Office 365 - Ekonomsko-poslovna fakulteta - Univerza v Mariboru

Nalaganje datotek v aplikacijo OneDrive . ... Shranjevanje datotek v OneDrive preko Office namizne aplikacije ......................... ... Slika 5: Prijava v Office Online .

Office 365 - Ekonomsko-poslovna fakulteta - Univerza v Mariboru - Srodni dokumenti

Office 365 - Ekonomsko-poslovna fakulteta - Univerza v Mariboru

Nalaganje datotek v aplikacijo OneDrive . ... Shranjevanje datotek v OneDrive preko Office namizne aplikacije ......................... ... Slika 5: Prijava v Office Online .

Razlika med Office 365 in Office 2019 - Ekonomsko-poslovna fakulteta

Microsoft. Razlika med Office. 365 in Office 2019. Uporabniška navodila. Avtorji ... Slika 5: Primer uporabniškega vmesnika Office 365 za študente v oblaku . ... Tudi študenti Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru imamo brezplačen dostop.

Office 365 - Ekonomsko-poslovna fakulteta

8.5.1 Ustvarjanje nove ankete . ... kadarkoli. Svobodno delo na skoraj vsaki napravi. Sliši se ... omogoča preprosto delo od koderkoli in na katerikoli napravi,.

Windows 10 - Ekonomsko-poslovna fakulteta

Pričujoča uporabniška navodila za Microsoft Windows 10 so namenjena vsem, ki se ... Nato v polje vnesemo varnostni ključ (geslo omrežja) in vnos potrdimo.

Excel 2016 - Ekonomsko-poslovna fakulteta

Iskanje podatkov z LOOKUP, VLOOKUP in HLOOKUP, MATCH ter INDEX . ... Tabela 10: Funkcije za iskanje podatkov VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH in INDEX ...

X - Medicinska fakulteta Maribor - Univerza v Mariboru

26 feb 2020 ... Endometrioza. – smernice zdravljenja. ... Endometrioza in neplodnost, diagnostika in ... Prehrana v nosečnosti Doc. dr. Vilma. Kovač, dr. med.

Fakulteta za varnostne vede UM - Univerza v Mariboru

1000 Ljubljana, Slovenija. UNIVERZA V MARIBORU. FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE. Kotnikova 8, 1000 Ljubljana. Telefon: 01 30 08 306, telefaks: 01 23 ...

Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo - CORE

»Spačva, d. d.«, »Slavonija DI, d. o. o.«, »Istradom«. Srbija: »Hapro-S, d. o. o.«. 2.3 Najpomembnejši izdelki in storitve podjetja. Paleta rezilnih orodij je izredno ...

Univerza v Mariboru FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO ... - feri

Pušauer ; fotografije Bogdan Dugonik, Miran Kambič, Gorazd Štumberger. ; prevod Nataša ... okvir: logotip Višje tehniške šole in kasneje Visoke tehniške ... 2012: Simon Pevec, Priznanje za raziskovalno delo/Award for research achievements.

univerza v mariboru filozofska fakulteta samoevalvacijsko ... - FF UM

Team. LIBURNA http://www.unizd.hr/tikz/Znanost/%C4%8CasopisLiburna/tabid/ ... http://www.ff.um.si/oddelki/germanistika/revija-germinator.dot. Milka Enčeva.

UNIVERZA V MARIBORU PRAVNA FAKULTETA KLARA RENDIĆ ...

Študentka: Klara Rendić Marin. Številka indeksa: 1002216508. Študijski program: UNI-B1-PRAVO. Študijska smer: Delovno pravo. Mentorica: prof. dr.

Spoštovani g - Pravna fakulteta Maribor - Univerza v Mariboru

16.45-17.05 Ante Klarić & Miran Cvitković: Plače zdravstvenih delavcev na Hrvaškem* (Plače zdravstvenih radnika u Hrvatskoj). 17.05-17.25 Mylene Ramos ...

kraji v sloveniji - Pedagoška Fakulteta UM - Univerza v Mariboru

On je pevec. Blizu Črne raste posebna lipa. Imenuje se Najevska lipa. ... ta potok daje vodo za pitje. Ljudje delajo v tovarnah. Najbolj znana tovarna je Lesonit.

UNIVERZA V MARIBORU PRAVNA FAKULTETA IRENA ... - Core

3 RAZLOG SPREJETJA NOVE ELEKTRONSKE ZEMLJIŠKE KNJIGE ... 11. 3.1 ... E. Prajs , Nova elektronska zemljiška knjiga, Ljubljana 2011. 15 Pravilnik o ...

Program konference - Pravna fakulteta Maribor - Univerza v Mariboru

9.55-10.15. Vloga zdravstvenih zbornic pri kreiranju zdravstvene politike /. Miran Cvitković, mag. Ante Klarić (oba Hrvatska liječnićka komora,. Hrvaška). 10.15- ...

medicina in pravo - Pravna fakulteta Maribor - Univerza v Mariboru

20 mar 2015 ... MEDICINA IN PRAVO 2015. INTEGRATIVNA MEDICINA. 6. 16.15-16.40 Ivica Flis Smaka (Zasebna ambulanta Ivica Flis Smaka): »Izvajanje.

univerza v mariboru fakulteta za zdravstvene vede vloga ... - CORE

(npr. endotrahealni tubus) dihalna pot (Airway) omogoča ventilacijo in oksigenacijo krvi. (Breathing), ki jo zadostni minutni volumen srca (Circulation) dostavi do ...

UNIVERZA V MARIBORU

Raziskovalna naloga - Naprava za ostrenje strižnih kos. - 15 -. 5.2.2 Strižni nož Gorenje Muta (Štruc Muta). Slika 11: Strižni nož Gorenje Muta (Štruc Muta).

univerza v mariboru - Core

2.1.1 Helsinška deklaracija o biomedicinskih raziskavah .............................. 14. 2.1.2 Konvencija Sveta Evrope o varstvu človekovih pravic in dostojanstva.

priloga 10 - FF UM - Univerza v Mariboru

teorije o družbi, pogled na človekovo vedenje, sociologija in vrednote, sociološka imaginacija, sociologija ob prelomu tisočletja, nova pravila sociološke metode.

Mikrobiologija - FNM UM - Univerza v Mariboru

MIKROBIOLOGIJA IN GENETIKA. PROKARIONTOV. Skripta z navodili za vaje za študijski program Biologija. Sandra Janežič in Janja Trček. Maribor, 2013 ...

dianoia - FNM - Univerza v Mariboru

Bergmanovo pravilo [2] je najbolj znano ekogeografsko pravilo. Navaja, da se endotermne vrste živali (živali, ki ohranjajo stalno telesno temperaturo) na hladno ...

je bolje - FF UM - Univerza v Mariboru

GIGA SPORT (31) in BAUMAX (29) ter HERVIS – NIKE KATALOG (18), DM (15) in BAUHAUS (13). Težili smo k ... vrsto (jakna, moška). Kot znamenje meje med ...

diplomsko delo - Univerza v Mariboru

Pri pretvorbi tujih denarnih valut v SIT uporabljamo Tečajno listo Banke Slovenije (Banka. Slovenije/Tečajna lista št. 7 z dne 10.1.2005 [online]). Za preračun ...

Skupni predmeti - Univerza v Mariboru

Skupni predmeti. Razvoj naravoslovnih kompetenc. Darija Petek. PEF, Univerza v Mariboru. Ciljna skupina. Gradivo je namenjeno za otroke v vrtcih ter za 1.

Tehnologije 3D prikazovalnikov - Univerza v Mariboru

Ključne besede: 3D tehnologije, stereoskopija, prikazovalniki, Polni HD3D, interakcija med računalikom in uporabnikom. UDK: 681.883.7(043.2). Povzetek.

Moderna fizika - Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru. University of Maribor. UČNI NAČRT PREDMETA / SUBJECT SPECIFICATION. Predmet: Moderna fizika. Subject Title: Modern Physics.

aktuarska matematika - OMR FNM - Univerza v Mariboru

Aktuarska matematika je veda, ki se ukvarja z uporabo verjetnosti in statistike v zavarovalništvu (npr. izracun premije za neko zavarovanje, ocena tveganja za ...

mobilno bančništvo - Univerza v Mariboru

odprtega: pri čemer je vsebina dostopna vsem uporabnikom ( portal ... predvsem plačevanje preko POS terminalov, prijava v hotel in na letališčih, nakupi na ... uporabniku zagotovili majhen, lahek, standarden žepni komunikator, ki bi nudil ...

Kvantno računalništvo in kriptografija - Univerza v Mariboru

problemov, saj je bila izračunljivost definirana s pomočjo Turingove arhitekture, ki je dokazano manj učinkovita od kvantnih arhitektur. Številni problemi, ki so se ...

Samoevalvacijsko poročilo 2011/2012 - FF UM - Univerza v Mariboru

30 apr 2013 ... 2012 potrdila priprave na Samoevalvacijsko poroĉilo 2011/2012, ... Valenčič. Zuljan. (UL PEF) dr. Sergej Flere. 1.10.2010. 30.9.2012 0 ... Nino, Drobnjak Marko, Ernecl Aleš, Florjanĉiĉ Klemen, Golob Martina, ... koledar, elba.

Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka v ... - Univerza v Mariboru

Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka v študijskem letu 2018/2019 za vpis v prvi letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za slovenske ...

slovenska podjetja in družbena odgovornost - Univerza v Mariboru

Slovenski podjetniški observatorij financirajo Javna agencija Republike. Slovenije za ... 4.3 Pregled spoznanj o družbeni odgovornosti podjetij v Sloveniji . ... Katalog ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in ... mladini, in Lidl Slovenija, d. o.

oblikovanje organizacijske strukture- primer ... - Univerza v Mariboru

in elektronski industriji. Matrična organizacijska struktura je kombinacija funkcijske in divizijske organizacijske strukture. Zelo je podobna projektni organizacijski ...

8. letna konferenca mehatronike 2019 - [email protected] - Univerza v Mariboru

27 jun 2019 ... Tilen Antonio Čučko, Patrik Groznik, Jure Pigac, Nino Rojc, Nace Roter, ... Primož Bencak, Marko Purić, Matjaž Bogša Mentor: red. prof. dr.

parametrično programiranje cnc krmilja haas - Univerza v Mariboru

PARAMETRIČNO PROGRAMIRANJE CNC. KRMILJA HAAS. Magistrsko delo. Študent: Matej ZATLER. Študijski program : Študijski program 2.st Strojništvo.

obravnavano na primeru kovintrade celje - Univerza v Mariboru

BANČNO FINANCIRANJE. ZUNANJETRGOVINSKE DEJAVNOSTI. (OBRAVNAVANO NA PRIMERU KOVINTRADE. CELJE). Jožica Sklamba. Gradnikova ul.

razvojne usmeritve internetnega bančništva - Univerza v Mariboru

HYPOnet. Kartner. Spar- kasse-. Net.Stik. Nova. KBM-. [email protected] Net. Nova. Ljubljan ... prijava osebni certifikat geslo uporabniško ime PIN generator enkratnih.

Vabilo posvet INOVUP 7.2.2019.pdf - Univerza v Mariboru

7 feb 2019 ... Univerza na Primorskem. Špela Bajželj. Univerza v Ljubljani. Matej Kosi. Univerza v Mariboru. Lucija Rožič. Fakulteta za informacijske študije.

embalaža kot dejavnik prodaje izdelkov - Univerza v Mariboru

Kandidatka: Sanja Vehab. Študentka rednega študija. Številka ... podpirala in mi stala ob strani. Sanja Vehab ... (Mihaljčič 2006, 72). 3.5.3 Materiali. Čim boljše ...

Merila za izplačilo dela plače za delovno ... - Univerza v Mariboru

MERILA ZA IZPLAČILO DELA PLAČE. ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU. 1. člen. (namen Pravilnika).

Zaslužni profesor dr. Adolf ŠOSTAR - Alumni FS - Univerza v Mariboru

Adolf ŠOSTAR – 80 let. Redni profesor dr. Andrej POLAJNAR – 70 let. Ni naključje, da je bila v letu 1959 ustanovljena Višja tehniška šola prav v Mariboru, takrat.

zadovoljstvo uporabnic spodnjega perila lisca - Univerza v Mariboru

predstavila podjetje Lisca, ki trži spodnje perilo in druge izdelke, opisala potek tržne ... Razumejo žensko, ji sledijo v njenih željah in potrebah ter ji s svojimi izdelki naredijo ... Napišite, zbog čega ste odlučili odabrati donje rublje Lisca!

analiza nabavne logistike v podjetju artex - Univerza v Mariboru

lahki skladiščni regali Minirack (polični regali, regali s podestom); ... Dobavitelji podjetja Artex: ➢ Merkur;. ➢ Cinkarna Celje;. ➢ Lesnina;. ➢ Novoles;. ➢ DWA;.

ekonomsko - Home - Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar

2016. godine d o n o s i. ŠKOLSKI. KURIKULUM. EKONOMSKO – BIROTEHNIČKE. I TRGOVAČKE ŠKOLE ZADAR. Za školsku godinu 2016./2017. Rujan, 2016 ...

Poslovna antropologija - FDV - Univerza v Ljubljani

Tako bi lahko uporabila morda sintagmo antropologija poslovanja ali posla, vendar menim, da bi s tem še dodatno omejila razumevanje poslovne antropologije.

Poslovna pravila v poslovnih procesih - Univerza v Ljubljani

Obvestiti procesni stroj za izvajanje, da obstajajo nova poslovna pravila;. 6.5. Naloziti pravila znotraj izvajalnega okolja;. 6.6. Sproziti prevajanje pravil;. 6.7.

Poslovna logistika - Ekonomska fakulteta

PREDSTAVITEV PROGRAMA: Poslovna logistika magistrski študijski program http://www.ef.uni-lj.si/podiplomsko/poslovna_logistika ...

poslovna analiza športnega dogodka: primer ... - Univerza v Ljubljani

28 maj 2018 ... Resorts, ŠKODA, INA, EMA95, mireofleet in GRAFING offset & digitalprint. Prireditev. Rally Croatia je imela v letu 2017 veliko podporo s strani ...

vpliv medkulturnih razlik na poslovna pogajanja v srbiji - Univerza v ...

majhne vrednosti: izbrano vino, bonbonjera. Srbski poslovneži dobro obvladajo angleški jezik, malo manj dobro pa nemškega. Pustili bomo dober vtis, če z njimi ...

Design in the Light of Light - [email protected] - Univerza v Mariboru

Knezić and Petra Krpan, MA from the Faculty of Textile. Technology, University of Zagreb, Croatia, and others. As an important achievement of the International.

navodila za uporabo storitve office 365 za zaposlene - Fakulteta za ...

Skype for Business o Napredna različica Skypea, za katerega si morate namestiti program Skype for Business. Namestitev je na voljo na vašem portalu za Office ...

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE ... - RIS.org

njega v asortiman uvrstili tudi čokoladna jajčka Barbie, Cars, Gormiti PVC, Vlakec ... ponavadi vsebujejo igračke, ki se v različnih obdobjih razlikujejo in so ...

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN ...

TIS. Telefonski imenik Slovenije. Slovenska zbirka podatkov telefonskih številk in njim pripadajočih lastnikov. BIZI. Kratica za slovenski poslovni imenik, ki.

1 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE ... - FDV

ARDITI, Metin (2000) Zagonetka Makijaveli. Beograd: Paideia. BALANDIER, Georges (1967/1997) Politička antropologija. Beograd: Biblioteka XX. vek. BAYLIS ...

UNIVERZA V LJUBLJANI - Fakulteta za šport

Ključne besede: košarka, športna masaža, masažni prijem, pravila masaže, ... elastična komponenta mehkih tkiv skrči in preoblikuje v neelastično vezivno tkivo.

fakulteta za strojništvo - Univerza v Ljubljani

izr. prof. dr. Ivan BAJSIĆ, univ. dipl. inž. stroj ... Turnšek, Petrišič Tehniška matematika. 3 2. - 3 2 - 90 60 ... Petrišič, Perman Numerične metode in programiranje.

UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA ... - UP FAMNIT

vulje s pitagorejskim hodografom (PH krivulje). V uvodu so predstavljene osnovne de- finicije, kot so parametricna krivulja, regularna parametrizacija in razlicne ...

Dne 1 - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

Na povelje za zbor se srednjik postavi tri korake pred vaditelja, obrnjen proti njemu. Drugi telovadci se postavijo po velikosti na desno in levo stran srednjika.

UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ...

ẹ 'ime'). < ń skupaj z n pred samoglasnikom (n j) (ˈpuːnja 'pest'). < ĺ skupaj z l pred samoglasnikom (l j) (sˈˈ. 'stelja'). < epentetski j pred č (ˈnuojč 'noč', ...