Upotreba koeficijenata korelacije u procjeni podrijetla nitrata na ...

Pearson-ov koeficijent korelacije (r) . ... linearnom odnosu tada se Pearsonov koeficijent korelacije ne može izračunati. Vrijednosti mogu biti u rasponu od -1 do ...

Upotreba koeficijenata korelacije u procjeni podrijetla nitrata na ... - Srodni dokumenti

Upotreba koeficijenata korelacije u procjeni podrijetla nitrata na ...

Pearson-ov koeficijent korelacije (r) . ... linearnom odnosu tada se Pearsonov koeficijent korelacije ne može izračunati. Vrijednosti mogu biti u rasponu od -1 do ...

upotreba, kontrola i načini smanjenja količine korištenih nitrata i ...

u osmotskim tlakovima (sol difundira u unutrašnjost mesa, a voda prema ... Nitritna sol za salamurenje s 1 % salitre (NaCl 0,5 – 0,6 % nitrita izraženih kao.

VPLIV AMONIJEVEGA NITRATA NA RAST RASTLIN

2.1.3 AMONIJEV NITRAT KOT MINERALNO GNOJILO. Amonijev nitrat(V) je bela kristalna snov, ki ga imenujejo tudi amonijev soliter. Njegova formula je ...

Metoda suprotnih koeficijenata

SUSTAV LINEARNIH JEDNADŽBI S DVIJE NEPOZNANICE. Metoda suprotnih koeficijenata. LANČANICA. Start! Rješenje sustava je. Rješenje sustava je.

METODA NEODREĐENIH KOEFICIJENATA

METODA NEODREÐENIH KOEFICIJENATA. MLADEN ... komparacije, metodom supstitucije, metodom suprotnih koeficijenata, metodom determinanata, …).

STANDARDIZACIJA ODREðIVANJA KOEFICIJENATA ZA ...

KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN. KORISNIH POVRŠINA I KORISNIH. VRIJEDNOSTI POVRŠINA verzija 1.02 – rujan 2014. Dokument usvojen kroz Pravilnik za.

Sorpcija nitrata pomoću modifikovane biomase lagenaria vulgaris ...

6 јан 2015 ... Sorpcija nitrata pomoću modifikovane biomase lagenaria vulgaris ... ZASTITA MATERIJALA 58 (2017) broj 4. 530. Dragana Marković-Nikolić1,.

Količina nitrita i nitrata u mesnim proizvodima s ... - Semantic Scholar

Ključne riječi: nitriti, nitrati, najviša dopuštena količina, mesni proizvodi, hrvatsko tržište. Originalni ... kobasice (n = 300)), suhomesnati proizvodi (trajni su-.

Standardizacija određivanja koeficijenata za obračun korisnih ...

4 velj 2015 ... standardizacija cijelog postupka - ujednačavanje dobivenih rezultata (bez obzira tko izrañuje elaborat etažiranja i izračun površina rezultati bi ...

Proracun aerodinamickih koeficijenata replike Penkalinog ... - FSB

4.2 Prikaz koeficijenta uzgona krila razlicitim metodama . . . . . . . . . . . ... teoriji tankih profila sila uzgona moze se odrediti na temelju cirkulacije oko krila. Γ = ∫ c.

Korelacije

Smisao i princip korelacije. Brojna vrednost (koeficijent) koji predstavlja u kojoj meri su dve varijable međusobno povezane... Koeficijent korelacije. Vrednosti od ...

Određivanje koeficijenata korisnih vrijednosti površina - Hrvatsko ...

standardizacija cijelog postupka - ujednačavanje dobivenih rezultata (bez obzira tko izrañuje elaborat etažiranja i izračun površina rezultati bi trebali biti isti u ...

popis najvećih dopuštenih vrijednosti koeficijenata prolaska topline ...

Tablica 1. Najveće dopuštene vrijednosti koeficijenta prolaska topline, U [W/(m2·K)], građevnih dijelova novih zgrada, malih zgrada i zgrada s manjom ploštinom ...

kajkavske frazeološke korelacije

16 velj 2015 ... Pas često posjećuje podzemne svjetove, ali im je još češće čuvarom. (Chevalier 1994: 477). Na ulazu u podzemni svijet stoji troglavi pas ...

6. Pearsonov koeficijent korelacije

Bing Microsoft Translator, Google Translate, Pearsonov koeficijent korelacije ... je Google prevoditelj dao uspješniji tj. bolji prijevod od Bing prevoditelja. Za vrstu ...

Parcijalni koeficijent korelacije

koeficijenti korelacija između X i Y,. e a su ρ. 12. , ρ. 13 ρ. 23. , oe cje t oeacja eđu. ,. X i Z i između Y i Z. Parcijalni koeficijent korelacije između. X i Y bez uticaja ...

Pearsonov koeficijent korelacije

Koeficijenti korelacije su pokazatelji stupnja statističke povezanosti. • Ako se istražuje veza između dviju varijabli i ako je ta veza linearna, stupanj povezanosti ...

Pearsonov koeficijent korelacije - Veleri

Pearsonov* koeficijent korelacije. • Pearsonov koeficijent korelacije (r ) mjeri jakost i smjer linearne korelacije. • Računa se po formuli: *Karl Pearson (1857.

Značaj korelacije inicijalnih citomorfoloških, imunocitohemijskih ...

nalaza i Internacionalnog indeksa prognoze za preživljavanje bolesnika sa ... dex (IPI) in 81 patients with non-Hodgkin's lymphoma. (NHL). We put these ...

Petra Belaj Mogućnosti korelacije nastavnih ... - Repozitorij PMF-a

10 sij 2017 ... sveučilišnog studija Geografija i povijest; smjer: nastavnički, ... 7. 2.2.1. Geografija kao nastavni predmet prema Nacionalnom okvirnom kurikulumu . ... 1. utvrditi u kojoj mjeri nastavni program Geografije za 5. i 6. razred predviđa mogućnost ... Europa na vrhuncu moći: nastanak prvih modernih država.

određivanje korelacije između retrorefleksije oznaka na kolniku i ...

Puna uzdužna crta. Izvor: [3]. Razdjelna crta služi za razdvajanje dvosmjernih prometnih površina prema smjeru kretanja vozila, dok ... o vidljivosti i reflektivnim značajkama oznaka na kolniku zbog čega je iste nužno periodički ispitivati kako bi ...

mogućnosti međupredmetne korelacije u nastavi hrvatskog jezika i ...

MOGUĆNOSTI MEĐUPREDMETNE KORELACIJE U. NASTAVI HRVATSKOG JEZIKA I LIKOVNE KULTURE U 4. RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE. DIPLOMSKI ...

Ideologija i osmišljavanje podrijetla

muža (osveta tri put u Kijevu, i na kraju uz primjenu goluba i vrabaca za požare u prijestolnici Derevljana). • Tekst se nastavlja ratovima Olgina sina Svetoslava ...

Petra Belaj Mogućnosti korelacije nastavnih sadržaja Geografije s ...

10 sij 2017 ... kada je taj naziv uveo Eratosten - otac geografije. U svojim počecima, geografija je predstavljala svojevrsnu inventarizaciju prostora na način ...

Zemlja podrijetla glavnog sastojka - HGK

22 ožu 2019 ... Mjesto podrijetla rajčice: Mediteran. Ili. Primjer: Koncentrat rajčice. Zemlja podrijetla: Austrija. ✓ Zemlja podrijetla rajčice: Italija ...

Ideologija i osmišljavanje podrijetla - Crosbi

poljsko bilje, jer Jahve, Bog, još ne pusti dažda na zemlju i nije bilo čovjeka da zemlju obrađuje. 6 Ipak, voda je ... leđa kornjače da bi tako nastala Zemlja. • Ipak ...

Istrorumunjski entomonimi domaćeg podrijetla

Konjska muha (Hipobosca equi). U Žejanama, Brgudu, Trkovcima, Zankovcima, Mihelima muska de kå, u Šušnjevici muśka li kålu, u Novoj Vasi muska lu kålu, ...

Korelacije značenja i oblika duge i kratke množine imenica muškog ...

b) da je duga množina ograničena uglavnom na jednosložne i dvosložne imenice m. r., c) da su tom utjecaju jednosložne im. podložnije od dvosložnih i d) da se ...

AMBALAŽA ZA PAKIRANJE HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Na kraju 19. stoljeća u upotrebu dolazi celofan, a početkom 20. stoljeća ... pakiranje, postavljanje proizvoda u ambalažu, zatvaranje ambalaže i operacije s ... glatkih površina te se između njih ukloni zrak (otežano otvaranje vrećica). Blokiranje.

„VIŠESLAVOVA KRSTIONICA“- PROBLEM PODRIJETLA I DATACIJE

1. Uvod. Od samoga otkrivanja takozvana Višeslavova krstionica (slika 1) budi znatiželju arheologa, po- vjesničara i povjesničara umjetnosti, ali i šire javnosti.

riječi stranoga podrijetla obično se nazivaju semanti

Hispanizmi i luzitanizmi mnogo manji utjecaj od prethodno spomenutih zapadnoeuropskih jezika na hrvatski imali su španjolski i portugalski jezik. U hispanizme ...

Prehrambene tehnologije namirnica biljnog podrijetla 2011 ... - PBF

Brew bread-kruh u koji je dodan tekući ... bijeli kruh mješani kruh kruh od brašna od cjelovitog zrna zobeni kruh kruh sa posijama. •Procijenjen dnevni unos.

kontrastivna raščlamba kao postupak otkrivanja podrijetla frazema

Jedan od mogućih postupaka otkrivanja ishodišta frazema jest kontrastiranje ... skoga, francuskoga i mađarskoga jezika, te dvojezičnih i višejezičnih rječnika u ...

prehrambene namirnice biljnog podrijetla - Spremi klopu

Pogledajte kako jednostavno možete zamijeniti neke namirnice životinjskog ... Biljna vrhnja za kuhanje od soje ili zobi i slatko biljno vrhnje za šlag od soje.

Maori hrvatskog podrijetla - Hrvatska matica iseljenika

stero braće i sestara čiji su roditelji, dr. Ni- kola Murković ... dine bila je Karmela Vukov-colić, koja ... u svom govoru javno objelodanio da su njegovi roditelji prije.

glazbenici židovskoga podrijetla u sjevernoj hrvatskoj od 1815. do ...

Musicians of Jewish origin had participated in the work of Croatian radio broadcast in Zagreb ... Banovina Hrvatska „dobila povijesne i etničke granice“36 te su Hrvatskoj ... Osvrt u Židovu na koncert „Veče židovskih pjesama“ glasi: „'Omanut' ...

animalistički frazemi biblijskoga podrijetla u hrvatskome i drugim ...

(magarac,konj). Kada se u nastavku teksta bude govorilo da devet ili sedam slavenskih jezika ima neki frazem, primjerice trodijelne poredbene strukture poput: x ...

Oznaka izvornosti i zemljopisnog podrijetla maslina i ... - Core

maslina i maslinovog ulja u Hrvatskoj. Designation of origine and ... fermentacija i konzerviranje u salamuri od 8-10% natrijevog klorida. Maslinama se mogu ...

splitska prezimena etnonimskog podrijetla s talijansko-hrvatskim ...

27 ožu 2009 ... Ž. Bjelanović i M. Marasović-Alujević: Splitska prezimena etnonimskog podrijetla... FOC 17 (2008), 19–35. 20 stanovništva u nekoliko prošlih ...

Život Čileanaca hrvatskog podrijetla u Patagoniji - Hrvatska matica ...

7 tra 2011 ... i saksofonist Mateo Granić. Program su vodili glumica ... namještaj. Kulturološko-povijesni izlož- ... Tony Cetinski. Dobra ti noć bivša ljubavi.

Josip Brunšmid I. Prve profesore arheologije hrvatskog podrijetla ...

meni rekao: Ah, da, znam, gospodine, to je jako dobra gimnazija!« I ja sam bio učenik te iste, ... Katančić je uveo Osijek u svijet evropske nauke, Brunšmid je to uči ... Corolla memoriae Iosepho Brunšmid dicata, Izdanja Hrvatskog arheološkog.

mikrobiološki rizici u hrani životinjskog podrijetla - Repozitorij UNIZG

Larvalni stadiji su u obliku multiplih cista i zato ova trakavica uzrokuje bolest koja se još i ... goveđa spongiformna encefalopatija i jersinioza. Suprotno tome ...

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina

Odabir metode procjene vrijednosti nekretnina prema vrsti nekretnine . ... (3) Služnost će se u slučaju iz stavka 2. ovoga članka izračunati posredno: 1. na način ...

Znanstveno izvješće o procjeni izloženosti s obzirom na ...

ciljnih mjesta u organizmu, što ovisi o samoj tvari, dozi i vremenu izloženosti. ... kojeg je napravljeno mlijeko u prahu također imalo NDK tj. ... Ngindu A., Johnson B.K., Kenya P.R., Ngira J.A., Ocheng D.M., Nandwa H., Omondi T.N., Jansen.

IZVJEŠĆE o provedenoj strateškoj procjeni [PDF] - Ministarstvo ...

Trachurus mediterraneus. Šnjur mali. 10-200. 214.84. 2.86. Leusueurigobius (Gobius) friesii. Glavočić veleljuskaš. 10-200. 191.19. 12.24. Merluccius merluccius.

Antropometrija u procjeni kardio-metaboličkog rizika

Antropometrija u procjeni kardio-metaboličkog rizika. Marjeta Mišigoj-Duraković1, Maroje Sorić1, and Zijad Duraković2. Katedra za medicinu sporta i vježbanja, ...

Primjena Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina

Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina ... (posljednji propis: Pravilnik za procjenu nekretnina – Općine Grada Zagreba, ing. V. Verner, 1936.).

METEOROLOŠKA PODLOGA PROCJENI RIZIKA OD SNIJEGA I ...

11 stu 2015 ... Hrvatske. Kako bi se prevladala ova poteškoća, provedena je analiza dnevnih podataka gustoće snijega i visine snježnog pokrivača na 13 ...

Pravilnik o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju ...

8. naputak kandidatima koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim ... Redoslijed aktivnosti pri zapošljavanju radnika u Školi:.

Uloga ehokardiografije u procjeni kardiovaskularnog ... - kardio.hr

jevog atrija (LA), skleroza aortnog zalistka (aortoskleroza,. AVS) te kalcifikat mitralnog prstena (MAC) prepoznati kao nezavisni pretkazatelji kardiovaskularnog ...

Informator: Još o Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina

procjene vrijednosti nekretnina njivana je uvriježena pozitivna praksa, što. Tržišna vrijednost nekretnine člankom guće je donekle točno izračunati jediničnu.

02 Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

заштитних зона, тј. границе захвата плана. ... Lokacije kroz koje prolazi Jadransko jonski auto put na kojima se redovno vrše ... Submerzni tepisi algi harofita.

Izvještaj o strateskoj procjeni MARELICA 14.12.2008 - MANS

Odluku o izradi Detaljnog urbanističkog plana Marelica (u daljem tekstu Plana) broj ... za koncentraciju instalacije za potrebe kablovske distribucije TV signala.

Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

šipak (Punica granatum), Clematis flamula, šparožina (Asparagus acutifolius). Na hladnijim pozicijama pridružuje im se crni jasen (Fraxinus ornus), a rijeđe i ...

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni ... - ECHA - Europa

kontroliran? Dokument ... odreći od veće razine krajnjih točaka za zdravlje ljudi na osnovi strogo kontroliranih uvjeta ... podzemni vlakovi, zrakoplovi. AC2.

Novi ultrazvučni dijagnostički indeks u procjeni sindroma ...

CIR-I – opseg poprečnoga presjeka na ulazu u karpalni kanal ... razvojem kvalitetnih sustava obrade signala i prikaza slike omogućio je detaljan prikaz tkiva,.

2. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane

Krunoslav Zmaić, dekan Poljoprivrednog fakulteta u. Osijeku. • Boris Piližota, zamjenik ... Također se očekuje uvođenje u kliničku praksu novih terapijskih opcija,.

in vitro mikronukleus test u procjeni genotoksičnosti ksilola ...

ksilol i ledena octena kiselina. 1.1.Kemikalije. Primjenom mikronukleus testa odreĎuje se štetan utjecaj metanola, ledene octene kiseline i ksilola. Navedene ...

zakon o procjeni vrijednosti nekretnina - Hrvatska gospodarska ...

Uvod. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15) (dalje u tekstu: ZPVN) i Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN 115/15) (dalje u ...

narativna analiza u procjeni govorno-jezičnih sposobnosti

vremenski redoslijed događaja nazivaju se pripovjedne surečenice (narrative clause). Kostur se naracije sastoji od niza takvih vremenski poredanih surečenica.