FLUMINENSIA Časopis za filološka istraživanja Tiskana inačica ...

Humanities (ERIH), SCOPUS, URLICHSWEB. Kategorizacija: a1. Tisak: Tiskara Studiograf, Rijeka. Naklada: 150 primjeraka. Časopis izlazi dvaput godišnje.

FLUMINENSIA Časopis za filološka istraživanja Tiskana inačica ... - Srodni dokumenti

FLUMINENSIA Časopis za filološka istraživanja Tiskana inačica ...

Humanities (ERIH), SCOPUS, URLICHSWEB. Kategorizacija: a1. Tisak: Tiskara Studiograf, Rijeka. Naklada: 150 primjeraka. Časopis izlazi dvaput godišnje.

KRUGOVI DETINJSTVA časopis za multidisciplinarna istraživanja ...

Nevičica. Od pomenutih pet priča, Ribar Palunko i njegova žena, Šuma Striboro- va i Sunce djever i Neva Nevičica izdvajaju se opisima ženskih likova koji pred-.

časopis za istraživanja u društvenim i humanističkim naukama

Humanistika je interdisciplinarni naučni časopis koji objavljuje naučne i ... Smokvin list za to je savezništvo s nacionalističkim politikama, a njegova je cijena, kao ... Šaldić, koja predstavlja sjajan kviring slike "Blagovijest" Dantea Gabrijela.

Časopis Centra za empirijska istraživanja religije - Centar za ...

skog sveta svedoči o tome da je on razvio zavidni nivo poštovanja različitosti u ... u sekti Donme čijih pripadnika ima u Turskoj, dok se judaizam prema Cviju odnosi kao ... Budizam, evanđelisti, protestantizam, jehovini svedoci, ateisti, agnosti-.

podravina, časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol. xiii., broj ...

Feletar i Hrvoje Petrić, a časopis je objavljen u izdavačkoj kući Meridijani. Velik dio radova objavljenih u ovome broju mogli bismo svrstati u kategoriju onih koji ...

časopis učeničkih istraživanja iz biologije - Hrvatsko biološko društvo

Na području Šećerane močvarne žute perunike (slika 4) razvile su se na obalama, ... Krški vrisak je križanac primorskog i planinskog vriska te se pojavljuje na ...

FRAN KURELAC I FLUMINENSIA

književnog jezika može se reći da zagrebačka filološka škola slijedi postavke. Ljudevita Gaja i Antuna Mažuranića, dok su riječka i zadarska škola više okrenute ...

fluminensia - FFOS-repozitorij

tri skupine (Filipović 1986: 141): glagoli svršenog vida, glagoli nesvršenog vida te dvovidni glagoli. U svjetlu navedene podjele promotrit će se i glagoli.

paleografska, diplomatička i filološka analiza spisa zadarskoga ...

FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES ZAGREB ... Na temelju spisa, koje je sam vodio, razvidno je njegovo javno ... harena/arena, holus/olus).

etno-filološka baština u suvremenim zapisima iz vrhgorskoga kraja

vjerovanja, vrednota, sudbina i života, no ono što je uspjelo prkositi vremenu i što su pojedinci iz ... Blago tebi zelen goro moja, ... Zapjevajmo moja morska vilo, ... Dragić, Marko, Advent u liturgiji i narodnoj kulturi Hrvata, Crkva u svijetu, 43 (3),.

PRVA TISKANA KNJIGA

Džingis Kan 1162 - 1227. Kublaj Kan 1215 - 1294 pravim imenom Temudžin unuk Džingis Kana. Page 7. DRVENA POMIČNA SLOVA. Wang Chen, 1313 ...

Fluminensia – osVrt na trI desetljeća fIlološkoga rada

Fluminensia: časopis za filološka istraživanja, koji izdaje Odsjek za kroa ti stiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci, s ovim, prvim brojem za 2018. godinu navršava ...

PIŠEMO VELIKA TISKANA SLOVA

PIŠEMO VELIKA TISKANA. SLOVA. Igram se i učim. Dubravka Kocanjer. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11 ...

LPG Priručnik za ugradnju, inačica 1.2 - OPW

Škare za cijevi mogu se koristiti za izrezivanje KPS LPG cijevi. KPS rotacijski rezač za cijevi najbolji je alat za izrezivanje KPS. LPG cijevi koji osigurava rezanje ...

simboli in tiskana oglasna sporočila v sodobni kulturi mladih - FDV

Teza pričujočega diplomskega dela je, da simboli, ki se pojavljajo v sodobnem ... brezskrben in sproščen imidž, talentiranost, osupljiv videz, močna karizma,.

Tiskana knjiga u digitalnom medijskom okruženju - FFOS-repozitorij

Tiskana knjiga je prvi oblik i proizvod masovnog medija kao što je tisak. Promatrajući ... U vizualnom pogledu tisak je ... Digitalni McLuhan: vodič za novo doba.

log2 8. Rješenje 001 1.inačica Iz definicije logaritma

Iz definicije logaritma: logb a = c ⬄ bc = a, slijedi: log2 8 = x,. 2x = 8 => 2x = 23 => x = 3. 2.inačica. Koristimo svojstva logaritamske funkcije: logb an = n · logb a, ...

Digitalna inačica tiskanog izdanja Novosti Odsjeka za informacijske ...

9 pro 2011 ... Izabrani u viša zvanja: Zoran Velagić izabran je u zvanje izvanrednog profesora, Boris Badurina u zvanje docenta,. Maja Krtalić u zvanje ...

Kalendar školske godine 2019./2020. – A inačica SysPrint

Kalendar školske godine 2019./2020. – A inačica rujan listopad studeni prosinac ... 14 15 16 17 18 19 20. 11 12 13 14 15 16 17. 9 10 11 12 13 14 15. 16 17 18 ...

Novosti koje donosi nova inačica sustava Moodle 3.1 u ... - Merlin

>Administracija e-kolegija pojavit će se poveznica Koš za smeće. Izbrisani sadržaj može se jednostavno vratiti odabirom ikone. (Restore kolegija). Novosti u ...

čitanje inačica babe jage u razrednoj nastavi - FOOZOS Repozitorij

Također su navedena i obilježja ruske bajke budući da se lik zle vještice Babe Jage upravo javlja u brojnim ruskim bajkama. U praktičnom dijelu diplomskoga ...

druga inačica 26. rujna 2019. - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

endogena dvojezičnost endonim enkodiranje entitet epentetski –l- epenteza/anaptiksa (umetanje) epistemička modalnost epistemička razina usidrenja eponim.

VRSTE PEDAGOŠKIH ISTRAŽIVANJA Naučna istraživanja ...

Prema kriterijumu puta i pristupa u istraživanju, dele se na: 1. teorijska (istraživanja koja se služe deduktivnim načinom dolaženja do novih naučnih saznanja, tj.

Časopis za kulturu, nauku i obrazovanje Časopis za ... - SLOKULT.info

Dragomir Zupanc (Beograd, Srbija). Međunarodni izdavački ... glavnih vlogah Mija Aleksić, Nikola Angelovski, Dragomir Felba in Mi- loš Kandić). Z mladinsko ...

Časopis 3 - Znanstveno-stručni časopis Koža & Obuća

Branka Vojnović, Croatia. Snježana Firšt Rogale, Croatia ... Rad Branke Prišlić iz Hrvatske gospodarske komore (HGK) daje pregled osnovnih statističkih ...

Operacijska istraživanja Operacijska istraživanja - mr.sc. Bojan ...

Ova skripta obuhvaća drugi dio modula Operacijska istraživanja koji se predaje ... B. Divjak, A. Lovrenčić: Diskretna matematika s teorijom grafova, FOI – TIVA,.

Akcijska istraživanja

Dio pitanja iz: Vodič kroz planiranje akcijskog istraživanja (Prilagođeno prema izvorima: Caro-. Bruce, C. (2000). Action Research facilitator's handbook.

Kvantitativna istrazivanja

Cilj kolegija: Cilj je kolegija detaljnije upoznati studente s osnovnim spoznajama o provoñenju kvantitativno usmjerenih istraživanja u području odgoja i ...

III. Nacrti istraživanja III. Nacrti istraživanja III. Nacrti istraživanja

23 окт 2018 ... sadržinski veoma različita istraživanja mogu imati istu formu (nacrt). • istraživač treba da ... jedna varijabla: univarijatni frekvencijski nacrt (UFN).

PROBLEM ISTRAŽIVANJA

Naučno istraživanje započinje uvi anjem, postavljanjem i formulisanjem problema. ○ Značenje izraza naučni problem često se odreuje kao “znanje o neznanju“.

ISTRAŽIVANJA U NASTAVI

1 pro 2014 ... znanstvene metode, koje je neophodno modificirati i niz zasebnih metoda i postupaka razvijanih tijekom raznih istraživanja u obrazovanju uz ...

Kvalitativna istrazivanja

kvalitativnih promjena odgojno – obrazovne prakse u školi (vrtiću). U tom smislu, ... Akcijsko istraživanje – povijesni pregled i različita odreñenja (Kemmis i.

Operaciona istraživanja

Cilj predmeta. Operaciona istraživanja daju naučni pristup problemima donošenja odluka. Korištenjem ... [6] D. Barković: Operacijska istraživanja, Osijek, 2002.

Daljinska istraživanja (1. dio)

se opisuje posredstvom širenja elektromagnetskih valova. Val se sastoji od dva ... duljinama, a spektar može biti općenito raščlanjen u različite kanale po valnim ...

20.10.2014. 1 Primjenjena istraživanja

20 lis 2014 ... prikupljanje podataka o postojećem stanju nakon izlaganja nekom čimbeniku. • Vrste: • presječno istraživanje. • kohortno istraživanje.

marketinška istraživanja - EFOS

18 svi 2015 ... Test asocijacije na riječ. Test nedovršenih rečenica. Tehnika igara. Test tematske aprecijacije. Pilot studije. U pilot-studije možemo svrstati:.

In vivo modeli istraživanja

Modeli (u životinja). ▫ eksplorativni – biološki mehanizam. ▫ eksplanatorni – biološki “problem”. ▫ prediktivni – otkrivanje i kvantifikacija učinka na biološki sustav.

TIPOVI I NACRTI ISTRAŽIVANJA

1) Nacrt pretest-posttest sa kontrolnom grupom. (predmeti se odabiraju i raspore uju u grupe slučajno, kao što se slučajnim procesom odre uje koja će grupa biti ...

Istraživanja i projekti u matematici

učenikov je zadatak. Učitelj ih treba uskla- diti s podacima koje je on sam prikupio pri osmišljavanju zadataka. Najvažniji dio procesa izrade projekta jest rje-.

1.1. Što su operacijska istraživanja? - Element

(HDOI) izdalo je 1994. godine brošuru [56], u kojoj se kaže “da se operacijska istraživanja bave matematickim modeliranjem realnih procesa u svrhu donošenja ...

PROPITIVANJE METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA U ...

PROPITIVANJE METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA. U UMJETNIČKOM PODRUČJU U SVJETLU ODNOSA. UMJETNIKA KAO POJEDINCA I DRUŠTVA. Marijana ...

INTERDISCIPLINARNOST KVALITATIVNIH ISTRAŽIVANJA

Ključne reči: Kvalitativno istraživanje, metodologija, interdisciplinarnost, psihologija. UVOD. Kvalitativna istraživanja u društveno-humanističkim naukama veoma ...

kvantitativna i kvalitativna istraživanja

Objašnjenje određenih pojava, odnosno stvarnosti je zavisno od situacije. – Hipoteza se ne postavlja pre prikupljanja podataka, niti su procedure.

ULOGA ISTRAŽIVANJA U ADIKTOLOGIJI

-zaboravnost,loša kognicija i koordinacija:skrining na inhalanse,alkohol(cerebelarna atrofija,Korsakovljeva psihoza),korišćenje duvana,kokaina... 13.Poremećaji ...

Problemi i hipoteze istraživanja

Drugi problem ovog istraživanja bio je ispitati efekte osobina ličnosti, percipiranog stupanja roditeljskog stresa i percipirane socijalne podrške na depresivnost i ...

Priroda i svrha istraživanja

Nauka, istraživanje, teorija. • Vrste istraživanja ... Glavni cilj istraživanja je prikupljanje i interpretacija informacija da bi odgovorili na postavljena pitanja (rešili ...

Izazovi istraživanja u sestrinstvu

Ime autora koji će usmeno izlagati rad mora biti podcrtano. Također je potrebno navesti adresu elektroničke pošte autora koji će izlagati rad (dopisnoga autora ...

EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA U PSIHOLOGIJI

Predsedavajući: Jelena Radišić i Nataša Simić ... Nataša Simić i Vesna Šorđević. Izloženost ... Andrea Račić, Nataša Ninić, Vesna Gojković i Veljko. Šurić.

METAfIZIČKA ISTRAŽIVANJA O OSOBI

Pokušaji definiranja čovjeka sežu daleko u prošlost. Još je Boetije definirao čovjeka kao „indi- vidualnu supstanciju koja posjeduje razum“. Na njega se kasnije.

Akcijska istraživanja u školi

Ključne riječi: akcijsko istraživanje, odgoj, nastava, škola. 1. Uvod. Dugo vremena se smatralo kako znanstveno istraživanje podrazumijeva nastojanje da se ...

Kvalitativna istraživanja u obrazovanju

15 lis 2013 ... o mnogim metodama i pristupima koje pripadaju pod okrilje kvalitativnih istraživanja u obrazovanju. Kvalitativna istraživanja imaju svoju ...

Nastavak – Proces istraživanja

Svrha istraživanja (Problem koji se rešava). • Istraživačka ... Šta je dizajn istraživanja? 1. ... Razlog za to je da bi se ispitalo: Da li marketinški problem može da ...

Metode istraživanja - VISER-u

strukturalizam, aksiologizam (subjektivni - za društvene nauke, ne može se dokazati, osporavati, meriti). • Metode prikupljanja podataka (ispitivanje, posmatranje ...

Metodologija naucnog istrazivanja

Назив предмета: Методологија научног истраживања. Наставник ... Упознавање са појмом научне истине, циљевима научног истраживања, основним.

Ventil - Ženske studije i istraživanja

“Ventil” sprovedeno je da bi se utvrdilo kako se izrečene poruke primaju i. koli- koje to moguće, da ... Tu pravimo jednu ogradu, ti stavovi koji su izneti u “Ventilu”, nisu stavovi Radija 021. ... subjekat (npr. sviđa mi se) ili indirektan objekat (npr. ... ako vam treba problema. mi ćemo vam poslati gomilu bez nekih posebnih .. ovih.

PROPITIVANJE METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA U ... - Srce

18 velj 2018 ... PROPITIVANJE METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA. U UMJETNIČKOM PODRUČJU U SVJETLU ODNOSA. UMJETNIKA KAO POJEDINCA I ...

u sjeni - Institut za društvena istraživanja

Boris Jokić i Zrinka Ristić Dedić. U SJENI: privatne instrukcije u obrazovanju. Hrvatske ... je moguće sagledavati kroz prizmu socijalističke prošlosti, upravo je.

Med Ist_2_2018_08.indd - Medijska istraživanja

1. ČLANCI. Marko Milosavljević. Melita Poler. Između Scile i Haribde – javni medijski servisi na zapadnom Balkanu između komercijalizacije i politizacije .

METABOLOMSKA I GLIKOMSKA ISTRAŽIVANJA U PTSP-u

PTSP. GlycoAge Test: = log. 10. (FA2/FA2G2) daje predodžbu o stvarnoj dobi ispitanika. Moreno-Villanueva et al. 2013. ➢ koncentracija N-glikana se mijenja s ...

Untitled - Institut za sociološka istraživanja

dije o ekonomskoj eliti („Ekonomska elita u Srbiji u periodu konsolidacije ... većanje prihoda i posedovanje nekretnina velike tržišne vrednosti, a poboljšanje ... ri da je stara integrativna ideologija, samoupravljanje, već bila zamenjena novom ...