Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ... - Grad Split

5 stu 2010 ... 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst,. 82/04 ... u projektima zgrada koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 111 iz 2010. godine, a ... Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu obračuna površine i obujma u.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ... - Grad Split - Srodni dokumenti

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ... - Grad Split

5 stu 2010 ... 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst,. 82/04 ... u projektima zgrada koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 111 iz 2010. godine, a ... Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu obračuna površine i obujma u.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ... - Grad Rijeka

17 stu 2017 ... li Izmjena Odluke o grobljima biti dobra ili loša za KD Kozala? ... raspored grobnih mjesta u kojima su naznačene oznake, brojevi grobnih ...

7.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prijedlogu ...

9 velj 2018 ... Područna škola. Upisno područje. OŠ “kraljice Jelene ”. Solin. Za učenike od I. –VIII. razreda: Ulice: Put mira, Marka Marulića, Domovinskog.

prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o kriterijima ...

Štrcaljka za ispiranje uha - 1 kom (obiteljska DZ Donji. Miholjac). 0,00. 1.110,00. 1.110,00. Vaga precizna - 1 kom (Služba zaštite na radu DZ D. Miholjac). 0,00.

TOČKA 13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama ... - Grad Rijeka

Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke komunalnom doprinosu. I. Uvod. Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, ... Citiranim je člankom Zakona o komunalnom gospodarstvu, nadalje, utvrđeno da ... gradnji, odnosno Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

kp odluke o izmjenama i dopunama odluke o ... - Grad Zagreb

UPU Groblje Jakuševec, UPU Termalno kupalište Blato. Detaljna pravila a) javna i društvena namjena: - gradnja novih graĊevina;. - graĊevna ĉestica oblikuje ...

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o najmu stanova - Grad Rijeka

6 pro 2012 ... Odluku o najmu stanova ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj ... ugovora o koncesiji, kao i utvrditi obvezu koncesionara da godišnji plan ... Drugi i svaki daljnji polog jamčevine, Komisija će zaprimati od ...

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj ... - Grad Rijeka

lokalne i podrućne samouprave nije izdala obvezni prekršajni nalog za ... odnosno ne prijavi promjenu razlike obujma gradevine za koju se doprinos plaća.

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom ... - Grad Rijeka

SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | ARHIVA | TRAŽILICA |. IMPRESSUM. Godina XI. - broj 18. Petak, 11. srpnja 2003. GRAD RIJEKA. 56. Na temelju ...

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ... - Grad Varaždin

Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj ... primitka obavijesti o dodjeli/nedodjeli stipendije na adresu elektroničke pošte kandidata.“.

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja ...

4 ruj 2015 ... goranske županije da lučko područje luke Crikvenica nije u suprotnosti s ... Policijska uprava odnosno policijska postaja koja je obaviješte-.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju ... - Grad Osijek

Obuhvat Izmjena i dopuna GUP-a grada Osijeka jednak je obuhvatu postojećeg. Generalnog urbanističkog plana grada Osijeka (Službeni glasnik Grada ...

TOČKA 7. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i ... - Grad Rijeka

trebali Rijeci vratiti imidž pomorskog i mediteranskoga grada. ... za obavljanje djelatnosti dječjih vrtića, igraonica za djecu, privatnih liječničkih ordinacija i ... prijedlog lokacija za uređenje eko otoka i cestovnog priključka na trasu skupljanja,.

Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima - Grad Osijek

19 velj 2020 ... predstavljalo povećanje stope prireza za 5,5% u odnosu na Odluku o izmjeni odluke o prirezu na porez na dohodak iz 1997. (Službeni glasnik ...

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prometu na ... - Grad Sinj

26 lip 2018 ... Površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan ... Prometni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih.

TOČKA 10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o grbu i ... - Grad Rijeka

U sljedeća dva desetljeća Rijeka nije imala ni grba niti zastave, a potom je 29. prosinca. 1970. Skupština općine Rijeka prihvatila grb, i iz njega izvedenu ...

Odluka o 2 izmjenama i dopunama Odluke o ... - Općina Viškovo

30 sij 2019 ... slobodnog vremena tijekom najmanje osam sati dnevno. Osnovna škola „Sveti Matej“, Viškovo zbog ograničenog prostora kojim raspolaže, ...

odluku o izmjenama i dopunama odluke o ... - Narodne novine

26 lis 2015 ... Cijena obračunata osnovom vrijednosti koeficijenta za dan bolničkog liječenja (DBL) iz stupca 8 koju Zavod ... LB238 Selen – serum/plazma ... više blokova tkiva ... PU037 Zamjena kanile traheostome pod kontrolom fiber-.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Nadalje, donošenjem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 90/11) regulirani su slučajevi legalizacije građevina ...

Na temelju clanka 4. Odluke 0 izmjenama i dopunama ... - EFST

Split, 02. veljace 2012. godine ... (d) za diplomski strucni specijalisticki studij iz Managementa: ... (b) za diplomski specijalisticki strucni studij iz Managementa: ...

Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ... - KBC Zagreb

Statuta Kliničkog bolničkog centra Zagreb donesenog na 35. sjednici Upravnog ... Članak 2. KBC Zagreb je pod nazivom Klinički bolnički centar Zagreb, Salata 2, prvi puta ... pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo - glavna sestra KBC-a Zagreb,.

prijedlog odluke o izmjeni odluke o stipendiranju učenika i studenata

3 kol 2019 ... Osječko-baranjske županije ... stipendiranju ako se utvrdi da korisnik stipendije prima drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika ...

5 lip 2019 ... Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ ... Glorija Podnar, mag.oec., Viša stručna suradnica za rad na projektu Kulturno-.

Prijedlog Odluke - Grad Pula

16 ožu 2011 ... Ponuditelj: Zoran Tokić iz Pule, Cankarova 3. Redni broj pod kojim je u tekstu natječaja naznačena nekretnina za koju se daje ponuda: 47.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj ... - Grad Pula

14 sij 2019 ... pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, da sudjeluju u radu. Gradskog vijeća ... oslobađanje od plaćanja komunalne naknade. ... OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA,.

Prijedlog odluke o grobljima - Grad Rijeka

6 velj 2019 ... daljnjem tekstu: KD Kozala d.o.o.), na neodređeno vrijeme, bez naknade, ... raspored grobnih mjesta u kojima su naznačene oznake, brojevi ...

TOČKA 17. Prijedlog odluke o dozvoljenom ... - Grad Rijeka

Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), koji se primjenjuje u dijelu u kojem nije u suprotnosti s ...

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi - Grad Sinj

ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, ... slučajevima kada iz bilo kojeg razloga ne postoji zahtjev da se utvrdi zastara potraživanja, ...

Prijedlog odluke o komunalnom redu - Grad Rijeka

18 velj 2019 ... Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko- ... Privremeno se, za iskrcaj drva, može koristiti površina javne namjene na način da se ista ne ... propisima kojima se uređuje obavljanje djelatnosti trgovine i ugostiteljstva ...

Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o bratimljenju ... - Grad Krk

poslove. Predsjednik Odbora Valerij Jurešić otvara sjednicu ipredlaže sljedeći. DNEVN IRE. D: prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o bratimljenju Grada.

Prijedlog Odluke o javnom interesu Jezero 2 - Grad Bihać

19680 m2 upisan u posjedovni list br. 309 k.o. Jezero-Srbljani kao posjed Općine Bihać sa dijelom od 1/1 po novom katastarskom operatu, a kojoj po starom ...

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Procjene ... - Grad Dugo Selo

Trgovački centri. Konzum. Dugo Selo trgovačka razno. Lidl. Kaufland. Plodine ... punjač akumulatora prijenosne radio stanice i ručne svjetiljke. 1 i 1. 1 i 1.

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ... - Grad Trogir

7 stu 2017 ... 1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o ustupu tražbine koju tvrtka B2 KAPITAL d.o.o. Zagreb ima prema ...

Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora - Grad Rijeka

8 svi 2018 ... kojima ističe rok zakupa naveden u ugovoru o zakupu poslovnog prostora te su predložene odredbe kojima se utvrđuje tko može stupiti u ...

Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Muzeja ... - Grad Rijeka

16 pro 2019 ... 3. i 4. Zakona o muzejima (NN 61/2018) Upravno vijeće Muzeja grada Rijeke podnosi. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Muzeja grada ...

17. Prijedlog odluke o izboru članova i zamjenika ... - Grad Sisak

30 sij 2019 ... Ime i prezime zamjenika člana: ... Lea Blažević – članica. (Rođena je 20. 7. 1999. godine, a sada je studentica prve godine na Pravnom.

b) Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna ... - Grad Rijeka

17 ruj 2019 ... URBANISTIČKI STUDIO RIJEKA d.o.o ... Lučka uprava Rijeka, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Grad ... Židovska općina i sinagoga.

5. Prijedlog Odluke o raspolaganju dijelom čest.zem. 706 ... - Grad Sinj

23 tra 2019 ... Kako se radi o prijedlogu koji za Grad Sinj ima koristan karakter, te koji ... 5.1 (Narodne novine 20/17) i Obavijesti Područnog ureda za katastar ...

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ... - Grad Dugo Selo

11 srp 2019 ... 82.470.435,00 HRK). Potpisan ugovor sa Zajednicom ponuditelja Elektrocentar Petek d.o.o., Kapitel d.o.o. i. Cvipek d.o.o. 30.05.2019. god.

A) Prijedlog odluke o određivanju djelatnosti koje se ... - Grad Rijeka

15 stu 2018 ... ... čišćenjem na lokacijama: Trsat, Krnjevo, Delta. Turkovo i Riva Boduli - sklopljen sa trgovačkim društvom EUROMODUL d.o.o. Kukuljanovo.

16. Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja ... - Grad Sisak

6 stu 2019 ... HGSS – Stanica Novska (Prilog 1.4.) 3. Načela za zaštitu ... području Grada Siska je Veterinarska stanica Sisak d.o.o.. Smještaj stoke provoditi ...

Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na ... - Grad Rijeka

12 tra 2019 ... NOGOMET. 1.045.115. 803.117. 77. 4.335.810. Hrvatski nogometni klub ˝Rijeka˝ s.d.d.*. 646.482. 348.241. 54. 720.550. Hrvatski nogometni ...

Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od ... - Grad Pazin

9 pro 2015 ... LIDL Hrvatska – TRGOVINA PAZIN, 43. istarske divizije 11/a. MI-KOM d.o.o. , Dršćevka 13 ... opterećenje te namještaj kao mobilno požarno opterećenje a papir, proizvodi od papira i platno su sastavni ... REZAČ POJASA. 1 ...

Prijedlog odluke o zamjeni zamljišta u k.o. Plase - Grad Rijeka

Građevnu česticu urbanističke oznake M1-4 čine slijedeće nekretnine u k.o. Plase: - k.č.br. 203/1 – dvorište od 2891 m2 - vlasnik Toranj Krnjevo d.o.o. Zametska ...

TOČKA 1. Izbori i imenovanja a) Prijedlog odluke o ... - Grad Rijeka

Lucian Vukelić razriješi dužnosti člana Odbora, te da se umjesto njega za članicu Odbora izabere Nada Rupčić, dipl. pravnica iz Rijeke, zaposlena u Zavodu za ...

TOČKA 24. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina u ... - Grad Rijeka

11 velj 2019 ... navedenim stavkama na dan sklapanja ugovora o zamjeni nekretnina. R.broj. Stan br. najamnina. Kamata na najam. Komunalna naknada.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje ... - Grad Rijeka

14 ožu 2017 ... HR/051100023 od dana 26. lipnja 2008. godine kod HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o. Zagreb, u predloženom tekstu. 2. Prijedlog odluke ...

Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog ... - Grad Rijeka

19 lip 2017 ... osnivanje prava služnosti puta na zemljištu u k.o. Rubeši ... vlasništvu može osnovati pravo služnosti u korist vlasnika određene druge nekretnine, koji ugovor ... Nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti.

Prijedlog Izmjene i dopune Zajedničke odluke o taksi ... - Grad Krk

Za izdavanje dozvole plaća se naknada u iznosu od 500,00 kuna po vozilu godišnje u roku dospjeća ... 4. vozač postupa suprotno članku 20. ove odluke,.

Prijedlog Odluke o darovanju nekretnina označenih kao ... - Grad Sinj

28 kol 2018 ... Podatke o novom stanju vlasništva zemljišnik po službenoj dužnosti ... Područni ured za katastar Split Odjel za katastar nekretnina Sinj. 2.

Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od ... - Grad Pazin

17 lip 2019 ... LIDL Hrvatska – TRGOVINA PAZIN, 43. istarske divizije 11/a. MI-KOM d.o.o. ... Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Pula. 5. Postrojbe ...

8. d) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ... - Grad Sisak

8 tra 2019 ... (1) Ispraćaji i ukopi u pravilu se obavljaju radnim danom od ponedjeljka do petka. (2) Iznimno, ispraćaj i ukop može se obaviti subotom, na ...

Prijedlog Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za ... - Grad Vinkovci

Vinkovci. 6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ. PRETHODNIH GODINA. -1.437.423 ... GRADSKO KAZALIŠTE "JOZA IVAKIĆ" VINKOVCI. 6 ... GTG VINKOVCI D.O.O..

Prijedlog odluke o razrješenju ravnateljice Gradske ... - Grad Rijeka

Programska osnova za novu zgradu GKR na Klobućarićevu trgu : projektni ... zakljuşiti ugovor o radu na neodreÿeno vrijeme za radno mjesto knjižnişarskog.

TOČKA 10. Prijedlog odluke o komunalnom linijskom ... - Grad Rijeka

13 ruj 2019 ... da vozni red mora sadržavati naziv KD Autotrolej d.o.o., naziv i broj linije, ... dok prije polaska vozila sa stajališta i u tijeku vožnje, sva vrata na ...

Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na ... - Grad Rijeka

16 ruj 2019 ... vozni red koji utvrđuje Uprava KD Autotrolej d.o.o. uz suglasnost ... prometu, kao i da prije polaska vozila sa stajališta i tijekom vožnje sva vrata ...

a ) Konačni prijedlog odluke o donošenju Izmjena i ... - Grad Rijeka

26 stu 2019 ... VIŠKOVO. VIŠKOVO. VIŠKOVO ... potrebe javne rasvjete prilikom uređenja pješačkih ulica, trgova i slično. 2.2.2. Javna i društvena ... edukaciju i sl.), gradnja i uređenje poslovnih prostora (prodajni salon vozila s izložbenim ...

10. Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja ... - Grad Sisak

31 svi 2019 ... RASADNIK. 25,00. HVZ. 5,00. 115. Borovnica kom. 23,40. DOMINANT D.O.O.. RASADNIK. 27,50. HVZ. 4,10 ... RASADNIK ŽIŽEK. 12,00. HVZ.

TOČKA 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na ... - Grad Rijeka

kandidatkinja - Ivana Lulić, privremena ravnateljica Centra za profesionalnu rehabilitaciju. Rijeka. Nadalje, Upravno vijeće je utvrdilo da je prijava pristigla u ...

Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o prijenosu ... - Grad Rijeka

13 stu 2018 ... Dom učenika Sušak, Rijeka, Drage Gervaisa 34. Posebno se ističe da se radi o nekretninama na kojima su srednjoškolske ustanove ranije bile ...