I Kaštela dobila prenoćište - Grad Kaštela

2 svi 2013 ... JOŠKO BOTIĆ; HRVAT; KAŠTEL NOVI, ULICA DON BARE POPARI- ... DRAŠKO TEKLIĆ; HRVAT; KAŠTEL LUKŠIĆ, MAJURINA 70; rođ.

I Kaštela dobila prenoćište - Grad Kaštela - Srodni dokumenti

I Kaštela dobila prenoćište - Grad Kaštela

2 svi 2013 ... JOŠKO BOTIĆ; HRVAT; KAŠTEL NOVI, ULICA DON BARE POPARI- ... DRAŠKO TEKLIĆ; HRVAT; KAŠTEL LUKŠIĆ, MAJURINA 70; rođ.

strategija kulturnog razvitka grada kaštela 2017.-2023. - Grad Kaštela

Prilikom izrade Strategije kulturnog razvitka Grada Kaštela 2017. ... „Kaštelansko kulturno ljeto“ je najveća kulturna manifestacija kaštelanskog područja koja ...

prostorni plan uređenja grada kaštela iii izmjene i ... - Grad Kaštela

1 svi 2019 ... Zahvat se planira kao sklop građevina za smještaj životinja, skladišta i servisnih ... plaža Torac. T1 ... umanjuju boniteti staništa divljih životinja.

Plan gospodarenja otpadom Grada Kaštela - Grad Kaštela

Stari, Kaštel Lukšić, Kaštel Kambelovac, Kaštel Gomilica i Kaštel Sućurac. ... Konzum, južno od željezničkog prelaza (Putaljski put). 3. Riva, ispod ... naziv trgovačkog društva ili obrta, broj upisa u očevidnik reciklažnih dvorišta i radno vrijeme;.

strategija razvoja grada kaštela - Grad Kaštela

istoku s Gradom Solinom, na sjeveru s Općinama Klis, Prgomet i Lećevica, dok na moru. Grad Kaštela graniči s Gradom Splitom. Obalni pojas Kaštelanskog ...

Brosura Visit Kastela 2018 23.cdr - Turistička zajednica grada Kaštela

3 kol 2018 ... Wotan, Škola stranih jezika, Kaštel Sućurac. Wotan, Language school, Kaštel Sućurac. Grafički dizajn i ... DEŽURNA LJEKARNA/PHARMACY.

Visit Kastela 2018 - Turistička zajednica grada Kaštela

3 kol 2018 ... theaters Prolog in Sisak, this play was awarded best prize for best director. ... DEŽURNA LJEKARNA/PHARMACY. Vukovarska 1, 21216 Kaštel ...

Kaštela gore za Vatrene! - Portal grada Kaštela

13 lip 2008 ... no istaknuo značenje sudjelovanja hrvatske vojske i policije u svim ... politična. Njegova tvrdi čovjek je malinkonija sasvim specifična,.

CPV - Grad Kaštela

Najam printera. 30232110-8. 60.000,00. Postupak jednostavne nabave. JN-2019/19. Usluge banaka. 66110000-4. 100.000,00. Postupak jednostavne nabave.

Untitled - Grad Kaštela

Natječaj za izbor ravnatelja Gradske knjižnice Kaštela - KANDIDATI ... Pomognimo im da uživaju čitajući, Zagreb, KGZ - Gradska knjižnica, 17.09.2010. god. 15.

SADR AJ - Grad Kaštela

17 lip 2019 ... nja Centra za socijalnu skrb Split, Podru nica Kaštela, ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu ... dan prije termina pogreba u radno vrijeme od 7:00 do 15:00 sati. Termin ukopa ... MRTVENICE – T.C. EMMEZETA. Planira se ...

program - Grad Kaštela

IZLOŽBA "ISPRIČAT ĆU TI PRIČU". Priča Arheološkog muzeja Zadar o običajima pokapanja u antičko vrijeme. 20:00 h, kaštel Vitturi, Kaštel Lukšić (ex banka).

gradonačelnik - Grad Kaštela

ditelj mora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije u roku od 10 (deset) dana od dana početka isporuke električne energije ...

Split, 28 - Grad Kaštela

23 ruj 2012 ... Trogir su 1996. godine (te Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split ... utjecaja mora (plima i oseka, odnosno do kote kolektora 1,25 m.n.m) što na ...

troškovnik - Grad Kaštela

CIJENA UKUPNA CIJENA ... odlaganje opasnog otpada. Obračun po m2 površine krova. m2. 95,00. 0,00 ... Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom.

za pisnik - Grad Kaštela

21 velj 2018 ... Željan Jurlin. 9. ... U provedenoj raspravi sudjelovali su vijećnici Toni Rokov i Željan Jurlin. ... Zamjenik kandidatkinje: SREĆKO RAKELA. 6.

ALFA ATESTd.oo - Grad Kaštela

20. 3.9.1. Ljekarne na području grada Kaštela. ... toga najviše u naseljima Kaštel Sućurac (6.829) i Kaštel Stari (7.052). Broj stanovnika je porastao za 4564 ...

Kaštel Štafilić - Grad Kaštela

1 ruj 2014 ... Srećko Rakela. U ovoj večeri, koja je odisala ljepotom i ... SDP-HSLS-HNS – 1 član: Ivana. Marasović. Savez za Kaštela – 1 član: Željan. Jurlin.

Akti u graditeljstvu - Grad Kaštela

4 ruj 2019 ... Voćarsko Naselje 68. ➢ Antica Juras, HR-10000 Zagreb, Voćarsko. Naselje 68. ➢ Radoslav Vuletin, HR-21216 Kaštel Štafilić,. Ćurkova 8.

1. koristenje i namjena povrsina - Grad Kaštela

3E PROJEKTI d.o.o., Maksimirska 81, Zagreb. Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan: Odgovorni voditelj: Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ...

vladari hrvatske odbojke - Grad Kaštela

17 svi 2016 ... On je špacakamin i kalafat, možda posljednji na ovim prostorima. Simbolično, kalafat s velikom ljubavlju i strpljivošću dvadeset pet.

Plan zaštite i spašavanja - Grad Kaštela

trgovina Emezzeta s parkiralištem. 40-120. OMV BP. Kaštel Sućurac. D8. 1 gospodarski objekt. 5- 15. INA d.d. BP. Kaštel Lukšić – jug. D8. 105 obiteljskih kuća.

UGOVOR o izvođenju radova - Grad Kaštela

sljedeći: U G O V O R o izvođenju radova. I. PREDMET UGOVORA. Članak 1. Predmet ovog Ugovora je izgradnja zgrade za potrebe Mjesnog odbora Radun na ...

Nikad uspješnija turistička sezona - Grad Kaštela

12 ruj 2017 ... kojeg su sa zanimanjem razgledali svi prisutni. Ne- koliko tisuća ljudi uživalo je u brojnim ... niže i tiše note. Večer je ... Dvi riči, Zavezan, Zvona moga grada i Cesaricu, ali i svoju možda najpopularniju Ne diraj moju ljubav.

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i ... - Grad Kaštela

Kaštel Gomilica i Kaštel Kambelovac, Kaštel Lukšić, Kaštel Stari, Kaštel Novi i ... 68 Američke agencije za zaštitu okoliša– «Chemical accident prevention ... Unatoč visokoj prosječnoj starosti pomorske flote i velikoj nije zabilježena niti jedna ... letna operacija se u načelu sastoji od slijedećih faza: ukrcaj, vožnja, iskrcaj,.

dalmatinska županija grad kaštela gradskovije ć e klasa: 021-05/19 ...

Goran Samardžić. 18. Marin Šalov. 19. Mario Škopljanac. 20. Meri Škopljanac Gagić. 21. Jurica Škrapić. 22. Ivan Udovičić. Sjednici nisu nazočni vijećnici: Dina ...

visoka škola za sigurnost na radu - Grad Kaštela

”Emmezeta”, Kaštel Sućurac. ”Interspar” ... Prodajni centar Emmezeta razvrstan je u IIa kategoriju glede ugroženosti od požara, ... hladnjaci, sigurnosni uređaji) ...

studija o utjecaju na okoliš eksploatacije ... - Grad Kaštela

gemonensis), smukulja (Coronella austriaca), pjegava crvenkrpica (Elaphe situla), crnokrpica. (Telescopus fallax fallax), zmajur (Malpolon insignitus), bjelica ...

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika - Grad Kaštela

20 stu 2018 ... Za BRNADA NIKOLU, LAGATOR IVANA. BABIN IVANA, ANDABAK JOZU I ANDABAK JANJU dana 28. rujna 2018. dostavljen je odgovor da ...

republikahrvatska splitsko-dalmatinska županija grad kaštela ...

25 stu 2019 ... IV gimnazija Marko Marulić, Split 2. 4,600. 13,800. 46. ANA IVANČIĆ. Zdravstvena škola, Split. 3. 4,731 2 16,193. 47. EMANUELA MATIJACA ...

svečanom sjednicom gradskog vijeća proslavljen ... - Grad Kaštela

15 ožu 2017 ... “Garavušo garava” nikoga nije ostavio ravnodušnim. Miroslav Škoro svojim je koncertom u gradskoj dvorani u Kaštel Starom koji je organiziran ...

Radovi na projektu vodoopskrbe Radun - Lukšić ... - Grad Kaštela

31 lis 2016 ... Do sada je na vodovodni sustav spojeno više od 450 kućanstava, a gradonačelnik Ivan Udovičić na- javljuje raspisivanje natječaja za izvođača ... more mi bit”, “Od zipke do križa”, “Moreš li razu- mit?”, “Popucale rebatine”,.

Drage građanke i građani sretan vam Dan grada ... - Grad Kaštela

Ribola Kaštela ujedno izabrana i za najuspješniju ... Ribola Kaštela. Već prema tradiciji, dodijeljene su i ... tarna akcija pod nazivom. „I njima je Uskrs“, bit će.

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Odluke o ... - Grad Kaštela

15 stu 2018 ... Slobodna Dalmacija. SRIJEDA, 7 11 2018 oglas 31. HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb. POSLOVNA JEDINICA SPLIT. Rudera Boškovića 22 ...

Ukupni primici sa otplatom kredita RIP2015 GOD ... - Grad Kaštela

31 pro 2015 ... Klupski kredit SB - PBZ. Naknada ... e Hrvatske j za EKO Projekt (EKO A). PBZ j za rješavanje imovinsko. P 2015 ... 2044 Žnjan - zapad. 1. 1. 1.

Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja - Grad Kaštela

NATAŠA NAZOR. JOVOVIĆ. ČLAN. Član Stožera predstavnik. DUZS-a. Split, ... ŽELJKO KEZIĆ, dr.med. ČLAN. Split. Mosećka 26. _____. 225 070 501 905.

ODLUKU o davanju u zakup javne površine za ... - Grad Kaštela

3 kol 2007 ... postavljanje ugostiteljske terase, te naknada za zakup javne površine (dalje: ... b) Tende i suncobrani - smiju biti izrađeni jedino od impregniranog platna ili ... ukupne cijene utvrđene za tekuču godinu. Članak 16. Grad mo e ...

18. Kaštelanski praznik cvijeća u znaku Miljenka i ... - Grad Kaštela

Grgantov za kolekciju gerbera. Prvo mjesto u kategoriji dendrološkog materijala osvojio je rasadnik Geront, a diplome u ovoj kategori- ji, s naglaskom na pomoć.

kako legalizirati bespravne građevine na području - Grad Kaštela

2 stu 2012 ... da krenu u legalizaciju ilegalno izgrađenih objekata. Naime ... ćanje komunalnog i vodnog doprinosa. ... VELIKI POPUST ZA STAMBENE.

Građevinska dozvola za rekonstrukciju luke u Kaštel ... - Grad Kaštela

5 velj 2019 ... Kaliterna 10, OIB 27478788865 kojeg zastupa ravnatelj, Domagoj Maroević, dipl.iur. na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ...

U odnosu na prošlu godinu u lipnju ovoga ljeta čak ... - Grad Kaštela

Na području Kaštel Star- og, u Ulici Ivana Jurasa izgradio se ... zala spretnost i brzinu. Organizatori ove mani- ... domaće kaštelanske fritule, makaruni s toćen te ...

čestit božić i sretna nova 2017. godina - Grad Kaštela

zali su mladi glumci kroz što su sve prolazili Marija i ... glumci su do suza nasmijavali mnogo- ... Kobra 11 za koju su se nat- jecali Boško i Ivan Škalic.

gotovo 30 milijuna kuna za izgradnju nove luke za ... - Grad Kaštela

30 stu 2016 ... u prvoj fazi projekta. Prva faza projekta obu- ... u Hrvatskoj, Kaštelani su i ove godine potvrdili ... i laži o hrani“, „Prva hrvatska LCHF kuharica“,.

registar udruga koje djeluju u kulturnim djelatnostima ... - Grad Kaštela

Mirjana Jurić. 3. 17001193. K. Kambelovac,. Cambijev trg 14. Društvo za očuvanje kulturne baštine Kaštela. BIJAĆI. Tonči Burić. 4. 17002599. K. Stari, Zagorski.

urbanistički plan uređenja turističke zone kaštel ... - Grad Kaštela

Geoprojekt d.d.. RN 1048-U4-11-02. Sukoišanska 43. Prijedlog. 21000 SPLIT. UPU turističke zone Kaštel Sućurac - Sustipan lipanj, 2018. Stranica 7 od 8 ...

Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi ... - Grad Kaštela

42000 Varaždin, Zagrebačka 183. Tel/fax: 042/210-074. E-mail: ... Ovlaštenik: EcoMission d.o.o., Varaždin. Datum: listopad 2019. ... Intermont 2. (430 m). 480 m.

Koncerti Mate Bulića, Petra Dragojevića, Mira Boema ... - Grad Kaštela

15 stu 2017 ... kruh i druge proizvode od brašna ... IMPRESSUM : izdavač: Grad Kaštela / za izdavača: Ina Dukan ... INA DUKAN 205-281 Odnosi s javnošću.

obavijest događaj događaj - Grad Kaštela

1 pro 2018 ... dana postali dobitnici žu- panijske Povelje darivatel- jima krvi, koju im je na prigodnoj svečanosti uručio župan Blaženko Boban. Škatula prvo ...

Clanovi Skupštine TZG Kaštela

22 tra 2014 ... RIBOLA I. K.LUKŠIĆ. IGOR MILAS. 3. SPAR HRVATSKA d.o.o. MLADEN JURIĆ. 4. FLIBA D.O.O. KORNELIJA BARBARIĆ. 5. UNI RENT D.O.O.

Autor - Aikido klub Gen Ki Kaštela

BUDO. Borilački (ratnički) put. Japanski ideogram za BU je izveden iz ideograma koji znači zaustaviti (oružje koje sliči ... “Božanski vjetar”. Oluja koja je zbrisala ...

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ... - DVD Kaštela

021/230-333, 021/232-600, fax. 021/232-622. MB:3129667, OIB:20477962334 Žiro račun:2330003-1100124021 e-mail: [email protected] ...

Cjenik 2019 - Marina Kaštela

Parking. Marina Kaštela. 18°. Solin. Gas station. Šibenik. TAXI. Sailing Club ... Ako pomoćni brod nije na matičnom plovilu ili uz matično plovilo, plaća se vez ...

program - Portal grada Kaštela

IZLOŽBA "ISPRIČAT ĆU TI PRIČU". Priča Arheološkog muzeja Zadar o običajima pokapanja u antičko vrijeme. 20:00 h, kaštel Vitturi, Kaštel Lukšić (ex banka).

UDRUGA TJELESNIH INVALIDA - KAŠTELA

škola - Split. - Sportski centar „Mertojak“, sportski centar „Octopus“, Bazeni. „Poljud“,. - Grad Kaštela, Turistička zajednica grada Kaštela. - PC „Emmezeta“, PC ...

predromaničke crkve na području kaštela

Muncimir (izmeÿu 888. i 892.-910.) pak u svojoj povelji, ko- ju je izdao takoÿer u Bijaüima 28. rujna 892., potvrÿuje ispravu svog prethodnika (navodno je bio ...

cjenik usluga - Marina Kaštela

1 sij 2020 ... idealan je prostor za obiteljska druženja ... multifunkcionalni prostor, VIP terasa, vanjski bar, grill ... Minimalna tarifa rada je na bazi jednog sata.

GRADNJA KAŠTELA U RAŽANCU 1507. GODINE

S takvim je izgledom Ražanac ucrtan i na čuvenoj karti Sjeverne Dalmacije i Like ... karta Matea Pagana – Tuto el Co(n)tado di Zara e Sebenicho, nastala oko ...

Projekt za restauraciju kaštela u Kaštel Novom

uglu u cijelosti je sačuvana do danas. Doprozornici i dovratnici dekorirani su sa po dvije kanelire. Nad otvorima su vijenci jednostavne konka- vne profilacije.

Dani kruha - Portal grada Kaštela

19 lis 2007 ... REMORKER TRIBUTE TO BALAŠEVIĆ. Prodaja ulaznica: FESB, Music shop. Dallas, Info zona. Ulaznica 40 kn. Ponedjeljak, 22. Listopada ...

THE RULES AND REGULATIONS OF THE PORT ... - Marina Kaštela

Davor Vidan, dipl.ing. Director. Page 6. MB.: 01693328; OIB: 91193992241; PDV ID: ...