seizmograf in njegova uporaba v osnovni šoli - PeFprints - Univerza ...

V diplomskem delu predstavimo izdelavo in delovanje demonstracijskega seizmografa, ki meri tresenje tal v horizontalni smeri. Seizmograf je namenjen ...

seizmograf in njegova uporaba v osnovni šoli - PeFprints - Univerza ... - Srodni dokumenti

seizmograf in njegova uporaba v osnovni šoli - PeFprints - Univerza ...

V diplomskem delu predstavimo izdelavo in delovanje demonstracijskega seizmografa, ki meri tresenje tal v horizontalni smeri. Seizmograf je namenjen ...

naloge razrednika v osnovni šoli in usposobljenost ... - PeFprints

nasmeh, stisk roke ali zahvala učenca. 7. 7 PREVERJANJE HIPOTEZ. Hipoteza 1: Med razredniki z različno dolgo delovno dobo se pojavljajo razlike glede.

Digitalne zgodbe pri likovni umetnosti v osnovni šoli - PeFprints

izrazite oblike kompozicije (vodoravna, navpična, diagonalna, krožna ali trikotna). ... Vodoravna oziroma horizontalna kompozicija daje vtis umirjenosti.

obravnava izbranih rezijanskih pravljic v osnovni šoli - PeFprints

Ana Bordanova,. Njiva. – pajek ... Paska Dúlica,. Osijane. – bog ... Ana. Rojalova,. Bila. – lisica. – zajec …/Krompir je bil posajen, je prišel čas za motikanje, pa ...

uporaba zemlje v slikarstvu - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Ključne besede: slikanje, slikarske tehnike, naravni pigmenti, zemeljski pigmenti, ... Slikarske tehnike in moja praksa priprave risal in slikarskih sredstev .

Geometrija v osnovni šoli

Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14. Page 15. Page 16. Page 17. Page 18. Page 19. Page 20. Page 21 ...

vzpostavljanje sodelovalne skupnosti na šoli ob ... - PeFprints

pristop izboljšanja poimenovala kar teorija mikrovalne pečice. ... Gaber, S., Rutar Ilc, Z., Lorenčič, I., Nolimal, F., Pevec Grm, S., Ermenc, K. S. in Tašner, ...

ANALIZA PREHRANE NA II. OSNOVNI ŠOLI CELJE

Kalorije se nahajajo v hrani. Dnevno moramo vnesti določeno ... Ob ponedeljkih bodo za malico mlečne jedi: mlečni zdrob, čokolino, corn flakes, jogurt, mleko ...

čutilna soba v osnovni šoli - OŠ Železniki

Za boljše razumevanje, kako izgleda čutilna soba citiramo spodnji opis iz spletne strani ponudnika snoezelen opreme. »"Snoezelen" se izvaja v sobi, ki je ...

procesi svetovalnega dela v osnovni šoli - CORE

ZAHVALA. Najtoplejša hvala mentorici, učiteljici in prijateljici izredni profesorici dr. ... Svetovanje učiteljici - opis svetovalnega procesa z vidika gestalt pristopa .

POJAV NAGLAVNIH UŠI V OSNOVNI ŠOLI Raziskovalna naloga

Paranit, šampon za lase. (12,83 €). Ovopid, aktivni šampon · proti ušem. (13,80 €). Altopou, losjon ... Picksan Lice Stop, šampon proti ušem (10,12 €). LiceGuard ...

razumevanje mitoze v srednji šoli v sloveniji diplomsko ... - PeFprints

genetiki. Poleg tega smo preverjali še uspešnost učenja mitoze po metodi razvrščanja slik faz mitoze. ... SLIKA 2:FAZE MITOZE (VIR: STUŠEK, 2004,STR. 107).

Prof. Dr. sc. Davor Pavuna, Dipl. Ing. Po zaključeni osnovni šoli v ...

Davor Pavuna, Dipl. Ing. Po zaključeni osnovni šoli v Osijeku in 5. gimnaziji v Zagrebu je diplomiral iz fizike na PMF-ju (1977), zatem je v Angliji doktoriral na ...

uporaba didaktičnih iger pri začetnem opismenjevanju v ... - PeFprints

Ključne besede: didaktična igra, začetno opismenjevanje, metode ... ovce. V didaktične namene največkrat prirejamo igre spomin in labirint, predvsem v 1.

uporaba plesnih elementov v plesnem gledališču pri ... - PeFprints

Med plesne dejavnosti uvrščamo rajalne igre, ljudske plese, plesna ... Caspersn, Powell in Christenson (v Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010) menijo, ... Sestavlja ga igralec ali igralci, prostor, svetloba, oprema in gledalec ali ...

uporaba mnemotehnik pri delu z učenci s specifičnimi ... - PeFprints

V diplomskem delu so zato mnemotehnike kot metode in tehnike pomnjenja predstavljene glede na vrsto spomina ter z vidika ustreznosti uporabe pri določeni.

uporaba primerov naravnega izbora pri pouku biologije v ... - PeFprints

KG evolucija / poučevanje / biologija / devetletka / analiza / učbeniki / učni načrti / ... Konvergentna evolucija tolerance na laktozo (povečanje v frekvenci večjega ...

eft - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Na podlagi rezultatov raziskave, lahko torej sklepamo, da tehnika EFT pripomore k uspešnemu razreševanju konfliktov. KLJUČNE BESEDE. Konflikti, čustva ...

kamnik - PeFprints - Univerza v Ljubljani

mestu danes stoji Kemična industrija Kamnik (KIK Kamnik). Leta 1852 je ... SLOVENIJA Turistični vodnik, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana, 1995, str. 86.

4069Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

figura rimske umetnosti kopija čutne figure helenizma, medtem ko so vladarski portreti in reliefi na ... H. Moore: Ležeča figura, 1938. Vir: Henry Moore's sculpture.

Download - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Kandidatka: Maja Rozman. Ljubljana, 2014. Page 3. III. Rozman M. Zmanjševanje pojava nadomestnih vedenj šimpanzov z dodajanjem igralnih pripomočkov v ...

2303Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

vizito do okoliških vasi, kjer so živeli muđahedini (islamski borci, ki so po vojni v BIH ostali v državi). Ker je bila služba izredno nevarna, saj bi moral pregledovati ...

un, 2011 - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Marlenka (Ž). – 2013. (1970). – Krojaček ... Marlenka (Ž). (1955) lahko balon (N). – Prap, Lila (Ž) ... imel pri sebi štiri pasje bombice in je hotel oropati banko.« (str.

3069Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

V teoretičnemu delu smo opisali bralno pismenost, branje ter ostale komponente branja, bralne strategije ... Branje je proces prepoznavanja serije napisanih simbolov. ... Besedni del pa dopolni tisto, kar ostane neprikazano v ilustraciji.

poliedri - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Piramida je geometrijsko telo omejeno z osnovno ploskvijo, ki jo sestavlja poljuben večkotnik, in plašča, ki ga tvorijo trikotniki in se stikajo v skupnem vrhu.

kaminska peč - PeFprints - Univerza v Ljubljani

UPORABE KAMINSKE PEČI V. GOSPODINJSTVU. DIPLOMSKO DELO. Mentorica: Kandidatka: doc. dr. Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez. Maja Brate. Ljubljana ...

Fragaria L. - PeFprints - Univerza v Ljubljani

31 maj 2016 ... razširjenosti, naravoslovje za 6. razred, učna priprava. ... Herbarij je vseboval 141 herbarijskih pol vrst F. vesca, F. moschata in F. viridis.

abu graib - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Celotna kompozicija slike je naslikana iz zornega ... Slika spominja na fotografije javnih usmrtitev, ki so nastale med vojno v Vietnamu pa tudi na znano podobo ...

Eva Rokavec - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Ena najbolj znanih in najlepših od osmih vrat, ki so vodila v Babilon, so Ištarina vrata (Slika. 8). Slikovit barvni učinek se pojavi na dvoriščni fasadi prestolne ...

Stran - PeFprints - Univerza v Ljubljani

električni kamin, ki bo svojo nalogo opravil več kot odlično. ... Ker električni kamini za prikazovanje ognja ne uporabljajo ne lesa, plina, peletov itd., nam ni.

Temperatura - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Alkoholni termometer je za mer- jenje temperature različnih tekočin. Živosrebrni termometer se uporablja za merjenje temperature zraka v prostoru. Digi-.

diplomskodelo - PeFprints - Univerza v Ljubljani

d) Fantazijske motnje niso senzorne motnje, kljub temu pa otrokom z ADHD fantazija onemogoči dostop ... jedel le čokoladne kroglice. Čeprav je ... spomin tako, da imata po dve škatlici enako vsebino (riž, kocke, fižol, proso ipd.), učenec išče.

matematika - PeFprints - Univerza v Ljubljani

s pomočjo modelov in slike seštevajo in odštevajo dele celote;. • oblikujejo vzorce s premiki in vrteži;. • zapisujejo in berejo števila, večja od milijona;.

1359Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

5.2 Konstrukcija elipse s pomocjo male in velike kroznice . . . . . . . 37. 5.3 Geometrijska konstrukcija elipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38. 5.4 Vrtnarska konstrukcija ...

nakit - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Ključne besede: nakit, okras, oblikovanje nakita, materiali, tehnike in postopki ... V tehniki voščenega taljenja je izdelan tudi moj avtorski nakit, ki ga bom ...

3099Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Life and work of the writer Ela Peroci, including a list of her works in alphabetical and chronological order, is presented later on. Theoretical part is concluded ...

1451Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Diplomsko delo z naslovom Zgodbe iz Narnije C. S. Lewisa in domišljija se v ... 4. nadnaravna dobronamerna živalska bitja nastopajo v vsakdanjem svetu, ... Preusslerja iz Nemčije ter Kronike Prydaina (1964–1970) L. Alexandra iz ZDA.

uporaba memov kot orodja komuniciranja na spletu - Univerza v ...

Čustveni simboli ali v slengovskem jeziku »smajliji« so prerasli vse okvirje, uporabljeni so tako pri klasični, digitalni in mobilni komunikaciji ter so stalnica v pisni ...

zvezdasti mnogokotniki - PeFprints - Univerza v Ljubljani

24 avg 2014 ... ... magicni hek- sagram, sakralna geometrija, Davidova zvezda. ... 4 Zvezdasti mnogokotniki in sakralna geometrija. 19 ... Slika 24: Srcna cakra.

bogastvo in mladi - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Graf 24: Prikaz odgovorov učencev na to, kako postati bogat – SU. ... Predšolski otroci tudi menijo, da bogat ne more postati vsak oz. da je revščina dedna.

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULETA ... - PeFprints

vsebujeta cinkov glukonat, praški in krema za dojenčke vsebujejo cinkov oksid, ... Zn2 ioni s sulfidnimi ioni (S2–) tvorijo belo amorfno oborino, cinkov sulfid.

introvertiranost v izobraževalnem sistemu - PeFprints - Univerza v ...

ekstravertiran, ta, da se od njega redko zahteva, da spreminja svoje vedenje, s čimer mu ni treba poznati in razumeti še druge plati v tolikšni meri. Avtorica tako.

Uvod, kratki - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Lorenčič, Tadej; diplomsko delo. 3. 2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA. 1. Položaj in pomen ustvarjalnosti v perspektivi družbe, politike in ekonomije. 2. Kakšne so ...

Piet Mondrian - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Slika 13: Piet Mondrian: Composition with Color Planes. 1917. Museum of Modern Art, New York. Delo Kompozicija z barvami ploskvami je ustvaril na ...

geometrija slike - PeFprints - Univerza v Ljubljani

25 avg 2016 ... pravi začetek abstraktne umetnosti. (Lynton, 1994). Slika 6: Piet Mondrian, Kompozicija z velikim rdečim letalom, rumeno, črno, sivo in modro, ...

strip kot slika - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Slika 2 Tapiserija iz Bayeuxa . ... gledalcu.« Iz tega lahko sklepamo, da je strip sekvenčna umetnost, pri kateri sličice skozi zaporedje podajajo neko zgodbo.

gloria krapež - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Tehnike, kot so pletenje, kvačkanje, vezenje, se ne uporabljajo v domačem okolju, kot so se ... tekstilnega izdelka, šivanje gumba, pletenje šala …) pomembno ...

Globalno segrevanje - PeFprints - Univerza v Ljubljani

spoznal, da se Zemljina atmosfera do neke mere obna- ša podobno kot topla greda, ko se ta segreva. John. Tyndall (1820–1893) je okoli 1860 dokazal, da sta ...

pravilni poliedri - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Opisano je tudi, kje vse se lahko srečamo s poliedri v vsakdanjem življenju. Ključne besede: pravilni poliedri, platonska telesa, tetraeder, heksaeder ali kocka, ...

desetiške predpone - PeFprints - Univerza v Ljubljani

mesures, kratica zanj je BIPM, sedež pa ima v pariškem predmestju Sèvres. Naloga BIPM je ... Pogovorno za dekagram uporabljamo besedo deka. Predpona ...

dioklova cisoida - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Nemci jo zapišejo kot Zissoide, Angleži kot cissoid, Francozi kot cissoïde, Španci kot cisoide, Italijani, Katalonci in Luzitanci kot cissoide,. Madžari cisszoid, Baski ...

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA ... - PeFprints

Zahvaljujem se asistentu Branku Dragičeviću z Inštituta za oceanografijo ... napihovalka napada ribe, ki so že ujete v ribiško mrežo ali parangal in jih pogoltne. ... predstavlja grožnjo za hrvaški morski ribolov ter za populacije brancina in orade.

Download (15Mb) - PeFprints - Univerza v Ljubljani

uporabijo tudi proizvajalci mobitelov, ko telefon oblečejo v zlato in drage ... učinka vzajemno preolikujeta, podobno kot dve žarišču tvorita eno elipso.352 Tako ... poudarek na jeziku kot na fiksni družbeni strukturi, ki povsem določa vsebino.

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETEA ... - PeFprints

Čaj iz plodu deluje rahlo diuretično in blago odvajalno, predvsem pa je pomemben ... Celice, ki mejijo na traheje, dobijo izgubljeno vodo iz ksilema. Zaradi izgube vode v ... Campanula trachelium L. (koprivasta zvončica). VII–IX. /. /. Cardamine ...

diplomska naloga - PeFprints - Univerza v Ljubljani

4 jun 2011 ... Vključila sem tudi dele telesa, po katerih zelo hitro prepoznamo kokoš/petelina. V kokošjo družino sodi tudi piščanec, zato sem opisala izvalitev.

selektivni mutizem - PeFprints - Univerza v Ljubljani

inhibiran oziroma zadržan temperament;. • nizko samospoštovanje in slaba samopodoba;. • nizke intelektualne sposobnosti, zato težko sledijo zahtevam šole; ...

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta - PeFprints

Mednarodno veljavni opozorilni znaki (piktogrami) so razdeljeni v več skupin: (1) ... Kemija kot ena temeljnih naravoslovnih in eksperimentalnih ved preučuje ...

Izhlapevanje in vrenje - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Izhlapevanje in vrenje. Spreminjanje tekočine v plinasto stanje pri nižjih temperaturah od vrelišča opisujemo kot izhlapevanje. Izhlapevanje poteka le na ...

diplomsko delo - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Izdelane so zelo natančno, pravilno in s posebnim občutkom za detajle in simboličen prikaz dogodka. Mojstrstvo lahko vidimo na poslikavi Dipilonske vaze.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta - PeFprints

vale đanđa, da hile dova vile. Ka pe jest jekake približuvin, da bi la đikon kanini pucidi vašu bala. Rom đanle, če len trin puta pucidi vašu bala, da le hili bajt. Ka.