Interni oglas - Ministarstvo uprave

13 ožu 2019 ... položen državni stručni ispit. LUČKA KAPETANIJA RIJEKA. Ispostava Opatija. 2. kapetan ... položen vozački ispit B kategorije, poznavanje ...

Interni oglas - Ministarstvo uprave - Srodni dokumenti

Interni oglas - Ministarstvo uprave

13 ožu 2019 ... položen državni stručni ispit. LUČKA KAPETANIJA RIJEKA. Ispostava Opatija. 2. kapetan ... položen vozački ispit B kategorije, poznavanje ...

oglas - Ministarstvo uprave

19 srp 2018 ... („Narodne novine" broj 43/18 i 52/18), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka raspisuje ... Zagreb, Petrinjska 30,.

Interni oglas

27 дец 2019 ... INTERNI OGLAS za potrebe. Zavoda za zaposljavanje Crne Gore. 1. Samostalni/a savjetnik/ica I - za pravne poslove, mjesto rada Berane ...

OBRAZAC «b» PRIJAVA NA JAVNI KONKURS/INTERNI OGLAS ZA ...

OBRAZAC «b». PRIJAVA NA JAVNI KONKURS/INTERNI OGLAS ZA. RADNO MJESTO U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BiH. UPUTSTVO: Molimo Vas da ...

Interni oglas za imenovanje rukovodećih policijskih službenika/ca u ...

Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u ... Plaća radnih mjesta policijskih službenika određena je Uredbom o plaćama policijskih.

Interni oglas za rukovodeća radna mjesta u PU zagrebačkoj

Uredbe o raspisivanju i provedbi ... za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih ... podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim internim oglasom, sadržaj i način testiranja, te ...

Interni oglas za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih ...

130/12, 89/14 – vjerodostojno tumačenje, 33/15 i 121/16), članka 2. stavka 3 i članka 3. isivanju i ... I policijska postaja Rijeka, načelnik/ca policijske postaje.

Interni oglas unutar državnog organa za potrebe Ministarstva ...

Podgorica, 16.07.2013. UPRAVA ZA KADROVE ... Samostalni/a savjetnik/ca I za energetski bilans i planiranje u Direkciji za razvoj i reformu energetike ...

Interni oglas za rukovodeće radno mjesto u PU šibensko-kninskoj

POLICIJSKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKA na radno ... Na web stranici Policijske uprave šibensko-kninske http://sibensko-kninska.policija.hr i web stranici ...

univerzitet crne gore raspisuje interni oglas za angažovanje u ...

Ukrasno mediteransko bilje-izborni predmet ... Samoniklo kontinentalno ljekovito bilje ... bilje. Praktična obuka iz oblasti ljekovitog bilja- modul Ljekovito bilje.

Izvješće o radu Ministarstva uprave za 2015 ... - Ministarstvo uprave

26 tra 2016 ... Istim Zakonom omogućen je privremeni upis u registar birača unutar ... Osim službenih upita, odgovoreno je na 401 upit građana zaprimljen ...

uredi državne uprave u županijama - Ministarstvo uprave

državne uprave, ustrojena za obavljanje poslova državne uprave na području županija te obavljaju ... Međimurskoj županiji. 23. 11. 32. 9. 57. 49. 66 ... Ured državne uprave u: Bjelovarsko- bilogorskoj županiji. Brodsko- posavskoj županiji.

Oglas IPARD like 1.2 - Ministarstvo poljoprivrede

Maslinarstva. ➢ ... vinogradarstvo i maslinarstvo), Fitosanitarne uprave ( Uprave za bezbijednost hrane, veterinu i ... Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji.

Oglas - Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice

3 pro 2018 ... Nekretnine za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak upisane su u. Posjedovni list broj 928 katastarska općina Ozimica, označene sa:.

Oglas za prijam namještenika na određeno vrijeme u Ministarstvo ...

Namještenici se primaju u državnu službu na određeno vrijeme uz probni rad od ... poslova https://mup.gov.hr/ i web stranici Ministarstva uprave www uprava ...

Javni oglas za prijem namještenika u Ministarstvo financija ...

23 ruj 2019 ... Ministarstvu financija Hercegbosanske županije, broj: 03-01-02-18.7/14 od 15. ... Vlade Hercegbosanske županije u rubrici Javni natječaji.

Ministarstvo financija - Ministarstvo uprave

28 velj 2017 ... Ministarstvo financija - Porezna uprava 355 osoba: ... Ministarstvo financija- Carinska uprava 104 osobe ... Zagreb, Albrechtova 42 IVSS.

Ministarstvo obrane - Ministarstvo uprave

Ministarstva obrane - www.morh.hr, na web stranici Ministarstva uprave - www.uprava.hr i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - www.hzz.hr.

MINISTARSTVO UPRAVE

popunjeni i potpisani obrazac zahtjeva za upis promjena u registar udruga ... (1) Nadležni ured ovjerava statut udruge na način da uz statut priloži jednu stranicu.

NIAS - Ministarstvo uprave

31 srp 2019 ... o BasedOnAuthorization element: označava je li autorizacija bazirana na temelju modula e-Punomoći. Istovremeno je moguće imati i prava u ...

Tablica 1 - Ministarstvo uprave

31 pro 2015 ... URED DRŽAVNE UPRAVE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI. 68. 68. 0. URED DRŽAVNE UPRAVE U OSJEČKO-BARANJSKOJ. ŽUPANIJI. 206.

broj 16 - Ministarstvo uprave

Obrtni registar svibanj 2016. ... Registar dječjih vrtića ožujak 2016. Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Matična evidencija HZMO – korisnici doplatka za djecu.

izvješće - Ministarstvo uprave

7 pro 2011 ... VLADA REPUBLIKE HRVATSKE. IZVJEŠĆE O STANJU. 305. - osigurani su tehničko-tehnološki i infrastrukturni uvjeti za izdavanje ePutovnica ...

Uputa - Ministarstvo uprave

Prije 4 dana ... Državni službenici koji neće obavljati posao na radnom mjestu kao nužno osoblje obvezni su rad obavljati od kuće radnim danom u propisano ...

Statistički prikaz - Ministarstvo uprave

1 sij 2016 ... TABLICA 5. BROJ BIRAČA U REGISTRU BIRAČA NA DAN 30.6.2016. ... svibanj 2016. ... Registar dječjih vrtića ožujak 2016. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Matična evidencija HZMO – korisnici doplatka za djecu.

ministarstvo uprave - Ured za udruge

Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ureda za udruge u roku od 90 dana od ... Primjer: Devedesetih godina osniva se Hrvatski Tiplerski Savez (HTS) koji ...

Program e-Ured - Ministarstvo uprave

1 pro 2011 ... 5.3.5 Elektronički potpis, enkripcija, provjera potpisa, dekriptiranje . ... Program e-Ured specificira zahtjeve na sustav interoperabilnosti u ... program unaprjeđenja elektroničkog uredskog poslovanja u svim ... opisu poslova vođenje tog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima, sukladno propisima o ...

Untitled - Ministarstvo javne uprave

pokreta URA, u Registar politickih partija. Clan 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja i ne moze se koristi u druge svrhe. Podgorica, 09.04.2017.

Strategija razvoja LJP - Ministarstvo uprave

kvalitetnog rada i sankcioniranje nerada u javnoj upravi. 3 ... Postojeći sustav upravljanja i razvoja ljudskih potencijala u državnoj službi obuhvaća planiranje ... Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj.

Poštovani gospodine, - Ministarstvo uprave

Temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN. 150/2011) ustrojen je Državni ured za središnju javnu ...

Ministarstvo uprave Republike Hrvatske

kladno odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, s obzirom na to da je na snazi Odluka o zabrani novog ...

Pitanja i odgovori - Ministarstvo uprave

PITANJA I ODGOVORI ZA PONAVLJANJE. SVRHA SUSTAVA ... Sustav državne uprave usmjerava i nadzire Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada). POSLOVI DRŽAVNE ... promjenu Ustava Republike Hrvatske. • udruživanje ili ...

Rješenje o prijmu - Ministarstvo uprave

20 stu 2019 ... Općinski sud u Čakovcu, po predsjednici Sanji Marii Gašparović, ... suda u. Čakovcu, te je obavijest o raspisivanju javnog natječaja dostavljena ...

Scanned Document - Ministarstvo uprave

2 svi 2018 ... III POLICIJSKA POSTAJA RIJEKA ... POLICIJSKA POSTAJA KRK ... oglas navode se podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime, adresa.

elektronički zapis - Ministarstvo uprave

23 svi 2014 ... Na Internet adresi https://matice.gov.hr/EDokumentiProvjera/ možete provjeriti točnost podataka navedenih u ovom elektroničkom zapisu.

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO UPRAVE ...

primjedbe ili prijedloga. 1. DARKO. BANIČEK pojedinac. Poštovani, iščitavajući nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj.

Zakon o NVO - Ministarstvo javne uprave

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 037/17 od 14.06.2017), u kojima je naznačen njihov dan ...

Download - Ministarstvo javne uprave

SJUTRA DAN sigurnog interneta. Ministarstvo prosvjete u saradnji sa Ministarstvom javne uprave,. Kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori, Klubom volontera JU ...

Double L - Ministarstvo javne uprave

27 феб 2018 ... crnogorski jezik i sa crnogorskog jezika na engleski, sukcesivno, svaki put na zahtjev Naručioca, u periodu od 12 mjeseci, prema Zahtjevu za ...

Projekt e-Poslovanje - Ministarstvo uprave

Djelokrug: FINA. Datum: 31.07.2019. Verzija: 1.6.2. Stranica 1 od 45. Projekt e-Poslovanje. Protokol rada NIAS-a za e-Građane i e-Poslovanje ...

Priručnik za polaznike - Ministarstvo uprave

istraživanja javnog mnijenja, kao i online anketa ili licem u lice anketa u tijelima ... Istraživanje tržišta i javnog mnijenja za potrebe tijela javne uprave provodi se ... istu temu – kao na primjer zadovoljstva korisnika uslugama koje pruža gradska.

Rjesenje o izboru - Ministarstvo uprave

27 sij 2020 ... administrativni referent - upisničar Općinsko državno odvjetništvo u ... Na testiranje održano 10. siječnja 2020., a koje se sastojalo od pismenog.

„Službeni list CG“, br. 39/11 i 66/12 - Ministarstvo javne uprave

UREDBU. O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA RAD U ... upravni postupak; Osnovna načela Zakona o opštem upravnom postupku ...

STRATEGIJA e-HRVATSKA 2020 - Ministarstvo uprave

referenduma u mogućnosti su provjeriti svoj upis u registar birača te podnijeti ... o fizičke osobe koje posjeduju dionice, u mogućnosti su vidjeti stanje svog ... e-Usluga za unaprjeđenje plasmana proizvoda i usluga braniteljskih zadruga te time.

Zakon o državnim službenicima - Ministarstvo uprave

donesenim na temelju Ustava i zakona, uredbom Vlade Republike Hrvatske (u ... mjesta, broj službenika i namještenika, te druga pitanja sukladno zakonu. ... (2) Za prijam u državnu službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez ...

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO UPRAVE NACRT ...

Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“ broj 150/11., 22/12., 39/13. i 125/13.), ustrojen je ...

Statistički prikaz - broj 14. - Ministarstvo uprave

Obrtni registar svibanj 2016. ... Registar dječjih vrtića ožujak 2016. Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Matična evidencija HZMO – korisnici doplatka za djecu.

Izvješće o provedenom savjetovanju - Ministarstvo uprave

6 pro 2013 ... Anamarija Vuić, univ. bacc. psych. Mara Vukadin, dipl. ... Anamarija Gospočić. Tomislav Tukša ... Ana-Marija Brdek. Valentina Jakopec.

Zapisnik sa 5. sjednice Povjerenstva za ... - Ministarstvo uprave

Vedran Mornar, ministar znanosti, obrazovanja i sporta, gosp. Darko Parić, pomoćnik ministra uprave i koordinator Povjerenstva, gđa. Tatjana. Prenda Trupec ...

policijske uprave - Ministarstvo unutarnjih poslova

30.000,00 jednostavna nabava narudžbenica l kvartal. 1 godina. 3232 Popravak ograde u PP Ivanec. 24.000,00. 30.000,00 jednostavna nabava narudžbenica.

Obrazac prijave za polaganje DSI - Ministarstvo uprave

Obrazac DSI-1. REPUBLIKA HRVATSKA. (naziv tijela koje dostavlja prijavu). MINISTARSTVO UPRAVE. MAKSIMIRSKA 63. 10000 ZAGREB. P R I J A V A.

o provedbi uvida u potpise - Ministarstvo uprave

26 stu 2018 ... uvida u potpise birača, koji su proglašeni neispravnim odnosno nevažećim. Datum ... Na upit predstavnice APIS- a da li to znači ... registru birača, provjeriti uvidom u registar birača te potvrditi je li to točno ili ne bez navodenja.

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO UPRAVE PRIJEDLOG ...

URED DRŽAVNE UPRAVE U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI. Unutarnje ustrojstvene jedinice i njihov djelokrug. Članak 46. Sjedište Ureda državne ...

kronološko kazalo - Ministarstvo pravosuđa i uprave ŽZH

odbor M.P “NARONAPLAST”- d.o.o. Posušje 10. 276 cesta i cestovnih objekata Županije. 18. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za. Zapadnohercegovačke ...

Državna geodetska uprava - Ministarstvo uprave

1 ruj 2014 ... stručni referent za geodetske poslove. 27.5/5. SSS geodetske struke. Odjel za katastar nekretnina Poreč stručni referent za katastarske poslove.

Ministarstvo uprave, Uprava za službeničke odnose, Sektor za ...

8 velj 2017 ... Konzultativni sastanak u organizaciji Uprave za službeničke odnose, Sektora za službenički sustav, održan je dana 8. veljače 2017. godine u ...

Kolektivni ugovor - Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne ...

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i vlade kantona kao poslodavac s jedne strane i Sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe ...

Pregled ispitnog roka na dan 31.8.2019. - Ministarstvo uprave

31 kol 2019 ... 5 Novosel Maja. 6 Pirija Renata. 7 Radočaj Nikolina. 8 Rapan Katarina ... 2 Rukavina Hrvoje. 3 Slavnić Goran opća uprava - u dijelu koji se ...

za radno mjesto sudački vježbenik - Ministarstvo uprave

19 ruj 2018 ... I. U državnu službu na određeno vrijeme u Općinski sud u Gospiću na radno mjesto sudački vježbenik - 1 izvršitelj prima se: JURICA BAKMAZ ...

Program e-URED, Ver. 1.0, prosinac 2011. - Ministarstvo uprave

1 pro 2011 ... kroz stručno tijelo Forum za e-Ured (Ver. ... Središnji državni ured za e-Hrvatsku (SDUeH) ... Uspostaviti potpuno funkcionalan digitalni arhiv. 6.