PRAVILNIK O KVALITETU JAJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019, 35 ...

1) lampiranje jaja, automatsku ili pod neprestanim nadzorom, koja omogućava proveru kvaliteta svakog pojedinačnog jajeta ili drugu odgovarajuću opremu;.

PRAVILNIK O KVALITETU JAJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019, 35 ... - Srodni dokumenti

PRAVILNIK O KVALITETU JAJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019, 35 ...

1) lampiranje jaja, automatsku ili pod neprestanim nadzorom, koja omogućava proveru kvaliteta svakog pojedinačnog jajeta ili drugu odgovarajuću opremu;.

Pravilnik o mazivim mastima ("Službeni glasnik BiH", broj: 21/11)

b) koncentrirane proizvode (maslac, margarin i miješani namazi) koji sadrže 90 ... proizveden isključivo od maslaca koji ispunjava zahtjeve iz. Aneksa I. dijela A.

PRAVILNIK O SAOBRAĆAJNOJ SIGNALIZACIJI ("Sl. glasnik RS", br ...

18) saobraćajni čunj je privremena saobraćajna signalizacija konusnog oblika kojom se vozači upozoravaju ... 4) znak I-35, ima kose crte crvene boje;. 5) znak ...

I"""':·:·:E~~~?~~:·:·:""'""I - Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić"

9 srp 1992 ... ka Skupštine općine Karlovac - ST ARI GRAD »DU-. BOVAC• ... U vrijeme kada treba graditi ne rušiti. ... vih Banova je u radno vrijeme Klu·.

18/10/2019 Iniciais de "M" a "R" Página 1 NOME CAD/PRO ...

18 Out 2019 ... MALCI DE ANDRADE GONÇALVES. 9539442004 RESERVA. MALCIR CALDEIRA ... OLAIR VIOLA. 9554493391 ITAMBARACA. OLAIRTON ...

"Huayño," "Saya," and "Chuntunqui": Bolivian Identity in the ... - jstor

way in which the now famous (or infamous) Lambada was appropriated to ... Caribbean and Brazilian dance music, Kaoma sounds like the house band at.

Rtqitcoog"( vjg"Dqqm"qh"Cduvtcevu - Institut "Vinča"

12 Sep 2018 ... Miran Gaberšček, National Institute of Chemistry, Ljubljana, Slovenia ... Sandra Veljkovic. 1. ,. Branislav ... [3] S. Hadži Jordanov, Bull. Chem.

Pravilnik o proizvodima od mlijeka i starter kulturama ("Sl. glasnik ...

Tučeno vrhnje je tekuće(1) vrhnje, rekonstituirano vrhnje i/ili rekombinirano vrhnje, u koje je ugrađen zrak ili inertni plin bez mogućnosti reverzije emulzije "mast ...

1,"Москва и Московская область" 2,"Санкт-Петербург" 3,"Центр

105493,"Беловар". 105494,"Славонски-Брод". 105495,"Вараждин" ... 110731,"Стивенс Поинт". 110732,"Стивенсвилл". 110733,"Стокбридж". 110734 ...

"Sl. list SFRJ", br. 6/80 i 36/90, "Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik ...

6/80 i 36/90, "Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 115/2005 - dr. zakon). Glava I ... Zakona o parničnom postupku ("Službeni list SFRJ", br. 4/77). Član 90.

"Javna ustanova Službeni glasnik RS", Banja Luka ... - izbori.ba

13 srp 2018 ... d.o.o Banja Luka i „Grafomark“ d.o.o Laktaši. (2) Ponuda grupe ponuđača iz stava (1) dispozitiva ove odluke zadovoljava sve uvjete utvrđene u.

OPŠTI KOLEKTIVNI UGOVOR ("Sl. glasnik RS", br. 50/2008, 104 ...

kolektivnog ugovora, kao i druga pitanja od značaja za zaposlenog i poslodavca. Član 2. Ovaj kolektivni ugovor se neposredno primenjuje. Član 3. Posebnim ...

"Službeni glasnik BiH", broj 25/09 - Federalno ministarstvo ...

plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa). •. KUKCI (Insecta). • sve vrste mrava i termita. •. STONOGE (Chilopoda). • porodica: Scolopendridae.

Zakon o žigu ("Sl. glasnik BiH", broj: 53/10)

(2) Ako nije druga~ije propisano ovim zakonom, u postupku pred Institutom primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku ("Slu`beni glasnik BiH", br.

Pravilnik o kućnom redu - Caritasov dom "Sv. Ivan Krstitelj" - Ivanec

Na pranje se ne prima rublje i odjeća koja se kemijski čisti. Članak 20. ... Dnevni boravci i čajne kuhinje su zajedničke prostorije i korisnici su ih dužni koristiti.

pravilnik o zaštiti na radu - Osnovna škola "Ljubo Babić"

23 svi 2019 ... Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 29. i 173 ... Sve osobe koje sudjeluju u Školi u poslovima zaštite na radu dužne su primjenjivati preventivne ... povjerenik radnika za zaštitu na radu. Članak 8.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima za uvoz ptica ("Sl.list CG" br ...

pticama iz gazdinstava na kojima je dijagnostikovana psitakoza, posljednjih dva mjeseca prije otpreme u Crnu Goru;“. Član 2. Ovaj pravilnik stupa na snagu ...

pravilnik o uporabi žiga "zagrebački friški kravlji sir" - Zg Sirek

tekstu Pravilnik o proizvodnji) i Ugovora o pravu korištenja žiga „Zagrebački friški kravlji sir Zg Sirek“ (u daljnjem tekstu: Ugovor). Odobravanje uporabe žiga.

PRAVILNIK O REDU U LUCI MARINE "FRAPA" - marina Preko

Plovilo mora biti stručno, mornarski, privezano na način koji je uobičajen u lukama nautičkog turizma i po uputama djelatnika Marine Preko. Konopi za vez ...

"Službeni glasnik BiH", broj

"(3) Prijevozniku kojem je dodijeljena CEMT dozvola, koja vrijedi na teritoriju Austrije i. Italije, smanjuje se broj bilateralnih dozvola za Austriju i Italiju, ...

pravilnik o angažovanju uposlenika univerziteta "džemal bijedić"

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru. Stranica 2 od 3. Na osnovu člana 54. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

pravilnik o članarinama download - Atletski klub "Kvarner"

Atletska igraonica „Vježbajmo zajedno“. • Škola trčanja. • Rekreacija 3xtjedno 250,00kn. • Rekreacija 2xtjedno. • Godišnja članarina ( veterani,natjecatelji seniori ...

pravilnik o kućnom redu - Osnovna škola "Plokite"

Statuta Osnovne škole "Plokite" u Splitu, Školski odbor je na sjednici od 26. svibnja 2010. godine donio. PRAVILNIK. O KUĆNOM REDU. Članak 1. Pravilnikom ...

pravilnik - Osnovna škola "Fran Krsto Frankopan"

Ovim se Pravilnikom o nadinu i postupku zapo5ljavanja (u daljnjem tekstu: Pravilnik) u Osnovnoj Skoli ,,Fran Krsto Frankopan" Krk (u daljnjem tekstu: Stota).

Pravilnik o proizvodnji meda "Bagrem med zagorskih brega"

(7) Dezinfekcija košnica i okvira može se provoditi termičkim (plamenikom) ili kemijskim metodama (natrijeva lužina). Vrcanje, dorada i skladištenje meda.

Pravilnik-o-radu - JU Osnovna škola "Fatima Gunić"

PRAVILNIK O RADU ... tehnološkom višku i dr.) donosi Vlada Kantona ... vrijeme u školi, na njegov će zahtjev ugovor o radu mirovati do prestanka mandata.

Pravilnik izvajanja ukrepov "Družini prijazno podjetje"

koriščenja ukrepov družini prijazno podjetje. 7. člen. (1) Za izvajanje ukrepa iz 5. člena tega pravilnika je odgovorna oseba Maja Rozman in skrbi za informiranje ...

Pravilnik o unutarnjem ustroju, načinu rada i ... - "Slava Raškaj" • Split

Statuta CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „SLAVA RAŠKAJ" SPLIT (u daljnjem tekstu: Centar) Upravno ... osnovna škola i tečaj za njegu. 13. UKUPNO.

Pravilnik o kućnom redu s etičkim kodeksom - Osnovna škola "Hadžići"

O otvaranju i zatvaranju ulaza u školu stara se domar škole i radnice na održavanju čistoće. Član 8. Na glavni ulaz u školi ulaze učenici, nastavnici, stručni ...

pravilnik o kućnom redu - Osnovna škola "Vladimir Nazor" Ploče

prvog zvona i dopuštenja dežurnog učitelja. U slučaju lošeg vremena ... predlagati osnivanje učeničkih udruga i ustrojavanje raznih oblika kulturno- umjetničkih ...

Pravilnik o zaštiti na radu - Osnovna škola "Fran Krsto Frankopan"

Ovim Pravilnikom se uređuju prava, obveze i odgovornosti radnika u Osnovnoj školi „Fran ... Škola je dužna organizirati poslove zaštite na radu u skladu s odredbama ... zaštite na radu i o izvršavanju obveza iz zaštite na radu u Školi preuzima ... ravnatelja), stručnjak za zaštitu na radu, povjerenik radnika za zaštite na radu.

pravilnik o radu - "Vlado Gotovac" Sisak

ilanak 25. Puno radno vrijeme iznosi 40 sati dedno, a rasporeduje se na pet, odnosno Sest radnih dana u tjednu. Odluku o rasporedu radnog vremena na radne ...

pravilnik o radu - Osnovna škola "Hadžići"

(1) Pravilnikom o radu (u daljem tekstu: Pravilnik) JU Osnovna škola „Hadžići“ Hadžići (u daljem tekstu: ... tehnološkom višku i dr. ... (3) U okviru 40-satne radne sedmice radnici u neposrednom odgojno-obrazovnom radu u osnovnoj školi.

Pravilnik o radu - Klinička bolnica "Sveti Duh"

Odluku o potrebi zapošljavanja radniku donosi Upravno vijeće Bolnice na prijedlog ... Umjesto uglavka u ugovoru o radu o trajanju plaćenog godišnjeg odmora, ... Neiskorišteni dio godišnjeg odmora radnik može prenijeti u iduću godinu i ... o odricanju od prava na godišnji odmor, odnosno o isplati naknade umjesto.

PRAVILNIK O NAGRADI "JOSIP LONČAR" NA SVEUČILIŠTU ... - Fer

21 ožu 2012 ... a) za priznanja: Studentska služba FER-a, Savjetnička služba preddiplomskih studija i Savjetnička služba diplomskih studija. Za priznanja se ...

pravilnik o organiza.. - Sveučilište / Univerzitet "VITEZ"

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sveučilišta/Univerziteta ... sistematizacija radnih mjesta s opisom poslova, ovlaštenja i odgovornosti ...

"IngeniuM" na A tempu: "Još ne sviće rujna zora" nosi izuzetne ...

19 tra 2017 ... U Sloveniji postoji duga tradicija muških vokalnih kvarteta, pa smo se odlučili da na ovom nastupu predstavimo naš uobičajeni program.

"Волшебный Фонарь" Или "Камера Обскура": Кино-Роман ... - jstor

19 авг 2017 ... что-то от мюзик-холла» (с. 150), двойник ... На койке. У меня ... программу «превосходного мюзик-холла, в котором ему, Горну, предо-.

Pravilnik natjecanja "HPGA mini Kup"

HPGA MINI GOLF KUP je natjecanje hrvatskih juniora i juniorki u organizaciji i ... do 54) te selekcijskim turnirima za odabir juniora u program razmjene Hrvatska:.

PRAVILNIK - Osnovna škola "Marjan"

10 pro 2019 ... O clono5eniu Pravilnika o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti u OS ,,Marjan". II. Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti stupa na ...

"Divosan Extra" ("Дивосан Экстра") - Научно-исследовательский ...

Средство "Divosan Extra" ("Дивосан Экстра") - (далее по тексту «сред- ство») представляет собой прозрачную бесцветную жидкость со специфическим.

"Carrot" or "Stick" Approach to Reminder Cards - Proceedings of the ...

The paper weighs the pros and cons of the stick and carrot approaches and also suggests the possibility that strong messages may produce ordering effects in ...

"Remember Me": "Memento Mori" Figures in Shakespeare's ... - jstor

ance of a memento mori , a physical figure or image of death, often intrudes. 1. ... Panofsky, "Et in Arcadia Ego : Poussin and the Elegiac Tradition," in Meaning.

"Kidlit" as "Law-And-Lit": Harry Potter and the Scales of Justice - CORE

614), as he did in Harry Potter and the. Prisoner of Azkaban where, even on their security patrols, he forbade their presence on Hogwarts' school grounds, ...

Byron and the Mind of Man: "Childe Harold III-IV" and "Manfred" - jstor

Childe Harold III-IV and Manfred. WARD PAFFORD. I. THE mid-stage of Byron's poetic career, 1816-17, is notabl chiefly for the composition of his two most ...

лексемы "мискозуб" и "мискозоб" в современных русском и укра

В украинском языке (в полесском диалекте) использование лексемы мискозу б в значении «небольшая настоящая рыба, используемая в качестве ...

"Юность, Наука, Культура". Посвящается А.Л ... - НС "Интеграция"

Произведение «Певец во стане русских воинов» (1812) написано в духе ро- ... с точки зрения экономии денежных средств выгодно заменить все лампы.

An Exposition of Disorder: From "Pantagruel" to "Gargantua" - jstor

sojourn of the six pilgrims in Gargantua's mouth (Gar., XXVIlI)/Alcofribas Nasier's voyage through the world in Pantagruel's mouth (Pan., XXXII), etc. 2 R. H. ...

"M-tel" Podgorica 2 AD " Crnogorski Telekom " - Poreska uprava

AD "Prva banka Crne Gore" Podgorica. 20. 02440261 ... AD ''Invest banka Montenegro'' Podgorica. 28. 02013258 ... 03022480. DOO "Nova Pobjeda" Podgorica.

The Function of the" Hrefn Blaca":" Beowulf" 1801

THE FUNCTION OF THE HREFN BLACA: BEOWULF 1801. KATHRYN HUME. Reste hine pi rfimheort; reced hliuade g~ap ond goldfth; gast inne swaf,.

"TURCI" I "KMETOVI" - MIT O VLASNICIMA BOSANSKE ZEMLJE

"TURCI" I "KMETOVI" - MIT O VLASNICIMA BOSANSKE ZEMLJE. Svi smo mi već dugo vremena svjedoci destruktivne politizacije historije na Balkanu, pri čemu ...

о соотношении понятий "текст" и "дискурс" в лингвистике

В статье описываются некоторые проблемы интерпретации понятий "текст" и "дискурс" в современной лингвистике. Кратко представлен процесс ...

UPUTE ZA RAD S MODULOM "ČLANOVI" U SUSTAVU "VATRONET"

"Vozačka dozvola" – klikom na gumb "Dodaj" otvara se iskočni prozor koji sadrži formu za unos vozačke dozvole. U formi se iz izbornika odabire kategorija ...

"Les Fous de Bassan" and "Le Torrent": At the Crossroads of ... - jstor

paintings in which several pieces by the same artist are superimposed ... Girard terms Logos Phobou, the discourse of violence, terror, disaster. (220), and ...

"mansfield park:" reading for "improvement" - jstor

To put the problem simply, the novel is customarily seen to set up clashing values: the moral stability and decorous repose of Fanny and. Mansfield Park oppose ...

"Я" и "Мы": Взлеты и падения рыцаря искусства. — М ... - ImWerden

Он отбы вал уже второй срок. ... Хотя Роба и учился по классу скрипки, а стал ударни ... ударник. Робка долго мучительно сомневался — как быть?.. Со.

"НЕЖДАННАЯ ШУТКА" В "МОЦАРТЕ И САЛЬЕРИ" А.С. ПУШКИНА

to the intrusion of disharmony between a creator and his work, intuitively felt by Mozart. ИСХОДНЫЙ ЗАМЫСЕЛ ШУТКИ. "Нежданная шутка", которой Моцарт ...

"@1" special projects payroll BV 70880565 "Vertraco" - IND

Cenosco Custom B.V.. 27314026. Center Parcs Europe N.V.. 34136068. Centerdam Hotel B.V.. 50807137. Centraal Bureau voor de Statistiek. 51197073.

Zakon o autorskim pravima i srodnim pravima ("Sl. glasnik BiH", broj ...

(2) Odredbe ovoga Zakona o sastojcima autorskog djela, pretpostavci autorstva, suautorima, autorima spojenih djela, sadr`aju autorskih imovinskih prava i ...

"тест", "тестирование" - Издательство ГРАМОТА

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что существуют различные определения по- нятия «тест». М. И. Воскерчьян опеределяет ...