Radovi Instituta za povijest umjetnosti 33

sv. Antuna Padovanskoga u varaždinskoj Franjevačkoj crkvi, te njegov angažman u Akademskoj crkvi sv. Katarine u Zagrebu na izradi figu- rativnih reljefa i ...

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 33 - Srodni dokumenti

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 21

Korintski kapiteli ili op}enito lisnati ... ponavlja samo korintski ili samo jonski kapitel, variranje ... trebao izvesti jedan stup, bilo precizno navedenim omjerima.

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 35

servis za zanatske usluge Uradi sam. Analogno ... nica Uradi sam, mliječna školska kuhinja, dječja knjižnica i ... diobe; ugradbeni namještaj kojim se u potpunosti iskori- ... prostorima »nalaze ugrađeni ormari, ladice i police za spremanje.

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 23

Salomonov je hram prema Bibliji djelo Bo'je. Sam mu je. Jahve diktirao plan: dimenzije, raspored, opremu i njezin razmje{taj. Unutra{nji raspored Hrama poziva ...

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 37

nije primjenjivan na hrvatsku likovnu umjetnost i naše likovne umjetnike. Kao jedan od ključnih poticaja za promišljanje te teme bila je knjiga Antimodernizam ...

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 39

Majstor Radovan i nedovršeni romanički portal trogirske kate- drale, u: Klesarstvo i graditeljstvo, XXI/34 (2010.), 58–59; JOŠKO. BELAMARIĆ, Portal majstora ...

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 33

sv. Antuna Padovanskoga u varaždinskoj Franjevačkoj crkvi, te njegov angažman u Akademskoj crkvi sv. Katarine u Zagrebu na izradi figu- rativnih reljefa i ...

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 35 - Institut za povijest ...

Visina oltara zaključena je atičkim zaključkom s reljefom. Božjeg Oka u glorioli, ... Visina oltara zaključena je ... su zagrebačka katedrala, nova župna crkva sv.

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 33 - Institut za povijest ...

33, Zagreb, 2009., str. ... right is Otti Berger, Bauhaus Archiv /Museum für Gestaltung Berlin, ... katalog izložbe, Muzej suvremene umjetnosti Zagreb, 2007. str.

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 34 - Institut za povijest ...

gradnji građevina stradalih u potresu od 9. studenoga 1880. kojima je ... Ključne riječi: Herman Bollé, historicizam, neogotika, Stolni kaptol, potres 1880., Zagreb.

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 24 - Institut za povijest ...

tupnoj transformaciji u neoklasicizam 19. stolje}a proistekla je iz istra'ivanja baroknih pala~a unutar zidina grada, nasta- lih u razdoblju od potresa 1667. godine ...

Bibliografija Instituta za povijest umjetnosti Bibliography of the ...

1140. Manirizam i neomanirizam, 58–59. Loredana PARMESANI, ... Butić, Ivan Lay, Vladimir Lay, Nika Rubin Stunić, Stipe. Šuvar, Biserka Tadić, Zlatko Uzelac.

Radovi 26 - Institut za povijest umjetnosti

izraditi Dujam Kupari}. Na crte'u iz Petrograda ne vidi se slika s likovima sv. Josipa i sv. Ivana Trogirskog, koju je naru~io Kupari} 1700. godine, kao ni ciklus od ...

Radovi 39 - book-za web - Institut za povijest umjetnosti

Keywords: illusionist altarpieces, wall painting, Andrea Pozzo, Ivan Krstitelj Ranger, Anton Jožef Lerchinger, Antun Archer,. 18th century. Pozzo ' s work and his ...

Radovi 32.indb - Institut za povijest umjetnosti

U trenutku kada Schmidt preuzima posao Katedrala je ... primijenio pri obnovi Katedrale u Speyeru. Vijenci s moti- ... IVAN ROGIĆ, Katedrala u Đakovu, Đakovo,.

statut hrvatskog instituta za povijest - Hrvatski institut za povijest

promjera 38 mm, a upotrebljava se za javne isprave. Narudžba, upotreba i zamjena pečata Instituta s grbom Republike Hrvatske obavlja se na način propisan ...

Zivot umjetnosti, 22-23, 1975; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

ni dodir s morem, posebno pročelje Dioklecijanove palače. Sa sjeverne strane zatvaralo ju je car ... stila, na Željezna vrata i ponosni stari zvonik, naj.

Zivot umjetnosti, 35, 1983; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

knjige kazimir maljevič suprematizam. - bespredmetnost tekstovi, dokumenti, tumačenja studentski izdavački centar uk sso beograd, 1980. vlastimir kusik ...

Zivot umjetnosti, 43-44, 1988; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

Balsac, Mislilac) tada izazvale12 - a duboko sam uvjeren da bi mu se s lijepom ... Auguste Rodin, Ona što bijaše lijepa Heaulmiere, 1888. 57. Meštrovićeve ...

Zivot umjetnosti, 32, 1981; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

ivo gattin crvena površina, 1961. 27 tnosti pedesetih godina kao »umjetnosti utjecaja« i naglašava usporednost stvaranja. Drugi važan činilac u ukupnom ...

Zivot umjetnosti, 45-46, 1989; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

Bijenale u Veneciji i jugoslavenska moderna umjetnost 1895-1988. Galerija suvremene umjetnosti,. Zagreb, lipanj-srpanj 1988. »Venecijanski biennale i ...

Zivot umjetnosti, 17, 1972, izdavac - Institut za povijest umjetnosti

storu i vremenu rejonizam, suprematizam ili kon struktivizam bili su »blijeda i prozirna magla« na obzorju gdje su se gomilali oblaci terora i diktature, i jedini je ...

Zivot umjetnosti, 7-8, 1968, izdavac - Institut za povijest umjetnosti

akcije. 133 bijele sam kretnje činio u samoćama apollinaire američka se volja brzo zadovoljava u pokušaju ... (H. R., »Razgovor s Thomas B. Hessom«, Katalog.

Zivot umjetnosti, 48-49, 1991; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

Izložba pod naslovom Kultura pavlina u Hrvatskoj 1244-1786. održana od 12. ... stavljaju u pitanje opstanak zapadne civilizacije na tlu Hrvatske, pavlini unatoč ...

Zivot umjetnosti, 39-40, 1985; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

modernog kiparstva i slikarstva (i ne samo njihovim), koje glasi: koja je ... Vidi u katalogu Prvi trijenale hrvatskog kiparstva - konfrontacije, Za greb 1982, si. 400 ...

Zivot umjetnosti, 51, 1992; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

Lipički Kursalon, možda s iznimkom onog u. Herkulesbadu, bio je najljepši objekt tog tipa i namjene u zemljama krune sv. Stjepana. Kursalon i Wandelbahn ...

Zivot umjetnosti, 21, 1974; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

Dragoš Kalajić pripada krugu rimskih slikara nove figuracije, a istodobno u Sjedinjenim Američkim. Državama djeluju slikar Mileta Andrejević i skul ptor Velizar ...

Zivot umjetnosti, 31, 1981; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

čovjeku primjerena građevina među zastrašujuće golemim zdanjima imperijalnog Rima kao što je. Maksencijeva bazilika, na primjer. I klasicizam baroka izrazit ...

Zivot umjetnosti, 3-4, 1967, izdavac - Institut za povijest umjetnosti

hrvatski nadrealizam neodlučno počinje iskazivati u vrijeme kad je razvoj pokreta na francuskom izvori štu prevalio zenit i kada su — mada je slikarstvo tek.

Zivot umjetnosti, 47, 1990; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

ku kojom je od otprilike 1170. vladala škola Notre-Dame iz Pariza - možemo ... tlocrt. Započeto 1220. 12. Katedrala u Sensu. Sagrađena između oko 1140. i.

Zivot umjetnosti, 50, 1991; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

Page 1. Zlatko Jurić. Slučaj Ferimport. 49. Page 2. 50. Prošlogodišnja provedba natječaja za preoblikovanje zgrade. Ferimporta na Trgu maršala Tita 12 finale je ...

Zivot umjetnosti, 58, 1996; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

naša razmatranja na prve dvije spomenute slike. Slike bez raskošnih okvira, „Srijemski mučeni- ci" C. Medovića i ... Autor slike „Poljubac mira hrvatskih velmoža.

Zivot umjetnosti, 41-42, 1987; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

Gjuro Szabo je napisao da je »stara naša katedrala ... 20. Prvostolna crkva zagrebačka, Zagreb 1856. ... njihova je visina kriva da je izgrađen lažni kat sa.

Zivot umjetnosti, 61-62, 1999; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

Svebor Andrijević, Zagreb. 4. Crtež, olovka i drvene bojice na pauspapiru,. 70 x 50 cm. 5. Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 6. Studentski rad u okviru ...

Zivot umjetnosti, 60, 1998; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

Rijeka je već oblikovana kao grad ... 1 Raoul Puhali, Mali neboder, 1939. ... 3 Romolo Venucci, Srušena Rijeka / Romolo Venucci, Rijeka after bombardment.

Zivot umjetnosti, 33-34, 1982; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

tomislav gotovac ležanje gol na asfaltu, ljubljenje asfalta (zagreb, volim te!) 153 akcije tomislava gotovca želimir koščević. Niz akcija Tomislava Gotovca od.

Zivot umjetnosti, 24-25, 1976; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

tom krugu ponekad priključiti i Ivo Vojvodić, a dobro znamo da je toj stilistici, koja je naravno imala i svoju ikoniku, u nekim svojim razdobljima bio veoma blizak i ...

Zivot umjetnosti, 11-12, 1970, izdavac - Institut za povijest umjetnosti

božidar gagro zemlja naspram evropske umjetnosti između dva rata ... svijeta. Inače, ona če izgubiti svoje opravdanje. Danas imaju smisla samo ona djela koja ...

Zivot umjetnosti, 10, 1969, izdavac - Institut za povijest umjetnosti

stambena zgrada u ulici proleterskih brigada u zagrebu ... radničko sveučilište »moša pijade« u Zagrebu ... ranom detalju, Kučanova palača pravde u Zagrebu.

Zivot umjetnosti, 59, 1997; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

arhitekt Vjekoslav Heinzel, a među članovima i. Aleksandar Freudenreich, Ivan Meštrović, Stjepan Hribar,. Edo Šen, Hugo Ehrlich i drugi.1. U lipnju iste godine.

Zivot umjetnosti, 36, 1983; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

tion painting, Art Informal, tašizam, godine 1951. održava se u New Yorku Prva izložba apstraktne umjetnosti a u Amsterdamu retrospektiva De Stijla.

Zivot umjetnosti, 29-30, 1980; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

litanije lauretanske, bojani drvorez, početak 19. st. jedinih slika potrebno poznavanje imena prikaza nih figura, osim »kad su posrijedi trivijalne slike.

Kartografski izvori u povijesti umjetnosti - Institut za povijest umjetnosti

da je karta percepcija prostora u odre|enom povijesnom kontekstu, dana kroz prizmu ... Heliogravurom je umno`ena poznata austro-ugarska topografska karta u ...

Zivot umjetnosti, 37-38, 1984; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

ričko financiranje: „Čiča Tomina koliba“. Sa sebi svojstve nom spretnošću on nastoji unijeti elemente Heimatstvla, to jest ne više eklektički historicizam, nego ...

Zivot umjetnosti, 56-57, 1995; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

Seissel, Stanko Kliska, Marijan Haberle, Hinko Bauer,. Drago Ibler, Kazimir ... Drugonagrađeni je rad Marijana Haberlea i Hinka Bauera, a Lowyijev je bio ...

Zivot umjetnosti, 28, 1979; izdavac: Institut za povijest umjetnosti

marcel bačić. Dom André Mocquereau (1849.—1930.) rekonstrui rao je heironomijsku krivulju gregorijanskog ko rala, dakle oris kretnje po kojoj se ravnahu.

Zivot umjetnosti, 19-20, 1973, Institut za povijest umjetnosti

»Autoportret« Ljube Babića iz 1914., »Most Milivoja ... skom (»Ženski portret s umjetnikom« i »Autoportret ... kojemu je Marino Tartaglia dao prozirnu finoću.

Zivot umjetnosti, 98/2016 - Institut za povijest umjetnosti

7 tra 2016 ... obrat u suvremenoj fotografiji: Davor Konjikušić,. Neven Petrović i. Bojan Mucko. -. -. Expanded methodological practices and the ethnographic ...

upute za citiranje u izdanjima hrvatskog instituta za povijest

Tomislav Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje - ljudi, prostor, ideje (Zagreb: Školska knjiga,. 1998), 125-140. • Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje, 321. • Raukar ...

zlatna dvorana hrvatskoga instituta za povijest zagreb 2. prosinca ...

2 pro 2015 ... “1945. – na razmeđi dvaju totalitarizama”. PROGRAM SKUPA I SAŽETCI IZLAGANJA. Zlatna dvorana Hrvatskoga instituta za povijest. Zagreb ...

Croatica christiana periodica. Časopis Instituta za crkvenu povijest ...

U 41. godištu časopisa Croatica christiana periodica u izdanju Instituta za crkvenu povijest. Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu izišli su 79. i 80. broj sa ...

K LA S IC IZA M - Institut za povijest umjetnosti

31 svi 2014 ... Nina Kudiš Zidno slikarstvo u upravnoj zgradi šećerane u Rijeci. Jasminka Najcer Sabljak Klasicizam u likovnim zbirkama slavonskog plemstva.

INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI

Dinamika znanstvenoga rada Instituta za povijest umjetnosti najviše se usredotočuje oko kompetitivnih projekata koje financira. Hrvatska zaklada za znanost.

POVIJEST ARHITEKTURE I UMJETNOSTI

plošno istanjena masa, linijski istanjena masa ) i reljef ( oblikovanje volumena na plohi – stvarno u kiparstvu ili prividno - u slikarstvu. Prošupljena masa reljef.

Ovdje - Institut za povijest umjetnosti

STJEPAN GRADIĆ I ANDREA BUFALINI – NARUDŽBA PROJEKTA U. RIMU (1670.–1671.) 125. PAOLO ANDREOTTI, ANDREA BUFALINI I STJEPAN GRADIĆ ...

STARA I NOVA POVIJEST UMJETNOSTI

STARA I NOVA. POVIJEST UMJETNOSTI. UmjetniÀko djelo kao druπtvena. Àinjenica: Perspektive kritiÀke povijesti umjetnosti, (ur.) Ljiljana Koleπnik,. Zagreb ...

Karlovac - Institut za povijest umjetnosti

raspucana pravoslavna crkva sv. ... Župnici župa Dubovac, Švarča i Rečica prkose neprijatelju ... the parishes of Dubovac, Švarča and Rečica have defied the.

Iso Kršnjavi - Institut za povijest umjetnosti

veliki utemeljitelj. Zbornik radova znanstvenog skupa. Zagreb, 2015. Zagreb,. 21. – 23. studenoga 2012. Zlatna dvorana. Hrvatskog instituta za povijest uredili.

povijest umjetnosti Akademska godina

Državom je trebao upravljati guverner koji nije državljanin Italije i Jugoslavije, ali dogovor nikada nije postignut pa je STT ostao podijeljen na 2 okupacijske ...

Ivo Dulčić - Institut za povijest umjetnosti

ivo dulčić. o u m j e t n i k u u povodu izložbe. 18. 12. 1970./17. 1. 1971. m o d e r n a galerija. z a g r e b. Ivo Dulčić je slikar našeg kolorističkog struktura lizma.

arhitekton - Institut za povijest umjetnosti

Franjevci kapucini. 40. 3.2. ... Wandpfeiler-crkve (crkve s unutrašnjim zidnim stupcima) 83. 4.2.6. Crkve ... Osijek, Gornji grad, samostanska kapucinska crkva sv.