ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - CROSMA

22 lis 2013 ... Kad je uvjetima za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti propisano polaganje ispita, Ministarstvo ili nadležna lučka kapetanija će temeljem.

ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - CROSMA - Srodni dokumenti

ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - CROSMA

22 lis 2013 ... Kad je uvjetima za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti propisano polaganje ispita, Ministarstvo ili nadležna lučka kapetanija će temeljem.

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I ... - CROSMA

(STCW/HR oznaka, osposobljenost, valjanost, privremeno ili trajno oduzimanje, prijava gubitka ili uništenja, uključujući zapis o promjeni statusa i datuma ...

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE - CROSMA

17 sij 2019 ... Članak 1. Ovom Naredbom propisuje se mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u.

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

146/08, 61/11 i 56/13), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi ... PROGRAM IZOBRAZBE i ISPITA ZA VODITELJA BRODICE KATEGORIJE.

ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Asbac.hr

Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS) (u daljnjem tekstu: ... (2) Prijava odlaska iz stavka 1. ovog članka dostavlja se prilikom isplovljenja, ...

ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture nacrt prijedloga ...

Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 - pročišćeni tekst.) II. ... članka 207. ujednačavaju se standardi s onima iz Pravilnika o brodicama i jahtama.

ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Narodne novine

30 ožu 2016 ... elementi za projektiranje, izgradnju i održavanje biciklističke infra- strukture. ... parkiranje. (10) Biciklističke staze izvan naselja odvajaju se od kolnika za- ... mijenjenu stručnjacima za njihovu uporabu u prostorima za istra-.

republika hrvatska ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

okviru EU Pilota dostavila Europskoj komisiji, Zakonom se provode potrebne izmjene odredbi Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava s ...

Republika Hrvatska Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture ...

uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom (NN br. 70/13) ... LK SPLIT. 52350. 51193. 18941. 1157. LK PLOČE. 2046. 1693. 1486. 353.

11.3.2020 - Ministartstvo mora, prometa i infrastrukture ... - CROSMA

12 ožu 2020 ... sastanak sa predstavnicima socijalnih partnera (Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum, CROSMA. - Udruga hrvatskih posrednika pri ...

Strateški plan Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za ...

međunarodnog cestovnog prometa i cesta, osim poslova iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova, sigurnosti željezničkog prometa, sigurnosti prometa žičarama, ... Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava za prometnu ...

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I ... - CVH

radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (»Narodne novine«, broj 75/2013 ) ... (1) Poslodavci su dužni voditi evidenciju radnog vremena mobilnih radnika, ... (2) Obrazac potvrde o aktivnostima vozača tiskan je u Prilogu 1. ovoga ...

REPUBLIKA HRVATSKA Ministarstvo pomorstva, prometa i ...

10 pro 2012 ... REPUBLIKA HRVATSKA. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. Uprava cestovnog i željezničkog prometa. Klasa: 011-01/12-02/80.

ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - CVH

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti, postupak i način ispitivanja vozila, što se smatra proizvodnjom ... Zamjena amortizera drugim tipom. 5. Naknadna ugradnja ...

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

22 lis 2018 ... 515-03-02-02/7-18-2 od 10. listopada 2018. godine i Ministarstva financija KLASA: 100-. 01/18-01/168, ... MINISTARSTVU MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU ... referent. 11. Lučka kapetanija Split.

VTS konsolidacija - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

Morske mijene ni u kojem slučaju neće utjecati na pomorski promet u ... Slika 4 Plovni putovi na plovnom području sjevernog Jadrana – AIS snimke (2014).

ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Hakom

4 lis 2017 ... Ukupni vozni red su svi materijali voznog reda koji se izrađuju i objavljuju ... imaju značenja utvrđena propisom kojim se uređuje željeznica te.

ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - SPVH

vremenska ili elementarna nepogoda. Posljedice ... prognoza, vrsta oborine, vidljivost i slično), podatak da li je vidik bio spriječen i od ... Zabok - Bedekovčina.

CIRC-MMPI-008 - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

1 ožu 2017 ... i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i ... pozivni znak, ... VTS Hrvatska (Rijeka): 051 312 300.

Pogledajte dokument - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

27 sij 2020 ... Županijska lučka uprava OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA, 51 410 Opatija,. Viktora Cara Emina 3. 15. Županijska lučka uprava KRK, ...

ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Diverso Impex

PRAVILNIK. O IZMJENAMA I ... Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama osposobljenosti pomoraca. (»Narodne novine« br. 50/07 ... (1) Svjedodžbu o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većem. (STCW II/2), stječe ...

Temeljem članka 4 - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

zapovijedati jahtom do 500 BT bez ograničenja područja plovidbe. DRŽAVA/. STATE ... 6m i snage porivnog uređaja veće od 8 kw kao i zapovijedati jahtom ...

pomorska nautika – pn - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

Vrste i točnost osmotrenih pozicija u teretsričkoj navigaciji. Osmotrena ... Podjela brodova prema namjeni, vrsti tereta, vodama u kojima plove, kategorijama.

MORNAR - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike ...

28 sij 2020 ... istrage pomorskih nesreća i nezgoda, kojeg je usvojila Međunarodna pomorska organizacija. Rezolucijom Skupštine A.849 od 27. studenoga ...

tehnička specifikacija - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

Broj licenciranih vozila - prijevoz tereta (kamion tegljač) ... izračun cijene poštarine u ovisnosti o težini pošiljke i načinu otpreme, automatsko određivanje.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture LUČKA KAPETANIJA ...

i infrastrukture. LUČKA KAPETANIJA OSIJEK. Šetalište k.F.Šepera 6, Osijek. *P/3569700* ... Vodogradnja Osijek d.d.. 7. Hidrogradnja d.o.o.. 8. Dunavski Lloyd ...

tin ujević - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike ...

Joško Vlašić,predsjednik Povjerenstva,. 2. Mr.sc.Mladen Russo,kap., član,. 3. Dipl.ing.Mijo Radunović,član,. 4. Ing.Siniša Bacalja,član. Povjerenstvo je sukladno ...

STCW III/6 - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike ...

Svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice. - Svjedodžba o ... Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti. - Položen ...

procjena rizika - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

Ciklonalna aktivnost, strujanje zraka u smjeru obrnutom od kazaljka na satu, najčešće je posljedica ... Tablica 2.1 Godišnja raspodjela (%) po brzini i smjeru vjetra na Jadranu ... Također, vremenske prognoze do tri dana unaprijed u pomorskoj ... Slika 4.16 Prolaz broda Malinska (L=55,8 m) kroz Splitska vrata koji tek na ...

Autoceste - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike ...

Korisnici koji unaprijed plaćaju cestarinu u karticama putem web portala prodaja.hac.hr, sustavu ENC uređaja ostvaruju popust od putem mobilnog uređaja ...

Zamijena svjedodžbi - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

Svjedodžbu o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom osim brze spasilačke brodice. • Svjedodžbu o osposobljenosti za ...

Modul D - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike ...

Izobrazba profesionalnih vozača i cestovnih prijevoznika. Modul D. Kartica vozača, prijevoznika, radionice. Kartica vozača: •karticu izdaje nadležno tijelo koje ...

VTS elaborat - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike ...

međunarodni pozivni znak. - kurs ... b) 44°51,64`N 13°45,44`E (točka na moru) c) 44°51 ... 385(0)21 571440; 571470; 571479. - fax. ... kružiću orijentirana prema plovidbenom toku), oznaku VTS centra kojem se treba javiti (broj ili slovo).

Republika Hrvatska Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

društva Hrvatske željeznice d.o.o. koje obavlja poslove u području upravljanja, održavanja i izgradnje željezničke infrastrukture, prijevoza putnika, prijevoza ...

4. Lokacijska dozvola - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

oznake 201601 od siječnja 2016. godine, ovlašteni projektant Sonja Tadej, dipl.ing.arh.; mr.sc., broj ovlaštenja A 2229 (Sinestudio d.o.o., HR-10000 Zagreb,.

Arhitektonski projekt - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

Vanjske ab monier ploče , iako su vrlo vitke i krhke, nemaju vidljivih pukotina i tragova korozije. ... 7. ostvarivanje tržišnih popusta (cijena pojedinačnog proizvoda manja je što je količina veća), ... Vlaknocementne ploče sadrže azbest, te.

Untitled - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike ...

BINA-ISTRA d.d.. HAC I ARZ povećali su cijenu cestarine za 15% osim u sustavu ENC plaćanja cestarine, dok je AZM povećao cijenu za tranzitni promet na.

Lokacijska dozvola - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

28 lis 2015 ... SARDINA d.o.o. Postira, Ratac 1, OIB: 91062886911, za izdavanje lokacijske dozvole, izdaje. LOKACIJSKU DOZVOLU i. Lokacijska dozvola ...

pravilnik - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike ...

km/h” nalazi prijelaz, to znači da je daljnja vožnja dopuštena te da preko prijelaza i ... postavljanjem jednoga crvenog signalnog lopara usporedno s međnikom ...

Republika Hrvatska Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

3 sij 2018 ... takve su navedene Zagreb – Vinkovci, Zagreb – Rijeka, Zagreb – Osijek, Zagreb – Maribor, Zagreb. – Ljubljana), koji bi na dnevnoj razini mogli ...

Vodic za vjezbenike - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

prije prvog ukrcaja na brod u svojstvu vježbenika. Nakon uspješno završene srednje škole ... Temeljna sigurnost na brodu/Basic Safety Training (STCW A-VI/1) ...

Idejni projekt - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike ...

15 velj 2014 ... URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA. VELJKO STARČEVIĆ, d.i.g. – ... Ovlašteni inženjer građevinarstva a pletiozna II. G.

Naziv građevine: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Lokacija ...

5 PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I. RADOVIMA. (NN 79/14, 41/15, 75/15). Oznaka projekta: MMPI-KOCKICA. T.D.: 01-2017. Glavni projektant ...

barbat - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske

Davor Vidan,član. 5. Dipl.ing.Ivica Grgurić,član. Povjerenstvo je sukladno Pravilniku o istraživanju pomorskih nesreća (Narodne novine, br.09/07,. 118/2011)) ...

Zadar - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske

Rijeka, Senj, Zadar i Šibenik (do granice teritorijalnog mora) te na prilaznim plovnim ... Poţar broda je nekontrolirano gorenje cijelog broda ili njegovih dijelova.

JAVNI POZIV - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike ...

Lučka uprava OPATIJA-LOVRAN, 51 410 Opatija, Viktora Cara Emina 3. 15.Lučka uprava KRK, 51 500 Krk, Trg bana Jelačića 5. 16.Lučka uprava CRES, 51 ...

sanacija ravnih krovova - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

Ravni krov iznad 1. kata za završnu oblogu ima betonske kulir ploče (4 cm) na ... neprovjetravani sloj zraka. 8 cm. - vlaknocementne ploče. 1,5 cm. - kulir ploče.

KONAČNA RANG LISTA - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ...

Pomorska škola Bakar. Pomorska škola Zadar. Pomorska škola Zadar. Pomorska škola Split. Pomorska škola Split. Pomorska škola Split. Pomorska škola Bakar.

grad rijeka - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike ...

26 velj 2007 ... o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Donosi se Generalni urbanistički plan grada Rijeke ...

BINA ISTRA - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike ...

8. A8. 131/132. Vranja Sjever/Vranja Jug. Automatska, ručna i stop & go ENC prolaz. 0. 1. 3. 3. 8. A8. 130. Tunel Učka. Automatska, ručna i stop & go ENC prolaz.

javni natječaj - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike ...

člana Uprave trgovačkog društva Jadrolinija Rijeka - 2 (dva ) izvršitelja na ... Uredbe uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava.

radna verzija - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike ...

položen državni stručni ispit. Odjel planiranja i ... uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice B kategorije,. - najmanje ... G) Lučka kapetanija Sisak. Odjel za ...

Prilog AI - Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

mašinskim kompleksom i uređajima i pogonskim sistemima. Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara na moru i njihova primjena u različitim okolnostima uz ...

Untitled - Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

29 апр 2018 ... PEUGEOT hoo7. Po normi. Registarska oznaka ... Kvarovi na vozilu u toku vožnje. Zadržavanje na ... Do 207 PBB)'. Vrijeme važenja putnog ...

cg-njemacka - Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

d.o.o."Bozur" - Podgorica (MNE). "Vita Tours e.K." - Hamburg (D). -------------------------------------------------- wjednitko obnvljanjc prcvoza ...

Crna Gora Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

30 мар 2017 ... ovlasćenja za vršenje obuke pomoraca trening ... ukrcaj pomoraca kao i centara za izdavanje ... Ministarstva na portal Vlade Crne Gore;.

Putni nalozi 19.01. - Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Marka i tip putničkog vozila PEUGEOT 206. Registarske ... Kvarovi na vozilu ... Podgorica, 22.01. 207 god. PUTNI NALOG 085257. ZA PUTNIČKO VOZILO.

Menadžment Plan - Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Herceg Novi, Podi, Sasovići, Kuti, Kumbor, Đenovići, Baošići, Bijela, Jošice, Ćurići, Bijelske. Kruševice ... u kome crkva Sv. Mateja sa svojom okolinom, zauzima ...

Putni nalozi 09.04. - Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Kvarovi na vozilu u toku vožnje. Dolazak. Zadržavanje ... PEUGEOT. Registarska oznaka _ PG CGB 44 ... Registarske oznake 96-CG-308. Prezime i ime vozača.

Na osnovu člana - Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

3) dokument o jedinstvenoj EU homologaciji tipa vozila (WVTA) je dokument kojim se potvrđuje da je sprovedena EU homologacija;. 4) EU homologacija je ...