Demografski nestanak ogulinskoga kraja i njegova uvjetovanost ...

9. Prirodna promjena broja stanovnika razlika je između nataliteta i mortaliteta. 10 Rijetko se događa da je vrijednost prirodne promjene 0. — u tom slučaju ...

Demografski nestanak ogulinskoga kraja i njegova uvjetovanost ... - Srodni dokumenti

Demografski nestanak ogulinskoga kraja i njegova uvjetovanost ...

9. Prirodna promjena broja stanovnika razlika je između nataliteta i mortaliteta. 10 Rijetko se događa da je vrijednost prirodne promjene 0. — u tom slučaju ...

Grbovi plemstva ogulinskoga kraja

6000 nositelja toga prezimena. 101. Enver Ljubović: Grbovi plemstva ogulinskog kraja (83–111). 25. SALOPEK., 2007., 376. 26. SALOPEK, 2007, 377. Sl.12.

OPIS TROGIRA I NJEGOVA TERITORIJA S KRAJA XVI. STOLJEĆA

Pavao Andreis, Povijest grada Trogira, Split: Splitski književni krug, 1978. 13 Polibije, Historiae, Trogir (Tragyrium): knjiga 32. 18., Teuta (Teuta): knjiga. 2.4,6,8.

i. nastanak i nestanak industrijskog krajolika tžv gredelj u ... - darhiv

Ipak, objekti sagrađeni u međuratnom razdoblju [sl. 40] i po koncu Drugoga svjetskog rata opisani su u povijesnome pregledu rada tvornice „Janko. Gredelj” ...

Tjelesna uvjetovanost filma - Srce

Spašavaj se tko može (život) (Sauve qui peut /la vie/, 1980.), Pozdravljam vas, Marijo. (Je vous salue, Marie, 1985.) – navodi da se u njima bavio prostitucijom ...

Uvjetovanost linearnog sustava - CORE

programski paket Mathematica. Kljucne rijeci: uvjetovanost linearnog sustava, singularna matrica, singularna dekompozicija, rang, numericki rang. Condition of ...

kontekstualna uvjetovanost referencije singularnih termina

Značenje uskih indeksikala usmjereno je na njihove vlastite primjerke i izričito zahtijeva kontekst, dok značenje širokih indeksikala nije; značenje potonjih tek je ...

DEMOGRAFSKI RAZVOJI

POPULACIJSKA POLITIKA REPUBLIKE. HRVATSKE. Mladen Ante Friganović. Stjepan Šterc. Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb. UDK 31-:1.15(497.13).

DEMOGRAFSKI PODACI

Tab.1.4 Stanovništvo starosti do 28 godina prema polu i tipu naselja . ... Turska. Nemač- ka. USA. Bosna i. Herce- govina. Hrvats- ka. Druga država. Kosova.

Demografski scenariji i migracije

1 sij 2020 ... stanovanja vraćale sezonski i mjesečno (te se osobe u Popisu 2011. ne uključuju u ... populacija Hrvatske u dobi 65 i više godina bila za 25% veća od mlade populacije (0-14 ... dobno-spolna struktura stanovništva iz posljednja dva popisa te neki njeni indikatori. ... Dobno-spolna piramida 2013. i 2030.

demografski razvoj dnž - zzpudnz

Opće kretanje stanovništva. 30. 3.4. Prostorna ... stanovništva slijede nam kretanja stanovništva, među kojima su relevantna među popisna, prirodna, opća i ...

demografski aspekti zaposlenosti u hrvatskoj

vinsko-invalidskog osiguranja potrebna su dugoročna i povećana izdvajanja iz dohotka svih zaposlenih.4). U Hrvatskoj se može očekivati daljnje starenje kako ...

višejezički demografski pojmovnik - komunikacija

Egzogamija. Famille. Family. Porodica. Famille biologique. Biological family. Biološka porodica. Famille monoparentale. Single parent family. Porodica s jednim.

DEMOGRAFSKI SLOM HRVATSKE: HRVATSKA DO 2051.

giji, u popis iz 2011. godine u ukupan broj stanovnika Hrvatske i županija nisu uključeni hrvatski državljani koji imaju prebivalište u inozemstvu. U Tablici 1.

Demografski resursi i potencijali te organizacija primarnog ...

OŠ „Ljudevit. Gaj” i OŠ Augusta. Cesarca. Krapina. 4. 23. 12950. 12450. 47,5 ... Smanjenjem broja razrednih odjela OŠ Ljudevita Gaja (Krapina) ne mijenja tip, ...

2. Demografski resurs i njegove promjene - EFOS

(3) demografska razvojna paradigma ... uglavnom su demografska ... Budući da je „druga demografska tranzicija“ stadij koji dolazi poslije etape demografske ...

Demografski razvoj i projekcije budućeg ... - Repozitorij PMF-a

Na području Like razvija se srednjovjekovna lička župa. Tijekom ... naselja (Gospić, Lički Osik, Smiljan, Kaniža Gospićka, Lički Novi, Mušaluk) od njih 50 ima.

demografski procesi u hrvatskoj iu zapadnoeuropskim zemljama

prirodne promjene stanovništva koji obilježava smanjivanje stopa nataliteta/ ... prirodna promjena (prirodni prirast ili prirodno smanjenje) i migracijska pro-.

Mateo Milić DEMOGRAFSKI RAZVOJ OTOKA ... - Repozitorij PMF-a

25 svi 2018 ... iz 2011. na otoku Pagu je izdvojeno 25 naselja, za razliku od starijih ... Republika kojoj je upravo Paška solana predstavljala važan izvor ...

demografski resursi društveno - gospodarskog razvitka vukovara

kovara – ukupnog kretanja stanovništva (promjena broja stanovnika i prirodna dinamika) i strukturnih obilježja naseljenosti (sastav stanovništva prema spolu, ...

Temeljni demografski pokazatelji hrvatskoga pograničnog pojasa

ukupnog broja hrvatskih općina i gradova. U Tablici 1 detaljno je ... teritorijalne jedinice razlikuju po veličini te udjelu svojeg teritorija uz državnu granicu.

Demografski trendovi u Europi - Revija za socijalnu politiku

jedinoj europskoj zemlji koja još uvijek nije članica Vijeća Europe. Grafikon 1. Kretanje broja stanovnika Europe prema područjima. 2003. godine (Europa, EU ...

Demografski izazovi i rješenja na primjeru ... - Repozitorij UNIZD

This work analyzes the demographic situation of Zadar County and Šibenik-Knin ... Pošto je broj stanovnika svojevrsni jamac opstanka svake države, zanimalo me ... dok je u Šibensko-kninskoj županiji na isti dan iznosila 22,5% (HGK, 2017a, ...

DOMOVINSKI RAT Martin Barić ŽRTVE RATA - DEMOGRAFSKI ...

crvenom križu, Bolnici Karlovac, Ogulin i Duga Resa, Centru za socijalni rad. Karlovac ... poginuli, ubijeni i umrli hrvatski branitelji,. • poginuli, ubijeni i umrli civili,.

DEMOGRAFSKI UZROCI I POSLJEDICE RATA PROTIV HRVATSKE

Stjepan Šterc. Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb. Nenad Pokas. Institut za primijenjena društvena istraživanja. Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

demografski gubitci tijekom domovinskog rata ... - Semantic Scholar

smo da su ukupni demografski ratni gubitci Hrvatske izme|u. 1991. i 2001. godine iznosili 450.276 stanovnika. U strukturi tih gubitaka, migracijski gubitci ~ine 92 ...

demografski razvoj hrvatske kao temelj planiranja mirovinskog sustava

DEMOGRAFSKI RAZVOJ. HRVATSKE KAO TEMELJ. PLANIRANJA. MIROVINSKOG SUSTAVA. Stjepan Šterc. Geografski odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu,.

demografski pokazatelji u matičnoj knjizi umrlih reformirane župe ...

18 lip 2014 ... Ključne riječi: Vardarac, južna Baranja, matična knjiga umrlih, 18. ... ša, Glad i 'kriza mortaliteta' godine 1817: istarski mikrokozmos i evropski kontekst (obavijest o ... Istra- žujući uzroke smrti u župi Komin-Rogotin, Maja Šunjić ...

Demografski i ekonomski izazovi starenja ... - Hrvatski dani osiguranja

Stopa totalnog fertiliteta (TFR). Izvor: DZS, Statistički ljetopis. Page 5. Očekivano trajanje života. Izvor: DZS, Žene i muškarci u Hrvatskoj 2013.

demografski gubitci hrvatske vojske tijekom domovinskog rata

ubijenih, umrlih zbog posljedica rata i nestalih hrvatskih branitelja, ulazi u ... «Poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata je, sukladno Zakonu o ... popis ne sadr i podjelu na broj poginulih i broj nestalih osoba; ove su kategorije sjedinjene i ...

Demografski razvoj Grada Osijeka nakon 1971 ... - Repozitorij PMF-a

7 velj 2017 ... Grad Osijek na temelju popisa stanovništva 2011. godine obuhvaća prostor na kojemu se nalazi 11 naselja, a to su: Brijest, Briješće, Josipovac ...

SEMANTIČKI WEB I NJEGOVA PRIMJENA

10 lis 2016 ... Ovom izjavom izjavljujem da je rad pod nazivom: Semantički web i njegova primjena izrađen pod vodstvom mentora Marina Peko i sumentora.

NE ZABORAVI DOBROČINSTVA NJEGOVA

zahvaljivati, Bože kako si predivan! ... A ta zaboravnost guši našu zahvalnost, jer zahvalna osoba ... Mi znamo moliti Ti si naš Rapha Bog iscjelitelj. Ono.

Logaritam i njegova svojstva

LOGARITAM I EGOVA SVOJSTVA. Qas utvr iva a u 2. razredu. Po oprivredne xkole u Vrxcu. У чланку jе приказана обрада наставне jединице Logaritam i ...

KRIST – NJEGOVA OSOBA I DJELO

Isus Krist. Kršćanstvo se ne svodi samo na neku drevnu zajednicu vjernika. Ono je uko- ... gdje je čitavu vječnost dijelio Očevu slavu, važan je element u našem ...

List i njegova zadaća u prirodi

dodu hruštevi i gusjenice, da upozore ljude na tu istinu, Moglo se je to davno zaključiti već iz ogromne množine listova u prirodi. U pri- rodi nema ništa suvišna.

pitagora in njegova šola - Presek

Strani 8–11. Danijel Bezek: PITAGORA IN NJEGOVA ŠOLA. Kljucne besede: matematika, pitagorejci. Elektronska verzija: http://www.presek.si/14/800-Bezek.pdf.

Piezo efekat i njegova primena - TRC PRO

Piezoelektrični efekat je pojava električnog naboja na površini materijala kada se isti izloži mehaničkom pritisku i dođe do njegove deformacije. Interesantno je ...

Njegova devojka.indd - Delfi

Kako ne vidi koliko je njegova devojka zla? ... smrtnu presudu pred sobom: „Vraćam se kući, brate. ... odgovarati joj, ali ovaj dan je ostavio traga na meni.

Euklidov algoritam i njegova primjena

Euklidov algoritam je efikasan naqin za odre iva e najve eg zajedniqkog djelioca dva prirodna broja, koji ne zahtijeva ihovu prethodnu faktorizaciju.

Arhimedov zakon i njegova primena

Računski i eksperimentalni zadaci: Arhimedov zakon i njegova primena. -master rad-. Mentor: Kandidat: prof. dr Maja Stojanović. Kristina Čisar. Novi Sad, 2017.

Aerogel i njegova primjena u građevinarstvu

Novi izolacijski materijal ima neka zai- sta posebna svojstva. Kada, primjerice, iznad plamena stavimo centimetar de- bljine toga materijala, možemo s druge.

Radar i njegova primjena u navigaciji

anode 4, u kojoj vlada visoki napon do 10.000 volti, a koji visoki napon je potreban, da i dalje vrši ubrzanje elektrona. Anoda 4 je napravljena od grafitnog sloja, ...

Ribar Palunko i njegova žena

Ribar Palunko i njegova žena. I. Dozlogrdio ribaru Palunku njegov bijedni život. Živio on sam na pustome morskome kraju i hvatao po vas dan ribe na koštanu ...

Nehrđajući čelik i njegova svojstva - Bauhaus

Svi Pyramis sudoperi su izrađeni od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika, naročito od ... Sudoper nakon uporabe očistite jednostavnim sredstvom za čišćenje.

Stjepan Glavač 1 nJegova karta HRVATSKE

se ideja da se izradi nova karta Hrvatske koja bi mogla poslužiti i hrvatskoj vojsci pri obrani zemlje. Takva se karta nije mogla sastaviti uz pomoć postojećih ...

VINODOL I NJEGOVA CRKVA OD VINODOLSKOGA ZAKONA DO ...

Mile Bogovića, knjiga ima Uvod i 8 poglavlja: I. Crkva i Vinodol- ski zakon, II. Vinodol kao „ostatci ostataka“ Krbavske ili Modruške ... menu nastanka i autoru.

DOPRINOS SV. BENEDIKTA I NJEGOVA REDA OBLIKOVANJU ...

Brojne su poveznice između života i djela sv. Benedikta s danas prisutnim procesom ujedinjenja. Europe. Unatoč oskudnim izvorima o životu sveca iz Nursije, ...

SAT KEMIJE- ZRAK I NJEGOVA SVOJSTVA- 7. razred

Zaključili smo da je u čaši bio zrak, svijeća je gorjela i potrošila plin koji podržava gorenje, a to je kisik. Ostao je plin koji ne gori i i ne podržava gorenje-dušik.

Klement Rimski i njegova poslanica Korinćanima.

Uz poglavice apostola Petra i Pavla nitko nije za prvog stoljeća u središtu ... gije u Korintu čitaju pismo Klementovo Korinćanima (Euzefoije, Hist. eocl. IV, 23).

DRŽIĆEV JEZIK I LEKSIKOGRAFIJA NJEGOVA DOBA

Ključne riječi: jezik, renesansa. komedija, leksik, leksikografija ... uporabom većeg broja jezika, također francuska, u koju, kao i u nas, plautovska komedija.

PAVLOV POZIV U DJ 9 I UNIVERZALNOST NJEGOVA POSLANJA

Poslanica Galaćanima: usporedan prikaz Pavlova poziva, univerzalnosti i ... Djela apostolska i Poslanice svetoga Pavla se podudaraju i slaţu u temeljnoj toĉki:.

STARI GRAD BOBOVAC I NJEGOVA KONZERVACIJA

Bobovac, drevna prijestolnica bosanskih vla- dara i njihova najmoćnija tvrđava, jedan je od najvrednijih srednjovjekovnih spomenika Bosne i. Hercegovine.

STAROGRAđANIN DR. ANTE bIANKINI I NJEGOVA ISELJENIČKA ...

ti događaji doveli do ostavke načelnika Spalatina, a dr. Antu Biankinija gurnuli u opoziciju. U takvim novim političkim okolnostima u gradu, zapaženo je njegovo.

korčulanski statut i njegova nasljednopravna regulacija

žene u vezi s mogućnosti raspolaganja vlastitim dobrima, tj. mirazom. Ključne riječi: nasljednopravna regulacija, Korčulanski statut, statuti dalmatinskih gradova,.

JEDAN POUČAK O PARALELOGRAMU I NJEGOVA PRIMJENA

6 svi 2018 ... U svakom je paralelogramu zbroj kvadrata duljina dijagonala jednak ... Neka su točke E i F nožišta okomica iz vrhova C i D paralelograma ...

KT,ASICNA TEORIJA FENA I NJEGOVA ZEMIJOPISNA RA ...

Na europskom kontinentu Alpe su podrudje tipidno za pojal'u ... zahva(enojugozapadnim fenom prula od alp- ... (Japanske Alpe) s duboko usjedenim kotlina-.

Blago njegova duha - Duhovna izgradnja

opsežno izvješće o pjesnikovu životu, vremenu, i misli. Rumijeva ... ♢Bijaše to divan voćnjak, bogat stabaljem i voćem, vinovom lozom i ... Postani Svjetlost.

Josip Egipatski i njegova braća - vjeronauk

Jednog dana Josip je usnuo čudan san i ispričao ga svojoj braći: „Sanjao sam da smo vezali snopove žita nasred polja, i najednom se moj snop uspravio i stao ...

VIRUS ŠARKE ŠLJIVE I NJEGOVA KONTROLA

Jednom zaražene biljke –ZARAŽENE do kraja životnog veka. NEMA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE I OZDRAVLJENJA! ➢ Dug životni vek voćaka i divljih Prunus-a ...