovac. Projektant: Dunja Štefanac Dukarić, mag.ing.aedif. KNJIGA 2.

Hrvatska vodoprivreda - Hrvatske vode

7 ožu 2019 ... Izdavač: HRVATSKE VODE, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220. Za izdavača: Mr. sc. ... Vodovod Slavonski Brod tada ima mogućnost prihvata tek oko max. ... vio sustav odrżivog i ućinkovitog gospoda- renja vodnim resursima ...

Financijski plan 2018. - CZSS Dugo Selo

6 lis 2017 ... Ustanova: 020 CZSS DUGO SELO. Svi izvori financiranja. Svi programi. Svi odjeli. Račun. Naziv računa. Iznos. PRIHODI. 566.518,00. 566.518, ...

Načini, mogućnosti i izvori financiranja, financijski plan

Posebnosti financiranja poduzetničke aktivnosti u Hrvatskoj ... Troškovi vezani uz izvor financiranja ... “zlatno pravilo financiranja”: dugoročni izvori se koriste za ...

Financijski plan I-XII 2019 - Opća bolnica Virovitica

Neurologija, Ultrazvuk - doppler karotida-CDFI, Ultrazvuk - TCD, Elektrofiziologija - EMG,. EMNG, Elektrofiziologija - EEG. Psihijatrija , Psihijatrijska dijagnostika ...

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. godinu - Udruga Novi put

1 sij 2019 ... Udruge održanoj 17.12.2018. godine donosi. FINANCIJSKI PLAN. ZA 2019. GODINU. Članak 1. Financijski plan UDRUGA „NOVI PUT" ...