razvoj korisniˇckog suˇcelja u knockout.js - Repozitorij Fakulteta ...

Autor potvrdio prihvacanjem odredbi u sustavu FOI-radovi ... i referencirati unutar skripte (na nacin objašnjem u poglavlju 3.3. Kako pisati JavaScript). 3.

razvoj korisniˇckog suˇcelja u knockout.js - Repozitorij Fakulteta ... - Srodni dokumenti

razvoj korisniˇckog suˇcelja u knockout.js - Repozitorij Fakulteta ...

Autor potvrdio prihvacanjem odredbi u sustavu FOI-radovi ... i referencirati unutar skripte (na nacin objašnjem u poglavlju 3.3. Kako pisati JavaScript). 3.

profesionalni razvoj odgojitelja - Repozitorij Učiteljskog fakulteta ...

13 ruj 2019 ... te se također stjecala viša stručna sprema. Odgojitelji su se prije 1968. godine školovali u srednjoj školi za odgojitelje, a te godine počinje ...

2. razvoj hibridnih cestovnih motornih vozila - Repozitorij Fakulteta ...

A hybrid vehicle is a vehicle that uses two or more energy sources to start the engine, unlike a tradicional car that ... Tu benzinski motor i elektromotor sinkronizirano vrte kotače, a punjenje ... works-a-tale-of-2-engines-how-hybrid-cars-tame-.

kognitivni razvoj predškolske djece - Repozitorij Učiteljskog fakulteta ...

važnost ovom razdoblju pridaje i Milivoj Jovančević u svojoj knjizi Godine prve - zašto su važne (2008). "Ukoliko je u ovom periodu dijete u mirnoj i poticajnoj.

Knockout silkworms reveal a dispensable role for juvenile ... - PNAS

17 Jul 2015 ... first- or second-instar larvae, and precocious metamorphosis is in- ... Gene Duplication, ed Friedberg F (InTech, Rijeka, Croatia), pp 332–352.

Double-strand break repair deficiency in NONO knockout murine ...

SFPQ (PSF), NONO (p54nrb) and PSPC1 (paraspeckle component 1) make up a small family of proteins that are involved in both ribonucleic acid (RNA) synthesis ...

razvoj transporta, logistike in mobilnosti v sloveniji - Fakulteta za ...

znotraj in zunaj podjetja v kohezivni in zelo uspešni poslovni model. Vključuje vse ... Najprej je jugoslovanska vojska porušila Borovniški viadukt 10. aprila 1941, da ... Sloveniji so danes to pretežno časopisi Delo, Finance in Dnevnik.

univerza v ljubljani fakulteta za družbene vede razvoj ... - FDV

abominacija Browningovih Nakaz) spominjajo na prav takšna vietnamska polja. V spremni besedi k scenariju scenarist Bruce Joel Rubin med viri inspiracije za ...

razvoj naselij 1 - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Slika 91: Hadrijanova vila, Tivoli, največja suburbana vila (125–35 pr. n. št.) 1. grško gledališče, 2. Nymphaeum – Venerino svetišče, 3. palestra, 7. triklinij, ...

Laboratorij za motorički razvoj Kineziološkog fakulteta ... - kifst

(Splitska makroregija) u okviru projekta HRZZ koja će se održati 18. lipnja, 2018. godine na. Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu,. Teslina 6, s početkom ...

univerza v ljubljani ekonomska fakulteta diplomsko delo razvoj ...

... odgovarjam na vprašanja: Kakšna je definicija računovodstva? Kako delimo računovodstvo? Kaj je računovodski sistem ter kakšni računovodski sistemi so se.

luksacijapateleusport u - Repozitorij Kineziološkog fakulteta ...

posebice na problem luksacije patele. Ozljeda ... Vježbe u rehabilitaciji ozljede koljena-luksacije patele. ... UTJECAJ: izmoetričko jačanje i stabilizacija trupa.

Download PDF 1.71 MB - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih ...

21 stu 2019 ... Zupčani prijenosnici vrlo su važan segment područja elemenata strojeva za prijenos gibanja. Primitivni zupčanici korišteni su još u antičkom ...

diplomski rad - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

i MCHC su sniženi, RDW je blago povišen, a u razmazu periferne krvi nalazimo mikrocitne i hipokromne eritrocite ... Korigirani je broj retikulocita nizak. Pažljiva ...

spondilolisteza - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

kost. Između slobodnih segmenata uložena u 23 intervertebralna koluta koji ... Križna kost, os sacrum, uklopljena je između zdjeličnih kostiju i čini dio stražnje.

Preuzmi PDF 3.53 MB - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih ...

(balirke, malčeri, berači...) proizvode višu buku. Loše održavani traktori i traktorska ... Stayner, R.M., Bean, A.G.M. (1975.): Tractor ride investigations: a survey of.

disertacija - Repozitorij Medicinskog fakulteta

Fibrilacija ventrikula, kao maligna aritmija, u ovih bolesnika obično nastaje kao posljedica fibrilacije atrija. Fibrilacija atrija je relativno česta aritmija u bolesnika ...

3. NPS - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u ...

obradu informacija te prikazati stvarno stanje u Republici Hrvatskoj u realnom ... 2011. godini pokazuju da je kratom jedna od najčešće ponuđenih NPS. (58).

Kolangiokarcinom - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

MRCP- kolangiopankreatografija s magnetskom rezonancom ... Transabdominalni ultrazvuk osjetljiva je pretraga za detekciju proširenih žučnih vodova, ali ne i ...

Download PDF 2.12 MB - Repozitorij Veterinarskog fakulteta

30 sij 2020 ... ... izbora je citološka pretraga čija velika prednost je brzina i cijena. Od ... Kod pasmine shar-pei češće su prijavljeni slučajevi multiplih kutanih ...

zen - Repozitorij Fakulteta hrvatskih studija

8 sij 2019 ... Budizam daje odgovor na to kako naći odmor od vlastitog uma. Praksa koja je na tragu poveznice između budističke, zen budističke prakse i ...

ils - Repozitorij Fakulteta prometnih znanosti

PRINCIP RADA – TSRB . ... Slika 3. Raspored frekvencija gledano iz prilaza [13] ... MTBF (Mean Time Between Failures) za ovaj sustav iznosi barem 4000 sati.

Preuzmi PDF 2.72 MB - Repozitorij Kineziološkog fakulteta ...

1 ruj 2017 ... Mišići koje je bitno spomenuti su: Vanjska skupina mišića zdjelice: 1. Veliki stražnjični mišić (m. gluteus maximus) koji je glavni ispružač noge u ...

1. Uvod - Repozitorij Veterinarskog fakulteta

Tetrijeb gluhan, gluhan ili veliki tetrijeb (Tetrao urogallus L.) je najveći predstavnik šumskih koka (Tetraoninae) i jedan od simbola gorske Hrvatske. S obzirom ...

Preuzmi PDF 842.17 KB - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

jednom zahvatu možemo prikazati problem i pokušati ga riješiti. ... ETIOLOGIJA. Za nastanak žučnih kamenaca, mulja i odljeva smatra se odgovornim sve ono.

srdele - Repozitorij Veterinarskog fakulteta

Srdela str. 5. Slika 2. Priprema ribe i posude za soljenje str. 21. Slika 3. ... različite načine konzervirali inćuni i srdele (filetirana ili cjelovita riba) kao predstavnici.

ODRŽAVANJE TRAKTORA NA - Repozitorij Fakulteta ...

Do 1920. godine traktori na benzinski motor s unutrašnjim izgaranjem postaju ... Tvrtka zapošljava oko 100 ljudi, a broj zaposlenih se mijenja sukladno ...

Hiperprolaktinemija - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

TSH = thyroid-stimulating hormone (tireotropni stimulirajući hormon) ... esencijalnom hipertenzijom izmjerili izrazito povišen prolaktin, te su nakon terapije.

Preuzmi PDF 900.12 KB - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

Prvi znak bolesti moţe biti asimetrična slabost i atrofija mišića ekstremiteta ili ... što je poremećaj funkcije sfinktera takoĎer se opisuju kao rijetki simptomi ALS-a.

Preuzmi PDF 723.01 KB - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb pod vodstvom doc. dr. sc. ... hipertrofije lijeve klijetke (HLK) u bolesnika s esencijalnom hipertenzijom ...

Razvoj eksperimentalnog sustava za ... - Repozitorij PMF-a

miješanu populaciju bakterija Escherichia coli i Bacillus subtilis. Darja Dubravčić ... JH642 i MG1665 nisu pokazali kompetitivan odnos. Predacijska stopa od ...

Središnji vertigo - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

ravnoteže pripadaju najčešćim simptomima ambulantnih bolesnika. U kliničkoj praksi ... gubitak vida, vrtoglavica, ataksija, obostrani, jednostrani ili ukriženi motorički ili osjetni ispad ... pri hodu kako bi se isključila ataksija hoda. Bolesnik s ...

Dijabetes u trudnoći - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

bolesti metabolizma „Vuk Vrhovac“, KB Merkur pod vodstvom. Ljubić i predan je na ... dijabetesa, GDM u prijašnjoj trudnoći, ranije rođeno dijete s kongenitalnim anomalijama ... kalorija) kako bi u kasnijoj fazi trudnoće moglo podmiriti nutritivne potrebe fetusa. veće osjetljivosti ... Trudnice koje miruju ne trebaju više od 1800.

Ana Katana, diplomski rad - Repozitorij Stomatološkog fakulteta u ...

od vomera. Paranazalni sinusi su šupljine u kostima lica, ispunjeni zrakom, a ... rasta čeoni sinusi zadnji se razvijaju tako da je njihova veličina jako varijabilna s ...

diplomski rad - Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje ...

Norma DIN 19643 „Bazenska tehnika“ propisuje određene smjernice u kojima se naglasak stavlja na blisku suradnju arhitekta, inženjera građevine i stručnog ...

PSK-4 - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Opisani su svi radni dijelovi sijačice OLT PSK-4 te njihov princip rada. ... sjetva kukuruza, OLT PSK-4 sijačica, kronometriranje, dubina sjetve, brzine sijačice.

Ovisnosti 21. stoljeća - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

KLJUČNE RIJEČI: bihevioralne ovisnosti, ovisnost o kockanju, ovisnost o ... Postoji mnogo dokaza da se ovisnosti o psihoaktivnim tvarima i bihevioralne ...

ips typographus l. i pityogenes ch - Repozitorij Šumarskog fakulteta ...

Smrekov pisar (Ips typographus L.) i šesterozubi smrekov potkornjak (Pityogenes chalcographus L.) najvažniji su štetnici smreke u. Europi. Oluje, snjegolomi ...

Tjeskoba - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u ...

Tjeskoba je specifično stanje subjektivnog osjećaja neugode, praćeno motornim promjenama. Ono je normalna ... Ako je uzrok skriven, neodređen, irealan, smatra se patološkom. ... Freud ističe kako je anksioznost središnji problem neuroze.

1. UVOD - Repozitorij Stomatološkog fakulteta u Zagrebu

Roko Vrkaš, diplomski rad_____________________________________________________. 3. 3. KERAMIĈKI INLAY, ONLAY I OVERLAY. Keramiĉki inlay ...

diplomski final - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

retrospektivno kohortno istraživanje. Statističkom analizom utvrđena je povezanost CT-om verificiranog kolesteatoma s određenim značajkama operacijskog ...

Epigenetski lijekovi - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

anemija srpastih stanica (eng. sickle cell disease). VEGF vaskularni ... Pored gena za kanonske histone, stanica posjeduje gene za niz varijanti histona.

Udovičić Disertacija - Repozitorij Medicinskog fakulteta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU. MEDICINSKI FAKULTET. Mario Udovičić. Učinak pentadekapeptida BPC 157 na plućno srce u štakora inducirano monokrotalinom.

Hepatitis C - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta ...

po načinima prijenosa, dužini inkubacije, težini bolesti, mogućnosti prelaska u kroničnu upalu. (kronični hepatitis) i ... Kod akutnog hepatitisa bez žutice, bolesnici imaju znakove viroze ili nespecifične ... crijevne CYP3A4 i UGT1A2. Lijekove s ...

Mia Radić, diplomski rad - Repozitorij Stomatološkog fakulteta u ...

Sustavi s kontinuiranim ispiranjem tijekom instrumentacije. ... EndoVac irigacijski sustav (Discus Dental, Culver City, CA) sustav je napravljen od tri dijela,.

Perioralni dermatitis - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

Perioralni dermatitis: dijagnostički i terapijski pristup. DIPLOMSKI RAD ... dermatitisa, postoji lupoidni i granulomatozni perioralni dermatitis. U dječjoj dobi.

Optički neuromijelitis - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

MR =magnetska rezonanca. MS =multipla skleroza. NMO =optički neuromijelitis. OAP =orthogonal arrays of particles. ON =optički neuritis. SŽS =središnji živčani ...

diplomski rad - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta ...

ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA JETRE. Jetra zauzima središnje mjesto u metabolizmu odnosno funkcioniranju izmjene tvari u organizmu. Smještena je u desnom ...

metodologija programiranja - Repozitorij Učiteljskog fakulteta ...

Cilj ovog rada je izrada plana i programa rada u području tjelesne i zdravstvene kulture, ... INICIJALNO PROVJERAVANJE (funkcionalne sposobnosti). 10. 32.

digitalna transformacija - Repozitorij Fakulteta organizacije i ...

ulaganju u digitalnu transformaciju poslovanja. Digitalna transformacija, podrazumijeva povezivanje svih čimbenika proizvodnih procesa u jedan povezani ...

ZAVRŠNI RAD_MMMikulić_22.9.2018. - Repozitorij Fakulteta ...

heteroziogot onda će test križanje dati dva fenotipa te će se potomci razlikovati u svojstvu. 1 (visoke) : 1 (niske). Zaključio je da visoke biljke graška imaju ...

Sustavi obrade tla u ratarenju - Repozitorij Fakulteta ...

Ključne riječi: sustavi obrade tla, konvencionalna obrada tla, reducirana obrada tla,. Broj stranica: 31; Broj tablica: 3; Broj grafikona i slika: 13; Broj literaturnih ...

Paracetamol - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta ...

Lekadol plus C granule. • Lupocet tablete. • Lupocet Flu šumeće tablete. • Maxflu šumeće tablete. • Panadol filmom obložene tablete. • Plicet Forte tablete.

Diplomski_Alen_za tisak - Repozitorij Stomatološkog fakulteta u ...

za digitalizaciju i velikog broja dostupnih CAD programskih paketa za obradu ... intraoralnog, u svakodnevnoj praksi, još uvijek je prvenstveno visoka cijena ...

Daktiloskopija - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatike

Baza spornih tragova papilarnih linija. Sami sustav omogućuje unošenje otisaka prstiju osoba i spornih tragova na kojima su vidljive papilarne linije. Sustav ...

Proizvodnja bioplina iz čičoke - Repozitorij Fakulteta ...

Čičoka (Helianthus tuberosus L.) je pogodna za uzgoj u aridnim područjima, i područjima siromašnih tala, jer ima veći prinos gomolja od krumpira. U sušnim.

diplomski rad-za printanje - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih ...

Marelica. -3,8 C. -2,2 C. -0,6 C šljiva talijanka. -5,0 C. -2,7 C. -1,1 C. Gornja tablica prezentira osjetljivost pojedinih voćnih vrsta u vrijeme određenih fenofaza ...

Preuzmi PDF 1.31 MB - Repozitorij Stomatološkog fakulteta u Zagrebu

Davor Brajdić, dr. med. dent. Zavod za oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Lektor hrvatskog jezika: Silvija Pešorda, prof. hrvatskog ...

agilnost - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitu

agilnost (cik-cak test, T-test, test 20 jardi, 180o i naprijed-nazad test). Svi testovi agilnosti pokazali su se pouzdanima, a najveće korelacije brzine i agilnosti kod ...

Brugadin sindrom - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

mogu se rabiti kinidin i izoproterenol, a može se provesti i radiofrekventna kateterska ablacija. Ključne riječi: Brugadin sindrom, EKG nalaz, iznenadna srčana ...