Detaljni izvedbeni plan nastave - FMTU - UNIRI

21 lis 2019 ... Redovita informiranost je osobna odgovornost studenta. RASPORED NASTAVE. REDOVITI STUDIJ. Nastava na predmetu odvijat će se prema ...

Detaljni izvedbeni plan nastave - FMTU - UNIRI - Srodni dokumenti

Detaljni izvedbeni plan nastave - FMTU - UNIRI

21 lis 2019 ... Redovita informiranost je osobna odgovornost studenta. RASPORED NASTAVE. REDOVITI STUDIJ. Nastava na predmetu odvijat će se prema ...

Detaljni izvedbeni plan nastave - Fakultet za menadžment u turizmu ...

https://fmtu.lumens5plus.com/courses/2099/1/347/write.html. Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave. ECTS koeficijent opterećenja studenata. 3. Broj sati ...

QS3-KOVIU-DI-R2-FP2-2018. Detaljni izvedbeni plan kolegija 1 ...

Financije za poduzetnike II ... poduzetnike, Poslovne financije. ... Potnik Galić, K. (2017) „Metodologija izrade investicijskih projekata – skripta“, nastavni tekst ...

QS3-KOVIU-DI-PT-MBHR-2018. Detaljni izvedbeni plan ... - Vup.hr

Prokariotska stanica (3 sata). Laboratorij. Sterilizacija posuđa i pribora. Mikrobiološke hranjive podloge – priprema hranjivih podloga (2 sata). Student će moći ...

QS3-KOVIU-DI-TP-PE-seminar-2018. Detaljni izvedbeni plan ... - Vup

Ciljevi su kolegija Poslovna etika upoznati studente sa različitim aspektima djelovanja ... Samostalno napisan seminarski rad, u skladu s uputama, studentu.

QS3-KOVIU-DI-R2-FP2-2018. Detaljni izvedbeni plan kolegija ... - Vup

Financije za poduzetnike II ... poduzetnike, Poslovne financije. ... Potnik Galić, K. (2017) „Metodologija izrade investicijskih projekata – skripta“, nastavni tekst ...

QS3-KOVIU-DI-TP-PE-seminar-2018. Detaljni izvedbeni plan ...

Ciljevi su kolegija Poslovna etika upoznati studente sa različitim aspektima djelovanja ... Samostalno napisan seminarski rad, u skladu s uputama, studentu.

izvedbeni plan nastave - VUB

7 sij 2018 ... Preddiplomski stručni studij sestrinstva ... Zadar. 2013. Bumber Ž, Katić V, Nikšić Ivančić M, Pegan B, Petric V, Šprem N. Otorinolaringologija.

Izvedbeni plan nastave - Veleri

Sve učionice na Veleučilištu imaju na raspolaganju računala i projektore za prezentiranje nastavnog ... Štambuk Lj. : Poslovna matematika 1, Karlovac, 2006. ... Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu Centar za ekonomska istraživanja (CEIB),. Beograd, str. ... Grammatica italiana, Progetto Lingua, Firenze.

izvedbeni plan nastave - UniZd

17 lis 2018 ... Nakon položenog ispita studenti bi trebali moći: ... Analiza slučaja: cvatnje ... vrste, vrste za rezanje koje uzgajamo na otvorenom, orhideje.

izvedbeni plan - UNIRI

DETALJNI OPIS KOLEGIJA. SADRŽAJ KOLEGIJA. Klasično uvjetovanje u razredu; Operantno uvjetovanje u razredu; Modeliranje; Samoregulacija ponašanja i.

izvedbeni plan nastave - Veleučilište u Šibeniku

oblicima nastave u obimu utvrđenom izvedbenim planom nastave pojedinog ... Krešić, G. Trendovi u prehrani, FMTU, Opatija, 2012. 5 ... preuzimanje, raspored).

Izvedbeni plan nastave - Sveučilište u Dubrovniku

Uređaji za pohranu, magnetski, optički i poluvodički mediji. ... P. Kulišić, L. Bistričić, D. Hotvat, Z. Narančić, T. Petković, D. Pevec: Riješeni ... broda, rashladnih i klima uređaja, sustava upravljanja kursom broda. ... Cijene usluga, ostvareni.

Izvedbeni plan nastave - Veleučilište u Rijeci

Objekt, Vukovarska 58, Rijeka Praktikum sigurnosti na radu, ... Pratiti proces reprodukcije uz korištenje kontnog plana vrednovanjem financijskog učinka nastalih.

IZVEDBENI PLAN NASTAVE SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG ...

Profesor može revidirati izvedbeni plan nastave kolegija ovisno o ... program. Preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije. Vrsta kolegija. Obavezan.

IZVEDBENI PLAN NASTAVE SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG ...

upravljanja ljudskim potencijalima na praktične primjere kroz studentske radove. Sadržaj kolegija. 1. Uvod u kolegij i detaljni izvedbeni nastavni plan i program.

izvedbeni plan - FFRI - UNIRI

D. Kečkemet, Robert Adam - Dioklecijanova palača i klasicizam, Split, 2003. 7. B. Mader, Sfinga ... prosvjetiteljstvo klasicizam ... izlaganja uz. PPT prezentaciju) ...

Obrazac 1.3.2. Izvedbeni plan nastave (syllabus)* - UniZd

7 lis 2019 ... Izvedbeni plan nastave (syllabus). Obrazac 1.3.2. Izvedbeni plan nastave (syllabus)*. Naziv kolegija. BUSINESS INTELLIGENCE akad. god.

Izvedbeni plan nastave - Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i ...

1 lis 2018 ... https://fitiks.unipu.hr/fitiks/za_studente/raspored_nastave Za grupe manje od 5 studenata nastava se održava isključivo u konzultativnom obliku.

Izvedbeni plan nastave – Sveučilišni poslijediplomski ... - unios

*predavanja (P), vjeţbe (V), konzultacije (K) **polaznik bira minimalno dva IP- I. ... Vukadinović, R., Posthladnoratovske tendencije meĎunarodnih odnosa, FPZ, ...

Izvedbeni plan nastave za ak. god. 2019/20 - Sveučilište Sjever

Marin Šubarić izv.prof.dr.sc. Karlo Houra doc.dr.sc. Hrvoje Hećimović doc.dr.sc. Marijana Neuberg doc.dr.sc. Tomislav Meštrović dr.sc. Jurica Veronek, v. pred.

PRAVNI FAKULTET U OSIJEKU IZVEDBENI PLAN NASTAVE ...

7. VI. semetar. P S Vj ECTS. Klasiček. GRAĐANSKO PRAVO I. 6. 2. 10. Akšamović. TRGOVAČKO PRAVO. 6. 8. Bakota. UPRAVNA ZNANOST. 6. 8. SEMINAR. 2.

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ak. 2019./20. god. Integrirani ... - Foozos

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ak. 2019./20. god. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij. Osijek, rujan 2019. OBRAZUJEMO. BUDU. ĆN.

Obrazac 1.3.2. Izvedbeni plan nastave (syllabus) - UniZD

4 lis 2019 ... Opis kolegija. Kolegij Španjolski jezik IV sastoji se od dva (2) dijela: a) gramatike, b) lektorskih vježbi. Gramatika. Cilj je kolegija svladavanje ...

Obrazac za izvedbeni plan kolegija - UNIRI

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU. Naziv predmeta. Opća kemija. Akademska godina. 2019./2020. Studijski program. Preddiplomski studij Fizika. Smjer. Fizika.

izvedbeni plan - Filozofski fakultet - UNIRI

11 ožu 2019 ... Diplomski studij Talijanski jezik i književnost (nastavnički) ... Vježbe analiziranja i raspravljanja stvarnih medicinskih, znanstvenih, ekonomskih, ...

IZVEDBENI PLAN NASTAVE AKADEMSKA 2019./2020. GODINA ...

Kareli Čapek: Poštarska bajka. Anto Gardaš: ... ispit. Usmeni ispit. 1. Esej. Istraživanje. Projekt. Kontinuirana provjera znanja. Referat ... Priprema za usmeni ispit.

veleučilište u šibeniku izvedbeni plan nastave opće informacije o ...

Poslovno dopisivanje. Prezentacije i obrane seminarskih radova. Elektronička komunikacija. Prezentacije i obrane seminarskih radova. Neverbala komunikacija ...

Izvedbeni plan nastave - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u ...

*predavanja (P), vjeţbe (V), konzultacije (K) **polaznik bira minimalno dva IP- I. ... Vukadinović, R., Posthladnoratovske tendencije meĎunarodnih odnosa, FPZ, ...

Obrazac 1.3.2. Izvedbeni plan nastave (syllabus) - Odjel za talijanistiku

Prikazivanje predstave Šest lica traži autora (2016.) 11. ... Frano Čale, Pirandello kao dramatičar i njegovi odjeci u Hrvata, u: Luigi Pirandello, Šest osoba traži ...

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

5 stu 2019 ... Odluka o donošenju Izvedbenog plana nastave na specijalističkom diplomskom ... Raspored nastave . ... Rijeka: FMTU, Glosa. dostupno na:.

Izvedbeni plan nastave - Odjel za prirodne i zdravstvene studije

STRUČNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVO. Pula, ožujak, 2019. ... 1. objasniti prirodu sestrinstva, osobine i načela zdravstvene njege te osnovne teorije ... Ljubičić M..; Zdravstvena njega osoba s invaliditetom , Zadar. 2014. Izborna:.

izvedbeni plan - Filozofski fakultet u Rijeci - UNIRI

Sveta Misa (oblik i povijesni razvoj); Sakramenti (oblik i povijesni razvoj); Blagoslovine;. Pobožnosti i običaji ... seminarski rad (u obliku izlaganja uz PPT ...

Izvedbeni plan nastave u akademskoj 2019. – 2020 ... - Odjel za fiziku

Programirajmo micro:bit; https://microbit.org/hr/code/. Dopunska literatura. • CARNet: Referalni centri za e- obrazovanje http://www.carnet.hr/referalni/obrazovni/.

izvedbeni plan nastave u akademskoj godini 2017 ... - Odjel za kemiju

Tomislav Balić. 2. Praktikum opće kemije 1 ... 2 doc.dr.sc. Tomislav Balić. K1108 / 6. 6. Tjelesna i ... Ivana Balić, v. str. suradnik. 2. Organska kemija 2 /. 4.

Izvedbeni plan nastave za diplomski studij 2019-2020 - FKIT

IZVEDBENI PLAN NASTAVE DIPLOMSKIH STUDIJA. FAKULTETA KEMIJSKOG INŽENJERSTVA i TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU za akademsku ...

Izvedbeni plan nastave 2014 2015 - FERIT-a - Sveučilište u Osijeku

fakulteta: http://www.etfos.hr/?raspored. MJESTO IZVOĐENJA NASTAVE. Nastava se izvodi uglavnom u zgradama Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, i to: 1.

izvedbeni nastavni plan - Fakultet zdravstvenih studija - UNIRI

Viktora Cara Emina 5 ▫ 51000 Rijeka ▫ CROATIA ... Z4 FZS. Vesna Čačič,prof. Unesite tražene podatke. Nastavni sadržaj i sve obavijesti vezane uz kolegij kao i ...

Europass CV - FMTU - UNIRI

10 sij 2019 ... University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management. „Measuring ... University of Istanbul, Concordia University of Montréal.

Syllabus - FMTU - UNIRI

Međunarodna enogastronomija. Studijski program. Preddiplomski sveučilišni studij. “Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu”. Status predmeta.

Priručnik - FMTU - UNIRI

E-mail: [email protected] www.fthm.uniri.hr. FMTU. FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU. I UGOSTITELJSTVU. Primorska 42, p.p. 97, 51410 Opatija.

detaljni izvedbeni nastavni planovi - Sveučilišni odjel za studije mora

napredovanja kroz stanični ciklus i nadzor u G2 fazi kontrolne točke. ... fermentacija, Corijev ciklus, glukokinaza, heksokinaza, fosfofruktokinaza, regulacija ...

plan namjene površina detaljni prostorni plan za prostor ...

ZA PROSTOR VIŠENAMJENSKE AKUMULACIJE NA RIJECI KOMARNICI. NACRT PLANA ... Za neto konzum Crne Gore može se zaključiti sljedeće: Naglo povećanje vršnog ... Planirani kamenolom sa propratnim postrojenjem za mljevenje kamena koji će u potpunosti uništiti ... mesa, meda, pečuraka, ljekovitog bilja i sl.

IZVEDBENI PLANOVI NASTAVE EKONOMIJA POSLOVNA ...

Garača, Ž., Informatičke tehnologije, Ekonomski fakultet Split, Split, 2007. 2. Panian, Ž., Poslovna informatika, Informator, Zagreb,1999. POPIS TEMA. Red. br.

IZVEDBENI PLANOVI NASTAVE - Sveučilište u Dubrovniku

multiplikatori (Bilanca stanja poslovne i središnje banke, Proces kreacije novca, Izvođenje depozitnog ... Lista. Utopijski socijalisti: Saint-Simon, Owen, Fourier i. Proudhon. 2. 2. 7. Njemačka ... sustav.Devizno tržište, tečaj i tečajna politika. ... Cotton, D., Falvey, D., Kent S., Market Leader, Intermediate 3rd Edition, Pearson.

PROJEKTIRANJE ZGRADA Vježbe 2 Izvedbeni projekt ... - Uniri

Prostorije u tlocrtu. Tlocrt se prikazuje bez namještaja. Jedino se prikazuje fiksni namještaj i oprema kuhinje, kupaonice i ostalih prostora s mokrim čvorovima.

DETALJNI PLAN UREĐENJA MONTEPOZZO

kemijskoga sastava) stijena matične podloge - litosfere uz djelovanje klime, ... stolovi), igru (dječje sprave i sprave za vježbanje na otvorenom), rekreacijske ... Prema strukturi potrošnje električne energije planski konzum je stambena namjena.

DETALJNI PLAN UREĐENJA PODRUČJA “BRAJDA”

Hidrološki podaci i mišljenje za regulaciju Škurinjskog potoka u Rijeci (J.P. "Hrvatske vode", V.G.O. Rijeka, 2000.) *. Idejno rješenje trgovačkog centra "Mercator" ...

detaljni plan uredenja - Grad Zadar

nostalgičnu (retro) interpretaciju gradskih kupališta u pažljivo dizajniranim litoralnim ... “Idejni projekt sustava odvodnje otpadnih voda Centar-Zadar”), to se i za ...

GRAD ŠIBENIK DETALJNI PLAN UREĐENJA

Za Grad Šibenik na snazi je Prostorni plan uređenja Grada Šibenika (“Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije” ... najveća površina vodenog zrcala 400 m2.

DETALJNI PLAN UREĐENJA PROŠIRENJA GROBLJA MARKOVO ...

31 sij 2009 ... koristi za paljenje svijeća u spomen umrlima koji su sahranjeni na nekom drugom groblju. 1.9. Grobni zvonik se postavlja pored glavnog ulaza ...

Detaljni plan uređenja Groblje (G-2) / DPU 13 - Općina Viškovo

Općina/grad: OPĆINA VIŠKOVO. Naziv prostornog plana: Detaljni plan uređenja Groblje (G-2) / DPU 13 /. Službene novine Primorsko – goranske županije ...

detaljni plan ureðenja gorica sjever - Grad Dubrovnik

2009, Dubrovački list ... Ugovor o izradi Detaljnog plana ureenja ˝Gorica sjever˝ u Dubrovniku (u daljnjem ... organizirati prijenos pokojnika do groblja i crkve kojoj je umrli pripadao. ... polje mrtve vojske, Dubrovački vjesnik br.2834,19.5 2005 ).

DETALJNI PLAN UREðENJA CENTRALNE ZONE ... - Grad Zadar

zone “ Vidikovac “ (“Glasnik Grada Zadra”, broj 4/00). Izrada plana povjerena je poduzeću “ACES” d.o.o. Zadar, a dovršilo ga poduzeće "BLOCK-PROJEKT".

Prijedlog-odluke-o-davanju-naknadne-suglasnosti-na-Detaljni-plan ...

Ženski nogometni klub ˝Rijeka˝ **. 108.820. 121.417 112. 448.120. Nogometni klub ˝Lokomotiva˝. 67.116. 49.943 74. 418.500. Nogometni klub ˝Zamet˝. 34.108.

DETALJNI PLAN UREĐENJA Športsko-rekreacijske zone M-b Murvica

Murvica. Stručni izrađivač Plana: KONUS d.o.o. Dobropoljana , Zrinsko-Frankopanska 38a ZADAR. Tel: 023/251-151 , E-mail: [email protected] Direktor:.

Detaljni prostorni plan za Jadransko – jonski autoput - Ministarstvo ...

onda u zavisnosti od raskvašenosti su toliko meke kao tijesto, tako da se na padinama lako spiraju. Nijesu od ... Pivsko podruşje;. 16. Pljevaljska površ;. 17.

detaljni plan uređenja pomorskog putničkog terminala - Grad Rijeka

potreba za njenim daljnjim korištenjem u funkciji koju ima danas. Trafostanicu će preuzeti Lučka uprava Rijeka i po potrebi koristiti u svrhu napajanja potrošača ...

detaljni plan uređenja proširenja novog groblja (dpu-1) - Grad Vukovar

11 ožu 2009 ... građevina za prodaju cvijeća, svijeća i ostale grobne opreme – Cvjetni ... (prirodno cvijeće) od anorganskog otpada (umjetno cvijeće, svijeće),.

strategija razvoja grada opatije strategija razvoja ... - FMTU - UNIRI

http://www.automanija.com/41-croatia-rally-2014-hok-porec-opet-domacin-oktanskog-spektakla/ http://www.racing.hr/rally-41-croatia-rally-hok-2014/ ...