Primljen: 8

svoj zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12 i 143/13) predati do 30.

Primljen: 8 - Srodni dokumenti

Primljen: 1

ima mogućnost umetanje G-code naredbi, koje kao osnovu za programiranje, ... lakše i brže programiranje CNC stroja što pridonosi povećanju produktivnosti i ...

Primljen: 5

Sažetak: Neurolingvističko programiranje (NLP) nije službena metoda poučavanja ili učenja jezika, nego filozofski pristup komunikaciji koji uključuje niz tehnika ...

Primljen: 10

Tako je preporuka da dječje sobe imaju istočnu orijentaciju zbog lagodnoga ... njoj ovisi prije svega o količini svjetla i topline koju prima određena prostorija, ...

Primljen: 30

Vegetativno razmnožavanje vrste Chamaecyparis lawsoniana (Lawsonov ... biljaka usmjerene prema gore, u starijih otklonjene; izbojci brojni, gusto poredani,.

Primljen: 27

Sažetak: U radu je opisana Lorentzova sila koja se može definirati kao sila na naboj koji se kreće magnetskim i električnim poljem. Za opisivanje Lorentzove sile ...

Primljen: 19

1,2Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet, Hallerova aleja 7, 42000 Varaždin e-mail: ... Crometeo, motrenje i prognoziranje vremena.Atmosfera. Dostupno ...

Primljen: 15

(grijač, izvor/generator toplinske energije) i spremnik za toplu/vrelu vodu (primatelj ... je njeno smrzavanje pri 0°C. Specifični toplinski kapacitet vode od 0°C do ...

Primljen: 29

kontaktiranje tracker poslužitelja ili DHT čvorova od strane sudionika preko određenih mrežnih ... Starting a download requires contacting the tracker server or DHT nodes by ... slici je vidljivo da se komunikacija odvija pomoću UDP protokola, gdje lokalni ... Najčešće su to portovi 6969 i 1337, dok se ponekad koristi port 80.

Primljen: 8

svoj zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12 i 143/13) predati do 30.

Primljen: 2

U Adobe InDesignu i Photoshopu postoje načini kako se navedeni ... Uređivanje velike količine teksta i slika te prelamanje sadržaja su primjeri poslova koji bi.

Primljen: 8 - Srce

Sažetak: U radu će biti prikazane osnovne značajke SWOT i PEST analize na primjeru. Savezne ... Prilike su dio analize eksterne okoline poduzeća koje ukazuje na postojanje novih ... koncerni imaju svoje sjedište u Bavarskoj (primjer: BMW).

Page 1 Originalni naučni rad Primljen: 10.7.2016. Revidirana verzija ...

Ključne reči: kartografija, karta, reljef, izohipse, generalizacija izohipsi. Uvod. Karte već nekoliko stotina godina služe čoveku da „vidi“ Zemlju, koja je prostrana i ...