POTICAJI ZA MLADE PODUZETNIKE - CTK Rijeka

... trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721. Rijeka, 17. studeni 2016. godine. POTICAJI ZA MLADE. PODUZETNIKE ...

POTICAJI ZA MLADE PODUZETNIKE - CTK Rijeka - Srodni dokumenti

POTICAJI ZA MLADE PODUZETNIKE - CTK Rijeka

... trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721. Rijeka, 17. studeni 2016. godine. POTICAJI ZA MLADE. PODUZETNIKE ...

Knjige za mlade - Gradska knjižnica Rijeka

Hekatina škola. Zagreb : Lumen izdavaštvo,. 2011. U prvom dijelu trilogije upoznajemo Sophie koja već neko vrijeme zna da nije obična šesnaestogodišnjakinja ...

Prijedlog akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za ... - Grad Rijeka

13 stu 2018 ... drugih javnih događanja za mlade. ▻ OGU za odgoj i školstvo, SMGR,. ZID, Ured Grada. ▻ Gradski odjeli, odgojno- obrazovne ustanove, NGO ...

godišnji izvještaj 2016. regionalni info-centar za mlade rijeka - umki

Rijeka i Tamara Tokić ispred Regionalnog info centra za mlade. Rijeka – UMKI, a emisija je emitirana 29. studenog 2016. u 20 sati. Emisija se može pogledati ...

MIROVINSKA REFORMA I POREZNI POTICAJI*

osiguralo buduće oporezivanje istih iznosa porezom na dohodak od osiguranja. ... Ključne riječi: mirovinsko osiguranje, mirovinski doprinos, mirovine, porez na.

porezna osloboenja, olak[ice i poticaji - Iusinfo

29 svi 2012 ... 3.5 Porezna oslobo|enja u vezi s me|unarodnim prijevozom ... 6. primitke u~enika i studenata na redovnom {kolovanju za rad preko u~eni~kih i ... u poreznu karticu (Obrazac PK) i uru~uje se poslodavcu koji ispla}uje pla}u ili ...

Susret s ozdraviteljem - Poticaji za kreativno moljenje

Ove molitve su nastajale godinama od onih koje sam našla u svojoj Družbi a ... anđeli čuvari, svi anđeli i sveci, molite za nas i za sve ljude, da svemogući Bog ...

programi i poticaji - Splitsko-dalmatinska županija

Potpora za osiguranje u poljoprivredi. Potpora za sufinanciranje nabave sadnog materijala u SDŽ. Potpora za uređenje postojećih zapuštenih poljskih putova u ...

POREZNA OSLOBOnENJA, OLAKŠICE I POTICAJI - Actarius ...

POREZ NA DOBIT. 36. 2.1 Porezne olakšice na podru jima posebne državne skrbi. 36. 2.2 Porezne ... Oporezivim primicima od nesamostalnog rada ne smatraju se primici od naknada, pot- ... Dnevnice u zemlji – preko 12 sati dnevno do 170 ... U tom je slu aju u enik ili student, iji ukupan iznos isplakenih stipendija prelazi.

Državna potpora SA.38392 (2014/N) – Hrvatska Poticaji za u

audiovizualnih djela i drži tu potporu spojivom s Ugovorom o funkcioniranju ... Nacionalnu pravnu osnovu programa potpore čine a) Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07 i 90/11); b) Zakon o državnim potporama (NN 141/13 i NN.

Irena Klemenčić: Naknade i poticaji za biogoriva u prijevozu

dizel, bioetanol, biometanol, bioplin, biovodik, bio-ETBE (etil-ter-butil-eter), ... ga goriva i motornog benzina, odre|ene prema Pravilniku o utvr|ivanju cijena ...

Diplomski rad Čimbenici i poticaji za održivi razvoj u Hrvatskoj ...

Jedino suradnjom i konvergencijom aktera i politika iz sve tri dimenzije, održivost ... odlazi na studij na Međimursko veleučilište u Čakovcu, Sveučilište Sjever ... Mišljenje o stavu dosadašnjih vlada o OR-u: u zakonu svašta piše, tvrdi ispitanik.

poticaji u kombiniranom prijevozu tereta - Ministarstvo mora ...

13 ožu 2019 ... Kombiniranim prijevozom tereta smatra se prijevoz tereta između država članica, pri čemu se kamion, prikolica, poluprikolica, s vučnim vozilom ...

glazbene aktivnosti kao poticaji u usvajanju semantičkoga sloja ...

RAZVOJ GOVORA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI ........................... ... Podvrste malešnica koje se najčešće koriste u vrtiću su: brojalice, zagonetke, pjesme za ... je za njih ljubav, odgovori su: kad me mama grli, kad se dvoje ljubi. 5.6.3.

RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I

6 lis 2014 ... Računovodstvene pretpostavke. ○ Računovodstvena načela. ○ Računovodstveni standardi. ○ Zakon o računovodstvu. ○ MRS-evi. ○ HSFI ...

RAĈUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE

... moţe odgoditi neizdavanjem raĉuna ... za primatelja predujma, predujam najĉešće ima svrhu ... Primljen je predujam za uredsku opremu u iznosu od. 100.000 ...

VODIČ ZA PODUZETNIKE

Vezani obrti su oni obrti za čije se obavljanje, pored općih uvjeta, traži ispit o ... Propisi vezani za osnivanje obrta mogu se naći u Zakonu o obrtu, Narodne ...

računovodstvo za poduzetnike i - Vup

6 lis 2014 ... Računovodstvo poduzetnika. ○ Razvrstavanje poduzetnika. ○ Knjigovodstvene isprave i poslovne knjige. ○ Popis imovine i obveza.

RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I i II - Vup

1 ožu 2013 ... 7. novonastalo stanje, tj. saldo konta ... 44. POJAM I SADRŽAJ. KONTA. • T-konto. • edukativni duguje potražuje ... PRIMJERI KNJIŽENJA NA T.

pravni okvir za poduzetnike - HGK

3 svi 2016 ... Europska komisija: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. Narodne novine: www.nn.hr. Baza podataka europskih zakona: http://eu- ... Porezna uprava može na zahtjev poreznog obveznika odobriti da se porezno ...

raĉunovodstvo za poduzetnike - Veleri

... moţe odgoditi neizdavanjem raĉuna ... za primatelja predujma, predujam najĉešće ima svrhu ... Primljen je predujam za uredsku opremu u iznosu od. 100.000 ...

priručnik za poduzetnike - OPĆINA POSUŠJE

Poslovni plan i sadržaj poslovnog plana......................................................................................... ... te, jeste li stavili na papir sve što vam treba za početak obavljanja djelatnosti? ... proizvodna; distributivna; uslužna i mješovita. ... Primjer vrijednosti:.

Jedinstveni kontni plan za poduzetnike

Kontni plan prema Jedinstvenom okvirnom kontnom planu za poduzetnike misljenja.hr, studeni 2016. 1. 0 DUGOTRAJNA IMOVINA I POTRAŽIVANJA ZA ...

Godišnji financijski izvještaji za mikro poduzetnike

Prikazan je i primjer izrada bilješka uz financijska izvješća na temelju ... KLJUČNE RIJEČI: bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje. ... Poduzetnici o smislu zakona o računovodstvu dijele se na mikro, male, sranje i ...

Syllabus predmeta Računovodstvo za poduzetnike II - Veleučilište ...

vježbama imati i koristiti računski okvir (kontni plan) i rješavati zadane zadaće za ... RRiF-ov računski plan za poduzetnike, XXII. izdanje. 2018. Sastavili Brkanić ...

RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXI. izdanje 0 ...

2016. Ostale obveze s osnove udjela u dobitku. 21. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE. 210. Obveze za izdane čekove. 211. Obveze za izdane mjenice.

RRiF-ov računski plan za poduzetnike XX. izdanje 0 ...

Poslovne zgrade, uredi i lokali. 0231. Tvorničke zgrade, hale i radionice. 0232. Zgrade trgovine, hotela, motela, restorana. 0233. Skladišta, silosi, nadstrešnice i ...

PBZ COSME KREDITI ZA SREDNJE VELIKE PODUZETNIKE.

Viškovo - Marinići 11, tel: 051/751 108. Matulji - Trg Maršala Tita 13, tel: 051/751 040. Gospić - Trg A. Stepinca 2, tel: 053/553 022. Otočac - Kralja Zvonimira 6, ...

Minivodič za poduzetnike: Prijenos poslovanja - Ministarstvo ...

10 lis 2019 ... poslovanje prenosi sa jedne na drugu generaciju. Vlasnici privatnih ... SPECIFIČNOSTI PRIJENOSA POSLOVANJA OBRTA. 34 ... zatvaranje, odnosno likvidaciju poduzeća, često zbog nemogućnosti pronalaska adekvatnog ... kupca (ako se akvizicija ne financira vlastitim sredstvima kupca već dugom).

VODIČ ZA PODUZETNIKE POČETNIKE (start-ups) - Student ...

španjolskom), dok se praktični dio hrvatske verzije vodiča odnosi na tržište Republike Hrvatske. ... Nikada nemamo sve dijelove rješenja u isto vrijeme. ... Radno iskustvo. Bruto plaća u. RH15. Neto plaća. Broj potrebnih zaposlenika. Ukupno.

kalkulacija troškova za poduzetnike graditeljske djelatnosti

obračunavaju putem prodajne cijene radnog sata, ona mora sadržavati ... Izračun korisnoga radnog vremena za jednog radnika u satima. Naimenovanje. Dani.

Mogućnosti financiranja za poduzetnike - otvoreni natječaji i ...

31 pro 2017 ... oveća dostupnost kredita i ostalih oblika financiranja osmanjenje kamatne stope ... 36%. 56%. 8%. Mikro i mali razvojni zajmovi Jamstva Subvencije kamate ... izgradnja ili kupnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili ...

RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXIII. izdanje 0 ...

31 pro 2018 ... i profesor na RRiF Visokoj školi za financijski menadžment ... i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari, simpoziji, stručni ispiti,.

PRVI KORAK – VODIČ ZA PODUZETNIKE U OSIJEKU - pro student

DUX obrt za poslovno savjetovanje, trgovinu i ... Godišnji paušalni dohodak ... donijeti interni akt (popis poslovnih prostora, radno vrijeme poslovnih prostora, ...

RRiF-ov računski plan za poduzetnike XXII. izdanje 0 ...

RRiF-ov računski plan za poduzetnike. XXII. izdanje. Sastavili: •. Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev., urednik časopisa RAČUNOVODSTVO ...

Priručnik za početnike i postojeće poduzetnike - Razvojna agencija ...

Obrazac GI-MPV i PUR možete pronaći na internet stranici www.carina.hr/Dokumenti/Propisi.aspx?i=13. Ako proizvodite vino za vlastite potrebe, niste ...

Potrebna dokumentacija za samostalne poduzetnike - Erste Leasing

Tekuća godina – Pregled primitaka i izdataka (preslika). Potvrda Porezne uprave o stanju duga (ili PKK kartica) s „e-porezne“ ne starija od 30 dana (preslika).

RRiF-ov računski plan za poduzetnike XVII. izmijenjeno izdanje 0 ...

XVII. izmijenjeno izdanje. Sastavili: •. Prof. dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev., glavni urednik časopisa RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANCIJE.

ePoslovanje - vodič za male i srednje poduzetnike - Grad Bjelovar

Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007 - 2013 ... izradu e-računa putem ručnog unosa i slanja podataka. • potpisivanje e-računa. • slanje e-računa ... CNET – besplatno skidanje programa: http://download.cnet.com. AVG – besplatan ... Free online surveys – napravite i analizirajte svoju anketu (istraživanje):.

pregled mjera za poduzetnike 2019. 1. financijski instrumenti hamag ...

HAMAG-BICRO prije odobrenja jamstva vrši provjeru statusno financijske ... novi skraćeni poslovni plan za proširenje poslovanja (dostupan na web stranici ...

hrvatsko narodno kazalište ivana pl. zajca rijeka ... - Rijeka 2020

Dirigent: Yordan Kamdzhalov. Redatelj: Krystian Lada. Premijera: 23. svibnja 2020. HNK Ivana pl. Zajca. KONCERTI. OTVORENJE SEZONE. BRUCKNER #9.

Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Rijeka 2020 ... - Grad Rijeka

31 kol 2018 ... projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture (dalje: EPK) ... suradnje sa Sveučilištem u Rijeci ističemo formiranje radne skupine za ...

Izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka za 2018 ... - Grad Rijeka

15 stu 2019 ... Primorsko-goranske županije, jedinica lokalne samouprave koje Bibliobus obilazi i. Ministarstva kulture za nabavu građe. Knjižnica Čavle u ...

Izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka za 2017 ... - Grad Rijeka

4 ruj 2018 ... odjel Stribor, Odjel periodike i Narodna čitaonica i Ogranaka: Turnić, Zamet, Drenova, Trsat, i Knjižnica Čavle. Gradski bibliobus svakodnevno ...

Izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka za 2016 ... - Grad Rijeka

16 stu 2017 ... Gradski bibliobus svakodnevno obilazi gradska stajališta radnim danom te dvije subote u mjesecu. Ima ukupno 23 stajališta u naseljima, pored ...

Izvješće o radu Gradskog kazališta lutaka Rijeka za ... - Grad Rijeka

16 stu 2017 ... Charles Dickens BOŽIĆNA PRIČA (Ciklus Pričopredstava). B. REPRIZNI REPERTOAR. Gradsko kazalište lutaka Rijeka igralo je 11 naslova iz ...

program rijeka 2020 europska prijestolnica kulture - Grad Rijeka

1 velj 2020 ... Službeni program Rijeke 2020 — Europske prijestolnice kulture započinje 1. ... riječkoga područja i spada među najveće karnevale na svijetu. ... Opatija ima najduže turističko iskustvo u Hrvatskoj, ovdje su pohra njena.

University of Rijeka, Faculty of Health Studies, Rijeka, Croatia

Conclusion. The number of spine injuries and head contusions in synchronized skating is troublesome, especially the number of injuries arising from mutual ...

Izvješće o poslovanju trgovačkog društva RIJEKA ... - Grad Rijeka

15 stu 2019 ... Exportdrvu, koncert Calexico u Rijeci. Kroz program Diplomacija projekt EPK predstavljen ja na 14 događanja izvan Rijeke, od kojih se.

Zaključak o davanju prethodne suglasnoti TD RIJEKA ... - Grad Rijeka

2 pro 2019 ... URBROJ: 2170/01-15-00-19-36. Rijeka ... Zagrebačka ulica - Sredina ... Prodajni prostor 2-3, 5, 11-16,19 — namjena: prodaja mesa i mesnih ...

1 1. što je to diners club rijeka city card? - Rijeka promet dd

31 pro 2014 ... DINERS CLUB RIJEKA CITY CARD KARTICE. Najčešće ... Stanje na svojoj DC RCC prepaid kartici možete provjeriti na POS uređajima na.

Rijeka (Hrvatska) Gradska vijećnica Rijeka 26. 11. 2010 ... - Fecris

26 stu 2010 ... crkve, Ivan Koprek zaključuje svoju prosudbu ovog pokreta slično kao i H. Kind. I. Koprek smatra da u scijentološkom pokretu, promatrajući ga s ...

Izvješće o poslovanju TD Rijeka promet d.d. za 2017 ... - Grad Rijeka

3 srp 2018 ... RIJEKA PROMET d.d., Fiumara 13, Rijeka upisano je u registar Trgovačkog suda u Rijeci u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa ...

Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za ... - Grad Rijeka

Urbana aglomeracija Rijeka (u nastavku: UA Rijeka) ustrojena je sukladno ... Stuttgart, Hamburg, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, Bern, Oslo, Riga, Innsbruck, ...

je Rijeka – grad kandidat za Europsku prijestolnicu ... - Rijeka 2020

kulturni profil vašeg grada. Rijeka ima bogatu povijest, suvremenu scenu i metodu. POVIJEST SLUČAJA. Rijeka je grad burne prošlosti koja je stvorila povijesnu ...

Izvješće o poslovanju TD Rijeka promet d.d. za 2018 ... - Grad Rijeka

16 lis 2019 ... Rijeka promet d.d. obavlja sljedeće djelatnosti: – održavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina. – nadzor i regulacija prometa.

RIJEKA PLUS doo , Rijeka Školjić 15 Red. broj Naziv organizacijske ...

RIJEKA PLUS d.o.o. , Rijeka. Školjić 15. Red. broj Naziv organizacijske ... Autolakirer I. SSS. 2.52. 21-10-17. Autolakirer II. SSS. 2.32. 21-10-18. Tapetar I. SSS.

Izvješće o poslovanju TD Rijeka plus d.o.o. za 2018 ... - Grad Rijeka

16 lis 2019 ... Autotrolej (svibanj) i TD Rijeka promet (lipanj), a u drugoj fazi, 2016. godine, iz KD Čistoća ... broj 400-12-17/3114-208 od 30.12.2017. godine.

Pravilnik o radu volontera KBC-a Rijeka – 08.06.2019. - KBC Rijeka

izdavanje potvrda o volontiranju dostava godišnjih Izvješća organizatora volontiranja nadležnom tijelu državne uprave briga o ostalim dužnostima organizatora ...

18 Rijeka — Spinčići — Kastav — Brnčići — Viškovo 18B Rijeka ...

18 Rijeka — Spinčići — Kastav — Brnčići — Viškovo. 18B Rijeka — Rešetari — Kastav — Brnčići — Viškovo. Važi od: 22.02.2020. RADNI DAN — POLAZAK.