NN 5/2017, Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i ...

Afrička svinjska kuga. 23. Bolest Aujeszkoga. 24. Vezikularna bolest svinja. 25. ... Klasična svinjska kuga (KSK). 5. Slinavka i šap. 6. Tuberkuloza. 7. Bjesnoća. 8.

NN 5/2017, Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i ... - Srodni dokumenti

18.01.2017. – NAREDBA o mjerama zaštite životinja od zaraznih i ...

11 sij 2017 ... Bedrenica. 2. Bjesnoća. 3. Newcastleska bolest. 4. Bolest kvrgave kože. 5. Bolest plavog jezika. Dijagnostičke mjere. Zarazne bolesti domaćih ...

NN 5/2017, Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i ...

Afrička svinjska kuga. 23. Bolest Aujeszkoga. 24. Vezikularna bolest svinja. 25. ... Klasična svinjska kuga (KSK). 5. Slinavka i šap. 6. Tuberkuloza. 7. Bjesnoća. 8.

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih ...

8 tra 2016 ... Bedrenica. 2. Bjesnoća. 3. Newcastleska bolest. DIJAGNOSTIČKE MJERE. Zarazne bolesti domaćih životinja. 1. Bolesti pčela. 2. Bolesti riba i ...

PRAVILNIK O MJERAMA ZAŠTITE NA RADU NA PRIVREMENIM ILI ...

4 апр 2019 ... 2 i 3 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu∗ ("Službeni list CG", br. ... na radu prilikom izvođenja radova na privremenim ili pokretnim gradilištima.

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za ... - AWS

Na temelju članka 5 stavka 2 Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. („Narodne novine" broj 79/07, 113/08, 43/09, 22/14., 130/17 i 114/18.) i članka 36 i ...

MERE ZAŠTITE U PERIODU EPIDEMIJA ZARAZNIH BOLESTI ...

Najčešće epidemije zaraznih bolesti su grip, boginje. (Male boginje, Rubela), zauške i sl. Ovo je period kada bi trebalo više da povedemo računa.

Pravilnik o posebnim mjerama zaštite na radu u crnoj metalurgiji

prerauju čelik (u daljem tekstu: crna metalurgija). Pod posebnim mjerama zaštite na radu u smislu stava 1. ovog člana, podrazumijevaju se mjere zaštite na radu ...

Zaključak o dodatnim mjerama zaštite od ... - Općina Hrvatska Dubica

16 ožu 2020 ... Vodoopskrba d.o.o., Narodna knjižnica i čitaonica „Ivo Kozarčanin“ Hrvatska Dubica) da do daljnjeg ograniče rad sa strankama. Tijekom ...

Pravilnik o mjerama zaštite na radnom mjestu - Ministarstvo rada i ...

saobraćajna i transportna sredstva koja se koriste van prostora poslodavca; ... Radi zaštite na radu zaposlenog poslodavac treba da obezbijedi, da: ... Objekti namijenjeni za radne i pomoćne prostorije i objekti namijenjeni za rad na.

Pravilnik o mjerama zaštite i zdravlja na radu od rizika izloženosti buci

Ovim pravilnikom propisuju se mjere zaštite i zdravlja na radu koje ... prosjek nivoa izloženosti buci tokom osmočasovnog radnog vremena, kao što je ... zahtjevima za zaštitu i zdravlje radnika od rizika izlaganja fizičkim agensima (buka).

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti ... - Grad Pula

3 sij 2020 ... da fiksne recipijente za vodu kao npr. kade, bačve i posude za ... otvorenome; osim toga, sve posude koje se povremeno koriste za cvijeće i zalijevanje moraju ... Između dviju akcija deratizacije izvoditelji su dužni obavljati.

Aspekti zdravstvene zaštite i dobrobiti pri korištenju životinja za sport ...

opisano, mnoge udruge za zaštitu i dobrobit životinja kao što su u svijetu npr. PETA (eng. People for ... Galop je najbrže kretanje konja. Dijeli se na lijevi i desni ...

Program mjera suzbijanja zaraznih bolesti 2017 - Općina Borovo

drugi insekti koji se povremeno javljaju te izazivaju potencijalni rizik za pojavu bolesti, ili uznemiruju stanovništvo (mravi – faraonski, krpelji, stjenice, pauci,.

Zbrinjavanje životinja u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja

13 lip 2011 ... Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi. (Narodne novine, broj 110/04, 121/04, 29/05). Zagreb ...

1. Drzanje zivotinja-KL 1-Drzaanje zivotinja - Општина Осечина

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1. ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА. ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА копитари и папкари. Живина.

naredba TSE.pdf

proizvoda od kostiju uključujući koštano brašno, kalcijum difosfat i kalcijum trifosfat,. - želatina,. - prerađenog proteina životinjskog porekla koji uključuje mesno ...

C naredba while

Petlja while(). 1. Osnovne značajke petlje while() (dok je). 2. Dijagram tijeka. 3. Primjeri. 4. Upute i savjeti za korištenje. 5. Zadaci za vježbu ...

Naredba while

Petlja do - while(). 1. Osnovne značajke petlje do while(). 2. Dijagram tijeka. 3. Primjeri. 4. Upute i savjeti za korištenje. 5. Zadaci za vježbu ...

svibanj, 2017. - Ministarstvo zaštite okoliša

1 svi 2017 ... Izgradnja pretovarne stanica Zabok na lo k ac ij i G u b a š evo u ... climatemodel simulations, Branković, Patarčić, Güttler, Srnec, DHMZ, 2012.

Naredba o lovostaju divljači

14. sivi puh (Glis glis L.), tokom cele lovne godine, osim u registrovanim semenskim sastojinama u periodu od 1. aprila do 31. jula;. 15. zec (Lepus europaeus ...

Izvješća o sigurnosti 19.10.2017 ... - Ministarstvo zaštite okoliša

13 lis 2017 ... Izvješćem je dokazano da je operater BUTAN PLIN d.o.o.: ... BUTAN PLIN d.o.o., Ulica rijeke Dragonje 23, 52 446 Novigrad (R! s povratnicom).

Slozeno grananje naredba if...elif...else

Medo bere jagode i borovnice. S pomoću blokova napravi algoritam da medo ubere sve jagode i borovnice. Idi naprijed. Pokupi borovnice. Pokupi jagode.

PGO 2017.-2022. - Baza dokumenata održivog razvitka i zaštite ...

Županije i Grad Zagreb su jedinice regionalne samouprave nadležne za gospodarenje ... Odvoz papira, plastike i stakla putem zelenog otoka vrši se jedan put ...

datum / srpanj, 2017. nositelj zahvata ... - Ministarstvo zaštite okoliša

4 srp 2017 ... Ružica grad' te obrađen kroz Studiju o utjecaju na okoliš Sportsko ... „Jezro-Hercegovac-Ružica grad“, na području Grada Orahovice; ...

Naredba o sigurnosti liftova - Ministarstvo vanjske trgovine i ...

Naredbom o sigurnosti liftova (u daljnjem tekstu: Naredba) propisuju se osnovni ... b) Pravilnik o obaveznom atestiranju zabrave vrata voznog okna za liftove i ...

Naredba o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda

lipljen Thymallus thymallus od 1. marta do 31. maja; ... 2) kečiga, manić, sve vrste pastrmki, lipljen, štuka, šaran, som, smuđ, smuđ kamenjar i bucov, 3 komada ...

Naredba o povlačenju s tržišta BiH, privremenoj zabrani uvoza u ...

Osu{eno mahunasto povr}e u zrnu, olju{teno ili neolju{teno ili lomljeno. 0910 99 10. Sjeme piskavice (kozjeg roga). 1201 00. Soja u zrnu, uklju~uju}i i lomljenu.

Naredba o obaveznom atestiranju betonskih cevi za kanalizaciju ...

Obaveznom atestiranju podleže betonske cevi za kanalizaciju dužine iznad jednog metra (u daljem tekstu: betonske cevi za kanalizaciju), i to: 1) vibropresovane ...

Naredba o izmjenama i dopunama naredbi o uplatnim računima za ...

u poglavlju II-Uplatni računi za administrativne takse vrši se izmjena uplatnih računa za administrativne takse tako da umjesto: -JRT Trezor BiH-Depozitni račun, ...

Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama - Ministarstvo ...

lovostaj za pojedine vrste morskih riba i drugih morskih organizama, odnosno vrijeme kad se ne smiju loviti, sakupljati niti ... Kavala (Sciaena umbra). 30 cm.

Pravilnik o pedagoškim mjerama

(3) Ako se utvrdi da u školi ima učenika s većim poteškoćama u razvoju, škola je u okviru svojih mogućnosti dužna primijeniti pedagoške mjere s razrađenim ...

PROVEDBA PROJEKTA SA STRUKTURNIM MJERAMA NA ... - PGŽ

MJESTO I DATUM: ZAGREB, siječanj 2019. god. VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO d.d.. 10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271. OIB:35069807615.

PRAVILNIK O PEDAGOŠKIM MJERAMA U OSNOVNOJ I ...

2 stu 2015 ... pedagoške mjere se primjenjuju: • tijekom izvođenja nastave u osnovnoj i srednjoj školi Centra. • tijekom izvođenja izvannastavnih aktivnosti i ...

EPIDEMIJE ZARAZNIH BOLESTI

(Leptospiroses), Lišmanijaza kožna/visceralna (Leishmaniasis cutanea/visceralis), Lyme - borelioza. (Lyme-borreliosis), Malarija (Malaria), Meningokokni ...

Definicije zaraznih bolesti*

CRNI PRIŠT, ANTRAKS (ANTHRAX). (Bacillus anthracis). Klinički kriterijumi. Osobe koje imaju jedan od sljedećih kliničkih oblika: I. Kutani antraks: barem jedan ...

Pravilnik o pedagoškim mjerama u JU Srednjoj ... - ms-skola.ba

11 lis 2012 ... ovlaštenja tijela koja donose i izvršavaju pedagoške mjere koje se primjenjuju prema učenicima . (2) Svrha pedagoških mjera je da se stimulira ...

PRAVILNIK O ZAŠTITNIM MJERAMA PROTIV OPASNOSTI OD ...

mogu pri datom naponu da obezbijede zaštitu od udara električne struje. ... Alat klase I je alat u kojem se zaštita od električnog udara ne zasniva samo na ...

Pravilnik o mjerama za sprječavanje, otkrivanje, suzbijanje i ...

19 апр 2014 ... 2) svinja sumnjiva da je zaražena virusom klasične kuge svinja je svinja ili leš svinje, koja pokazuje kliničke znake bolesti ili karakteristične ... tjelesna temperatura i kod kojih svinje ne reaguju na liječenje antibioticima. ... kategoriji, identifikacionoj oznaci svinja od kojih su uzorci uzeti i njihovo mjesto na.

Uredba o mjerama za sprječavanje trihinele kod ljudi

31 мар 2016 ... poprečno-prugaste mišiće prije dobijanja rezultata ispitivanja na trihinelu, osim u ... krokodila: žvačni mišić, krilasti mišić, i međurebreni mišići;.

Globalna epidemiologija zaraznih bolesti

rok smrtnosti kod djece su akutne respiratorne i crijevne zarazne bolesti. Pojavljuju se nove i osobito opasne zarazne bolesti. Trenuta~na pandemija. HIV-a jo{ } ...

1 Zakon Nr. 02/L-109 O SPREČAVANJU I SUZBIJANJU ZARAZNIH ...

Intérimaire des Nations Unies au Kosovo ... 8.1 Zaštita od zaraznih bolesti je obavezna i sprovodi se preduzimanjem opštih i posebnih mera. 8.2 Opšte mere ...

Preuzmi Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja ...

Perc uzročnika bolesti raka krumpira i sprječavanja njenog širenja ukoliko se ustanovi. Članak 2. (Definicije). Izrazi uporabljeni u Zakonu o zaštiti zdravlja bilja ...

Uredba o mjerama informacijske sigurnosti - Ured Vijeća za ...

Zakona o informacijskoj sigurnosti (»Narodne novine«, broj 79/2007), Vlada. Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. travnja 2008. godine, donijela.

Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja ...

kestenove ose galice - Dryocosmus kuriphilus yasumatsu*. Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 20/2012 od. 12.4.2012. godine. Predmet. Član 1.

Pravilnik o organizacijskim mjerama i sigurnosnoj ... - CZSS Zagreb

Održavanje i servis tehničke zaštite,. Pravila ponašanja stranaka i drugih ... privatnoj zaštiti i Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite. Članak 14.

Pravilnika o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica

Patke zaražene virusom VPIP ne moraju pokazivati kliničke znakove, ali je za ... kakva je bila ona u Italiji 1999. i 2000. godine, biserke i japanske prepelice,.

PREGLED ODOBRENIH POTPORA PO MJERAMA U 2019. GODINI ...

6 svi 2019 ... ZAPOSLENIH. Mjera 1.: Potpora za početnike. 4. 28.718,25 ... Obrt za trgovinu, morski ribolov i marikulturu. DAGNJA, vl. Mirjana Pejić, Kapelica ...

PREGLED ODOBRENIH POTPORA PO MJERAMA U 2018. GODINI ...

Vidosava Bilbija. 7.500,00. 1. 14. Obrt za završne ... IGOR 2000 d.o.o. Labin, Karla Kranjca16/1,. Labin, vl. Igor Bolonović. 7.500,00. 2. 18. DEO VOLENTE d.o.o. ...

Izvješće o praćenju stanja okoliša i poduzetim mjerama ... - CE.ZA.R

U Zagrebu, dana 03. listopada 2016. god. Za C.I.O.S. d.o.o.: Za CE-ZA-R d.o.o.: Iva Pripuz Špekuljuk, član uprave. Ante Pripuz, predsjednik uprave ...

Pravilnik o preventivnim mjerama-buka.pdf - Влада Републике ...

11 јул 2016 ... Закона о заштити на раду. (“Службени гласник ... Методологије мјерења изложености радника буци, која се налази у Прилогу овог ...

Odluka o protuepidemijskim mjerama na području Grada Varaždina

Prije 3 dana ... URBROJ: 2186/01-04/19-20-58. Varaždin, 22. ožujka 2020. godine. Načelnik. Stožera civilne zaštite Grada Varaždina. Zlatan Avar. AVATSK.

Pravilnik o mjerama za povećanje vidljivosti i prisutnosti Univerziteta ...

садржај своје веб презентације, али је при томе дужна да на својој презентацији ... веб презентације и анализе препоручује се употреба Google.

PRAVILNIK o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama na ... - hzzzsr

Most za silaženje na kopno na brodovima preko 200 BRT ima širinu od ... električnim osvjetljenjem iznad uzglavlja svakog kreveta mora biti uvedena svjetlost sa.

Oralne manifestacije zaraznih bolesti djece

6.8 Varicellae (vodene kozice) . ... stanje, dob djeteta, način ishrane, oralna higijena, početak preventivnih mjera, socioekonomski status obitelji i drugi. [5,6,7].

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14. Page 15. Page 16.

DEFINICIJE ZARAZNIH BOLESTI KOJE SE OBVEZNO ...

Osoba koja udovoljava kliničkim kriterijima za AIDS i laboratorijskim kriterijima za infekciju. HIV-om. CRNI PRIŠT, ANTRAKS (ANTHRAX). (Bacillus anthracis).

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

4 мар 2016 ... Ovim zakonom uređueu se zaštita stanovništva od zaraznih bolesti i posebna zdravstvena pitanea, određueu se zarazne bolesti koee ...

plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2006 - Ministarstvo zaštite ...

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. RD reciklažna dvorišta. ROO. Registar onečišćenja okoliša. PGO plan gospodarenja otpadom. TOOS tvari koje oštećuju ...

ključni indikatori bezbednosti i zaštite na radu i zaštite životne sredine

Rezime:Izbor indikatora (KPI) zaštite na radu i zaštite životne sredine u praksi je vrlo komplikovan ... značenje, ukoliko na početku promatranog razdoblja nije ...

Stručnjaci zaštite na radu u ovlaštenim osobama za poslove zaštite ...

Posao stručnjaka zaštite na radu u ovlaštenoj osobi: ○ Prednosti: tijekom radnog vremena niste zatvoreni unutar tvorničkog kruga, cca 50% vremena provodi se ...