Odgovori na komentare za raspravu: Javna rasprava - Prijedlog ...

daljinu" (e-mail, webshop i sl.) i telefonom. Obrazloženje: U članku 2. Nacrta koji se odnosi na Pretplatnički ugovor iz članka 8. postojećeg Pravilnika za stavak.

Odgovori na komentare za raspravu: Javna rasprava - Prijedlog ... - Srodni dokumenti

Odgovori na komentare za raspravu: Javna rasprava - Prijedlog ...

daljinu" (e-mail, webshop i sl.) i telefonom. Obrazloženje: U članku 2. Nacrta koji se odnosi na Pretplatnički ugovor iz članka 8. postojećeg Pravilnika za stavak.

odgovori na pitanja, primjedbe i komentare s javne rasprave o ... - PGŽ

25 stu 2009 ... Dakle - poslovni interesi ne bi smjeli ... Terminal se planira izgraditi uz DINA Petrokemiju (DIOKI). Lokacija ... (Međunarodni forum.

JAVNA RASPRAVA - Grad Zagreb

17 pro 2015 ... 000 Zagreb. 98. CRKVA CJELOVITOG EVANĐELJA, Branimirova ll , l O 000 Zagreb ... Tomislav Čolak, koordinator Kriznog eko-stoţera Zagreb kojeg zanima: ... Bernard Ivčić iz Udruge Zelena akcija kojeg zanima slijedeće: 1.

Komentari HT-a - javna rasprava BSA.4.7.2012.pdf - Hakom

razinu vlastitog jediničnog troška korištenja Ethernet mreže za potrebe MAXtv usluge, nije u ... Dodaje se novi Prilog 3 s tehničkom specifikacijom VDSL modema: ... CPE uređaj mora podržavati 802.1q protokol za transport više VLAN-ova ...

Javna rasprava o nacrtu PRAVILNIKA O POTVRDI I ... - Hakom

Izdanu potvrdu o pravu puta iz stavka 1. ovoga članka, Agencija dostavlja ... cestovnog zemljišta i prava služnosti (služnost je stvarno pravo koje se upisuje u ... jednostavnosti i učinkovitosti naplate iste, navodimo primjer Portugala, gdje je visina naknade ... (Split) i Ugovoru o najmu DTK koji su pojedini alternativni operateri.

Prijedlog za Ponovnu javnu raspravu - Metković

3 svi 2018 ... 89c. Golf igralište u istraživanju Gnjile unutar sportske-rekreacijske zone u ... Intenzivno obrađivane oranice na komasiranim površinama. I.3.1.

PRIJEDLOG DOKUMENTACIJE O NABAVI ZAJEDNIČKA JAVNA ...

6 kol 2019 ... Grupa 6: Juneće, teleće i svinjsko meso. ZA USTANOVE KOJIMA JE ... Isporuka tripica vrši se 2 x godišnje. - Isporuka mesnih proizvoda vrši se ...

Prijedlog ekološke mreže Natura 2000 - Javna ustanova Natura ...

Hainardia cylindrica valjkasti tankorepić. Spermatophyta. Ranunculaceae. Helleborus niger ssp. macranthus velecvjetni kukurijek. Spermatophyta. Malvaceae.

Potiču komentare i snimaju izlaske - icv

1 velj 2018 ... •Kod nas je taj trend tek u razvitku i još uvijek ljudi tetovaže povezuju s nečim lošim. ... u ruci čašu vina koju sam mu upravo natočio. Taj je mladić uistinu bio ... LJUBAV: Bez obzira na sve male zagonetke, bit ćete puni vjere i ...

OBRAZLOŽENJA HAKOM-a NA KOMENTARE PRAVILNIKA O ...

Obzirom da HT nije obrazložio zbog čega predlaže da se rok od 48 sati zamijeni s rokom ... Sveobuhvatni telefonski imenik pretplatnika mora biti dostupan svim ...

Potiču komentare i snimaju izlaske - Informativni centar Virovitica

1 velj 2018 ... Marta: - Mama mi je prijateljica na Facebooku i to mi nije problem. Puno ... Mia: - Na Facebooku i Instagramu zna biti i slinavih dedeka, totalnih budala, ... Poduzetničkoj zoni Antunovac, u kojima bi tvrtka pokrenula liniju za ...

dokument za raspravu - EU-OSHA

1 Nootropici – lijekovi, dodatci i nutritivni proizvodi koji poboljšavaju aspekte mentalne funkcije (npr. pamćenje, motivacija, pozornost). Izraz je 1972. godine ...

dokument za raspravu - EU-OSHA - Europa EU

1 Nootropici – lijekovi, dodatci i nutritivni proizvodi koji poboljšavaju aspekte mentalne funkcije (npr. pamćenje, motivacija, pozornost). Izraz je 1972. godine ...

HOPS – poziv za usmenu raspravu za 31.08.2017. u postupku ...

10 kol 2017 ... Krste, Juras Zdenka Šibenik, I. Gundulića 32, u posjedu. Friganović-Pichler Goranka ž. Gorana, r. Friganović p. Frane, Vladimira Ruždjaka 9/c, ...

o poststrukturalističkoj teoriji diskursa kroz raspravu o uvođenju pojma

7 ruj 2017 ... radu sam pojam diskursa tijekom vremena mijenja značenje. Kako tumači. Jacob Torfing (2005:7), u ranijoj, tzv. arheološkoj fazi Foucault se ne ...

Prilozi za raspravu o obrazovnoj i kurikulnoj reformi Kritike i vizije

7 srp 2017 ... čuo prije pojave interneta (T-portal, 11. ožujka 2017.) ... denih termina (npr. domena, prototipni, komunikator i drugi), proizlazi da su hrvat- ... programiranja” (one hour of coding) u svakome razredu počevši od nultoga razreda.

Prilozi za raspravu o obrazovnoj i kurikulnoj reformi Kritike ... - HAZU-a

sustava uz što manje organizacijskih promjena, a kao mogući predlošci mogu biti ... institucije, dakle output u obliku diploma, prijelaza, prekida školovanja i slično, ... iz objektivnih razloga mršte na svako printanje i kopiranje iznad deset ...

Šibensko-kninska županija - poziv za usmenu raspravu u postupku ...

24 svi 2018 ... Mate, Jadrtovac, Morović Marija ud. Nikole, Jadrtovac, Grad Sibenik, Huljev Mara. Ž.Ante, ulica 8.dalmat.udar.brig. 8 C1/8, Šibenik, Jelić Ivan ...

rasprava o bogu - Knjizara.com

52. 8 Dokazivanje na osnovu dizajna. 59. 9 Dokazivanje na osnovu definicije. 67. 10 Uzroci, opklade i moral. 77. 11 Kreacionizam i „inteligentni dizajn“. 87.

naslovnica rasprava - Grad Šibenik

Trenutna količina odloženog otpada iznosi nešto više od 165 000 m3 odloženog otpada. ... Razlog prekida rada bila je vrlo niska temperatura vode u SBR.

RAsPRAvA Kultura ili baština? - Srce

Nematerijalna kulturna baština kao ponos nacije: predstavnici zvončarskih grupa sa ... dotiče autorica Lidija Nikočević – kultura, baština, materijalna i nema-.

Kroatistikom uzvodno ‒ rasprava o autorstvu

Radoslav Katičić: Sintaksa hrvatskoga književnoga jezika, 1986. Loretana Farkaš i suautorica: Sintaktič- ke odlike glagolskih oblika u starih slavon- skih pisaca ...

Glavna rasprava i sudske odluke - Prnjavorac

posjeda. Apelantica je u tužbenom zahtjevu tražila da sud utvrdi da je tuženi izvršio smetanje posjeda njenih nekretnina na taj način što je 11. marta 2003.

Bibliografija rasprava i članaka o narodnooslokodilačkoj borbi i ...

Anka Berus. Žena danas, 1953, 111, str. 2. Vrlo kratka biografija u povodu proglašenja za narodnog heroja. A.[NTIĆ], V.[inko]. Dokumentarna knjiga o završnim ...

rezultati i rasprava - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog ...

3) kombinacija oštećenja glukoze postprandijalno i natašte (OTG-kombinirana). Tip 2 šećerne bolesti nastaje zbog abnormalnosti u izlučivanju i djelovanju ...

ZAKLJUČAK-usmena rasprava za izvlaštenje čestice 1293-4 k.o. ...

4 velj 2019 ... U postupku izvlaštenja proveden je postupak osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje je predloženo nepotpuno izvlaštenje ...

10. Ozdravljenje uzetoga i rasprava o subotnjem ... - Sveto Pismo

blagdan Sjenica, blagdan posvete Hrama) i za vrijeme, svakog blagdana Isus ... da se izliječenje dogodilo u subotu, a svaka subota je po sebi blagdan. (5,9).

Sv.Ljudevit Marija Grignion de Montfort RASPRAVA O PRAVOJ ...

na čast njezine krune od dvanaest zvijezda ili povlastica; ili Gospin časoslov, tako ... Previsoki se spusti sve do nas savršeno i božanski preko ponizne Marije, ...

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog ... - Grad Rijeka

16 tra 2018 ... je Prijedlog odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Rijeka za ... podatke o prihodima nije dužan dostaviti potvrdu o zaposlenju.

modul 2 građanska oblast glavna rasprava i sudske ... - pravosudje.ba

16 ruj 2005 ... litispendencija o zahtjevu o kojemu nije odlučeno, pa je moguće o istom zahtjevu pokrenuti novu parnicu. (Vrhovni sud BiH, Rev. 654/82).

optička rasprava marka antuna de dominisa: geneza ... - hrvatski

GENEZA, METODOLOGIJA, ZNAČENJE. IVICA MARTINOVIĆ. (Institut za filozofiju, Zagreb). UDK 113/119 de Dominis. Izvorni znanstveni članak. Primljeno: 2.

Detaljna rasprava o dužini i ušću Karašice i Vučice - Građevinar

Miji Zagorcu na pohvalama i prijedlozima. Što se tiče ci- tiranja moramo istaknuti da tekst Tekla voda Karašica nije znanstveno-struč- ni već publicistički članak, ...

Rasprava o pravoj pobožnosti prema Presvetoj Djevici Mariji

... krsnih zavjeta , te putem prave pobožnosti prema Blaženoj Djevici Mariji. Monfortanci dakle pripadaju institutu apostolskog života, s naglašenom marijanskom.

Herman Dalmatin, Rasprava o bitima, latinski tekst uspostavio ...

Herman Dalmatin, Rasprava o bitima, latinski tekst uspostavio, hrvatski prijevod izradio, kritički komentar i napomene uz tekst napisao Antun Slavko Kalenić, ...

tijek kaznenog postupka - kontrola optužnice, rasprava ... - Zbornik

D. Tripalo: Tijek kaznenog postupka - kontrola optužnice, rasprava, pravni lijekovi. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 15, broj 2/2008, str.

HPV pitanja i odgovori

Kako se prenosi HPV? HPV se prenosi seksualnim kontaktom. U većini slučajeva infekcija nastaje tokom vaginalnog ili analnog seksualnog odnosa. Osoba ...

190 PITANJA I ODGOVORI

HABANJE ILI TROŠENJE? Posvećeno 40. obljetnici organizirane surad- nje Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Društva za plastiku i gumu (1973. – 2013.).

195 PITANJA I ODGOVORI

na, npr. okrugljak ili okruglica. ... doduše postoji poznati restoran Okrugljak i ... menu. Prema tome ta je riječ rijetka i mogla bi poslužiti za ono što bi se reklo s ...

TOČNI ODGOVORI 6

RJEŠENJE TESTA ZA 6. RAZRED. *ujanzirp otsi es amadargaz u irovogdo. 1. (3) vidi kartu. 2. (2) vidi kartu. 3. (2) redoslijed nije vaţan: španjolski, portugalski. 4.

146 PITANJA I ODGOVORI

Jezik, 53., Pitanja i odgovori. 146 ... Pitanja su različita i za neka se može dati jednozna- čan odgovor, a neka su ... i prema njemu ostali padeži i pridjevi Silvijin,.

196 PITANJA I ODGOVORI

zvečka, kostrieč, mala žutenica, pod Crepis paludoza samo barski radič, pod Cichorium intybus 60 naziva, među njima vodopija, divja loćika, divji radić, radić, ...

Odgovori / komentari (PDF)

15 Grobnicko polje. 16 Grobničko polje, štenja na vezici po naselju. 17 Trsatski park, Kampus (kada nema studenata). 18 u rijeci nema tih lokacija. putujem na ...

PITANJA I ODGOVORI

ne može očekivati. 2. SAMARIJANAC I NAZAREĆANIN. Gosp. Ante Begović iz Trpnja pita ka- ko je pravilno Samarijanac ili Samarita- nac. U crkvi čuje i jedno i ...

154 PITANJA I ODGOVORI

je najbliže pravilnome makrofotografija i makroobjektiv, no htio bih biti siguran. Hvala. Vam unaprijed, Davor Žerjav“. Odmah moram reći da je mišljenje našega.

114 PITANJA I ODGOVORI

Evo kako pisanje kratice itd. bilježe hr- vatski pravopisi ... kratice sveza riječi pišu bez bjelina s točkom na kraju“ i ... podjele na kratice i pokrate u Institutovu pra-.

Odgovori na pitanja

9 tra 2018 ... poreza na dohodak su u obvezi dostaviti Obrazac. Evidencije o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda za 2017. godinu. U slučaju da nositelj.

150 PITANJA I ODGOVORI

(Antun Bonifačić, Mladice,. 1938., 95. str.), Nebo je bilo niže nego ikada. (Antun Šoljan, Kratki izlet, 1965., 111. str.),. Nije želio da Tena ikada više vidi Krznarića.

Odgovori na pitanja - ZSE

22 velj 2016 ... Ovim Cedevita vitaminski instant napitak proširuje svoju paletu ponude za konzumaciju u pokretu (on-the-go). Također, Cedevita je u novom ...

Pitanja-i-odgovori - Atelje 212

25 апр 2018 ... 75251110 - услуге спречавања пожара. -71317200 - услуге у области здравства и безбедности. Поштовани,. У прилогу вам достављамо ...

tehnicko-crtanje-odgovori

-Инжењерска графика, Стеван Ђорђевић - машински факултет Београд. - Техничко цртање са компјутерском графиком, предавање - машински ...

Odgovori na upite o eksternalizaciji

2 srp 2010 ... odredbe Odluke o eksternalizaciji (primjerice, eksternalizacija poslova naplate dospjelih i nepodmirenih tražbina, poslovi zastupanja pred ...

Odgovori na pitanja (pdf, 431K)

Ministarstvo gospodarstva (nadležno za trgovinu) u mišljenju Klasa: 311-01/08-01/0,3 ... Minimalno tehnički uvjeti za prodavaonice i druge vrste prodaje izvan ...

PITANJA I ODGOVORI - eFondovi

15 velj 2019 ... 1. PITANJA I ODGOVORI – INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP-ova II FAZA ... konzultirati druga nadleţna tijela ili sluţbe Europske komisije, pitanje će biti označeno „*“ ... firma koja je osnovana 28.1.2016. jer ona tada ima 36 mjeseci? ... tehnologiju (uz pomoć svog znanja, iskustva, te dosadašnjeg.

RMT - Pitanja i odgovori (1-5) - Puskice

softvera odnosno aplikacije promenljiva, a jedno od pitanja kojima developer ... Preklopljena mreza je logicka mreza racunara umrezenih fizickom mrezom s ...

Pitanja i odgovori - VG Čistoća

cijena usluge za posudu od 120 lit za područje dva odvoza tjedno iznosi 100,52 kn, a za ... Dostavlja li VG Čistoća komposter na kućnu adresu korisnika ?

Knjiga – Pitanja i odgovori

razlikuje pečurke od gljiva: sve su pečurke gljive, a sve gljive nisu pečurke. ... Coprinus micaceus (svetlucava gnojištarka), Clathrus archeri (zategnuta ...

pitanja i odgovori – pdp - eFondovi

3 tra 2018 ... U Prijavni obrazac u polje naziva 'Troškovi izgradnje i/ili opreme' potrebno je upisati ... narudžbi kupca pa i cijena svakog proizvoda varira, na koji način je ... Podržava li se u navedenom natječaju izgradnja samoposlužne.

ODGOVORI NA VPRAŠANJA 3. VAJE

Hipotonična raztopina je raztopina z nižjim osmotskim tlakom od vsebine celic, krvne plazme, medcelične tekočine. Primer: destilirana voda, raztopina NaCl s.

BIOLOGIJA vprašanja in odgovori

Razlika med molekulo DNK in RNK: DNK je ... Kje v organizmu poteka mejoza? ... m i. 9. Primerjaj mitozo z mejozo in naštej razlike: MITOZA. MEJOZA. Oblika.

Islam P&O (Pitanja i odgovori)

25 svi 2007 ... 633. godine. I suniti i šiiti jednako je slave (njezina važnost u islamu može se uspoređivati sa važnošću koju djevica Marija,. Isusova majka, ima ...