ontologija nezgode - Monoskop

su vlasulje i perike, promijenili su oblik svoga tijela slu- žeći se podmetačima i neobičnim umjetnim ... Martićeva 14d. HR-10000 Zagreb. TELEFON: 385 [0]1 ...

ontologija nezgode - Monoskop - Srodni dokumenti

ontologija nezgode - Monoskop

su vlasulje i perike, promijenili su oblik svoga tijela slu- žeći se podmetačima i neobičnim umjetnim ... Martićeva 14d. HR-10000 Zagreb. TELEFON: 385 [0]1 ...

nezgode - Croatia Osiguranje

obzira da li je i koliko ugovoreno trajanje onoga dana kada: 1. nastupi smrt ... vrijeme trajanja bolovanja prouzročenog isključivo nesretnim slučajem, bez obzira da li je bilo ... herniju disci intervertebralis, diskopatiju, spondilozu, bolni sindrom kralježnice (cervikalni, cervikokranijalni, cervikobrahijalni, torakalni i lumbalni),.

Obrazec Prijava nezgode

zavarovanje pri Adriatic Slovenica ali drugi zavarovalnici? Vpišite številko police in zavarovalnico! PODATKI O VOZNIŠKEM IN PROMETNEM DOVOLJENJU ...

nezgode - Croatia osiguranje dd

... dokazano . 10%. 88. Operativno odstranjena trtična kost . ... Deformacija kalkaneusa (petna kost) poslijekompresivnog prijeloma, rendgenološki dokazano .

etika melankolije, ontologija

Odsjek za komparativnu književnost. Jacques Derrida: etika melankolije, ontologija žalovanja. Diplomski rad. Jurica Grgić. Mentor: dr.sc. Luka Bekavac. Zagreb ...

ONTOLOGIJA NOGOMETNE IGRE

2 Što doista igru čini igrom i nogomet nogometom, pokušat ćemo odgovoriti u ovom članku. 1. Pišući o Camusovu odnosu prema nogometu, mnogi autori citiraju ...

ZGODE I NEZGODE NA “DVANAESTOM DUBROVAČKOM”

područja, a to je i bio smisao ondašnjeg Zakona o zaštiti predmeta historijske i umjetničke vrijednosti. Vido Bogdanović (djed nekadašnjega gradonačelnika.

Lino Veljak, “Ontologija i metafizika

Lino Veljak. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Ivana Lučića 3. HR-10000 Zagreb [email protected] [objavljeno u: Logos, 1 (2013), br. 2, str. 9-19]. Ontologija ...

etika melankolije, ontologija - darhiv

Odsjek za komparativnu književnost. Jacques Derrida: etika melankolije, ontologija žalovanja. Diplomski rad. Jurica Grgić. Mentor: dr.sc. Luka Bekavac. Zagreb ...

Ontologija stvaralačke igre u romanu

na, ali iu koncept svakoga glagoljičkoga slova te glagoljičkoga sustava u cjelini. Nalazimo ju i u igri „mlin' koja u romanu zadobiva višestruk književni tretman.

Hajdegerova hermeneutičko-fenomenološka ontologija

Ključne reči: Hajdeger, filozofija, hermeneutika, fenomenologija, ontologija ... značenju bivstvujućeg kao i stav da je bivstvo utemeljujuće značenje bivstvujućeg.

rekonstrukcija saobraćajne nezgode - Agencija Expert

istraživač treba ispravno da protumači kako i zašto su se vozač i vozilo tako ... Lako se uzrok nezgode dovodi sa velikom brzinom ako se pri tome gubi iz vida da se i pre ... Na slici 4 opažanje vozača vozila A bilo je blagovremeno, ... 5 Ognjanović, S., Osiguranje od odgovornosti za štete pričinjene motornim vozilom,.

Tabela trajne invalidnosti zaradi nezgode

prišteje po 1 % za vsak nadaljnji zlom posameznega vretenca. (4). V primeru zloma najmanj dveh korpusov vretenc dveh različnih segmentov torakolumbalnega ...

Uticaj ontologija na funkcionalnost Web-a - o simpozijumu infoteh ...

funkcionalnost Web-a. Ključne reči - Semantički web; ontologija; OWL; informacije; pretraga; Internet;. I. UVOD. Ubrzan razvoj World Wide Web-a uzrokuje.

Korištenje ontologija pri razvoju informacijskog sustava

Informacijski sustavi (IS) kao podrška poslovanju poduzeća, osim ugrađenih zadanih funkcionalnosti poslovanja, korisniku moraju pružiti i kvalitetno upravljanje ...

splošni pogoji za zavarovanje nezgode in ... - ERGO zavarovalnica

Izguba cele pogačice po poškodbi .............................................................……. do 10. 7. Endoproteza kolena po zlomu sklepnih struktur .................................................

Nikola Tomasov Pomorske nezgode ro-ro ... - Repozitorij UNIZD

brodovi se smatraju jednim od komercijalno najuspješnijih vrsta brodova. Slika 1. Presjek ro-ro putničkog broda [4]. Slika 2. Ro-ro putnički brod kompanije Silja ...

Ontologija i etika u svetlu Hristologije sv. Maksima Ispovednika

Појам онтологија, поред различитих значења које има у философији1 има и своје нарочито значење у хришћанском богословљу, где представља реч о ...

Opći uvjeti za osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

svaki dio postotka invaliditeta koji iznosi preko 50% priznaje dvostruki ... U smislu ovih Uvjeta bolnicama se ne smatraju ustanove koje je HZZO klasificirao kao ustanove ... (11) Kozmetička operacija. ... Ozljeda suznog aparata i očnih kapaka:.

Polica osiguranja od nesretnog slučaja (nezgode) - Strukovni razred ...

djelovanje rengenskih ili radioaktivnih zraka, ako nastupe naglo ili iznenada, osim profesionalnih bolesti. Generali osiguranje d.d.. Bani 110. HR-10 010 Zagreb.

ontologija stida u izgubljenom raju johna miltona - Srce

u spjevu “Izgubljeni raj” Johna Miltona. Pritom prepoznaje dva mogu- ća hermeneutička pristupa spjevu, teodicejski i etički, te ukazuje na razloge zbog kojih se ...

Socijalna ontologija Jean-Paula Sartrea kao ... - Repozitorij UNIZD

Rad prikazuje kako je Sartre u ranijim radovima, kao što su esej. Transcendencija ... Auflage,. 2013. Sartre, Jean-Paul: Mučnina, Školska knjiga, Zagreb, 2001.

ЛCfe - Monoskop

Jedna od koncepcijski najbolje razrađenih metafora koja film ... na filmu sa tradicionalnih pozicija implikovala je različitost pozorišne i film ... Kolekcionar slika i.

UnutraJeŽivotinja - Monoskop

lagano šetati, a ja gledam te lijepe misli, i motrim kako lijepo gledaš, i kako razmišljaš, no tu sam unutra, i protežem se prema van, unutra sam, i sve se više ...

Autonomije - Monoskop

ontološka shema, naime, hilemorfizam. Transcen- dentalni subjekt – epitom te tradicionalne kulture smisla koja je, od trenutka vlastitog začeća, i sama u.

Julije - Monoskop

Nema dvojbe da bi ga tome upravio elementaran jezični osjećaj. Da je ... quale nulla avevo visto – prima della mostra stessa – nell'atelier di Knifer. Non gli ...

the visible wor - Monoskop

anticipate later explorations within the Bauhaus and the. Soviet avant-garde ... prihvaćaju motorne pile, kao suvremeno pomagalo za svoje potrebe, vrijeme je ...

Demetra - Monoskop

tova (kozmogonija, stvaranje zvijezda, podrijetlo smrti) i svje- tovnih priča, koje ... kozmogonija postaje model-primjer svake vrste «stvaranja». To ne znači da mit ...

Grupa 143 - Monoskop

Biljana Tomić – paralelne realnosti. 183. Miško Šuvaković – analitička umetnost. 193. Jovan Čekić – umetnost i društvo. 225. Neša Paripović – Slikar bez slika.

Zenit 43 - Monoskop

Тај новинарски часопис, у коме се ... уметнички часопис по имену ЗЕНИТ — за кога се зна далеко ... in seinen blühgrünen promenoir" den Parisern Astral.

bAuhAus - Monoskop

pravo na ime »bauhaus« i na studije i radioničke ... odbacivanju svake kružne forme kakva je tanjir ili točak, a da bi ... prelomljena, stepenice s centralnom osom.

new media - Monoskop

as “mother signs” bummo na (this demonstrate ... looking for my father, my mother lost twins a few months ... Mi mamá, como nunca hace nada por los viejos,.

Archigram - Monoskop

Archigram Architects (Peter Cook, Dennis Crompton, Ron Herron, partners), postcard, c. 1971, advertising Archigram Architects' relocated office and.

Zenit 22 - Monoskop

je po njegovom »umovanju, izgledalo verovatnim, da za nas uračunljiv ne ... sa sopstvenom snagom i ritmom svoje kasno je za otvaranje rake Tutankamona.

POiESiS - Monoskop

defines the poet as a “maker,” emphasizing the priority of invention over imitation in poetic ... mentions, Barthes was fascinated by anagrams, or rather by the.

Zenit 2 - Monoskop

Dimničar Gligorije. Onda su lažni naši propisi! Dimničari (uzbudeno) ... Čupavci (protivu ćelavih). Pobeđuju čupavci. PROKLAMACIJA GOVORNIKA GLIŠE.

Untitled - Monoskop

Я читал и текст Кошута. «Искусство после философии», тогда же на Западе стал очень модным. Хорхе Луис Борхес, а я его читал еще в юности.

Postmoderna - Monoskop

"Poststrukturalizam u suvremenoj američkoj kritici" iz Suvremene književne teorije, Liber, Za- greb, 1986. _ _. - David Carroll Paraesthetics - Foucault • Lyotard ...

Posljednji vuk - Monoskop

sjedio na stablu već je čitao i tragove, pazio, njuškao, prošao čitavo područje, ali ih ... nasred ceste, auti su mu trubili i zaobilazili ga, ali on ih je čuo tek iz daljine ...

Zenit 3 - Monoskop

Mirko Rački / A. Ujavić Lelek sebra / Mistifikacija o mistici / Wien i nova umetnost / Narodno kazalište / Nova Evropa / * Nikolaj Nikola- jevic / Mudrac sa dvorišta ...

vizuelno mišljenje - Monoskop

osvetijavaju, duša opaža i razume i zrači pameću; ali kada se obrne sumraku postojanja ... Da bi se funkcionisanje čula valjano tumačilo, treba imati na umu da ona nisu ... ljubav, sažaljenje, nada, odanost — mogu da budu sasvim pokvareni.

Process Music - Monoskop

sna i budnosti, povratak iz čudnovate zemlje snova, povratak iz strane ... labirintske figure stoljeća: ono je slomljena kralježnica zvijeri koja povezuje kralješke ...

film als kunst - Monoskop

3 maart 1998 ... mefilms van de oudere avant-gardefilmmakers en nieuwe talenten zoals John. Grierson uit Engeland, evenals de 'klank-kleursensaties' ...

ivan picelj - Monoskop

galerija suvremene umjetnosti ivan picelj zagreb, 14. XI — 4. XII 1966. ... L'oeuvre de PICELJ appartient a ces formes de l'art moderne: les »arts geometriques« ...

Cimanje slike - Monoskop

koncepcija slike proizišle su upravo iz te tradicije: od mnoš- tva „poetika sna” (August ... mima referencijalnog sveta, nalazi svoj tragični „unutraš- nji ekvivalent” u ...

Digitalna isključenost - Monoskop

čine svi filmovi i televizijski programi koje je Hollywood proizveo tijekom cijelog ... na svakom području”, žali se David Lautner, urednik gradske rubrike. “Nismo ...

Temelji jezika - Monoskop

zalihost 13, 45 zakon 28. - implikacije 27-28, 40, 47,55. - oblikovanja 27 zamjena, anaforička 61 zamjenica 67 zamjenljivost 59 zanaglasni suglasnik 37.

Rijeci i stvari - Monoskop

tu se rađaju poljupci i ljubavne riječi; nos pruža umanjenu sliku Jupiterova žezla i Merkurova štita (6). Takvim srav njivanjem stvari se mogu podražavati s kraja ...

slike iz kompjutera - Monoskop

ujedno i zabrinjavajuću i za čovjeka ugrožavajuću stvarnost. S druge strane, bio je izražen i ... Što je kompjuterska umjetnost i kako kompjuter može stvarati umjetnička djela? ... spremaju programi i podaci, a koje uređaj korak po korak obrađuje. ... Nitko neće sumnjati u to da je DVA u stanju nacrtati kvadrat, pa zatim u ovaj ...

walter benjamin - Monoskop

vratna slika prošlosti, slika što preti da nestane sa sva kom sadašnjošću koja ... treba tražiti od fotografa jeste sposobnost da svoj snimak proprati natpisom koji ... vate ljubavne pustolovine, svima njima Amor poklanja ili uskraćuje darove koji ...

fenomenologija percepcije - Monoskop

u tome da navodimo citate koliko da fiksiramo i objektiviramo tu feno menologiju za nas koja čini ... Cogito mora da me otkrije u situaciji, a to znači samo pod tim uvjetom ... 2 - M. Merleau-Ponty: Fenomenologija percepcije ... koji će ga upravo osvijetliti. ... svjetlosni snop je bjelkasto čvrsto tijelo kojega ploča sačinjava bazu.

vašar umetnosti - Monoskop

Sadržaj. Predgovor: Testament Karela Tajgea. Vašar umetnosti. 1. Poetizam. 77. Konstruktivizam i likvidacija. »umetnosti«. 89. Estetika filma i kinografija. 111.

Invencija svakodnevnice - Monoskop

Unutar granica, stranac je već tu, kao egzotizam ih sabat pamćenja, uznemirujuća prisnost. Sve se događa kao daje i samo razgraničenje bilo most koji ono ...

The Prince (1985) - Monoskop

The prince / Niccolo Machiavelli: translated with an introduction by Harvey ... Machiavelli's The Prince, then, is the most famous book on politics when politics is ...

Razumijevanje medija - Monoskop

napadati tisak preko suparničkog vrućeg medija radija. Jack Paar je, po ... Možda će ovaj primjer poslužiti kao najava promjene koju plemenski ... objava kraja Pepeljugina paketa koliko je Marilyn Monroe predstavljala kraj sustava zvijezda.

Pentagon moći - Monoskop

prisvojiti, drugi na mehaničku moć i umjetno bogatstvo što ga je trebalo stvoriti i s dobitkom ... iskustvo svodi na ono sadašnjeg naraštaja i sadašnjeg trenutka.

Andy Warhol - Monoskop

rockets and television. Andy Warhol. POP ART, POP ARTIST. As he grew older, Warhol transformed this obsession into art. He is famous for the prints he made.

Hakerski manifest - Monoskop

tek trebati nauÀiti kako da osmisle sebe kao klasu. Ako hakeri. pouÀavaju radnike kako hakirati, radnici su ti koji poduÀavaju hakere kako biti klasa, klasa po ...

dizajn i okolina - Monoskop

vizora (cijena 9 dolara), rashladnog uređaja na ručni po gan, od medicinske opreme ... Otkako je njemački »Bauhaus«5 objavio godine 1924. svojih četrnaest tankih ... jevi za pranje i sušenje rublja, klima-uređaji i televizori. Ovaj trend je još ...

My sweet little lamb - Monoskop

3 Sep 1980 ... Daruvarske toplice – Hortikultura • Boris Greiner • Senka. Janček • Nino Kušter & Ortoforma Lighting • Dagmar. Löffler Badžek • Adrian Pezdirc ...