Štetočine kukuruza: kojim sredstvima se boriti

im pružaju utočište (plamenac, puževi golaći). • Direktna setva (no till) ili lokalizovana setva (strip till) može pospešiti povećanje rizika od štetočina (i parazita: ...

Štetočine kukuruza: kojim sredstvima se boriti - Srodni dokumenti

Štetočine kukuruza: kojim sredstvima se boriti

im pružaju utočište (plamenac, puževi golaći). • Direktna setva (no till) ili lokalizovana setva (strip till) može pospešiti povećanje rizika od štetočina (i parazita: ...

Bolesti i štetočine u hortikulturi (deo - štetočine u hortikulturi).

Insekti sadrţe preko 50% vode u telu i njen gubitak, kao i višak ... Po završenoj ishrani, gusenice traţe pogodna mesta na ispucaloj kori ili u rašljama grana,.

Kako se boriti protiv visokotehnološkog kriminala? - Delegacija EU u ...

ukaže šta treba da traže na internetu i koje zaštitne mere da preduzmu. ... prevaranti preteruju u svojim tvrdnjama da ćete zaraditi novac klađenjem. Prevaranti ...

Bolesti i štetočine šljive - Delta Agrar

itd. Šupljikavost lista (Stigmina carpophila). Ova bolest je naročeto izražena u vlažnim i kišovitim godinama. Simptomi se uglavnom ispoljavaju na listu i plodu, a ...

Bolesti i štetočine breskve - Delta Agrar

Ova gljiva se razvija na svim zeljastim delovima breskve: lišću, mladarima , cvetu i ... Zaštita protiv ove bolesti podrazumeva i agroteničke i hemijske mere borbe.

štetocine i bolesti vinove loze - CRRP

Slike 1 do 5: Šteta na listovima, grozdovima, lastarima i čitavoj biljci, uzrokovana ... Plamenjača koju izaziva Plasmopara viticola, je glavna bolest vinove loze.

Bolesti i štetočine višnje i trešnje - Delta Agrar

Žilogriz (Capnodis tenebrionis). Ova štetočina može prozrokovati sušenje stabla ... Žilogriz prezimljava u stadijumu imaga. U proleće se aktivira i hrani se lišćem.

Jezične bakterije – pomagači ili štetočine u jezičnome organizmu ...

vratila u hrvatski. U nastavku ćemo dati kratak pregled jezika davalaca koji su utjecali na inventar posuđenica u hrvatskome jeziku. Neke smo od njih već ...

Novi patogeni Štetočine leske EXPO - Agromarket

23 феб 2017 ... za. Znatne količine ruske pšenice isporučene su u više od 70 ze- malja, između ostalih ... Kao i kod voluharice, preduzimanje mera suzbijanja se ... je u kašicama od voća pronađena povećana koncentracija pesticida. Ti otrovi ...

Otpornost na niske temperature, prouzrokovače bolesti i štetočine ...

Drijen daje zdrave plodove, bez upotrebe hemijske zaštite, koji se u svježem ili prerađenom stanju ... opasnost od pojave mraza u periodu mart - april uvijek postoji. To se desilo ... Integralna zaštita voćnjaka i vinograda. Čakovec: Zrinj- ski dd ...

Bolesti i štetočine jabuke i kruške - Delta Agrar

Postoji veliki broj insekticida koji se primenjuju za suzbijanje jabukinog smotavca. ... Crveni voćni pauk prezimljava u formi zimskih jaja na granama i deblu ...

Bolesti i štetočine maline i kupine - Delta Agrar

Zaražene izdanke treba orezati i spaliti da ne bi došlo do širanja zaraze. U blizini zasada pitome i gajene kupine potrebno je uništavati divlju kupinu na kojoj se ...

Najznačajnije štetočine povrtarskih biljaka - Delta Agrar

intervala između berbi isključivo koristiti insekticide kratke karence. ... Neki insekticidi koji se koriste za suzbijanje biljnih vaši i bele leptiraste vaši deluju i na ...

Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima

(1) Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon) uređuju se: definicija lijekova i medicinskih sredstava za ...

PRAVILNIK o medicinskim sredstvima - ALMBiH

b) medicinska sredstva koja se izdaju bez recepta samo u ljekarnama i specijaliziranim trgovinama; c) medicinska sredstva koja se izdaju na recept/narudžbu u ...

Zakon o sredstvima za zastitu bilja

zaštitu bilja, kao i druga pitanja od značaja za sredstva za zaštitu bilja. Sredstva za ... odobrenih supstanci) jeste popis aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci odobrenih ... iznad propisanih maksimalno dozvoljenih količina ostataka;.

INFORMACIJE O DODIJELJENIM BESPOVRATNIM SREDSTVIMA

29 kol 2017 ... Pana Stolarija. d.o.o.,. Zagrebačka cesta 42,. Čakovec. N/P. Razvoj novog proizvoda upotrebom inovativnih materijala i proizvodnih tehnika te ...

Biocidi u sredstvima za obradu metala

ćenja emulzije dolazi do pogoršanja kvaliteta izaz- vanog različitim uzrocima. Nije samo iscrpljivanje, radi obavljanja funkcije obrade metala, uzrok po- goršanja ...

određivanje fluorida u sredstvima za prevenciju karijesa

uzorka za mjerenje tako da se jedan gram zubne paste izmjerio analitičkom vagom, a zatim ... zuba, oblaže zube i duže se vrijeme zadržava na površinama zubi. ... Professional, 3 – Elmex, 4 – Meridol, 5 – GC MI Paste Plus, 6 – Himalaya ...

Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima - ALMBiH

(1) Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i. Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon) ure|uje se: definicija lijekova i medicinskih sredstava za ...

Finansijsko upravljanje obrtnim sredstvima u preduzeću.pdf

Obrtna sredstva se najčešće definišu kao deo poslovnih sredstava koja se jednokratnim ulaganjem mogu utrošiti u jednom reprodukcionom ciklusu. Ovo ujedno ...

P L A N financiranja programskih aktivnosti udruga sredstvima ...

23. Udruga za promicanje kvalitete života starijih osoba Klub 60 ,. Osijek. English4seniors. 3.000,00. 24. ... Ribolovno-športska udruga. Udica, Donji Miholjac.

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE ...

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj. Rekonstrukcija ... Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. i Natječaja za ...

Provedba ovrhe na novčanim sredstvima - Fina

Provedba ovrhe na novčanim sredstvima. Financijska agencija (dalje u tekstu: Agencija) u obavljanju poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na ...

9.Izvješće o broju izdanih koncesija prikupljenim sredstvima te ...

10 tra 2018 ... Grota u akvarij i njenog gospodarskog korištenja na dijelu k.o. Makarska-. Makar ... SEGET VRANJIC. OPĆINA SEGET. Uzurpacija javne.

savjeti policije za sigurno rukovanje pirotehničkim sredstvima

male petarde, konfete - bombice, žabice, čepovi i vrpci, pasje bombice, naboji za dječje pištolje, šibice sa zlatnom i srebrnom kišom i drugi slični proizvodi).

Provedba ovrhe na novcanim sredstvima - Ljubenko & partneri

Prilikom donosenja ZPONS-a htjelo se posti6i ogranidavarlje du8otraiDih blokada raduna grada- na u sluCaju kada se ovrha na lovdaDim srodstvi. ma poka ...

Punomoć za dostavu naloga za raspolaganje sredstvima po računu ...

3. Izvodi: preuzimanje izvoda. Punomoć se primjenjuje u slučajevima kad ove vrste poslova obavljaju osobe koje nisu ovlaštenici za raspolaganje sredstvima.

Revizija na osnovu sporazuma za projekat finansiran sredstvima ...

SA POSEBNE SVHRE PROJEKTA – ENERGETSKA EFIKASNOST I. OBNOVLJIVA ENERGIJA NA KOSOVU. ZA PERIOD 01.01.2017 do 31.12.2017. Revizija ...

novine u ovrsi na novčanim sredstvima - Novi informator

26 lis 2018 ... Fina prestaje s izvršavanjem osnove za plaćanje ako su ispunjeni ... uplate predujma te na zahtjev za izravnu naplatu/zahtjev za naplatu ako ...

PREDMET: Novi Zakon o medicinskim sredstvima U „Službenom ...

4 феб 2019 ... prilikom uvoza/izvoza registrovanih medicinskih sredstava, potrebno je priložiti i rešenje o registraciji medicinskog sredstva, koje izdaje ALIMS.

informacija o projektima sufinanciranim sredstvima europske unije i ...

agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju www.slavonija.hr moguće je ... AUDAX OBRT ZA POLJOPRIVREDU I USLUGE, Zmajevac ... Područni ured Slavonski Brod, Televizija Slavonije i Baranje, Vinkovačka.

Izvješće o financijskom poslovanju sredstvima doplatka za djecu za ...

Financijsko poslovanje sredstvima za doplatak za djecu za 2016. godinu ... iznos doplatka za djecu pripada i dodatak u iznosu po 500,00 kn za treće i za četvrto ...

Plan financiranja programskih aktivnosti udruga sredstvima ...

"Svjetlost" Đakovo, Đakovo. "Godine su važne!" 3.300,00. 13. Spiritus OS, Osijek. Ne zaboravi me. 2.500,00. 14. Udruga matice umirovljenika grada. Valpovo ...

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz ... - sfdigital

Referentna oznaka: KK.03.2.1.06.2057. Naziv projekta: Ulaganje u povećanje kapaciteta poduzeća SYSTEMA FRONTIS d.o.o.. SYSTEMA FRONTIS d.o.o.. 1.

Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima - Agencija za lijekove i ...

botani~kim imenom sukladno binomnom sustavu (rod, vrsta, raznolikost i autor). j) ... a za koje postoje podaci da se uporabljuju kao lijek najmanje 30 godina ili ...

Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik BiH ...

kao lijek najmanje 30 godina ili najmanje 15 godina u BiH ili u zemljama ... harmoniziranim evropskim standardima i tehni~kim propisima donesenim na osnovu ...

sigurnost pri radu sa sredstvima rada - Repozitorij Veleučilišta u ...

izabrani smjer padanja stabla i da sprijeĉi cijepanje drva pri padu. ... tiĉe korisne šumske površine, najbolje bi bilo da širina i nije veća od propisane što je ... nasaĊena sjekira uvjetuje nepreciznost u radu i time povećava mogućnost ozljeda.

kojim jezikom govori ugo tudešak? - Srce

Matl u kratkoj, ali sadržajnoj raspravi »Lik Tudeška u komediji Dundo Maroje' ... 4 Svi citati kao i didaskalije iz Dunda Maroja navode se prema izdanju Marin Dr-.

S KOJIM SE PADEŽOM SLAŽE PRIJEDLOG prema?

tivom, ili bolje: je li onaj padežni oblik uz prijedlog prema dativni ili lokativni? ... se sad' raspoznae trećij padež od sedmoga, ovaj se predlog govori sa sedmim: ...

Kukuruza - NS SEME

VODIČ ZA ORGANSKU PROIZVODNJU KUKURUZA. 2. CIP - Каталогизација ... barem jedan primarni klip koji treba ubrati u tehnološ- koj zrelosti (svila je suva, ...

gnojidba kukuruza

Kod uzgoja kukuruza postižu se vrlo visoki prinosi zrna, preko 10 t/ha. Kako bi omogućili visoke prinose kukuruza treba voditi računa o pravilnom izboru hibrida, ...

Odluka o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji

14 ruj 2005 ... a) pri kupoprodaji na primarnom tržištu blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke i vrijednosnih papira izdanih od Republike Hrvatske koji ...

Na osnovu člana 8a stav 2 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ...

7 јул 2016 ... Nacionalnim planom za održivu upotrebu sredstava za zaštitu bilja (u daljem tekstu: ... Izvor: Popis poljoprivrede 2010 Zavod za statistiku ... Lista aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja koja je ...

Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov

7. lipljen (Thymallus thymallus L.) ....................................................................... 30 cm. 8. potočna zlatovčica (Salvelinus fontinalis Mitchill) ........................................... 25 ...

35 Službeni list SFRJ 1969. godina PRAVILNIK O SREDSTVIMA ...

Ukupna površina svih ventilacionih otvora na jednom okularu ne smije biti manja od 200 mm2. Dijelovi zaštitnih naočala koji se oslanjaju na nos i lice, moraju.

Odluka o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji ...

19 velj 2015 ... ODLUKA o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji. ("Narodne novine", broj 111/2005. i 16/2015.) - neslužbeni pročišćeni tekst ...

podaci o sredstvima za zaštitu bilja u srbiji 2020 ... - Agroprotekt doo

sredine u Srbiji u maju 2019. godine bilo je registrovano više od 1300 sredstava za ... ADENGO. SC*plodored. Bayer / Bayer herbicid ciprosulfamid. 150 nema.

Registar pravnih i fizičkih lica za promet fitofarmaceutskim sredstvima

036 865 200. Pavo Raguž. Masline bb, STOLAC. Toni Krešić /. 45. 3-189. Promet fitofarmaceutskim sredstvima - maloprodaja. ZZ "AGRIPLOD". 4227235450002.

Rješenje kojim se ZB invest društvu s ograničenom ... - Hanfa

23 lis 2019 ... ZB invest društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje ... ZB BRIC UCITS fond – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom. 9.

Rješenje kojim se INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT ... - HANFA

15 srp 2019 ... Area Bond kao novim podfondom u InterCapital UCITS krovnom otvorenom ... Uvidom u predmet Hanfe Klasa: UP/I-451-04/14-06/59, utvrđeno je da je ... Prospekt Krovnog fonda sadrži posebne odredbe (Dodatak B) kojima.

a iznos s pdv-om razdoblje na koje je sklopljen subjekt s kojim je ...

2 kol 2016 ... Ug.o prijenosu ugovora o korištenju mrež,Br.4021-16-. 001490. 09.05.2016. ovisno o utrošku el.en. određeno, čl.1.Ugovora. METALIJA-TRANS.

Rješenje kojim se ERSTE društvu s ograničenom ... - HANFA

13 lip 2019 ... ERSTE PLAVI PROTECT- dobrovoljni mirovinski fond,. - ERSTE PLAVI EXPERT - dobrovoljni mirovinski fond,. - Zatvoreni dobrovoljni cestarski ...

Rješenje kojim se utvrđuje da je Generali Investments d.o.o. ... - Hanfa

6 stu 2019 ... Locusta Cash, KD Europa, KD Victoria, KD Nova Europa, KD BRIC, KD Energija i KD Prvi izbor te otvorenim alternativnim investicijskim ...

Rješenje kojim se KD Locusta Fondovi društvu s ... - HANFA

10 tra 2019 ... iz Zagreba, i nad UCITS fondovima KD Balanced, Locusta Cash (naziv promijenjen u KD. Plus), KD Europa, KD Victoria, KD Nova Europa, KD ...

Zaključak kojim se zakazuje ročište za glasovanje - Tankerkomerc

11 srp 2013 ... 99 05751575069 BURČUL EDITA. 4.920,00. 100 04060388980 BUTERIN STOJA. 10.497,09. 101 70170378440 BUTKOVIĆ d.o.o.. 0,00.

Rješenje kojim se PBZ Invest d.o.o. Zagreb, Ilica 5, OIB - HANFA

10 tra 2019 ... fond, PBZ Bond fond, PBZ Short term bond fond, PBZ Dollar Bond fond, PBZ Dollar Bond fond. 2, PBZ Conservative 10 fond, PBZ Global fond, ...

a iznos s pdv- om razdoblje na koje je sklopljen subjekt s kojim je ...

28 sij 2014 ... djeca" Permani. 31.12.2013. DA. NE. 3. Ugovor o sufinanciranju ... GODINU. 17.12.2013. 11.662,09 kn jednokratna isplata. Afro d.o.o.. DA. NE.

Rješenje kojim se društvu ZB Invest d.o.o. za upravljanje ... - Hanfa

13 lip 2019 ... upravljanje podfonda ZB Bridge kao novog podfonda u krovnom UCITS fondu ZB Invest Funds, pokrenutom na zahtjev društva ZB Invest d.o.o. ...

1. UVOD Oglašavanje ili propaganda je način kojim proizvodi ili ...

masovnih medija, a od svih najvažniji izvor informacija su televizija i Internet. ... kućanice). Kasnovečernji termin je od 23 sata, program je sastavljen od emisija ...