AkAdemskA crkvA sv. kAtArine u ZAgrebu - Institut za povijest ...

AkAdemskA. crkvA sv. kAtArine u ZAgrebu. Katarina Horvat-Levaj. Doris Baričević. Mirjana Repanić-Braun. ZagReB, 2011.

AkAdemskA crkvA sv. kAtArine u ZAgrebu - Institut za povijest ... - Srodni dokumenti

AkAdemskA crkvA sv. kAtArine u ZAgrebu - Institut za povijest ...

AkAdemskA. crkvA sv. kAtArine u ZAgrebu. Katarina Horvat-Levaj. Doris Baričević. Mirjana Repanić-Braun. ZagReB, 2011.

Herman Bollé i Crkva sv. Katarine u Zagrebu - Institut za povijest ...

238. Katarina Horvat Levaj: Herman Bollé i Crkva sv. Katarine u Zagrebu ... Rad. Inst. povij. umjet. 32/2008. (237–250) tlocrtima na dvije razine i poprečnim ...

Akademska crkva Sv. Katarine

Njezin dar – monografiju Akademska crkva sv. Katarine u Zagrebu – javnosti su zapravo daro- vale tri autorice: Katarina Horvat Levaj, Doris. Baričević i Mirjana ...

Herman Bollé i Crkva sv. Katarine u Zagrebu

10. 2008. UDK 726.54(497.5 Zagreb). Sažetak. Neostilsko pročelje nekadašnje isusovačke Crkve sv. Katarine u Za- grebu, oblikovano nakon teških oštećenja te ...

Velika Župna crkva sv. Augustina - Institut za povijest umjetnosti

Gotička crkva sastojala se iz broda i užeg četvorinastog svetišta. Brod izvorne crkve je danas odignuto svetište recentnog projekta crkve, a njezino svetište je ...

Samobor, župna crkva sv. Anastazije - Institut za povijest umjetnosti

Jeruzalemske, tlocrt crkve i cink to ra. Pilgrimage church of Our Lady of. Jerusalem on Trški. Vrh near Krapina, the ground plan of the church and the “cinktor”.

požeške sesvete župna crkva svih svetih - Institut za povijest ...

ipu, pOŽEŠKE SESVETE - ŽupNA CRKVA SViH SVETiH, 2007./2009.g. A. pOViJESNO-gRAĐEVNi RAZVOJ i VALORiZACiJA. 1. Crkva Svih Svetih u povijesnim ...

Pet desetljeća Atelijera Meštrović u Zagrebu - Institut za povijest ...

Povijesti Hrvata, spomenika Josipu Jurju. Strossmayeru i drugih, te s arhitektonskim rješenjima (Dom Hrvatskoga društva likovnih umjetnika), Ivan Meštrović ...

Institut za povijest umjetnosti Sveucilista u Zagrebu : Popis ... - Srce

historičara umjetnosti Hrvatske, Knj. X«,. 1964, str. 175, sl. 8. PRIJATELJ, Kruno — Klasicistički slikari. Dalmacije. — Split, »Izd. Galerije umjetnina u Splitu, br.

povijest umjetnosti Akademska godina

Državom je trebao upravljati guverner koji nije državljanin Italije i Jugoslavije, ali dogovor nikada nije postignut pa je STT ostao podijeljen na 2 okupacijske ...

Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Akademska godina 2014./15.

Otopina se isto ponaša ako se u nju doda lužina; povećava se koncentracija OH- ... Amonijev pufer je smjesa amonijeve lužine, NH4OH i amonijeva klorida, ...

slavonske šume kroz povijest - Hrvatski institut za povijest

2 lis 2015 ... „Slavonska šuma u djelima Huge conrada von Hötzendorfa i Adolfa Waldingera“. Dinko Župan: „Bečka škola - školovanje slavonskih šumara u ...

prilozi za povijest broda i okolice - Hrvatski institut za povijest

Stanko Andrić, Mato Artuković, Robert Skenderović,. Zlata Živaković-Kerže. Recenzenti: Mato Artuković, Ljiljana Dobrovšak, Biserka Dumbović Bilušić, Vladimir.

statut hrvatskog instituta za povijest - Hrvatski institut za povijest

promjera 38 mm, a upotrebljava se za javne isprave. Narudžba, upotreba i zamjena pečata Instituta s grbom Republike Hrvatske obavlja se na način propisan ...

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 34 - Institut za povijest ...

gradnji građevina stradalih u potresu od 9. studenoga 1880. kojima je ... Ključne riječi: Herman Bollé, historicizam, neogotika, Stolni kaptol, potres 1880., Zagreb.

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 35 - Institut za povijest ...

Visina oltara zaključena je atičkim zaključkom s reljefom. Božjeg Oka u glorioli, ... Visina oltara zaključena je ... su zagrebačka katedrala, nova župna crkva sv.

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 24 - Institut za povijest ...

tupnoj transformaciji u neoklasicizam 19. stolje}a proistekla je iz istra'ivanja baroknih pala~a unutar zidina grada, nasta- lih u razdoblju od potresa 1667. godine ...

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 33 - Institut za povijest ...

33, Zagreb, 2009., str. ... right is Otti Berger, Bauhaus Archiv /Museum für Gestaltung Berlin, ... katalog izložbe, Muzej suvremene umjetnosti Zagreb, 2007. str.

Zelinska župna crkva sv. Ivana Krstitelja: povijest i izgradnja u ...

30 srp 2015 ... elemente klasicizma, a na zvoniku i njegovim prigradnjama plitke, slijepe arkade sa šiljastim lukovima, što predstavlja ranu pojavu neogotike u ...

župna crkva sv. marije u zagrebu - Srce

misa i obavljati ostali vjerski obredi, to se pokazala nužda da se mjesto kate drale negdje u njenoj ... Prikladnost položaja koji crkva Sv. Marije prema katedrali zauzima tako je očita, da nam se ... Naročiti raspored mase tog lika koji se morao ...

Makedonska pravoslavna Crkva u Zagrebu - Grad Zagreb

This brochure is part of the material for the exhibition of a winning project in a competition to build the Macedonian Orthodox Church of. St. Zlata of Meglen in ...

katolička crkva u komunističkoj hrvatskoj 1945. - Hrvatski institut za ...

KATOLIČKA CRKVA U KOMUNISTIČKOJ HRVATSKOJ. 1945.-1980. ... Uzroci nepovjerenja između Katoličke crkve i komunističkog režima u Jugoslaviji .

Pejo Ćoşković, Crkva bosanska u XV. stoljeću, Sarajevo: Institut za ...

Pejo Ćoşković, Crkva bosanska u XV. stoljeću, Sarajevo: Institut za istoriju,. 2005, 560 str. Preko dva desetljeća Pejo Ćošković se intenzivno bavi traženjem ...

Zupna crkva Uzvisenja Sv. Kriza u Sisku i njene obnove - Institut za ...

Sisak je u 13. stolje}u – malo naselje koje je biskup Stjepan I ... (Foto M. Drmi},. IPU) ... altar statuary made in the Tyrolian studio of Insam and Prinoth from St.

Zupna crkva Svih svetih i prepostova kurija u Sesvetama - Institut za ...

16 lis 1990 ... Sesvetskom Kraljevcu (1820). Te su kurije građene u tradiciji ranog klasicizma, ali se ne mogu po kvaliteti mjeriti s kurijom u Sesvetama, koja bi ...

INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI

Dinamika znanstvenoga rada Instituta za povijest umjetnosti najviše se usredotočuje oko kompetitivnih projekata koje financira. Hrvatska zaklada za znanost.

M a p p i n g u r b a n c h a n g e s - ducac - Institut za povijest ...

20 Sep 2017 ... Dubrovnik Tourist Board, and the Istituto Italiano di Cultura / Talijanski institut za kulturu. organisers: Ana Plosnić Škarić and Danko Zelić.

K LA S IC IZA M - Institut za povijest umjetnosti

31 svi 2014 ... Nina Kudiš Zidno slikarstvo u upravnoj zgradi šećerane u Rijeci. Jasminka Najcer Sabljak Klasicizam u likovnim zbirkama slavonskog plemstva.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za povijest ...

Naselje Letovanić smješteno je u regiji Pokuplje, u najsjevernijem dijelu Sisačko- ... ugrozila ukupnu stabilnost građevine jer je drvo kao građevinski materijal ...

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za povijest ...

Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika unutar kulturne, političke i jezikoslovne problematike. Diplomski rad. Marija Zubak mentor: dr. sc.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za povijest

skupštinama, čiju su vrijednost protiv senatskih opstrukcija pokazala braća Grakho. Koristili su se raznim načinima da pridobiju glasače, pa tako Cezar, kao edil, ...

Filozofski fakultet u Zagrebu Odsjek za povijest DIPLOMSKI RAD ...

10 velj 2018 ... Kroz svoj interes za povijest Zagreba shvatila sam da je o gradu ... naznačene površine stambenih prostora u ovom radu nisu uvijek potpuno precizne, ali u dovoljnoj mjeri ... Po njemu je nazvan projekt osam gradskih parkova povezanih u ... namijenjeno za salone i blagovaonu, a koliko je spavaćih soba.

Sveučilište u Zagrebu / Filozofski fakultet Odsjek za povijest ...

nagrizaju površinu stakla, što uzrokuje zatamnjivanje stakla i ljuštenje boje. Oksidacijom metala, posebice mangana, staklo postaje smeđe i neprozirno.89.

Bič - Eukor - Hrvatski institut za povijest

u karikaturama pravaškog lista Bič (1883.-1885.) dr. sc. Jasna Turkalj. Hrvatski institut za povijest. Projekt: Europski korijeni moderne Hrvatske: transfer ideja na.

Pula - Institut za povijest umjetnosti

30 lip 2006 ... ve, kaštel i amfiteatar, Pula kao da izlazi iz vode. Ulazeći u luku prolazi se uz ... kopnu, formiran je svojevrsni »pulski ring« između kompaktne.

arhitekton - Institut za povijest umjetnosti

Franjevci kapucini. 40. 3.2. ... Wandpfeiler-crkve (crkve s unutrašnjim zidnim stupcima) 83. 4.2.6. Crkve ... Osijek, Gornji grad, samostanska kapucinska crkva sv.

Untitled - Hrvatski institut za povijest

19 ruj 2018 ... stavak 2. Statuta Hrvatskog instituta za povijest a u skladu s člankom 17. Poslovnika o radu. Znanstvenog vijeća Instituta, Znanstveno vijeće ...

Karlovac - Institut za povijest umjetnosti

raspucana pravoslavna crkva sv. ... Župnici župa Dubovac, Švarča i Rečica prkose neprijatelju ... the parishes of Dubovac, Švarča and Rečica have defied the.

Radovi 26 - Institut za povijest umjetnosti

izraditi Dujam Kupari}. Na crte'u iz Petrograda ne vidi se slika s likovima sv. Josipa i sv. Ivana Trogirskog, koju je naru~io Kupari} 1700. godine, kao ni ciklus od ...

PDF izvadak - Hrvatski institut za povijest

Loretana Farkaš. SUNAKLADNICI: Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu. Visoko evanđeosko ...

Iso Kršnjavi - Institut za povijest umjetnosti

veliki utemeljitelj. Zbornik radova znanstvenog skupa. Zagreb, 2015. Zagreb,. 21. – 23. studenoga 2012. Zlatna dvorana. Hrvatskog instituta za povijest uredili.

Ivo Dulčić - Institut za povijest umjetnosti

ivo dulčić. o u m j e t n i k u u povodu izložbe. 18. 12. 1970./17. 1. 1971. m o d e r n a galerija. z a g r e b. Ivo Dulčić je slikar našeg kolorističkog struktura lizma.

Ovdje - Institut za povijest umjetnosti

STJEPAN GRADIĆ I ANDREA BUFALINI – NARUDŽBA PROJEKTA U. RIMU (1670.–1671.) 125. PAOLO ANDREOTTI, ANDREA BUFALINI I STJEPAN GRADIĆ ...

sv. vlaha - Institut za povijest umjetnosti

Nella Lonza. SVETI VLAHO, BOŽANSKI ZAŠTITNIK DUBROVNIKA,. ČUVAR NJEGOVE SLOBODE I MIRA. 19. RANI KULT SV. VLAHA U DUBROVNIKU DO ...

klasicizam - Institut za povijest umjetnosti

ZBORNIK RADOVA ZNANSTVENOG SKUPA KLASICIZAM U HRVATSKOJ. 5. SADRžAJ. 9. Irena Kraševac. Uvodna riječ. 11. Milan Pelc. Periodizacija hrvatske ...

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za povijest - darhiv

Populari su metodološki sljednici braće Grakho, koji su uspostavili modus ... Od ostalih izvora ističu se Cezarovi suvremenici, Marko Tulije Ciceron i Gaj ...

filozofski fakultet sveučilišta u zagrebu odsjek za povijest marin ...

režimske vlasti koji su se najznačajnije očitovali nakon objavljivanja „Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskoga jezika“. Pojačano nacionalističko djelovanje na ...

sveučilište u zagrebu filozofski fakultet odsjek za povijest dan mladosti

Iako je Josip Broz Tito rođen 7. svibnja 1892. godine17 u Kumrovcu, malom ... jutarnjim satima kako bi tijekom dana razgledala Titovu rodnu kuću te se tako ...

Filozofski fakultet u Zagrebu Odsjek za povijest DIPLOMSKI ... - darhiv

10 velj 2018 ... Kroz svoj interes za povijest Zagreba shvatila sam da je o gradu ... naznačene površine stambenih prostora u ovom radu nisu uvijek potpuno precizne, ali u dovoljnoj mjeri ... namijenjeno za salone i blagovaonu, a koliko je spavaćih soba. ... To se vidi i po nacrtima zgrada gdje je stan za pazikuću vrlo često ...

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za povijest Mihael ...

Donjeg Miholjca,“ Godišnjak 1 (1992/1993), 42; Branko Nadilo, „Tekla voda Karašica,“ Građevinar 2 (2014),. 165-166; HDA, Kartografska zbirka, Ichonographia ...

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za povijest ODNOS ...

Prošireno carevinsko vijeće, Listopadska diploma i Veljački patent . ... iz 1848. godine, patent potvrđuje jednakost pripadnika države pred zakonom i ukidanje ...

filozofski fakultet sveučilišta u zagrebu odsjek za povijest ... - darhiv

2.3 Novosadski dogovor i njegove posljedice. ... Novosadskog dogovora, urednika zajedničkog pravopisa i Rječnika hrvatskosrpskog književnog jezika te ...

nevia ilijaš povijest turizma u zagrebu - Repozitorij UNIPU

Neke od tih godina i datuma bitno određuju povijest i razvitak grada. Za grad Zagreb, koji je glavni grad Republike Hrvatske teško je odrediti koji su događaji od ...

sveučilište u zagrebu filozofski fakultet odsjek za povijest kako su ...

6 ožu 2017 ... 2008. godine: Žena kojoj sam čitao, Anonimna: jedna žena u Berlinu i Operacija Valkira ... ulozi njemačke žene kao potpore muškarcu na fronti.

Sveučilište u Zagrebu / Filozofski fakultet Odsjek za povijest ... - darhiv

2.1 Osijek krajem 19. stoljeća i gradnja nove župne crkve Svetih Petra i Pavla. 27 ... gornjem Osijeku koju je 1900. izdao župni ured Sv. Petra i Pavla u vlastitoj ...

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za povijest Politička i ...

Virovitica nakon Prvog svjetskog rata. Jednim pogledom na geostratešku poziciju Virovitice je lako utvrditi da će jedna od njezinih najsnažnijih veza biti sa ...

povijest mačevanja u zagrebu - Repozitorij Fakulteta hrvatskih studija

Stjepan Kerec i knjiga Mačevanje: floret – mač – sablja – duzak. ... su se izvodile razne igre, a uključeno je bilo i mačevanje, no prvi službeni nastup u javnosti.

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za povijest Opsade ...

osinja gnijezda, pa su se čak izbacivale lešine životinja, tijela zarobljenika ili njihove odrubljene glave ili ljudski i životinjski izmet. Tako bi se osim panike i ...

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za povijest Marijana ...

tko hoće ići za mnom neka se odreče samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka me ... Gaier ističe kako je u ono vrijeme čvrsto povezani i usklađeni templarski.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za povijest Katedra ...

Inehemova i Baket-nebetova pogrebna stela (katalog br. 12. 2. ... ikonografiji i tekstovima.12 Tako su primjerice početkom 20. stoljeća, H. W. Müller i A. Rusch,.