strategija razvoja turizma republike hrvatske do 2020. godine

Gospodarsko okruženje: Usprkos povremenim fluktuacijama, prognoze gospodarskih kretanja u sljedećem ... Prognoze ukazuju na oporavak poslovnog turizma nakon nedavne recesijske krize te se može očekivati ... Područje Dobrinj - Čižići,.

strategija razvoja turizma republike hrvatske do 2020. godine - Srodni dokumenti

strategija razvoja turizma republike hrvatske do 2020. godine

Gospodarsko okruženje: Usprkos povremenim fluktuacijama, prognoze gospodarskih kretanja u sljedećem ... Prognoze ukazuju na oporavak poslovnog turizma nakon nedavne recesijske krize te se može očekivati ... Područje Dobrinj - Čižići,.

Strategija razvoja nautičkog turizma Republike Hrvatske za ...

raznovrsnost obale i otoka uključujući naselja; (2) posebni čim- benici: prometna dostupnost polazne luke nautičkog turizma u odnosu na glavna tržišta, osobna ...

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA

za stalni i tranzitni vez brodica i jahti u yachting turizmu, Hrvatska raspolaže i s ... (ii) turizam baštine, (iii) turizam događanja, (iv) kreativni turizam te (v) vjerski.

grad krk strategija razvoja turizma grada krka do 2020. godine

Izvor: Turistička zajednica Grada Krka, 2016. Vodeća destinacija sa 23% ležaja na otoku Krku je Grad Krk u kojem je primjetan kontinuiran rast broja ležaja od ...

Strategija razvoja vjerskog turizma grada Rijeke do 2020. godine

15 tra 2015 ... prepoznatljive destinacije na turističkoj karti putovanja motiviranih vjerom. Izrađivači ... Iz navedenoga se zaključuje kako je vjerski turizam selektivni oblik turizma, a glavni motiv ... Sanja Gržac. Autotrans d.o.o. - aTravel. 53.

Strategija razvoja turizma Crne Gore do 2020. godine - Regionalna ...

Isto vre me no su po treb ni do dat ni ho tel ski objek ti, da bi smo po sta li atrak tiv ni ji pre ko ... ne iz vje sno je da li će u srednjem i dužem roku biti sni je ga u nižim ... krupne investicije u toku, uključujući i proizvodnju vještačkog snijega, čime se ... 2016. 500. Bigova. 2009. 2013. 37.5. Planina Bjelasica. 2010. 2018. 600.

Туризам и угоститељство$Strategija razvoja turizma Republike ...

излетнички, еко, и риболовни туризам на Јању, Пливи, Рибнику, на горњем току Неретве и др. Различите могућности туристичке валоризације имају и ...

strategija razvoja turizma općine sveti križ začretje do 2027. godine

Dvorac Sveti Križ Začretje – početak izgradnje dvorca seže na početak 17. stoljeća. Iz toga vremena potječe njegov najsjeverniji izbočeni dio. Ostatak dvorca ...

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE STRATEGIJA RAZVOJA ...

zapošljavanje u ekonomskim djelatnostima ključnima za Republiku Hrvatsku i ... Optimiziranje doprinosa šuma održivoj proizvodnji prerade drva i proizvodnje.

STRATEGIJA PROMETNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ...

riječ „stajališta", jer autobusni i tramvajski prijevoz za mjesta zaustavljanja ... glasila: „Vozni park javnoga prijevoza putnika će se ... Ranžirni kolodvor Zagreb ima duljinu prolaznog ... Čazmatrans Hvar d.o.o.“. Primjedba ... dogradnja luke Sisak(opcija je izgradnja nove ... U tekstu se ne spominje integrirani taktni vozni red u.

Temeljem Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine, Državnog ...

2 srp 2018 ... OPG Mladen Houška, Sveti Ivan Zelina. 30.000,00. 4. OPG Đurđica Kos Jurišić, Donja Zelina. 50.000,00 ... OPG Mladen Jakopović, Novi Marof.

Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske - Ministarstvo ...

la, ambulanta, poštanski ured i trgovina.9. 3. Zakon o područjima županija, gradova i općina u RH (NN 86/06,. 125/06, 16/07, 95/08,. 46/10, 145/10, 37/13,.

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do ...

Hrvatske šume, HEP) o Unaprjeđenje sustava upravljanja kritičnom infrastrukturom (DUZS, novi propisi vezani uz ... natječaj (dinamika revizije godišnja, 2016.).

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od ...

NPM. Nacionalni prometni model. OPP. Operativni program Promet. PSC. Ugovor o javnoj usluzi ... kroz Osijek te koji je, za razliku od prvog koridora, slabijeg kapaciteta, ali visokog stupnja upotrebe ... učinkovitog tretiranja rabljenih vozila.

strategija razvoja turizma grada karlovca 2012. – 2020. - Turistička ...

Veleučilište u Karlovcu, Karlovac mr. sc. Silvija Vitner Markovid, viši pred. Veleučilište VERN, Zagreb ... nefleksibilno radno vrijeme gradskog muzeja nedostatak ...

strategija regionalnog razvoja republike hrvatske ... - Europski fondovi

15 lis 2016 ... Kastav, Dugo Selo, Knin, Trogir, Križevci, Sinj, Nova Gradiška,. Županja, Rovinj, Makarska ... Vanjska trgovina, prema prognozama EIZ-a, trebala bi i dalje imati pozitivan doprinos rastu ... Antoš Žganec Olga. KARLOVAČKA ...

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017. - 2030.)

Strategija prometnog razvoja. Republike Hrvatske (2017. – 2030.) 98. Prikaz 53: Karta međunarodnih cestovnih koridora. Izvor: Dodatak 1 Strategiji prometnog ...

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske ... - Europski fondovi

Putnički prijevoz d.o.o. i HŽ Cargo d.o.o, iste je potrebno osposobiti na svim razinama za ... Trenutna konfiguracija hrvatske željezničke mreže i činjenica ... Razvoj prometa vlakovima po koridorima u km/vlaka u tisućama (2007. ... (br. pozicija).

strategija razvoja turizma grada pule 2016. – 2020. - Grad Pula

2017., Strateški plan Ministarstva turizma za razdoblje 2016.-2018. ... Shema 1: Prosječni dani boravka turista u Gradu Puli, Istri i Hrvatskoj u 2014. godini ... Te za razred D 30,00 kn po osobi za do dva člana te 12,00 kn po ... Turistički razred A.

strategija razvoja brodsko-posavske županije do 2020. godine

4 srp 2018 ... Županijske komore Slavonski Brod, HOK Obrtničke komore BPŽ, Bebrinske udruge mladih, Savjeta mladih BPŽ ... Izraditi sheme kanalizacijskih mreža prema tehničkom i ekonomskom ... tradicijske narodne nošnje, zlatovez,.

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE KUMROVEC 2014. – 2020. GODINE

Branko Greblički – Ventek, vlasnik Obrta za ugostiteljstvo i turizam „Zelenjak“. Članovi vijeća prisustvovali su radionicama (3) za izradu Strategije te su ...

strategija razvoja općine bedekovčina za razdoblje do 2020.godine

Nalazište gline na području Općine pridonijelo je razvoju industrije. Proizvode se proizvodi od gline, kao što su crijep i kaljeve peći. Zbog svoje vatrostalnosti od ...

Strategija razvoja Grada Varaždina do 2020. godine - Grad Varaždin

Prostorni smještaj Grada Varaždina u odnosu na Varaždinsku županiju i ... te pansiona Maltar i Garestin kao i hostela u sklopu Studentskog doma Varaždin, ali ti ... problem je slabo razvijen školski i studentski sport što ograničava mlade u ...

strategija razvoja sporta grada karlovca 2012.-2020. godine

Uvod u Strategiju razvoja sporta grada Karlovca 2012.-2020. Karlovački sport danas broji 135 udruga, koje djeluju na području gra- da Karlovca, a kroz njih su ...

strategija razvoja sporta grada karlovca 2012.-2020. godine - ksz

Uvod u Strategiju razvoja sporta grada Karlovca 2012.-2020. Karlovački sport danas broji 135 udruga, koje djeluju na području gra- da Karlovca, a kroz njih su ...

Strategija razvoja Grada Korčule do 2020. godine - Grad Korčula

Na području Grada Korčule jedna ljekarna, koja se nalazi u centru Grada, pokriva potrebe cijelog Grada. Korčule. Grad Korčula je 2015. godine imao 17 ...

Strategija održivog razvoja Opštine Bački Petrovac 2014-2020 godine

2.1.6 Izrada priručnika za početnike u ... (7) narodna radinosti (pletenje korpi, vezenje, pletenje, izrada suvenira, nameštaja, igračaka); (8) uzgoj ribe za prodaju i ...

STRATEGIJA RAZVOJA Hrvatske obrtničke komore 2014. – 2020.

Hrvatska obrtnička komora. WYG savjetovanje d.o.o., Ulica grada Vukovara 269 G/IV, 10000 Zagreb, Croatia, OIB: 04303799227. T: 385 (0)1 384 3684 F: 385 ...

strategija razvoja grada nova gradiška do 2020. godine - Grad Nova ...

Opća bolnica Nova Gradiška, koja je trenutno pripojena Općoj bolnici "Dr. Josip Benčević" Slavonski. Brod, provodi djelatnosti bolničke, polikliničko-konzilijarne ...

Strategija razvitka Republike Hrvatske - Vlada Republike Hrvatske

porasta broja umirovljenika, povećan je udjel izdataka za mirovine u ... par godina koncipirao određeni broj malih programa zapošljavanja za ... mirovinama, potrebno je na prikladan način integrirati u sustave socijalne sigurnosti, pa tako ... 98.983. 121.523. 159.453 125.421 224.292. Krediti za branitelje i stradalnike.

strategija razvoja turizma ivanić-grada 2016-2020 - Grad Ivanić-Grad

3 svi 2017 ... 45. 3.3.3. Hotel Sport na Izletištu Petek . ... domaće agencije Insula-tours i Petek-tours, održavanje manifestacija u gradu te školske izlete.

Strategija razvoja turizma

turističkih proizvoda: zdravstveni turizam, ruralni (seoski) turizam, kulturni turizam, ... Gorski Kotar, Slavonija, Zagrebačka županija, Međimurska županija, ...

strategija razvoja turizma - sutivan

voja općine Sutivan, za razdoblje do 2020. potiče ubrzani ekonomski razvoj destinacije godine. Dokument ... Izvor: uredi TZ SDŽ, *bez nautike shvatiti u čemu su ...

Strategija razvoja kulturnog turizma RH

Turizam ima sve značajniju ulogu u hrvatskoj ekonomiji, a njegov daljnji rast ovisi o koordiniranom i sustavnom razvoju i prilagođavanju proizvoda suvremenim ...

Strategija razvoja turizma - TZ Baška

14 pro 2016 ... 2 Izvori: www.krk.hr; www.tz-njivice-omisalj.hr; www.tzo-dobrinj.hr; www.tz-malinska.hr; ... Izvor: TZ Otoka Krka, obrada Institut za turizam.

Strategija razvoja turizma DNŽ - Dubrovačko-neretvanska

Pored strategije za županiju i klastere, to uključuje i suglasnost oko tipa, lokacija i sadržaja potrebnih investicijskih projekata i mehanizma upravljanja turizmom.

Strategija razvoja održivog turizma - NP Kornati

Zbog iznimnih prirodnih ljepota, turizam na Kornatskom otočju datira iz 70-tih godina prošlog stoljeća ... Gornje Kornate – Sitski i Žutski otočni niz s ukupno 51 kopnenom jedinicom ... nautičkih milja, a od Šibenika i Zadra oko 15 nautičkih milja. ... 4.4.2. Izleti. Brodari i/ili turističke agencije koje organiziraju izlete u NP Kornati ...

Izvještaj 07 - Strategija razvoja turizma RH.indd

GLAVNI PLAN I STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA REPUBLIKE HRVATSKE. 5. NAČIN IZVOĐENJA ... posebno Istre u odnosu na gorska područja. □ Manjak ...

Strategija razvoja turizma Varaždinske županije - Varaždinska ...

Varaždin, Varaždinske Toplice ili dvorac Trakošćan, sve se intenzivnije ... u Lepoglavi (vezano u kaznionicu) te Sračincu (podaci TZ Varaždinske županije).

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA GRADA ... - Grad Karlovac

razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu za Karlovac su važne potpore za obnovu starih tradicijskih kuća i ... Međunarodni studentski stručni forum.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA GRADA KARLOVCA 2012 ...

Bukovja do Gornjeg Pokupja i dionica rijeke Kupe od Gornjeg Pokupja pa sve do Pisarovine, jezero. Šumbar i draganićki Ribnjaci. Grad je bogat zelenim ...

Izvještaj 10 Strategija razvoja turizma RH - Institut za turizam

osnovni je okvir koji je moguće transferirati u deset načela/stupova na kojima počiva strategija razvoja hrvatskog turizma. Riječ je o sljedećim načelima:.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA I ODREDBE U ... - Grad Dubrovnik

9 srp 2018 ... Mihovil Račić. : ntun Česko. KI UREDILE: dr. sc. Ivana. Turčinović,. BE STUDIJE. STUDIJE: vniku poslovnu ek tiprah. Pavlić a Vrdoljak Ra ović.

Strategija razvoja turizma Crikveničko ... - TZ Novi Vinodolski

2029. Naručitelji. Grad Crikvenica, Grad Novi Vinodolski, Vinodolska općina ... U vrijeme pisanja ove Strategije raspisan je javni natječaj za idejno urbanističko-.

2018. godine - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

prostor za suncobrane i ležaljke plaža granica kupališta suncobrani, ležaljke ... NAPOMENA: Uz lokacije 4.3 i 4.5 mogu se odobriti terase koje će se postavljati u ...

Strategija razvoja turizma - Turistička zajednica Grada Crikvenice

Tribaljsko jezero – umjetno jezero, 41 ha, u blizini mora, poribljeno. - Sliv Slani potok – veliko, aktivno klizište, 4 ha, u Grižanama; materijal iskoristiv za.

Strategija razvoja turizma grada Koprivnice i ... - Grad Koprivnica

Turizam grada Koprivnice i okolice je u početnoj fazi razvoja, turistički je proizvod potrebno ... Napomena: „3 S“ (engl. sun, sea, sand) – sunce, more i pijesak; „6 E“ (engl. entertainment, excitement, ... te dobro ustrojiti taksi prijevoz u gradu.

Strategija razvoja turizma Općine Rakovica od 2019. do 2024.

kuća i drvenih mlinica, a i brojna su se domaćinstva u okolici zbog njih okrenula turizmu te poljoprivredi i ... Kamp Holiday Park Macola (***), Plitvice Holiday Resort (***), Kampiralište. Korita ... odabiru smještaja važan je omjer cijene i kvalitete.

Strategija razvoja turizma Varaždinske županije 2015. - Turistička ...

Varaždin, Varaždinske Toplice ili dvorac Trakošćan, sve se intenzivnije orijentira k ... agencija Lily Tours imenovana je službenom receptivnom agencijom ...

Strategija razvoja turizma Grada Korčule - Grad Korčula

klašuni, lojenica, sirnica, prikle). L. P. KPK Korčula. L. P. Aromatične rakije. L. P. Korčulanska autohtona slana jela. (korčulanska pašticada, kupus na tabak, rižot ...

Marketinška strategija i Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma ...

18 lis 2012 ... Marketinška strategija i Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma na području grada Buzeta. - projekt AHVN. Studija potencijala zdravstvenog ...

strategija razvoja kulturnega turizma na slovenskem - I feel Slovenia

konzum kulture ter turistične izlete in potovanja. Turizem na novo ... Roberta Palmerja, Grega Richardsa, Ilia Ritaruija (European Cultural Capital Report), ter.

Strategija razvoja ruralnog turizma Splitsko-dalmatinske ... - Rera

Muć, Ogorje, Dicmo, Klis, Lečevica, Prgomet, Primorski Dolac, Bristivica. ... Prednost ovakvog modela je vrlo brza vremenska provedba od natječaja do podjele.

luke nautičkog turizma u hrvatskoj i strategija lokalnoga razvoja

luke nautičkog turizma, charter i cruising. Takvu podjelu nalazimo u svim europskim zemljama, a podređena je osnovnom makrostrateškom razvojnom modelu i ...

Strategija razvoja turizma područja turističkih ... - Središnja Istra

predstavnicima TZ Istre, TZ Središnja Istra, TZ Motovun i TZ Žminj odabranim lokalnim poduzetnicima te predstavnicima gradova i općina predmetnog područja ...

Strategija razvoja lovnog i ribolovnog turizma Karlovačke županije ...

1. Kompleks ŠUMBAR sastoji se od više jezera različite veličine. 119,5 ha. - VELIKO JEZERO. 30 ha. - DESNO JEZERO. 9 ha. - EKO JEZERO. 2 ha.

Strategija razvoja kulture, turizma i sporta na ... - Općina Vareš

16 svi 2018 ... Hrvatski radio "Bobovac" Vareš prvi put se na području općine Vareš oglasio još u kolovozu 1993. godine i svoj program emitirao do početka ...

Strategija razvoja turizma grada Supetra za ... - Grad Supetar

25 srp 2015 ... godišnje), da njihova putovanja traju nešto kraće ali istovremeno oni i više troše, ... je Europa i dalje najvažnija svjetska turistička emi- tivna i receptivna ... aparthotel Bračka. Perla, hotel Villa Adriatica, Villa Gumonca i sl.) koji.

Strategija razvoja turizma občine Kranjska Gora 2015

Višina snežne odeje se giblje med 9 cm in 186 cm po posameznih zimskih ... hrvaških in srbskih počitnic ni bilo dovolj snega, medtem, ko so se deleži ostalih.

Izvještaj 03 - Strategija razvoja turizma RH.indd - Institut za turizam

Analiza tržišne pozicije Hrvatske i hrvatskih turisčkih makroregija (poglavlja 4. i 5.): analiziraju se kvantavna i kvalitavna obilježja registrirane fizičke turisčke ...