Измењена Конкурсна документација, 03.11.2016.

14 нов. 2016 ... IMT 539 601284247 1010. 307 ... PREKIDAČ ZA PALJENJE SVETLA. KOM. 1 ... 533. VENTIL ZA PODEŠAVANJE RADA KIPERA. KOM. 1. 534.

Измењена Конкурсна документација, 03.11.2016. - Srodni dokumenti

Измењена Конкурсна документација, 03.11.2016.

14 нов. 2016 ... IMT 539 601284247 1010. 307 ... PREKIDAČ ZA PALJENJE SVETLA. KOM. 1 ... 533. VENTIL ZA PODEŠAVANJE RADA KIPERA. KOM. 1. 534.

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

25 сеп 2018 ... СА ПЛОВКОМ. ЛАДА НИВА 1,7И. КОМ. 1. 63. СЕНЗОР ПОЛОЖАЈА. ГАСА. ЛАДА НИВА 1,7И. КОМ. 1. 64. ТИРИСТОР. ПАЉЕЊА/БОБИНА/.

измењена конкурсна документација за јавну набавку у ...

8 феб 2019 ... Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке ... Delovi za motokultivator sa frezom Labin Progres Super Special Green ...

Конкурсна документација … 11.10.2016.

7 окт 2016 ... IMT 539 601284247 1010. 307 ... BONETI 4X4 FX100 YZA9FX0955R1A90106 ... CENA. UKUPNA CENA. POBEDA TU-32 R97-034 1001. 1.

конкурсна документација - Beo Zoo Vrt

19 мар 2018 ... снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. ... капацитетом који подразумева да има најмање 1 радно ангажованог.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

19 нов. 2014 ... ДОРУЧАК КОД ТИФАНИЈА. 1. 91 Хавијер Моро. ЦРВЕНИ САРИ. 1. 92 Дејмијан Дибен. ЧУВАРИ ИСТОРИЈЕ:ПОЧЕТАК ОЛУЈЕ. 1.

Конкурсна документација - SMATSA

25 апр 2019 ... ZID ZAVESA SA SPOLJNJIM. VENECIJANERIMA. KAMEN NA POTKONSTRUKCIJI. ALUKOBOND. AL. NADSTREŠNICA. -BRISOLEJ r.1:100.

конкурсна документација - Spens

26 сеп 2018 ... ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“, Сутјеска 2, Нови Сад, са назнаком: „Понуда за поступак ... пословни центар Војводина“ Нови Сад, Сутјеска 2 - службени улаз бр. 2, а монтажа ... mašinom -žaba. -izrada i ...

Конкурсна документација - NP „Sterija“

13 сеп 2016 ... Прилог за ковертирање понуде предње стране ... кувано јаје, проја, пита, маслине – у различитим комбинацијама / 200 г по ... Домаће пиће (ракија, вињак, пелинковац, вермут, пиво, бело и црно вино / 1 по особи).

Конкурсна документација новембар 2018

13 нов. 2018 ... Тражи се прави мушкарац. 1. 158. Џ. Вотсон ... Трилогија Пурпур Арконе. 1. 152 ... Ебановина-Мој афрички живот. 1. 7. Н. Чомски.

конкурсна документација - студентски центар ниш

6 мар 2020 ... Замена предњих амортизера. 13. Замена задњих амортизера. 14. Замена сета квачила. 15. Замена споне. 16. Замена хомокинетичког ...

Конкурсна документација - Министарство просвете

сваки члан групе треба да докаже ... Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача ... окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова ... Минимални гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана.

Конкурсна документација - ЈКП „Градске пијаце“

8 нов. 2019 ... јавну набавку - „Електро материјал за техничко одржавање“. ЈН бр. ЈНМВ-14/19. Конкурсна документација садржи: I. ОПШТИ ПОДАЦИ ...

Конкурсна документација - Универзитет у Београду

Радови на адаптацији и санацији кровне конструкције: замена кровног покривача од црепа, замена кровних прозора, хоризонталних олука, олучних ...

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ...

Варење битуменских трака извести ... Модуларни прибор: кутија, носач и маска, 4M. Legrand или ... cca 20,00m од објекта "Лидл" са јужне стране.

конкурсна документација - Град Чачак

16 јул 2018 ... Предмет јавне набавке су: Радови на реконструкцији скупштинске сале града Чачка. 1.4. ... 10 PARKETARSKI RADOVI UKUPNO. = Дин.

конкурсна документација - Клинички центар Крагујевац

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ... 18 DM sklopka 6.3A - 10A kom. 3. 1 Automatski ... 7 Sprej za održavanje ekstramultus kaiševa kom. 1 ... 38 Crevo pegle silikonsko 15x21 U/A m. 10.

6.1. Конкурсна документација Партија бр. 1. ,,Нови наслови ...

Велика књига прича за лаку ноћ. 2. 140. Бајке за девојчице. 2. 141. Бајке за ... Запрати ме. 2. 447. 365 прича и песама – приче о херојима и авантурама. 1.

конкурсна документација - Muzej Savremene Umetnosti

17 мар 2016 ... odgovaraju}a limarija (solbanci i drugo) predstavqaju sastavni deo pozicije ... panelima tipa Lexan Thermoclick ili sl. debljine 40mm . Osnovnu.

7.1. Конкурсна документација Партија бр. 1. ,,Нови наслови ...

14 мар 2019 ... 3. 36. Ретфилд, Џејмс. Целестинско пророчанство. 2. 37. Хол, Мерили. Тајна учења свих епоха. 1. 38. Митровић, Јелена. Каква женска!

конкурсна документација - Државна ревизорска институција

9 окт 2017 ... Београд, август 2017. године ... на посао (радног времена) који је испоручен и инсталиран, броју корисника ... Excel, MS Word, pdf, xml. ... анализе података, праћења контроле приступа или обраде евиденција.

конкурсна документација - Машински факултет - Универзитет у ...

17 дец 2018 ... УЗОРЦИ. Понуђач је дужан да уз понуду достави УЗОРКЕ за оне ставке за које је ... Сапуна за руке (Nivea или одговарајући) ... ће бити дужан да бесплатно испоручи недостајућа добра у року од три дана од дана ...

Конкурсна документација - Министарство спољних послова ...

23 авг 2017 ... плочице марке “Marazzi” или одговарајуће. Слике уграђених постојећих керамичких плочица на вертикали 26 марке „MARAZZI“.

Конкурсна документација ЈН бр. 1-2018 - Народна библиотека ...

26 јун 2018 ... 1. 119. Тјудор, Си Џеј. Чича Глиша. 1. 120. Тројан – Аскот, Агњешка. Како да изабереш занимање. 1. 121. Убовић, Синиша. Јачи од бола.

конкурсна документација - Rekreativni centar ADICA

12 нов. 2019 ... Postojeći otvoreni bazeni, okruženi parkovskim površinama, sa svojim ... oprema obrađeni u mašinskom projektu. Kod montaže cevi se mora ... BAZENSKA TEHNIKA. Upravljanje ... 2048x1536, osvežavanje slike max. 20fps,.

конкурсна документација - Aerodrom Konstantin Veliki Niš

8 сеп 2016 ... 102016 су радови – Енергетска санација крова; Шифра из Општег речника ... 2.1.4 Nabavka, krojenje I varenje PVC hidroizolacione.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА За јавну набавку радова на ...

алат и скеле које прописују ,,Нормативи и стандарди рада у грађевинарству ... Фасадерски радови ће бити урађени у свему према пројекту и важећим ...

конкурсна документација - Народна библиотека Србије

5. Amarant art. Орешковић Ћурчић,. Виолета, 1966- / ... 2015 : zbirka pjesama. 2015 Novi Sad ISBN ... Nacionalne manjine u Hrvatskoj i Hrvati kao manjina : ...

јавни оглас и конкурсна документација за отуђење ...

17 дец 2019 ... ZASTAVA. TURBO RIVAL. 49 10NLMPK. PIROT, ... Vozilo Zastava 101. Skala 55. Hala "Prototip" 14. ... GOLF 1300. Garaža, Pana Đukića 1,.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Поступак јавне ... - Suboticagas

Модел уговора. 44. VII. Упутство понуђачима како да сачине понуду. 54 ... Понуђач треба да изведе грађевинске радове по врстама и количинама које су.

конкурсна документација - Општина Нови Кнежевац

1 феб 2019 ... Унутрашња и спољна обрада, подови, кровни покривачи, лимарија, ... Pažljivo podizanje postojeće podne obloge od teraco pločica.

конкурсна документација јавно предузеће ... - VOICE

1 мар 2016 ... и 68/15 - у даљем тексту: Закон), члана 2. ... броја и назива линија изнад предњег ветробранског стакла ... Љиг -Маринац-Дудовица-.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени ...

Tenziometar. CK112. Партија 145: 90000. Sutjeska. Sterilizator Suvi. Sutjeska. Autoklav. Sutjeska. Autoklav. Sutjeska. Destilacioni aparat. Sutjeska. Termostat.

Конкурсна документација - Opština Gornji Milanovac

27 окт 2014 ... bušenje i zatvaranje prodora na trasama vodnje kablova. 19. Bušenje ili probijanje ... pleksiglasom tipa "TERM GLAS" osnovna konstrukcija aluminijumski ... Nabavka i postavljanje enterijerske obloge ograde balkona sale.

Конкурсна документација - управа за заједничке послове ...

anturijum kom. 72. 3 ruža hol mix L60 kom. 100. 4 ruža hol mix L70 kom. 90. 5 ruža ekstra od L60 do L70 kom. 90. 6 ruža ekvador od L60 do L70 kom. 90. 7.

Конкурсна документација за јавну набавку добара у ... - Barajevo

3 апр 2017 ... 44221000 - прозори, врата и сродни артикли. 44411000 ... C DK 140x210 cm dvokrilna ... 3 Balkonska vrata od PVC-a (komplet pozicija).

конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке ...

1 јан 2019 ... Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним ... PL6-B6/1 kom. 6. PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE ... D.O.O. “STUDIO BAUHAUS“ ... hidroizolacija, tvrdopresovani stiropor, pvc folija, sloj estriha i završni sloj poda prikazan u tabeli.

Конкурсна документација за трећу фазу-фазу доделе уговора ...

17 јул 2019 ... понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без ... 22.6. Након таквог обавештења и предлога Наручиоца, ... Војислава Илића - прилаз објекту ЛИДЛ. sX ... Приказ кокпита омогућава прикупљање појединачних проблема (везаних за радно место и корисника) и.

конкурсна документација - Народна библиотека "Вук Караџић"

5 нов. 2015 ... Љубивоје Ршумовић. Пчелица. 1. 54. Принц од папира. Владислав Војновић. Лагуна. 1. 55. Сара и заборављени град. Зоран Пеневски.

конкурсна документaција - Zenta

7 јул 2014 ... Obračun po m2 pretpostavljene oštećene daske m2. 60.00 x. = 2,003 Nabavka borove ili jelove daske debljine 25 mm i pokivanje preko ...

ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ResearchGate

мирање развоја детета и васпитно-образовне праксе у дечијем вртићу. У другом случају ... Педагошка документација: перспектива васпитача. 351.

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОЗНАЧАВАЊЕ ПРОИЗВОДА

Произвођач машине врши процену ризика (SRPS EN ISO 12100:2012). ✓ После процене ризика, машина се мора пројектовати и израдити тако да.

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Анекс 10 - Споразум за групу понуђача (уколико понуду доставља група ... -минимално 1 (један) инжењер грађевинске струке са мин. три године радног ... за озбиљност понуде у износу од 1,5% од вриједности понуде треба ... услугу/извести радове по тој цијени, уговорни орган такву понуду може одбити.

ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ПЕРСПЕКТИВА ВАСПИТАЧА ...

Кључне речи: перспектива васпитача, врсте документације, функција докумен- товања, значење документовања. * Напомена. Рад је реализован у ...

1 предшколска установа „др сима милошевић“ земун конкурсна ...

Obavezujuće građevinske norme (GN) za načine izvođenja i obračune radova koji se ... materijalizovanom po ovom projektu, za fasaderske radove su GN 421.

јавно предузеће за стамбене услуге «нишстан» ниш конкурсна ...

10 јул 2015 ... Продаја акција и удела (нето приливи). 3014. 2. Продаја ... Ormar metalni. 3. 3. 0. 16. 02311 ... JYSK - Dobavljači u zemlji. 4350. 40.370,40.

Потребна документација за давање у закуп обрадивог ...

(Извод из земљишно-књижног улошка или Препис листа непокретности);. 2) Уговор о закупу обрадивог пољопривредног земљишта. Уговор мора бити.

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА број - Општина Језеро ...

31 јул 2018 ... Радови обухватају: грађевинске и грађевинско – занатске радове, ... 8.4.1 Понуђач треба попунити образац за понуду и образац за ...

педагошка документација - индивидуални образовни план

10 феб 2019 ... ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН. РЕАЛИЗАТОРИ СЕМИНАРА: ЈАСНА МАРИЧИЋ МИРИЛОВИЋ.

потребна документација за пријаву пореза на имовину физичких ...

... поступку и пореској администрацији и посебним прописима, захтевају подношење и додатне документације. ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА.

V264 November 2016 2016 Husqvarna Motorcycles Wildwood Rock ...

6 Nov 2016 ... An interesting statistic from this year's Husqvarna Motorcycles Wildwood Rock Extreme Enduro: 99 riders were entered and 24 had to withdraw ...

hrvatski športsko ribolovni savez lov šarana 2016 bilten za 2016 ...

LOV ŠARANA 2016. BILTEN ZA 2016. GODINU. Kola lige: 1. kolo - 06.-08.05.2016. Popločeno - Kutina. 2. kolo - 20.-22.05.2016. Ontario - Zagreb. 3. kolo - 03.

05 Shtator 2016 Kalendari i vitit shkollor 2016/2017 - MAShT

12 Shtator 2016 ... _14_/2016 PËR KALENDARIN E VITIT SHKOLLOR 2016/2017. ADMINISTRATIVNA UREDBA (MONT) BR. 14. /2016 ŠKOLSKI KALENDAR ZA ...

Godisni plan 2016.2017. 22.0.2016..pdf - Srednja strukovna škola ...

5 ruj 2016 ... Školska zgrada u kojoj djeluje Srednja strukovna škola Velika Gorica ... surađivati s velikim brojem poduzeća, tvrtki, servisa,… u kojima ... Prosinac - pružanje potpore učenicima kod prijava na mrežne stranice postani-student.

TESTIMONIAL April 2016 KRM 4-6/4 2016 & Grand Majestic Plaza ...

TESTIMONIAL March 2016. SABMiller conference 20-24/3 2016 & Grand Majestic Plaza hotel, 35pax conference group ... Alena Svarcova. Biogen Idec (Czech ...

Stevilka : 0070-1/2016 Datum: 02. 06. 2016 Na podlagi 44. dena ...

2 jun 2016 ... 2016. ZAPISNIK. 13. seje Obcinskeqa sveta Obcine Domzale, kije bila v cetrtek, 21. aprila 2016, ob 16.00 uri v sejni dvorani Obcine Dornzale.

Klasa: 111-003 Urbroj: 1975-2016 U Zagrebu, 10. svibnja 2016 ...

31 pro 2015 ... vjetskog festivala animiranog filma Animafest Zagreb i Kino mreže . U rujnu je uslijedio ... Nizozemske i Indije: 1. Iskopina ... Ambasada Film). 2.

katalog 2016 - F4 izmjene 10 02 2016.indd - Honda marine

VTECTM sistem razvijen je za Honda motore visokih preformansi, a koji variranjem ... istim standardima kao i naši legendarni vanbrodski motori. Kreirani su da u.

Savez energetičara Hrvatske popis od 01.01.2016. – 07.07.2016.

1 sij 2016 ... 04.06.2016. Split. Rukovatelj centralnog grijanja. 20. UP/I-133-02/16-. 07/116. Antić. Leo. 04.06.2016. Rijeka. Strojar kompresorske stanice. 21.

izvještaj o monitoringu rada skupštine tk 01.01.2016 - 31.12.2016.

31 pro 2016 ... poslaniku Mersedu Šerifoviću4 iz NSRB, njegov stranački kolega, Zijad ... 19 Programom rada za 2016. godinu planiranih zakona, tzv „prenešeni ... Finansiranjem JP RTV TK je objasnio spašavanjem medija od stečaja?!, povećanje broja ... raskrsnice izlaz iz Živinica prema zapadnom dijelu općine, tj. izlaz ...