Operacijska istraživanja Operacijska istraživanja - mr.sc. Bojan ...

Ova skripta obuhvaća drugi dio modula Operacijska istraživanja koji se predaje ... B. Divjak, A. Lovrenčić: Diskretna matematika s teorijom grafova, FOI – TIVA,.

Operacijska istraživanja Operacijska istraživanja - mr.sc. Bojan ... - Srodni dokumenti

Operacijska istraživanja Operacijska istraživanja - mr.sc. Bojan ...

Ova skripta obuhvaća drugi dio modula Operacijska istraživanja koji se predaje ... B. Divjak, A. Lovrenčić: Diskretna matematika s teorijom grafova, FOI – TIVA,.

1.1. Što su operacijska istraživanja? - Element

(HDOI) izdalo je 1994. godine brošuru [56], u kojoj se kaže “da se operacijska istraživanja bave matematickim modeliranjem realnih procesa u svrhu donošenja ...

Operacijska istraživanja - Sveučilište Sjever

Diplomski sveučilišni studij Održiva mobilnost i logistika. ISVU šifra. Naziv predmeta. Status predmeta. Semestar. 176770. Operacijska istraživanja. Obvezni. 1.

OPERACIJSKA ISTRAŽIVANJA U LOGISTIČKOM ODLUČIVANJU ...

Dr. Dražen Barković: Operacijska istraživanja u logističkom odlučivanju - pogled na hrvatsku teoriju i praksi. Ekonomski vjesnik br. 1 (8): 115 - 118, 1995. 115.

pds operacijska istraživanja i optimizacija - EFZG - unizg

O operacijskim istraživanjima i optimizaciji. Operacijska istraživanja (OI) bave se matematičkim modeliranjem realnih procesa u svrhu donošenja optimalnih ...

Operacijska istraživanja u MS Excelu - Sveučilišni odjel za stručne ...

kolegiju Operacijska istraživanja u MS Excelu nudi studentima specijalističkih ... potom, unosom formule =B4-B5 u ćeliji B6 izračunati dobit po jednom putniku, te ... Strogi propisi glede nečistoća u gorivu zahtijevaju da postotak fosfora ne smije ...

operacijska lista - HZTK-a

zaštitna radna podloga za rezanje i lijepljenje (veličina 200x300mm ili veća), ... gumice za zimnicu ili stolarske stege 20cm (4 ili 2kom). - ljepilo za drvo,.

VRSTE PEDAGOŠKIH ISTRAŽIVANJA Naučna istraživanja ...

Prema kriterijumu puta i pristupa u istraživanju, dele se na: 1. teorijska (istraživanja koja se služe deduktivnim načinom dolaženja do novih naučnih saznanja, tj.

III. Nacrti istraživanja III. Nacrti istraživanja III. Nacrti istraživanja

23 окт 2018 ... sadržinski veoma različita istraživanja mogu imati istu formu (nacrt). • istraživač treba da ... jedna varijabla: univarijatni frekvencijski nacrt (UFN).

Akcijska istraživanja

Dio pitanja iz: Vodič kroz planiranje akcijskog istraživanja (Prilagođeno prema izvorima: Caro-. Bruce, C. (2000). Action Research facilitator's handbook.

Daljinska istraživanja (1. dio)

se opisuje posredstvom širenja elektromagnetskih valova. Val se sastoji od dva ... duljinama, a spektar može biti općenito raščlanjen u različite kanale po valnim ...

Kvantitativna istrazivanja

Cilj kolegija: Cilj je kolegija detaljnije upoznati studente s osnovnim spoznajama o provoñenju kvantitativno usmjerenih istraživanja u području odgoja i ...

Kvalitativna istrazivanja

kvalitativnih promjena odgojno – obrazovne prakse u školi (vrtiću). U tom smislu, ... Akcijsko istraživanje – povijesni pregled i različita odreñenja (Kemmis i.

PROBLEM ISTRAŽIVANJA

Naučno istraživanje započinje uvi anjem, postavljanjem i formulisanjem problema. ○ Značenje izraza naučni problem često se odreuje kao “znanje o neznanju“.

ISTRAŽIVANJA U NASTAVI

1 pro 2014 ... znanstvene metode, koje je neophodno modificirati i niz zasebnih metoda i postupaka razvijanih tijekom raznih istraživanja u obrazovanju uz ...

Operaciona istraživanja

Cilj predmeta. Operaciona istraživanja daju naučni pristup problemima donošenja odluka. Korištenjem ... [6] D. Barković: Operacijska istraživanja, Osijek, 2002.

In vivo modeli istraživanja

Modeli (u životinja). ▫ eksplorativni – biološki mehanizam. ▫ eksplanatorni – biološki “problem”. ▫ prediktivni – otkrivanje i kvantifikacija učinka na biološki sustav.

Istraživanja i projekti u matematici

učenikov je zadatak. Učitelj ih treba uskla- diti s podacima koje je on sam prikupio pri osmišljavanju zadataka. Najvažniji dio procesa izrade projekta jest rje-.

ULOGA ISTRAŽIVANJA U ADIKTOLOGIJI

-zaboravnost,loša kognicija i koordinacija:skrining na inhalanse,alkohol(cerebelarna atrofija,Korsakovljeva psihoza),korišćenje duvana,kokaina... 13.Poremećaji ...

marketinška istraživanja - EFOS

18 svi 2015 ... Test asocijacije na riječ. Test nedovršenih rečenica. Tehnika igara. Test tematske aprecijacije. Pilot studije. U pilot-studije možemo svrstati:.

Nastavak – Proces istraživanja

Svrha istraživanja (Problem koji se rešava). • Istraživačka ... Šta je dizajn istraživanja? 1. ... Razlog za to je da bi se ispitalo: Da li marketinški problem može da ...

Akcijska istraživanja u školi

Ključne riječi: akcijsko istraživanje, odgoj, nastava, škola. 1. Uvod. Dugo vremena se smatralo kako znanstveno istraživanje podrazumijeva nastojanje da se ...

TIPOVI I NACRTI ISTRAŽIVANJA

1) Nacrt pretest-posttest sa kontrolnom grupom. (predmeti se odabiraju i raspore uju u grupe slučajno, kao što se slučajnim procesom odre uje koja će grupa biti ...

PROPITIVANJE METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA U ...

PROPITIVANJE METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA. U UMJETNIČKOM PODRUČJU U SVJETLU ODNOSA. UMJETNIKA KAO POJEDINCA I DRUŠTVA. Marijana ...

Priroda i svrha istraživanja

Nauka, istraživanje, teorija. • Vrste istraživanja ... Glavni cilj istraživanja je prikupljanje i interpretacija informacija da bi odgovorili na postavljena pitanja (rešili ...

Problemi i hipoteze istraživanja

Drugi problem ovog istraživanja bio je ispitati efekte osobina ličnosti, percipiranog stupanja roditeljskog stresa i percipirane socijalne podrške na depresivnost i ...

kvantitativna i kvalitativna istraživanja

Objašnjenje određenih pojava, odnosno stvarnosti je zavisno od situacije. – Hipoteza se ne postavlja pre prikupljanja podataka, niti su procedure.

Izazovi istraživanja u sestrinstvu

Ime autora koji će usmeno izlagati rad mora biti podcrtano. Također je potrebno navesti adresu elektroničke pošte autora koji će izlagati rad (dopisnoga autora ...

Kvalitativna istraživanja u obrazovanju

15 lis 2013 ... o mnogim metodama i pristupima koje pripadaju pod okrilje kvalitativnih istraživanja u obrazovanju. Kvalitativna istraživanja imaju svoju ...

Metodologija naucnog istrazivanja

Назив предмета: Методологија научног истраживања. Наставник ... Упознавање са појмом научне истине, циљевима научног истраживања, основним.

Metode istraživanja - VISER-u

strukturalizam, aksiologizam (subjektivni - za društvene nauke, ne može se dokazati, osporavati, meriti). • Metode prikupljanja podataka (ispitivanje, posmatranje ...

METAfIZIČKA ISTRAŽIVANJA O OSOBI

Pokušaji definiranja čovjeka sežu daleko u prošlost. Još je Boetije definirao čovjeka kao „indi- vidualnu supstanciju koja posjeduje razum“. Na njega se kasnije.

20.10.2014. 1 Primjenjena istraživanja

20 lis 2014 ... prikupljanje podataka o postojećem stanju nakon izlaganja nekom čimbeniku. • Vrste: • presječno istraživanje. • kohortno istraživanje.

INTERDISCIPLINARNOST KVALITATIVNIH ISTRAŽIVANJA

Ključne reči: Kvalitativno istraživanje, metodologija, interdisciplinarnost, psihologija. UVOD. Kvalitativna istraživanja u društveno-humanističkim naukama veoma ...

EMPIRIJSKA ISTRAŽIVANJA U PSIHOLOGIJI

Predsedavajući: Jelena Radišić i Nataša Simić ... Nataša Simić i Vesna Šorđević. Izloženost ... Andrea Račić, Nataša Ninić, Vesna Gojković i Veljko. Šurić.

117 BIOETIČKI ASPEKTI ISTRAŽIVANJA I KORIŠĆENJA ...

Postupak dobijanja genetički modifikovanih biljaka obuhvata osnovne procese kao što su: i) identifikacija i izolovanje gena od interesa, ii) kloniranje gena, iii) ...

10Mb - Institut za društvena istraživanja

biti podloga gradskoj politici bez čijeg se uključenja ne mogu značajno niti poboljšati uvjeti života u ... automobil je kupovala na kredit. Trebalo je pronaći ... POS-a omogućuje korištenje kredita bez jamaca, uz prosječnu kamatnu stopu od oko 2,9%, ... većinom nezaposlene, beskućnike i jednoroditeljske obitelji (str. 70-71).

Ventil - Ženske studije i istraživanja

“Ventil” sprovedeno je da bi se utvrdilo kako se izrečene poruke primaju i. koli- koje to moguće, da ... Tu pravimo jednu ogradu, ti stavovi koji su izneti u “Ventilu”, nisu stavovi Radija 021. ... subjekat (npr. sviđa mi se) ili indirektan objekat (npr. ... ako vam treba problema. mi ćemo vam poslati gomilu bez nekih posebnih .. ovih.

BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA Dijagnostika ... - ResearchGate

Ključne riječi: jetra, fokalne promjene, tumor. Adresa autora: Dr sc. med. Zoran Terzić. Centar za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju. Klinički centar Crne Gore.

PROPITIVANJE METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA U ... - Srce

18 velj 2018 ... PROPITIVANJE METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA. U UMJETNIČKOM PODRUČJU U SVJETLU ODNOSA. UMJETNIKA KAO POJEDINCA I ...

Med Ist_2_2018_08.indd - Medijska istraživanja

1. ČLANCI. Marko Milosavljević. Melita Poler. Između Scile i Haribde – javni medijski servisi na zapadnom Balkanu između komercijalizacije i politizacije .

Izveštaj sa istraživanja - Carpathians Connects

Poljoprivredne delatnosti okruga uključuju uzgoj stoke i obradu žitarica i voća. ... Uopšteno govoreći, ovo su jednodnevni izleti i brodovi koji se koriste su mali (10-20 ... travel http://www.smiletravel.ro/. Bul. Carol I, Nr. 61. Drobeta turnu severin.

Medicinska istraživanja - Medicinski fakultet

skleroznom plaku mogu eksprimirati na svojoj površini fas receptor, koji je neophodan za pokretanje procesa apoptoze, vezivanjem za fas ligand smešten na ...

METODI KVALITATIVNIH ISTRAŽIVANJA U DRUŠTVENO ...

i kvantitativna metoda istraživanja. Mi ćemo se u ovom radu baviti ovom prvom. Kvalitativna analiza je metod istraživanja kvalitativnih svojstava objektivne.

u sjeni - Institut za društvena istraživanja

Boris Jokić i Zrinka Ristić Dedić. U SJENI: privatne instrukcije u obrazovanju. Hrvatske ... je moguće sagledavati kroz prizmu socijalističke prošlosti, upravo je.

Kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja

Od 90-tih godina i kvantitativne i kvalitativne relativno dovoljno razvijene. • Osnovna podjela: – Pozitivistička paradigma – kvantitativne metode.

Untitled - Institut za sociološka istraživanja

dije o ekonomskoj eliti („Ekonomska elita u Srbiji u periodu konsolidacije ... većanje prihoda i posedovanje nekretnina velike tržišne vrednosti, a poboljšanje ... ri da je stara integrativna ideologija, samoupravljanje, već bila zamenjena novom ...

TUMAČ ZAPISNIKA SPELEOLOŠKOG ISTRAŽIVANJA

jedinstvenom centralnom katastru za cijelu Hrvatsku i Jugoslaviju. Koristi koje bismo imali ... Jama kod Šicarovog stana- ili Spilja kod lugarnice u Razloškom dolcu. U svakom ... Gospodska pećina najdulja u Dalmaciji. NAŠE PLANINE, god.

Predmet i način statističkog istraživanja

Grafički prikaz rasporeda frekvencija. • Prekidno obilježje: pomoću tačaka, štapićastih dijagrama, linijskog dijagrama. • Neprekidno obilježje: histogram, poligon, ...

Uvod u statističke metode istraživanja

PODELA STATISTIKE: DESKRIPTIVNA I. INFERENCIJALNA STATISTIKA. DESKRIPTIVNA STATISTIKA: • Bavi se opisivanjem prikupljenih podataka dobijenih ...

Speleološka istraživanja u zaleđu Šibenika

(77 m) i Stražbenica (86 m) te Jama u. Krivodolu (117 m). Speleološka istraživanja u zaleđu Šibenika. Goran Rnjak. Speleološki odsjek HPK Sv. Mihovil, Šibenik.

Metodologija istrazivanja i citiranja - 2008

Методологија истраживања и цитирања. Литература. Naučno istraživanje : opšta metodologija / Miloš Ilić. - Beograd :Univerzitet u Beogradu, Filološki.

SADRŽAJ: 1. Uvod i problem istraživanja ...

držanje glave – pravilno držanje glave podrazumeva podignuto čelo paralelno sa ... stavlja na vežbe progresivnog jačanja grudne muskulature i vežbe disanja.

etički kodeks istraživanja s djecom - MEF

ETIČKI KODEKS ISTRAŽIVANJA S DJECOM. Izdavač: Vijeće za djecu Vlade Republike Hrvatske. Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži. Zagreb ...

Internetska istraživanja - Filozofski fakultet

interneta kao alata za provođenje istraživanja (dakle, za prikupljanje ispitanika, ... Porast kakav je prikazan na Slici 6 upućuje na to da eventualni nedostaci.

ETIKA PROVOĐENJA ISTRAŽIVANJA S DJECOM

Etički kodeks istraživanja s djecom pokrenut je od strane Vijeća za djecu 2002. godine, a usvojen je 12. rujna 2003. godine. Cilj istraživanja s djecom i o djeci ...

Tumorski markeri - Biomedicinska istraživanja

uvek nisu otkriveni tumorski markeri koji su visoko dijagnostički osetljivi i specifični i koji bi mogli da ... primećeno je da vrednosti mnogih proteina rastu sa prisustvom malignih ... treba koristiti posebne referentne vre- dosti PSA po dekadama ...

filosofska istraživanja - academia analitica

filozofska orijentacija savremene anglo-saksonske filozofije. I jedno i drugo djelo, i Tractatus i Filozofska istraživanja, stoje tako u osnovama savremenog ...

download - Ženske studije i istraživanja

Za ženu je Biblija još teža, jer je ona ravnopravna s muškarcem samo onda ako se odrekne i svog pola. Feministička teologija pruža, nasuprot tome, ...

Full text PDF - Biomedicinska istraživanja

Ankilozirajući spondilitis (Morbus Bechterew) je hronično zapaljensko, reumatsko ... Ankilozirajući spondilitis (Mor- ... korijenskih zglobova, vježbe za povećanje.