sjećanja boraca - znaci.net

čete, koja je za vrijeme 1. neprijateljske ofanzive u Srbiji 1941. go- dine prošla ... Kada je poslije Sutjeske 5. proleterska brigada prodrla u is- ... Na konferenciji, održanoj 28. februara u Katoličkim Ledeni- ... Snijeg je padao, oštar hladan vjetar je duvao. ... večer je Treći bataljon, čiji je komandant Mijo Kerošević Guja, za-.

sjećanja boraca - znaci.net - Srodni dokumenti

sjećanja boraca - znaci.net

čete, koja je za vrijeme 1. neprijateljske ofanzive u Srbiji 1941. go- dine prošla ... Kada je poslije Sutjeske 5. proleterska brigada prodrla u is- ... Na konferenciji, održanoj 28. februara u Katoličkim Ledeni- ... Snijeg je padao, oštar hladan vjetar je duvao. ... večer je Treći bataljon, čiji je komandant Mijo Kerošević Guja, za-.

sjećanja boraca - Biblioteka

Umro je kao heroj, u strašnim mukama, ali do kraja svjes- tan da se bori i ... red i oko sebe. Možda je i čuo Gujin glas kada je doviknuo: »Ne pu- ... Nedjelja je, 20. feb- ruar. ... iz Slavonije, o bratstvu i jedinstvu i njegovom značaju za konačno.

spiskovi boraca - znaci.net

Kerošević Mijo Guja, na formiranju, Blagovčanin Dimitrije Dimšo, Domazet Ivo, ... MAJHEN Đure MARKO, roden 1916. godine u Vlasenici, Hrvat, radnik.

DEO VIII Spisak poginulih i nestalih boraca - znaci.net

ANTUNOVIĆ Gašpara Mihajlo, rođ. 1907, Subotica, borac ... BOGDANOVIC Antun, nestao kod Suhomlake 20. I 1945. ... FRANCIŠKOVIC Mate Antun, rođ. 1924 ...

spisak poginulih boraca 17. udarne brigade - znaci.net

1928, Torčević Polje — po- ginuo 19. 8. 1944. RADELIC ĐURĐA, rođena 1928, ... SMOLJANOVIČ RADOVAN, ro- đen 1928 — poginuo aprila. 1944. PLETEŽ I.

SPISAK POGINULIH, NESTALIH I UMRLIH BORACA I ... - znaci.net

sanska Gradiška, poginuo 19. oktobra 1944, na Avali, Beograd. BASRAK DESIMIR ... BASTINAC BOSKO, borac, rođen u Lijevče-Polju, Bosanska Gra- diška ...

SPISAK boraca 32. divizije i Zapadne grupe Odreda ... - Znaci.net

Apelshofer Rudolf. Arači Đuro. Arači Josipa Đuro ... Bočkar Mato. Bočkar Vitomir. Bodanec Josipa Rudolf ... Sekušak Vilim. Sekušek Stjepan. Selak Branko.

spisak preživjelih boraca brodske brigade "294 - znaci.net

Ćelap Petra Duro. Ećimović Ambroza Đuro. Močilac Ilije Đuro. Petešević Petra Stojan ... Radičević Rade Drago. Lulić Josipa Franjo. Orešković Mate Luka.

spisak poginulih, zarobljenih i nestalih boraca pedeset ... - znaci.net

16 Aličić Mustafe Rašid. 1917. Matuzići. Tešanj. 1. batalj. ... 27 Bijelić Ljubo. 1924. Kremna, Glogovac ... V I I I 1944. Maslovare. 92 Vuković Ljubo. 1917. vodnik u ...

Spisak boraca Prve proleterske brigade »Marko ... - znaci.net

BUDI JA Ante, 1922, Vir, Zadar, 1. četa, 3. bataljon. ... GLAVAN Stipe Ivan Ivica, 1924, Privlaka, Zadar, u NOB od ljeta 1943, puško- ... PROKIĆ Tome Ana, 27. 12.

Kultura sjećanja : (pledoaje za izgradnju kulture sjećanja i u regiji ...

Dr. sc. Mile Lasić. KULTURA SJEĆANJA. (Pledoaje za izgradnju kulture sjećanja. i u regiji jugoistoka Europe). Friedrich Ebert Stiftung. Sarajevo, 2011.

Sunčevi znaci 1. Sunčevi znaci 2. Šta horoskop može da ... - Esotheria

Deo 2: Tabele podznaka. Deo 3: Elementi Vatre i Zemlje. 5. ... za pravilno izračunavanje potrebne geografska širina i dužina vašeg mesta rođenja. Ceo točak ...

SPISKOVI BORACA

Konta Vinko, na formiranju, Antić Ljubo, Babić Đokan, Bumbulović Ivan, Muj- begović ... ALIČIĆ Salke RIZAH, rođen 1926. godine u Tuzli, Musliman, stupio u.

Spisak boraca

BODALIJA JEDRILINIĆ Mate ANA, 1919. Viro- ... Rogača,. Sopot. JAREC Jure JOSIP, 1926. Osekovo, Kutina. JARIĆ MILAN, 1925. ... IV 1945. kod Bapske. STAROGORAC Ilije UZEIN, 1921. Knežina, So- kolac. ... UGARKOVIĆ MILAN, 1920.

POPIS BORACA

POPIS BORACA IZ DALMACIJE. U PRVOJ ... brigade. Poslije rata ostaje u. JNA. Penzioniran 1955. u činu kapetana. ... ju je u sastav 1. gardijske briga- de.

Sadrzaj: Deo 1: Sunčevi znaci 1. Sunčevi znaci 2. Šta horoskop ...

Rak. Škorpija. Ribe. 10. Još nekoliko završnih reči. 11. Zaključak. 1. Sunčevi znaci. „Zašto se mučimo ... prvih pola sata naše seanse on se žalio sav ogorčen na to kako je život bio surov ... Rođeni između 24. avgusta i 23. septembra – Devica.

SPISAK PALIH BORACA

Sava Vučković, zastavnik, Momčilo Vukić, zastavnik, Avram Vasiljević, za- stavnik, Nenad Vuković, Milorad Vidojević, Pero Vuković, vodnik, Vojislav. Borivoje ...

S P I S A K POGINULIH BORACA 17. UDARNE BRIGADE*

1928, Torčević Polje — po- ginuo 19. 8. 1944. RADELIC ĐURĐA, rođena 1928, ... SMOLJANOVIČ RADOVAN, ro- đen 1928 — poginuo aprila. 1944. PLETEŽ I.

SPISAK BORACA I STAREŠINA NA DAN FORMIRANJA BRIGADE

KNEŽEVIĆ VLADIMIR VOLOĐA * komandant, rođen 1915 ... Umro 1964. u Bijelom Polju. JAKIĆ VLADIMIR VLADE borac ... GARIČ RADOŠ borac, rođen 1910 ...

SPISAK BORACA POSAVSKO-TREBAVSKOG ODREDA

ĐURIĆ Milana STEVO, 1925, Gajevi, Srbin, trgovački pomoćnik, u NOB od. 10. 7. ... GAZETIĆ Ilije ILJKO, 1922, Braniča, Srbin, zemljoradnik, u odredu od 12. 3.

DEO VIII Spisak poginulih i nestalih boraca

ABRAMIĆ Aleksandar, rođ. 1926, Subotica, poginuo kod Mikleuša. 7. II 1945. AGBABA Milan, rođ. 1923, Kula, nestao u Belom Brdu 12. XII 1944. ALADŽIĆ Petar ...

spisak poginulih, zarobljenih i nestalih boraca 53. NOU ...

16 Aličić Mustafe Rašid. 1917. Matuzići. Tešanj. 1. batalj. ... 27 Bijelić Ljubo. 1924. Kremna, Glogovac ... V I I I 1944. Maslovare. 92 Vuković Ljubo. 1917. vodnik u ...

IV. PREGLED POGINULIH BORACA I RUKOVODILACA 34. DIVIZIJE

ANTOLOVIĆ Josip. FOS. X3ahec,Trävärsko. Kraljev.sela 06.03.44. 10. ABRAMENKO Dmitrij izviđač ŽB. 1918 Krilov,Krasnojarsk,SSSR. 1944. 17.02.45.

spisak preživelih boraca brodske brigade

Lacković Adama Antun. Lemaić Stanka Stanko. Lovaković Martina Stjepan. Lukić Stjepana Martin. Malinović Luke Duka. Marković Šime Franjo. Matasović Jakob.

SJEĆANJA

su ljudi imali sve dobre osobine koje su krasile i komuniste i par- tizanske rukovodioce u ... vjerovatno (danas) Valtera Perića ulicom, u pravcu Marijinog. Dvora. ... vrt svinjčeta - svinja na Bataljon. u njemu tri čete i komora. Ja. musliman sa ...

Desni ekstremizam - Savez antifašističkih boraca i antifašista ...

Željezni križ utemeljen kao vojno odlikovanje nekadašnje Pruske tijekom Napoleonskog rata, početkom 19. stoljeća, postao je najpoznatije vojno odlikovanje u ...

popis boraca 2. dalmatinske proleterske udarne brigade

Kula, Opuzen, Matković. Hrvat, zemljoradnik. U. NOV od 5. 9. 1944. u 2. dalm. brigadi. 2011. JERKOVIĆ IVAN, Martina. 1921. Žrnovnica, Split. U NOV od 1942.

POPIS POGINULIH BORACA I ŽRTAVA FAŠISTIČKOG TERORA

NOB obuhvaćao kotare Klanjec, Pregrada, Krapina, Zlatar i Ivanec, kao i na područje ... u Selnici, općina Zlatar, poginuo. 1. ... KRAMAR (Andre) MILAN, rođen.

SPISAK BORACA I RUKOVODIOCA KOJI SU BILI U BRODSKOJ ...

Londžica (Našice), umro od zadobijenih rana 19. avgusta 1944. godine. GROŠTC STJEPANA BRANKO — borac, živi u Slavonskom Brodu. GRUJIC BRANKO ...

Rituali oko smrti poginulih boraca.(Primjer Samobora)

cvijeća). Na krajevima trake je oslikan hrvatski grb. Pripadnik jedinice poginuloga ili predstavnik Mjesne ... Ukucani su doživjeli šok kad su ga ugledali živog na pragu kuće. Peta varijanta: ... vaze ili su to vrlo luksuzno aranžirani svečani aranžmani s puno ukrasnih vrpci. Vrpce ... nose se i na samoborska groblja. Komunalac ...

060 188 5 777 Blue Center Španskih boraca 1 - Cosmetics Central

FRIZER žensko šišanje. 1.000 pletenice. 250 muško šišanje. 600 muško šišanje sa pranjem. 800 brada. 250 dečije šišanje. 500 feniranje kratka kosa. 500.

Sjećanja na rat - Documenta

O. D sje∆anja na rat i. uVOD. Publikacija Sjećanja na rat u Pakracu, Lipiku i okolnim mjestima nastala ... Tamo gdje se pseudonim i osobno ime poklapaju, riječ je o odlu- ... Nije išao u školu ni mjesec i pol dana kad sam dobila obavijest ...

sjećanja - HDDU

Vedrana Rudan, Uho, grlo, nož i dr.). Božidar Orešković bavio se i pisanjem. Autor je ... Dio je glumačke loze Dobrić: suprug. Stjepan, glumac i redatelj (Osijek, ...

S P I S A K boraca 32. divizije i Zapadne grupe Odreda Imena ispred ...

Bek Josip. ' Bek Stjepan. ' Bekeš Andrija. Bekmanec Đuro. Belac Stjepan. Belačić Drago ... Jagić Ivan. Jagić Mato. ' Jagić Milan. ' Jagić Mirko. ' Jagić Stanko.

O zborniku Bleiburg i Križni put 1945. Saveza antifašističkih boraca i ...

Sudionici skupa “Bleiburg i Križni put 1945.”, čiji su prilozi objavljeni u zborni- ku, hrvatski su “antifašistički borci” i “antifašisti”, ustvari bivši SUBNOR-ovci (Savez.

spisak poginulih i umrlih boraca i rukovodilaca 18. udarne brigade1

Tokić. « 1920. ' 19. 11. 1944. Nikole. Derventa. Našice. Nikola. V,. Tomašević. 3. 6. 1919. Sekulinci,. 26. 4. 1945. Luke. Voćin, Podr. Slatina. Grub. Polje. Rade.

SPISAK preživjelih boraca i starješina Druge ličke proleterske brigade

u Beogradu. MIRIĆ MILANA DUŠAN rođen 1925. u Krbavici - Bunić - T. Korenica. ... NEDELJKOVIĆ BLAGOJA DANKO rođen 1925. u Velikom selu - Beog- rad.

SPISAK poginulih, umrlih i nestalih boraca Druge ličke proleterske ...

BLAŽEV1Ć PAVLA FILIP rođen 1909. Borac 1. bataljona. ... 01. 1943. godine. GLUMAC MILE PETAR rođen 1919. u s. ... SLOKOVIĆ iz Istre. U NOB-1943. Bo-.

Prokletstvo kulture selektivnog sjeçanja

Naziv publikacije: Prokletstvo kulture selektivnog sjećanja ... grobovi“, dodade neki glas tužno… ... moj ljetošnji tekst je objavljen na portalu mojih mostarskih.

Konstrukcija sjećanja u filmu Memento

sjećanje i identitet; time bi „Memento“ bio i dekonstrukcija sjećanja i identiteta. ... Identitet svoje puno značenje dobiva tek s pojavom druge modernosti u drugoj.

Moja sjećanja na Miljenka Grgića

nom životu u gradu pod Marjanom, a potpisivao ih je Miljenko Grgić. Nisam ga ... Grgić i njegova obitelj sve su to ... Nažalost, te iste godine on je preminuo.

Vera Skert: Moja sjecanja

Slika 14: Djeca u Vrbaku beru cvijeće - Davor, Predrag, Marina, djevojčica iz ... 1 Sepet je od šiblja pletena drvena košara, oblika koji podsjeća na kocku, ...

Između sjećanja i povijesti - Srce

diskrepancija siječanj 2007. svezak 8 | 12 broj ... diskrepancija siječanj 2007. ... nestaje miješa se sa zabrinutošću za pravo značenje sadašnjosti i tjeskobom za ...

Lažna sjećanja - FFOS-repozitorij

No, tijekom tog procesa može doći do distorzija zbog čega nastaju lažna sjećanja. Lažna sjećanja su sjećanja koja se ne poklapaju s doživljenim iskustvom.

Sjećanja na život poslije života - KupiKnjigu

“Putovanje duša”. Obvezno štivo za sve zainteresirane za iskustva iz života nakon smrti… srdačno preporučujem – dr. Hanz Holzer, autor knjige “Life Beyond”.

PRIPREMA ZA DAN SJEĆANJA NA HOLOKAUST Upute nastavnicima

27 sij 2006 ... svjedočiti o strahotama koje su progutale židovski narod. ... znak sjećanja na žrtve, a mjesta zabave, kao što su kazališta, plesne dvorane, ...

sjećanja - Hrvatsko društvo dramskih umjetnika

10 pro 2011 ... Ostat će zapamćena u fimu Sofijin izbor, u kojemu je glumila s Meryl. Streep. U filmu Kreše Golika Tko pjeva zlo ne misli (1970) odigrala je.

socijalna konstrukcija kolektivnih sjećanja na domovinski rat

Kako se kolektivna sjećanja na Domovinski rat ostvaruju meĎu ljudima, ... motivirati ljude na djelovanje, mora bit prihvaćena, ukratko – ona mora postati ...

Sjećanja na rat - DOCUMENTA | Centar za suočavanje s prošlošću

stolicu, i sad dolaze moji dečki jedan, drugi, treći, oni koji su bili prozvani, ... se puno više ljudi da sudjeluje u toj evakuaciji, ali je on odabrao jače dečke. Ja sam se ... sam si kupila, kupila sam si trosjed, mislila sam da nikad više u životu neću.

KULTURA SJEćANJA U SPLITU: FENOMEN DVADESETOG ...

5 lip 2012 ... Tako je Monumentalna fontana, poznatija kao Bajamontuša, podignuta u čast dolaska vode u grad i samodoprinosima brojnih građana svih ...

Smjernice za vođenje intervjua - Osobna sjećanja

provjerite jeste li ponijeli svu dokumentaciju potrebnu za intervju (suglasnosti, ... Polustrukturirani intervju kakav koristimo sastoji se od otvorenih pitanja koja ...

SJEĆANJA NA PROFESORA JOSIPA KOVAČEVIĆA – U SPOMEN ...

ovih nekoliko redaka bude potsjetnik na tu tužnu godišnjicu. Prof. J. Kovačević bio je svestrani istra- živač, ali je njegova prvenstvena zasluga da je na našim ...

Upute nastavnicima za pripremu za Dan sjećanja na holokaust

... razloga ili ponašanja, među njima i komunisti, socijalisti, Jehovini svjedoci i ... Svjedoci, iskazi i vizualna povijest ... Forum suvremene povijesti – Švedska:.

Klenovica Ribarstvo između sjećanja i sadašnjosti - PGŽ

Ribičkim natjecanjem u lovu šarana i sajmom ... cal Maraton, organiziran pod županijskim pokroviteljstvom; glavno ... obalu znalo iskrcati 100 kilograma liganja.

PRIPREMA ZA DAN SJEĆANJA NA HOLOKAUST Upute ... - OSCE

... razloga ili ponašanja, među njima i komunisti, socijalisti, Jehovini svjedoci, i ... Svjedoci, iskazi i vizualna povijest ... Forum suvremene povijesti – Švedska:.

Riječki karneval – rituali i kultura sjećanja

3 kol 2016 ... Značenje i porijeklo pojmova poklade, karneval, fašnik i mesopust. ... Rijeka i karneval, kad se ova dva pojma spoje nastaje mističan i raskošan.

METASTASIO I TOMIKOVIĆ IZMEĐU SJEĆANJA I ZABORAVA ...

1 Slobodan P. Novak: »Pietro Metastasio u hrvatskoj dramskoj književnosti 18. stoljeća«, u: Dani Hvarskoga kazališta. XVIII. stoljeće. Eseji i građa o hrvatskoj.

Sjećanja u povodu 25. obljetnice priključenja Republike ... - Srce

Đuro Deželić. Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Dana 17. studenoga 2017. u Nacionalnoj i sveučilišnoj ...

promjenljivo lice sjećanja the changing face of ... - DwP-balkan.org

Prevodi / Translations. Luan Morina, Kristina ... Izazov s kojima se društva suočavaju jeste da razviju kulturu ... of Hollywood film heroes and musicians have ... odnos živih spram mrtvih. U samom ... biti jedan od brojnih u aleji srpskih pjesnika i.

Problematika sjećanja i pamćenja na primjeru kulturne organizacije ...

djelovala je u 18 osnovnih organizacija i 3 radne zajednice (prema Uranjek 1979: 19). 7.1.1. ... a jedini zaposlenik bio je Franjo Varga iz razloga što je u to vrijeme ponovno zavladala kriza ... [2] Brkljačić, Maja; Prlenda, Sandra. 2006. Kultura ...