3 Obrada i prikazivanje sadrzaja IZDVOJENO.indd

na OneDrive. Za spremanje prezentacije izravno na OneDrive odabe- ... Prijava. 2. U dijaloški okvir upišite svoju. Office 365 adresu e-pošte i kliknite na gumb ...

3 Obrada i prikazivanje sadrzaja IZDVOJENO.indd - Srodni dokumenti

3 Obrada i prikazivanje sadrzaja IZDVOJENO.indd

na OneDrive. Za spremanje prezentacije izravno na OneDrive odabe- ... Prijava. 2. U dijaloški okvir upišite svoju. Office 365 adresu e-pošte i kliknite na gumb ...

6 LogoPyth IZDVOJENO.indd

pahulja(n,a) rt(120). Rješenje u datoteci: 86Bvje11.py. Vježba 12. Pitagorino stablo. Preko zimskih praznika učenici su bili na zimovanju. Nakon igranja na snije-.

1 Mrezna komunikacija IZDVOJENO.indd

Izmjeri brzinu internetske veze u školi i kod kuće uz pomoć mrežne stranice www.speedtest.hr i usporedi dobivene podatke. kbps(engl. kilobit per second).

3 Uradak s tekstom i slikom IZDVOJENO.indd

Windows 10 nalazi se i Bojanje 3D koji omogućuje da. 2D modele pretvorite u 3D modele kojima se možete igrati iz svih kutova. A jedan od programa za crtanje.

Brosura Obrada Metala 28 04 2012.indd - Advantage Austria

10 svi 2012 ... Jedan od razloga ovakvog rasta obostrane trgovinske bilance su lohn-poslovi austrijskih firmi u BiH. Najviše od svih je sektor obrade metala i ...

Kemijska obrada Elektrokemijska obrada 2.) Elektrokemijsko ... - FKIT

i magnezij,. • Pigmenti koji ... klorirani derivati metana (metilen klorid), etana ( trikloretan)i ... Kupka sadrži oko 80-90% deionizirane vode i 10-20% čvrste tvari.

Kemijska obrada Elektrokemijska obrada 2.) Elektrokemijsko ... - HDKI

... osnovnog metala produkti korozije cinka anodna prevlaka. Zn p odu t o o jec a. Fe. Postupci dobivanja metalnih prevlaka. 1.) Elektroplatiranje (galvanizacija).

HEMIJSKO TERMIČKA OBRADA (TERMO HEMIJSKA OBRADA ...

termohemijskih obrada, a to su: cementacija – obogaćivanje ugljenikom; nitriranje – obogaćivanje azotom; karbonitriranje – obogaćivanje ugljenikom i azotom; ...

izdvojeno iz ponude - Elgrad

1 tra 2015 ... JM m2. 00. H1486 ST36 iveral 10 mm. Egger Jackson bor. • Redovna cijena bez pdv-a 119,90 kn. • Cijena s pdv-om 104,99 kn !83,Cijena bez ...

DOL OTOK HVAR Izdvojeno - Tartajun

Molitva koju su molili naši stori kad je garmilo. Prema usmenoj predaji Vinke Šurjak. 16 ... Ja se razveselim. Grane su mu pune cvijeća. Cvijeće je bijele boje. U.

PRIKAZIVANJE RELJEFA

hipsometrijska skala na zidnim kartama u Hrvatskoj ... (17. i 18. st.) – karte korita rijeke Maas. ○ izohipse povezuju točke iste visine. ○ crtaju se u sepia boji.

KNJIŽEVNO PRIKAZIVANJE SV. MARIJE MAGDALENE

(Mandalijena pokornica, I, 293-296). Također, u prvom Đurđevićevu uzdisanju U spoznanju nalazimo mladu i lijepu isposnicu Mariju Magdalenu, koja je jednom ...

Prikazivanje i analiza podataka - rješenja -

c) Kružni dijagram – dijagram u kojemu krug dijelimo na kružne isječke tako da svakoj relativnoj frekvenciji pridružimo određeni kružni isječak. Na glazbu se ...

obrada materij obrada materijala materijala ii - Loomen

Toplinska obrada se može kombinirati s kemijskom obradom u svrhu postizanja boljih karakteristika materijala. Ovim se postupkom osim strukture materijala ...

Analiza i prikazivanje podataka prof.dr.sc. Sanja ... - PMF-MO

23 ruj 2012 ... (ukljucujuci stupcasti dijagram, dvostruki stupcasti di- jagram, kruzni dijagram, linijski dijagram, percentilnu krivulju) i drugim grafickim ...

Web-aplikacija za prikazivanje i upravljanje biografskim podacima

tima obilazak svih lokacija osmišljena je mobilna aplikacija. Pomocu nje ... Za razliku od razreda, modul se ne može instancirati niti može biti naslije ¯den. Oni postoje ... Kako bi mobilna aplikacija mogla lako dohvatiti sva poglavlja vezana za ...

Veljko Delibašić PRIKAZIVANJE, PRIBAVLJANJE I POSEDOVANJE ...

rodnim konvencijama koje se odnose na ovu oblast i daje definicija dečje pornografije. Zatim se analiziraju dva osnovna oblika, teži oblik, kao i dva posebna ...

Vjerodostojno prikazivanje Domovinskog rata - Agencija za ...

23 stu 2019 ... Predstavljanje projekta, ciljeva i sadržaja radionice. - Upoznavanje sudionika/ca. Interaktivna prezentacija uz PPT. Digitalna prezentacija.

Analiza i prikazivanje podataka prof.dr.sc. Sanja Varošanec 23.9 ...

23 ruj 2012 ... jagram, kruzni dijagram. Obrazovna postignuca: prepoznati obiljezje skupa podataka odredivati vrijednosti tog obiljezja, prikazivati prikupljene ...

Shvatanje umetnosti u kritičkim ogledima i prikazivanje ... - Index of

umetnička dela u Vajldovoj prozi, kao i stavove o umetnosti koje iznose likovi u ... u Americi pošto govori o Amerikancima; „Sfinga bez tajne“ već u samom naslovu ... Oko vrata mu je ogrlica od svetlozelenog žada, a ruke su mu poput uvelog ... Treba imati u vidu da Rensom piše svega sedam godina pošto se pismo pojavilo ...

Prikupljanje, ure-divanje, tabelarno i grafiˇcko prikazivanje ... - Element

Statisticki niz je skup ure-denih parova modaliteta obiljezja i pripadajuce apso- ... Broj otkaza rezervacija Broj letova Kumulativni niz “manje od” xi fi. S(xi). 1. 2. 3.

prikazivanje reljefa morskog dna na pomorskim navigacijskim kartama

Zlatimir Bićanić, Visoka pomorska škola u Splitu, Zrinsko- frankopanska 38 ... 1:2250000, Hrvatski hidrografski institut, Split, 2001. i Pomorska karta. 109/INT 302 ...

Organizacija i prikazivanje podataka - Filozofski fakultet u Splitu

Aritmetička sredina (M) predstavlja jednu od najčešće korištenih mjera središnjih ... nudi i mogućnost otvaranja Microsoft Excel dokumenta, što može biti jako ...

5.Kemijski sastav vode u prirodi i prikazivanje sastava

To je jedinica za maseni omjer ali u vrlo razrijeđenim otopinama kakve su vode kojima se hidrogeolozi uglavnom bave, može se bez velike pogreške.

prikazivanje varijabli u deskriptivnoj statistici - Svarog NUBL

Linijski dijagrami. Linijski dijagram je način grafičkog prikazivanja podataka u kojem su vrijednosti podataka obilježene tačkama povezanim linijama. Linijski ...

QC (QI) alati - grafičko prikazivanje U cilju .... analize problema ili ...

VŠSR, III. god, Kontrola kvalitete - bilješke ver.2003. 3-2. Pareto analiza ili ABC analiza Pareto princip (ABC). Vilfred Pareto (XIX. stolj.), talijanski ekonomist,.

prikazivanje troškova službenoga puta na obrascu ... - Porezna uprava

6 ožu 2014 ... isplate/plaćanja prema konačnom obračunu putnog naloga. Primici po ... konačni obračun putnog naloga. PRIMJER ... OBRAČUN uz primjer 1 ...

Dragi prijatelji, Hvala vam što ste zatražili ovaj paket za prikazivanje ...

Marijini obroci. Kao što mnogi od vas znaju, rad Marijinih obroka bio je nadahnut riječima jednog djeteta 2002. godine, kada sam upoznao 14-godišnjeg ...

Uvjeti korištenja materijala Zabranjeno je javno prikazivanje ... - Ferivi

Ferivi & Co. do.o. s registriranim sjedištem u Osječka 188, 31207 Tenja, je voditelj obrade vaših osobnih podataka. Politika privatnosti se primjenjuje na sve ...

Iz sadržaja - NPR

bivši jugoslovenski Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima od 1982. ukinule i već zamijenile novim propisom.5.

Pejper 23.10. bez sadržaja

funkcije crijeva. Medijatori koje otpuštaju mastociti mogu povećati sluzničnu propusnost, pojačati visceralnu preosjetljivost, ali i potaknuti nastanak simptoma ...

Iz sadržaja - pravosudje.ba

Ovaj prilog je pozitivan praktični primjer za dobru i korisnu saradnju Saveznog ... Evropske unije, osim u Danskoj.3 S obzirom na vremenski ... komentarom od strane P. Pether, 56 Stan. ... prepreku za uobičajeni sudski parnični postupak.114.

Umrežavanje sadržaja - Fer

28 lis 2014 ... PVR) tj. vremenski pomaknute TV (Time-shifted TV). Programski vodič (Electronic Program Guide – EPG), podsjetnik. Pregledavanje weba ...

Analiza sadržaja - UniZd

Analiza sadržaja dr. sc. Goran Kardum. Odreñenje. ▫ Nenametljiva metoda izučavanja ljudskog ponašanja ili socijalne interakcije. ▫ Na objektivan i sustavan ...

Obrada tla

a obrada tla postaje “dvosmjerna”: - stagnacija povećavanja zahvata dubine obrade. - smanjenje dubine i broja zahvata pri obradi tla. Dubina tla vrijeme.

Obrada

Maksimalna apsolutna pogreška jest najveće odstupanje pojedinačnog mjerenja od srednje vrijednosti. (2): max i xxx. −. = ∆. (6). Često u nekom nizu mjerenja ...

Analiza sadržaja u sociologiji - Index of

sadržinskom nego u epistemološkom smislu, jer je kvalitativna analiza sadržaja manje pogodna za eksplorativna istraživanja, ako bi razvrstava- nje građe u ...

KVANTITATIVNA I KVALITATIVNA ANALIZA SADRŽAJA.pdf

Kvantitativna i kvalitativna analiza sadržaja / Najil Kurtić. -. Sarajevo : University Press, 2017. - 243 str. : graf. prikazi ; 24 cm. -. (Editio Civitas ; knj. 26) (Magistrat ...

Iz sadržaja - Centar za sudsku dokumentaciju

određivanja pojma bračne stečevine,1 odnosno imovine ... vinom bez suglasnosti drugog bračnog druga ugovor o doži- ... parlamentima, na primjer u Crnoj Gori, i članovi komisije sa ... demokratskim državama zasnovanim na diobi vlasti.

Anaerobna obrada - PBF

Zakonitosti tog biološkog procesa (digestija u buragu) se primjenjuju kod procesa anaerobne razgradnje mulja ili otpadne vode (Slika 169). Metanogene ...

Dopunska obrada tla

blanjanje, drljanje ili brananje, tanjuranje, kultiviranje, valjanje i posebne tehnike. Osnovni zadaci obrade tla: optimizacija stanja tla za klijanje sjemena, nicanje i.

OBRADA DRVA

Stolar može raditi i na restauraciji i rekonstrukciji namještaja ili se ... Velika je prednost poznavanje i aktivno korištenje računalnih programa za crtanje. ... Nakon školovanja: Po završetku školovanja učenici se mogu zaposliti u ... Pomoćni stolar mjeri i zacrtava mjernim alatom elemente koje treba izraditi od drveta. Drvni.

3. obrada fotografija

program za uređivanje fotografija je Photoshop. ... Obrada fotografija u Photoshopu – Portret . ... Slika 26 - Pannel Curves, izgled krivulje u obliku slova S.

Konzervacijska obrada tla

otvoren je put prvenstveno vjetrenoj ali i vodenoj eroziji tla. • 30-tih godina 20. st. u SAD-u – velike suše i jaka eolska erozija (“Dirty thirties”). • najgora pješčana ...

OBRADA MATERIJALA II

2 tra 2018 ... Tokarski nož za narezivanje navoja. Ravni profilni tokarski nož. Okrugli profilni tokarski nož. Obrada materijala II. LA. Ivo Slade narezivanje. 4.

OBRADA GLODANJEM

... glodala na glavno vreteno glodalice ili nosač u obliku trna. ... Kod konzolnih glodalica kretanja u uzdužnom, poprečnom i vertikalnom pravcu (pravcu osa X, ...

4. obrada kamena

različitih debljina svedene na ekvivalentnu mjeru, tj. na ploče debljine 2 cm. ... a granit: sadrži alotriomorfne kristale kvarca (bijelo), K-feldspata ... očuvanjem okoliša, vlasništvo i cijena zemljišta, trgovački običaji, mogućnost opskrbe vodom i ... skupini obalnih kopova, jer mu radne površine graniče neposredno s morem, a.

oblikovanje nastavnih sadržaja na društvenim mrežama u ...

23 svi 2014 ... društvenim mrežama Edmodo i Facebook prema modelu ADDIE koji je prema ... registracija i prijava na društvene mreže inicijalni test.

Prirucnik_Zastita digitalnog sadrzaja i pojedinca u ... - e-Škole

http://www.petzanet.hr/Portals/0/Users/009/09/9/Roditelji_Modul_1.pdf, pristupljeno 3. 2. 2018. Đurđević i sur. ( 2014) Sigurnost djece na internetu. Modul 3.

ANALIZA GEOGRAFSKOG SADRŽAJA GLAVAĆEVE KARTE

Od prvih Glavačeva karta donosi samo reljef i hidrografiju, a od drugih naselja djelomično i ... Glavačev zemljovid kao zemljovid Hrvatske obilježava njegovo doba jer obuhvaća ... To su sela i zaseoci uz Kupu južno od Metlike i oko ušća. Dobre. ... isključivo utvrde, utvrđeni gradovi kojih istina ima i drugdje. No, njih 30-ak.

određivanje sadržaja anorganskih kontaminanata u konzervama ...

16 lis 2015 ... cilj rada je bio da se uporede koncentracije teških metala u konzervi ... teških metala u sedam konzervi tuna i to konzerve tune porijeklom iz ...

usklađenost nastavnih sadržaja iz predmeta matematika i ...

za peti razred osnovne škole iz predmeta Matematika javlja se u drugom dijelu, što ... 6. U udžbeniku #mojportal5 izdavača Školska knjiga ne obrađuje se ... Kao i onaj za peti razred, udžbenik iz informatike izdavača Profil Klett za šesti razred ... Ivan i Marko su učenici sedmog razreda i pripremaju se za ispit iz Fizike.

čitanka i metodološko oblikovanje programskog sadržaja

stu, književnoteorijski i funkcionalni pojmovi izučavaju se u funkciji analize teksta. Metodološko oblikovanje – primer iz prakse. Kao primer za metodološko ...

usklađenost nastavnih sadržaja iz predmeta ... - Repozitorij PMF-a

nego na primjerima iz udžbenika i radnih bilježnica nastavnog predmeta ... za peti razred osnovne škole iz predmeta Matematika javlja se u drugom ... razred osnovne škole izdavača Profil Klett jedno od rješenja je obrađivanje ... mnogokuta u Logu pomoću osnovnih naredbi za crtanje. ... Za pravilni osmerokut - 360°/8.

Određivanje sadržaja žumanjcima jaja tekućinskom

Sažetak. Kolesterol, jedan od glavnih sastojaka žumanjka jajeta, je po kemijskom sastavu lipid, točnije sterol. ... Strukturna formula kolesterola. [2]. Kolesterol je ...

25. Primena metode analize sadrzaja (dokumenata)

Квалитативна, односно нефреквенцијска анализа садржаја осетљивије препознаје семантичке слојеве садржаја, идентификује тенденције и латентне ...

mjerenje sadržaja vode u tlu tdr uređajem u navodnjavanju

Ovom prilikom se zahvaljujem poljoprivrednom fakultetu u Osijeku i svim profesorima ... T = apsolutna temperatura u K, u vrijeme ispitivanja. ○ i = izotonični ... Trenutna vlaga tla (Trv) u površinskom dijelu horizonta iznosila je 34,56%vol. 3.5.

odreðivanje sadržaja makroelemenata i mikroelemenata u uzorcima ...

39. 3.4.1. Priprema uzoraka pečuraka . ... divljih vrsta pečuraka je Macrolepiota procera, poznata kao sunčanica. ... Dalje, priprema i kuvanje mogu povećati.

Prirucnik_Repozitorij digitalnih obrazovnih sadrzaja i ... - e-Škole

Na Edutoriju su pohranjeni i digitalni obrazovni sadržaji razvijeni u okviru pilot-projekta e-. Škole koje je, za razliku od ostalih sadržaja na Edutoriju, osim ...

program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog ...

Katilinina urota. - Grad Rim (građevine i institucije). - svakodnevni život Rimljana, osobito obitelj, izobrazba, trgovina. - Rimljani u našim krajevima. 3. Strukovne ...