Upute za pisanje eseja - EFOS

20 sij 2017 ... Kako napisati dobar esej. Ekonomski fakultet u Osijeku. Diplomski studij Poduzetnički menadžment i poduzetništvo. Školska godina 2016./17.

Upute za pisanje eseja - EFOS - Srodni dokumenti

Upute za pisanje eseja - EFOS

20 sij 2017 ... Kako napisati dobar esej. Ekonomski fakultet u Osijeku. Diplomski studij Poduzetnički menadžment i poduzetništvo. Školska godina 2016./17.

1. Upute za pisanje AKADEMSKOG ESEJA

UPUTE STUDENTIMA ZA PISANJE AKADEMSKOG ESEJA1. Eseji koji se pišu u akademske svrhe razlikuju se od drugih po svojoj strukturi, kao i po stilu ...

UPUTE ZA PISANJE ESEJA ZA STRUČNU PRAKSU Esej treba da ...

Uvod. • opisati kompaniju u kojoj se praksa obavlja, čime se kompanija bavi, koji kriteriji su uticali da baš ovu kompaniju izaberete za realizaciju stručne prakse ...

Upute za izradu eseja na temelju pročitanog poglavlja u ... - EFOS

2 SMJERNICE ZA IZRADU ESEJA. Upute za pisanje: ✓ Dužina eseja treba biti 2-4 stranice napisana u predlošku za pisanje eseja. ✓ Esej treba sadržavati uvod ...

Upute za pisanje seminara - EFOS

pisanje seminarskih radova na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (dostupno na web stranici. Fakulteta). Timski radovi obuhvaćaju od 3000-5000 riječi; te ...

kratke upute za pisanje završnih, diplomskih i magistarskih ... - EFOS

uvodne do zaključne stranice literature. Odstupanja od predloženih gabarita su dozvoljena, s tim da načelno istraživački (znanstveni ili stručno) jači radovi mogu ...

Uputstvo za pisanje eseja

Esej je kraći sastav, dužine oko tri stranica teksta, u kome se obrađuje jedan problem, koji može biti različitog nivoa opštosti. U eseju se daje sažet pregled.

Uputstvo za pisanje eseja-FT i AHOV - Универзитет у Београду

детаљнију разраду једне теме из те области;. • припрема студента за писање самосталних радова: семинарског рада, стручног рада, завршног рада и ...

Navodila za pisanje eseja pri predmetu Zasvojenosti II. Naloge ...

Navodila za pisanje eseja pri predmetu Zasvojenosti II. Naloge: Prebrati literaturo (znanstveno in leposlovno). Zapisati konkretno zgodbo. Napisati esej, kjer ...

Uputstvo za pisanje eseja iz poslovne etike i kriterijumi za njegovo ...

Kriterijumi po kojima se vrednuje esej su: razumevanje teme (etičke problematike iznete u tekstu), relevantnost eseja u odnosu na temu, uverljivost argumenata, ...

Poziv za pisanje eseja Misija OEBS-a u Srbiji objavljuje ... - OSCE

Najbolji eseji će biti prevedeni na engleski/srpski jezik i objavljeni u dvojezičnoj publikaciji, koja će biti široko promovisana;. - Autori/ke najboljih eseja biće ...

UPUTE SURADNICIMA I SURADNICAMA Upute za pisanje radova ...

bilježaka i upute za pisanje bibliografije) može se koristiti kratica et al. (lat. et alii = i drugi). Upute za pisanje bilježaka. Opće upute. 1. Kada se knjiga ili članak ...

Upute za pisanje životopisa Pisanje životopisa je ... - Moja stipendija

Tako za svaku novu stipendiju, novo radno mjesto i ostale natječaje trebate prilagoditi životopis preduvjetima i kriterijima specifičnoga natječaja. Ako pošaljete ...

Ekonomski fakultet u Osijeku, Pisanje studentskih radova - EFOS

Završni rad na poslijediplomskom specijalističkom studiju . ... na primjer kako treba izgledati naslovnica i struktura seminarskog, završnog, diplomskog rada ili ...

Ekonomski fakultet u Osijeku, Pisanje studentskih ... - EFOS - unios

Seminarski rad, završni rad preddiplomskog ili stručnog studija, diplomski rad i ... na primjer kako treba izgledati naslovnica i struktura seminarskog, završnog, ...

Upute za pisanje seminara

bolje napisati uvod. U njemu možete spomenuti glavnu ideju seminara (ne dati zaključak nego približiti temu), njezinu važnost, prisutnost u medijskom prostoru ...

UPUTE ZA PISANJE REFERATA

Referat je potrebno predati u obliku koji traži predmetni profesor. • Pravopis: poželjno je zadati jezik teksta kako ne bi čitav tekst bio podcrtan crvenom bojom.

upute za pisanje seminarskog rada - Fsb

NASLOV POGLAVLJA (14 pt, bold, velika tiskana slova). 1.1. Podnaslov (12 pt, bold, mala tiskana slova). 1.1.1. Podpodnaslov (12 pt, bold_italic, mala tiskana ...

UPUTE AUTORIMA ZA PISANJE RADA

EU tržište farmaceutskih proizvoda prakticira pakovanje lijeka u blister koji se ... uvijete zahtjeva znače da se pakiranje farmaceutskih proizvoda uvelike razlikuje ...

Upute za pisanje seminarskih radova2017

i naslov seminarskog rada, naslov kolegija i kalendarsku godinu: Lea Marić. Kalmarska unija. Kolegij: Skandinavija i Skandinavci. Akademska godina 2017/18.

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA

1. Naslovna stranica naslovna stranica mora sadržavati sljedeće informacije: - Naziv sveučilišta, fakulteta, modula iz kojeg se piše seminar te ime i studenta.

Upute za pisanje dramskoga teksta

NASLOV DJELA - pisati velikim slovima, naslov treba izraziti bit djela ili zainteresirati čitatelja za sadržaj. - Podnaslov je pojašnjenje - sadržajno, žanrovsko ili ...

TRS Upute za pisanje referata - FKIT

Referat je izvještaj o napravljenoj numeričkoj odnosno laboratorijskoj vježbi. ... Referate je nemoguće uspješno napisati bez dobrog razumijevanja teorije na kojoj ... Već kako je prikladno, ovaj dio referata može se podijeliti na dio u kojem se ...

upute za pisanje seminarskih radova - UniZd

Uvod. 2. Objekt, ciljevi i metodologija istraživanja. 3. Prethodna istraživanja. 4. ... Na posebnoj stranici daje se sadržaj seminarskog rada s oznakom stranice na kojoj ... Primjer: Slika 1. Geografska raspodjela vjetrova s obzirom na smjer i ...

Praktične upute za pisanje seminarskog rada

Praktične upute za pisanje seminarskog rada. Uvod u sociologiju. Seminarski rad. Samostalan školski rad u kojem se obrađuje izabrana ili zadana tema i gdje ...

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA STRUKTURA ...

29 sij 2015 ... Nepaginirana naslovna stranica treba sadržavati sljedeće informacije: ... Za naslove dijelova seminara i poglavlja preporuča se koristiti slova ...

Upute za pisanje diplomskog rada - UniZd

Diplomski rad jest samostalan rad u kojem student/ica pod vodstvom mentora/ice na temelju prethodnog istraživanja ... (primjeri znanstvenih i nastavnih titula: mr. sc.; dr. sc.; doc. dr. sc.; prof. dr. sc.) (U slučaju ... Ekonomija. Prva. 50. 70,2±8,04 ...

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA Seminarski rad je ...

Seminarski rad je samostalno djelo studenta/ice u kojem se pod vodstvom mentora/ice obrađuje zadana ili samostalno izabrana tema. Tema rada može biti ...

UPUTE ZA PRIPREMU I PISANJE SEMINARSKOG RADA

Upute za pripremu i pisanje seminarskog rada imaju zadaću pomoći studentima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici pri izradi seminarskih ...

upute za pisanje diplomskih radova - UniZd

aktivnostima koje bi trebale rezultirati pisanjem diplomskog rada. Diplomski rad treba pisati u skladu s Uputama za pisanje diplomskog rada za studente.

Upute za pisanje diplomskog rada - PMF Split

rada (Diplomski rad), mjesto i godina (Prilog 1). Primjerak rada koji se predaje na ocjenu Povjerenstvu ne uvezuje se, ali mora biti u tiskanom obliku. 2.

Upute i predlozak za pisanje seminarskog rada/referata

Zahvaljujem se tvrtci Hespo d.o.o. na ustupljenim uzorcima jezgri madraca i ... i sami u današnje vrijeme se zbog oskudice stambenog prostora dnevne sobe.

Upute za pisanje izvještaja empirijskog istraživanja - UniZd

Problem istraživanja mora biti napisan jasno i jednoznačno, odnosno tako da je uz njega moguće vezati istraživačku hipotezu. 3. Hipoteza. Nakon navedenog ...

upute za pisanje bilježaka i bibliografije u izdanjima ... - Srce

Ako novinski članak nije potpisan, bilješka započinje naslovom članka. Ako je članak preuzet s interneta, treba napisati i datum pristupa i mrežnu adresu (URL).

UPUTE ZA PISANJE MATURSKOG RADA S obzirom da matura ...

S obzirom da matura predstavlja ispit zrelosti, maturski rad bi trebao da ... strana na kojoj se citirani dio nalazi (primjer: „Istorija evropskih jezika je također istorija.

upute za pripremu i pisanje seminarskog rada - UniZD

Margine rada trebaju biti standardne prema Word-om dokumentu. - Stručni nazivi ... OEAA Upute za pisanje seminarskog rada. 4. Primjer: Kuštrak D., 2005.

upute za pisanje seminarskoga i diplomskoga rada - EFZG

EKONOMSKI FAKULTET – ZAGREB. UPUTE ZA PISANJE ... Završna struktura rada uključuje točan naslov rada te oblikovanje i podjelu sadržaja po glavama i ...

UPUTE ZA PISANJE DIPLOMSKOG RADA - PMF Split - Sveučilište ...

rada (Diplomski rad), mjesto i godina (Prilog 1). Primjerak rada koji se predaje na ocjenu Povjerenstvu ne uvezuje se, ali mora biti u tiskanom obliku. 2.

UPUTE STUDENTIMA ZA PISANJE AKADEMSKOG ESEJA1 Eseji ...

Eseji koji se pišu u akademske svrhe razlikuju se od drugih po svojoj strukturi, kao i po stilu pisanja (tzv. akademskom stilu) i svrsi. Svrha eseja je da pokaže da ...

upute za pisanje seminarskog rada - Pravni fakultet

Sadržaj seminarskog rada: - NASLOVNA ... Uvod rada treba sadržavati smjernice i naznake teme koja se obrađuje, razloge i motive ... Primjer citiranja knjige: 1.

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA.pdf - Osnovna škola ...

13 lis 2016 ... KAKO MORA IZGLEDATI SEMINARSKI RAD? Seminarski rad treba napisati jednom (istom) vrstom slova veličine (Times New Roman) 12.

Upute za pisanje diplomskog rada - Prehrambeno tehnološki ...

Temeljna dokumentacijska kartica sadrži osnovne bibliografske podatke, te sažetak i ... Ova stranica sadrži sve podatke iz temeljne dokumentacijske kartice ...

Upute za seminar (čitanje i pisanje), redovnim i izvanrednim ...

Seminar predstavlja poseban oblik rada te podrazumijeva čitanje literature i pisanje kraćeg ... Povremeno se dogodi da studenti kažu kako nisu spremili ... temeljne ideje vezane uz temu te je logički nemoguće napisati uvod u nešto što još ...

UPUTE ZA PISANJE I TEHNIČKO OPREMANJE DIPLOMSKOG RADA

8 stu 2010 ... Medicinski fakultet, Šalata 3, 10000 Zagreb; Tel: 4566-992; Fax:4566-724;Web:www.mef.hr;Mail: diplomski.radovi @mef.hr; OIB:45001686598 ...

UPUTE ZA PISANJE BILJEŽAKA Knjiga Rudolf HORVAT ... - Srce

Rudolf HORVAT, Povijest grada Varaždina, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod za znanstveni rad Varaždin i Grad Varaždin, Varaždin, 1993., ...

Upute za pisanje seminarskog rada - Odsjek za etnologiju i kulturnu ...

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA. Seminarski rad je samostalno djelo studenta/ice u kojem se pod vodstvom mentora/ice obrađuje zadana ili ...

Upute za pisanje diplomskog rada - Odjel za fiziku - Sveučilište ...

Na hrptu pak neka stoji samo ime kandidata, oznaka vrste rada i godina. Trajnosti radi, preporučuje se tvrdi uvez. (*) Naslovna stranica (i) se piše prema uzorku ...

upute za pisanje seminarkih radova - pravni fakultet bihac

U srednjem dijelu stoji naznaka SEMINARSKI RAD, ... 3. 8 http://www.pravo.hr/_download/repository/Plagijarizam_i_navodjenje_izvora.pdf [5.3.2010.] ...

Upute za pisanje završnog rada - PMF Split - Sveučilište u Splitu

(ova stranica nije neophodna) zahvala mentoru, roditeljima,...) 5. SADRŽAJ je kazalo pojedinih naslova (poglavlja) s navođenjem stranica. Poglavlja se.

Upute za pisanje diplomskog rada - PMF Split - Sveučilište u Splitu

TEMELJNA DOKUMENTACIJSKA KARTICA piše se prema Prilogu 2. na jednoj stranici, a sadrži: 1. Naziv fakulteta i odjela (kao na naslovnoj stranici), 2.

upute za pisanje maturalnog rada - Privatna škola Futura

Završni rad potrebno je predati u tvrdom uvezu, a izraditi u dva primjerka. Jedan primjerak je za školu, dok drugi ostaje učeniku koji s radom može doći na ...

upute za pisanje akademskih radova na fakultetu političkih znanosti

4 V. www.fpzg.hr (2013a), odnosno www.fpzg.hr (2013b). ... rada, što Referada oglašava na internetskim stranicama Fakulteta najmanje sedam dana prije.

Upute za pisanje članka za časopis Croatica christiana periodica ...

Upute za pisanje članka za časopis Croatica christiana periodica. Osnovni podaci: CCP prima neobjavljene rukopise koji se dostavljaju uredništvu u ...

postupak prijave i upute za pisanje diplomskog rada na ... - EFZG

16 srp 2019 ... POSTUPAK PRIJAVE I UPUTE ZA PISANJE DIPLOMSKOG RADA. NA DIPLOMSKOM STUDIJU POSLOVNE EKONOMIJE, SMJER TURIZAM.

upute za pisanje seminarskog rada, kritičkog ... - Marko Paliaga

Primjer 2. Naslovna stranica kritičkog prikaza. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU. EKONOMSKI FAKULTET - ZAGREB. KRITIČKI PRIKAZ. Poglavlja "Making Decisions ...

Upute za pisanje seminarskog rada - Odsjek za etnologiju i kulturnu

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA. Seminarski rad je samostalno djelo studenta/ice u kojem se pod vodstvom mentora/ice obrađuje zadana ili ...

upute za pisanje seminarskog rada, kritičkog prikaza i magistarskog ...

Primjer 2. Naslovna stranica kritičkog prikaza. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU. EKONOMSKI FAKULTET - ZAGREB. KRITIČKI PRIKAZ. Poglavlja "Making Decisions ...

Upute za pisanje radova Vježbe - Pravni fakultet Osijek

prored: 1.0. • obostrano poravnanje (justify). • Radovi koji budu odabrani za časopis morat će imati sažetak i ključne riječi prevedene na engleski jezik ...

Upute i predlozak za pisanje seminarskog rada/referata - Repozitorij ...

22 ruj 2017 ... Spačva d.d. na primjeru koje se analizirala ekonomska ... prvenstveno parketa, seljačkih podova i vrata, te proizvodnji bioenergenata u čiji.