67 PREGLEDNI ČLANCI NESPECIFIČNE INFEKCIJE KOŠTANOG ...

Akutni hematogeni osteomijelitis (endogeni osteomijelitis) dugih kostiju je ... grad. Baščarević, Lj. (1987). Osteomijelitis. Jedinstvo. Priština. Baščarevic, Lj.

67 PREGLEDNI ČLANCI NESPECIFIČNE INFEKCIJE KOŠTANOG ... - Srodni dokumenti

67 PREGLEDNI ČLANCI NESPECIFIČNE INFEKCIJE KOŠTANOG ...

Akutni hematogeni osteomijelitis (endogeni osteomijelitis) dugih kostiju je ... grad. Baščarević, Lj. (1987). Osteomijelitis. Jedinstvo. Priština. Baščarevic, Lj.

nespecifične infekcije u pulmologiji - PORODICNA MEDICINA

bolesti pluća, koja podrazumijeva istovremeni hronični bronhitis i emfizem. ... Osim otkrivanja bula ili znakova hiperinflacije pluća, RTG snimak malo doprinosi.

pregledni clanci reviewarticles - doiSerbia

Westov sindrom. Polovina dece umire u neonatalnorn iii ranom odojackom uzrastu. Kljucne rect: Mioklone epilepsije; Novorodencc; Infantilni spazmi: NON MES: ...

PREGLEDNI ČLANCI REVIEW ARTICLES

Primarna bilijarna ciroza/Primary bili- ary cirrhosis. 30-40. 20-30. Reumatoidni artritis. Rheumatoid arthritis. 10-30. 5-10. Sjegrenov sindrom. Sjögren's syndrome.

(2000) 3 39-46 PREGLEDNI ČLANCI INDIREKTNA ...

Ključne reči: indirektna hiperbilirubinemija, sferocitoza, natrijum i kalijum. Stvaranje bilirubina. Bilirubin nastaje razgradnjom liema. Oko 90% bilirubina nastaje iz.

PREGLEDNI ČLANCI REVIEWS ANTROPOLOŠKI PROFIL ...

Engleska 1. – 4. Liga. [7 977–10 187]. 9 408 ± 838. Johnston i McNaughton [1994]. Nacionalna (18). Australska 1. liga NSL. [7 698–11 265]. 7 496 ± 1 122.

PREGLEDNI ČLANCI REVIEWS IZNENADNA SMRT TIJEKOM I ...

uzrok iznenadne smrti su uglavnom aterosklerotične promjene koronarnih arterija s njihovim komplikacijama. (infarkt miokarda, fibrilacija ventrikula, srčani arest) ...

3 pregledni članci reviews ortopedski ulošci u prevenciji i liječenju ...

1 lip 2007 ... prednjem dijelu stopala, a ovisno o pojedinom sindromu prenaprezanja dodaju ... odre enog kraćeg veremena bol smirila i nakon daljnjeg opterećenja ... onemogućuju maksimalnu dorzalnu fleksiju u gornjem nožnom zglobu ...

Osnove biologije koštanog tkiva - Srce

13 stu 2013 ... Osnove biologije koštanog tkiva medicina fluminensis 2014, Vol. 50, No. 1, p. 21-38. UVOD. Koštano tkivo (lat. textus osseus) je mineralizirano.

istraživanje mišićno-koštanog poremećaja niosh metodom

gornjih ekstremiteta (bolni sindromi u vratu, ramenu, nadlaktici, „teniski lakat, itd.), ozljede koljena (artroze, degeneracije meniska) i kukova (artroze). Poremećaji ...

BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SISTEMA I VEZIVNOG TKIVA

»Osteoporoza je progresivna, sistemska metabolička bolest kostiju, čije su odlike gubitak ... prisustvo bolesti koje loše utiču na izgradnju kosti. Kada se završi ...

Utjecaj Interleukina 1 na proširenje koštanog tunela nakon ...

Esmat Elabjer, šef mojeg odjela u Klinici za traumatologiju, Zagreb, na poticaju i omogućivanju izradbe ove disertacije;. Prof. dr. sc. Jadranka Morović-Vergles ...

Morfološke osobitosti građe koštanog i pokrovnog sustava kornjača

Fiziovet. Preko studentske razmjene Erasmus u akademskoj godini 2015./2016. boravio sam od ožujka do svibnja 2016. u klinici Clare Veterinary Group u ...

analiza koštanog i hrskavičnog tkiva u zoni okoštavanja miševa ...

su velike stanice s puno jezgara koje razgrađuju koštano tkivo, a nastaju stapanjem stanica porijeklom iz koštane srži. Proces razgradnje i stvaranja kosti često ...

Pregledni rad

Pregledni rad. Prihva}eno za tisak: 5. rujna 2017. Katja Dobri} Basane`e. Pravni fakultet Sveu~ili{ta u Rijeci [email protected] Interpreting Phraseological Units ...

PREGLEDNI RAD REVIEW UDC/UDK 338.484:502.131.1 ... - CORE

http://www.protectthemaldives.de/PTM. English/EcoPhotographer files/ptm ec ophoto_english.pdf [20. srpanj 2010.] 2. ATS (Antarcdc Treatey System) (2010).

PREGLEDNI RAD REVIEW UDK: 338.48-056.26(551) JEL ... - jstor

Seyedmojtaba Mahmoudzadeh , Nader Kourdi Sarjaz: Prepreke u okolišu u razvoju turizma... 87. PREGLEDNI RAD. REVIEW. UDK: 338.48-056.26(551).

PreglednI člAneK/REViEw

Tako nastanejo Okazakijevi fragmen- ti, ki jih DNK- polimeraza poveže in ustva- ... Na sledilno verigo se pripnejo manjši fragmenti RNK, ki delujejo kot zače- ...

111 UDK 821.163.42-142.09 Pregledni rad Primljeno: 23.5.2018 ...

23 svi 2018 ... i Zrinski bane i djevojka od Dunaja), pripadaju skupini »pjesama od kola«, ... Vojvodu koji ništa ne radi, već robi djevojke riječima: »Sela jesam.

39 RAZVOJ RAČUNOVODSTVA Pregledni rad UDK: 005.412:657 ...

Propirtionalita, izdatoj u Veneciji 1494. godina i autora Benka Kotrulića, inače poreklom iz Dubrovnika, u knjigi «O trgovini i savršenom trgovcu», pisanoj ručno.

Pregledni članak UDK 930.25:651.53:353.5:335.6. SREĐIVANJE I ...

općina: Črnomerec, Donji Grad, Gornji Grad Medveščak, Maksimir,. Trnje, Peščenica ... užem području grada spojile su se općine Črnomerec i Susedgrad u no.

GOVOR XII (1995), 2 85 UDK 616.89:801.4 801.42:616 Pregledni ...

10 tra 1997 ... na mjestu gdje se spajaju parijetalni, temporalni i okcipitalni režanj. Iz nalaza s japanskim pismima kana (svaki znak predstavlja slog) i kanji ( ...

SPIRO pregledni - PICHLER & CO doo

Dimenzije in teže. SR = Spiro cev po DIN 24145. SRDS 1 = Spiro cev z ojačitvijo ... Primerne so za spajanje SPIRO cevi od Ø 80mm do Ø 200mm. Prirobnice PF ...

(2017) str. 177-192 177 UDK: 635.85(497.11) Pregledni rad Review ...

ekologiju i uzgoj tartufa u svetu, sa posebnim osvrtom na stanje u Srbiji. Tartufi su ektomikorizne gljive prevashodno iz roda Tuber (Ascomycota: Pezizales) koje.

članci Articles

14 pro 2016 ... Nema sumnje da je pentekostalizam kao društveno–religiozni pokret doživio nevjerojatan uspjeh. U samo sto godina postao je druga najveća ...

Članci/Papers

18 јун 2011 ... među kojima filmovi svakako imaju značajnu ulogu. Film se ... eksperimentalni filmovi, i tretirati se kao umetnič- ka forma. ... “Harry Potter“.

gorivni clanci.pdf

gorivni – koji se odnosi na gorivo članak – (i) galvanski ili kemijski članak kao elektrokemijski uređaj u kojem se energija kemijskog procesa pretvara u ...

w RASPRAVE I ČLANCI

Isusovo mrtvo tijelo u grob, slijedili židovske običaje pokapanja, barem u tolikoj mjeri koliko im ... lijes i mrtvačku odjeću isti dan, ukop bi se odgađao za slijedeći dan ... sačuva, tj. da se odgodi raspadanje, jasno pokazuju da pokop nije mogao.

Rasprave i članci

Vojnik, ratnik, probisvijet, lutalica, Camões je više od 16 godina proveo po dalekim, istočnim tropskim zemljama, trajno između milosti i nemilosti, progonstava ...

Elektrokemijski članci - PMF

Definira elektrodni potencijal u „ravnotežnim” uvjetima. Veza razlike potencijala između elektroda u elektrokemijskom članku pri I = 0 (elektromotorne sile) i ...

ORIGINALNI ČLANCI

risk index, body mass index and the length of hospital stay. Conclusion. The results ... Sniženje stope učestalosti IOM od 4,6% do 1,6% tokom 4 godine aktivnog ...

Gorivni članci

DMFC (direct methanol fuel cell) članak . ... Ključne riječi: gorivni članak, vodik, čista energija, LCA ... [13] Gorivi članak, Wikipedia, s Interneta, ...

ČLANCI I RASPRAVE

Ključne riječi:helenizam, helenizacija, židovstvo, kršćanstvo,. Knjiga Otkrivenja. Uvod. Da bismo razumjeli govor o helenizmu u Novom zavjetu, poslije kratkog ...

Korozijski članci

Ostali pojavni korozijski oblici. 47. 6. Korozijsko ponašanje metala. 55. 6.1. Ugljični čelik i lijevano željezo. 55. 6.2. Legure čelika s kromom i drugim metalima. 57.

Pregledni zapisi u formatu MARC 21 - NSK

Pravilnik za izradu predmetnog kataloga u NSK. Zagreb, 2007. (interno) ... Uputnica (kôd 008/09 b ili c) – pregledni zapis u poljima 100-155 koji sadrži ...

PREGLEDNI ČLANAK - REVIEW ARTICLE

2 јун 2015 ... medicinske sestre objavljeno u naučnim i stručnim ... obućom, psihički povoljno deluje na bolesnika i pozitivno na sredinu u kojoj radi [3]. ... Vaţno je razumeti jedinstvenu boju/stil uniforme medicinskih sestara i kako ona.

5 Uvod NAUČNI ČLANCI

10 Pronalazač šinskog topa je francuz André Louis-Octave Fauchon-Villeplée, sa svoja tri pa- tenta iz 1920. godine. 11 Termin „armatura“ podrazumeva ...

Clanci_files/Clanci Macaklin MER 130.pdf

Ne zaboravite. Kućni macaklin je isključivo noćna Gdje god da ima obilja hrane, ima da su u Hrvatskoj zaštićeni, a njiho- životinja. Tijelo mu je tanko, veli- i njih.

originalni članci - doiSerbia

Milena Ražnatović Djurović*, Janko Janković†, Slavenka Janković‡. *Clinic of Dermatology and Venereology, Clinical Center of Montenegro, Faculty of.

Pregledni rad Direktni oralni antikoagulacijski lijekovi

(zaštićeno ime Xarelto®; Bayer), apiksaban (Eliquis®; Pfizer) i najnoviji, ... Sažetak opisa svojstva lijeka Varfarin, www.halmed.hr/, datum pristupa: 1.3.2018. 12.

Antropometrijske karakteristike šake – pregledni članak ...

16 lis 2014 ... vaju se Egipatski kanon [Slika 2]. Radi se, zapravo, o skupu nepisanih pravila, tj. kompozicijskom zakonu, po kojem su oblikovane slike i ...

pregledni naučni rad - Pravni fakultet Zenica

Srednjovjekovna Bosna nikada nije pripadala kompleksu “pridruženih zemalja” (partes adnexae) ugarskog kraljevstva, mada je sudbina obje zemlje višestruko ...

Hemolitična bolezen ploda in novorojenčka; pregledni članek in ...

7 jul 2018 ... direktni Coombsov test so imeli vsi novorojenčki s HBPN RhD in le 64 % novorojenčkov s HBPN. AB0. Vsi bolniki s HBPN RhD so potrebovali ...

23 Daniel Bara Pregledni znanstveni rad Štedbanka d.d. UTJECAJ ...

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka, odnosno GDPR (General Data Protection Regula- tive)74 koja stupa na snagu 25. svibnja 2018., s obvezom primjene ...

Pregledni znanstveni rad Augusteum Narona Arheološki muzej ...

rio je suradnik tvrtke Vanja Ilić. Ključne riječi. Augusteum; Narona; Vid; carski kult; Rimsko car- stvo; hram; skulpture; August; Livija; povijest rim- ske umjetnosti ...

Clanci_files/Clanci Krokodili MER 96.pdf - Hrvatskog istraživačkog ...

BROJ 96. LIPANJ 2005. GODINA XII • CIJENA 28 KN; 7 KM; 3,7 EUR; 890 SIT. Piran. Koralji. Marija Bistrica. Dalmatinski pas. Primoštenski vinogradi. DAR.

članci siječanj 2019. - Hrvatski sabor

U časopisu: Pravni vjesnik : časopis za pravne i društvene znanosti. Pravnog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku / [glavna i odgovorna urednica ...

članci travanj 2019. - Hrvatski sabor

računovođa i financijskih djelatnika / glavni urednik Danimir Gulin. God. 65, br. 5(2019). - Str. 64-66. Eurovoc: porezna reforma, Hrvatska, Europska unija ...

6 45-50 STRUČNI ČLANCI RENDGENSKA SLIKA DIVERTIKULA ...

kontrakcija kolona i upala nastalih uklještenjem fekalija. Kongenitalni ... Slika 4. Divertikuloza debelog creva - tip I. Irigografija. na descedentnom kolonu, ...

Rasprave i članci - Leksikografski zavod Miroslav

u našu Enciklopediju, s obzirom na njen relativno skučeni okvir, ali zato nije manje interesantna. ... Nije jasno kako je to »planuo u rukama božice Demetre«.

(2000) 3 61-71 STRUČNI ČLANCI] TERAPIJA ANAFILAKTOIDNIH ...

Ključne reči: anafilaktoidne reakcije na JKS, urografija, terapija. Naš osvrt ... primenu antišok terapije, a sa daljim apliciranjem JKS se prekida, odnosno,.

infekcije urinarnog trakta infekcije urinarnog trakta - PORODICNA ...

Amoksicilin (p.o. 500mg na 8h) 3 dana. Cefaleksin (500mg na 6h) 3 dana. Dve ili vi{e infekcija u poslednjih 12 meseci? Uz terapiju antibioticima dati listu sa ...

pregledni naučni rad - Pravni fakultet Zenica - Univerzitet u Zenici

tako je i Zakonik XII ploča propisivao“.103 Interesantno je da Zakonik pravi razliku, i to ogromnih razmjera između onih žena koje nisu Vestalke i onih.

Baza hrvatskih morfoloških dubleta (DvojBa)1 Pregledni radovi

pojava od trenutka njezina ulaska u jezik kroz sve promjene do suvremenoga statusa, ... Z2: posvojne zamjenice za 3. lice jd. ž. r. u cijeloj paradigmi: njezin/njen.

929 Tokvil, A. Pregledni članak Miroljub Jevtić Primljeno - TEME

dok su drugi hteli neku vrstu reformisane religije koju se nazivali deizam, na primer, Volter (Коларић 1998, 164). Kažu da je Volter govorio da kako „mehanizam ...

stručni članci professional articles - Semantic Scholar

Aktinomicete su prisutne u sastavu normalne flore usne šupljine, ređe donjih partija gastrointestinalnog trakta kao i genitalnog trakta kod žena. Čovek je rezer-.

Clanci_files/Clanci Zmije MER 80.pdf - Hrvatskog istraživačkog kluba

Potsdam. Veliki Tabo. Slapovi Hrvatske. ZMIJE. : Gmazovi koji izazivaju strah. Latinske ... kada je stvarao prirodu Hrvatske. Za Vas ... Iako predstavnik neotrovne.

Dubina. Članci i intervjui 1991-2001 - Biblioteka XX vek

kad se u dvanaestoj godini povratio iz kliničke smrti (Ljuba je već na rođenju ... mu, Ljuba Zemunac i, u novije vreme, Knele (Aleksandar Kneže- vić), ostali su u ...

arrhenoblastoma ovarii - prikaz slučaja stručni članci

logu zbog “bolova u donjem delu trbuha produblje- ... genitalnog trakta, otkriven je tumor u desnom jajniku. ... Makroskopski opis: tumor desnog jajnika je.

Usporedba električnih automobila: baterije vs. gorivni članci

Gorivni članak je elektrokemijski pretvarač energije. FUEL CELL. Pretvara kemijsku energiju goriva (H. 2) direktno u električnu energiju. Gorivni članak je poput ...