Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Civitas Bullearum

6 svi 2019 ... POLJO-NOVA d.o.o., Industrijska cesta 34, 10360 Sesvete, OIB: 88991791018. POVO-PLUS d.o.o., Sunčana 2,. 31222 Bizovac, OIB: ...

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Civitas Bullearum - Srodni dokumenti

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Civitas Bullearum

6 svi 2019 ... POLJO-NOVA d.o.o., Industrijska cesta 34, 10360 Sesvete, OIB: 88991791018. POVO-PLUS d.o.o., Sunčana 2,. 31222 Bizovac, OIB: ...

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Grad Ivanec

... ĐURAS DRAGUTIN, Margečan 66a, 42242 Radovan [email protected] 3. MIPCRO d.o.o. Ivanec, A. Georgijevića 3, 42240 Ivanec [email protected]

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Čistoća Dubrovnik

3 ruj 2018 ... Negromant d.o.o. Bambola MD d.o.o.. 339/2018, 31.08.2018. 1234/18, 03.09.2018. 30.821,00. 20.783,00. 7.705,25. 5.195,75. 38.526,25.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude-Vukovar.pdf

Varaždintours Varaždin - cijena 149,00 kn. 5. Galileo Varaždin- cijena 155,00 kn. 6. Eklata Split - cijena 240,00 kn. 7. Odisea travel Varaždin - cijena 185,00 kn.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude ... - Općina Dubravica

Općine Dubravica (www.dubravica.hr) i u lokalnom mediju ,,Prigorski kaj“ dana 31. listopada. 2018. godine javni poziv (natječaj) za organiziranje rada dječjeg ...

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu ... - HNK Osijek

23 svi 2018 ... CONTY PLUS d.o.o. Karlovačka cesta 100, 10250 Zagreb-Lučko. Članak 4. Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda ponuditelja CONTY ...

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za tonere i tinte (PDF)

29 lip 2018 ... Osječka trgovina papirom d.o.o. Osijek Kneza Trpimira 4. Cijena ponude ( bez PDV-a): 40.071, 68 kuna. Iznos PDV-a : 10.017, 92 kuna.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu vertikalne preše

24 lip 2014 ... 2. GRADEKO d.o.o.; Prilaz baruna Filipovića 15/A; 10 000 Zagreb. 3. STROJARSTVO BRANILOVIĆ d.o.o.; Neumannova 1; 40 000 Čakovec.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Muzej grada Koprivnice

18 lis 2017 ... Odabire se ponuda ponuditelja Baltazar d.o.o., Obrtnička 6, 48 000 Koprivnica (OIB:59861399113), kao najpovoljnija za nabavu grafičkih ...

Zapisnik o provedenom razgovoru - Civitas Bullearum

Pitanja o interesu za posao komunalnog radnika. Intervju kandidata je zaključen u 7,20 sati, te Komisija donosi prijedlog. Odluke o izboru kandidata Massima ...

Zapisnik o ocjeni prijava - radno mjesto ... - Civitas Bullearum

16 svi 2018 ... Rok za dostavu prijava. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se najkasnije do dana. 12.05.2018. godine. 4. Vrijeme ...

cjenik usluga održavanja zelenih površina - Civitas Bullearum

17 pro 2014 ... Košnja uređenih zelenih površina trimerom- ručno. 2,00 kn/ m². 3. ... Košnja trave strojem sa malčerom. (prednjim/zadnjim). 210,00 kn/sat. 6.

Zapisnik o ocjeni prijava - radno mjesto ... - Civitas Bullearum Buje

16 svi 2018 ... Rok za dostavu prijava. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se najkasnije do dana. 12.05.2018. godine. 4. Vrijeme ...

partija 1 odluka o izboru najpovoljnije ponude

zatvorenoj koverti / omotu na kojoj je ispisano: „Ponuda po tenderskoj dokumentaciji br. 0409- ... Poleđina koverte je ispečatirana pečatom ponuđača. Ponuda ...

KRITERIJ ZA ODABIR EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda - valjana ponuda na temelju cijene i dodatnih kriterija za odabir najpovoljnije ponude. Ekonomski ...

Model ekonomski najpovoljnije ponude kod uređaja sa visokim ...

Način bodovanja po pojedinim kriterijima. PRIMJER – Nabavna vrijednost. Pristigle ponude. • Ponuda 1 – 1.500.000 kuna. • Ponuda 2 – 1.250.000 kuna.

Odabir ekonomski najpovoljnije ponude u javnoj nabavi

Kriterij za odabir ponude u postupcima javne nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda. Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđuje se na temelju: 1) cijene ili ...

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ... - Komunalno Tivat

6 najni2a ponudena cijena ... u lll kolonijedinica mjere,u lV kolonikolicina, u V kolonijedinicna cijena bez ... Antifriz 100% Standard VW G12, MB 325.3 lit - 300.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Herceg Novi

za svakog angažovanog zaštitara;. - Licenca ... Licenca za izradu projekata elektroinstalacija slabe struje izdata privrednom društvu koje izrađuje Plan. ... Rješenje MUP-a Crne Gore Uprave policije 01/3 broj46/4-850/14-UPI-2284/3 od.

odluka o izboru najpovoljnije ponude - Opština Bijelo Polje

IGP Fidija d.o.o. Podgorica dana, 05/10/2012 godine. U ovoj fazi postupka javne nabavke izjavljena je žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih ...

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga izrade i ...

31 дец 2014 ... 1. najniža ponuđena cijena , broj bodova 60.0 ... Boja za farbanje oštećenih stubova HAMMERITE (METAL SCHITLSCK GLANZEND) siva, ...

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku ... - Općina Maglaj

motor i panel.set“, je ponuda ponuđača „MANATEKS BH“ d.o.o. BANJA LUKA u iznosu od. 27.551,62 KM sa PDV-om. II. Ponuda je dostavljena u postupku ...

kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude - Javna nabava

1 srp 2017 ... predmet nabave koji služe za identificiranje „najbolje“ ponude. Pri korištenju kriterija. ENP-a naručitelj može osim cijene uzeti u obzir i druge ...

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 22102019.pdf - vodovod lasinja

22 lis 2019 ... Karlovac. Odluka o odabiru ... Kolara 24, Duga Resa. Naziv g.s. Kroning d.o.o., Udbinja 36, Karlovac ... Ivica Busak et la. LASIT. Dostaviti:.

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude za nabavku ... - Opština Kotor

podesena u zatvorenoj koverti / omotu na kojoj je ispisano: “Opština Kotor, Tenderska ... Poleđina koverte je ispečatirana pečatom ponuđača. Ponuda ponuđača ...

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluge štampanja ...

Podgorica. Telefon: 020 482 325. Elektronska pošta (e-mail): ... Ponuđaču NIG,Pobjeda" A.D. - Podgorica dodijeljeno je 80.0 bodova. 4. Ponuđaču ,,Grafo Crna ...

Obavijest o odabiru

21 kol 2018 ... 44 000 Sisak ... VACOM d.o.o., P. Svačića 20, Daruvar, OIB: 83341080203 ... ISHOP S. S. Kranjčevića 13, 44000 Sisak, [email protected] 5.

Ponovljeni zapisnik o pregledu, ocjeni i odabiru ponude ...

21 stu 2017 ... ... prije nego je nastupila izmjena. 1. Osjedka trgovina papirom d.o.o., Osijek:[email protected] ... MM dizajn j.d.o.o.. Osjecka trgovina papirom d.o.o..

Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge tiska i distribucije ...

Kerschoffset Zagreb d.o.o., Zagreb, Ježdovečka 112, 10250 Zagreb, OIB 95125392657. 2. Grafing vl. Siniša Cizel, Olipska 7, 10000 Zagreb, OIB 71087077372.

Obavijest o odabiru - Poslovni sustavi

25 srp 2019 ... AUTOMATIC SERVIS d.o.o., Baraka 7, 52420 Buzet, OIB 41664839195 ... SPAZ" Samoposlužni aparati, Radnička cesta 41, 10000 Zagreb, OIB ...

Obavijest o odabiru korisnika EnU-21/2015 PDF 826.8 kB

22 pro 2015 ... Upravitelj-stan d.o.o.. 24.750,00 kn. 24.750,00 ... BMD d.o.o.. 23.875,00 kn. 23.875,00 ... Uslužni obrt "PRIMORSKI UPRAVITELJ". 18.750,00 kn.

Obavijest o odabiru.pdf - Grad Zadar

29 ruj 2014 ... VELINAC d.o.o. Sesvete, Anke Krizmanić 8, OIB 63682958051. 4. ... Ponuda ponuditelja VELINAC d.o.o. iz Sesveta je najpovoljnija valjana ...

Obavijest o odabiru za predmet nabave: inox spremnici

20 lis 2016 ... Međimurje PMP d.o.o. Zrinsko-Frankopanska 21, 40000 Čakovec. 3. ALLVAR d.o.o. Dr. Ante Starčevića 40, Peklenica, 40315 Mursko Središće.

obavijest o odabiru i zapisnikaJN-54_18 - Opća bolnica "Dr. Josip ...

4 sij 2019 ... ... d.o.o., Prilaz V. Brajkovića 15, p.p. 11, 10020 Zagreb. DMV DIZALA Održavanje i montaža dizala, Kvarnerska 16, 35000 Slavonski Brod. IV.

Obavijest o odabiru i zapisnik JN-28_18 - Opća bolnica "Dr. Josip ...

12 lis 2018 ... Alfa-Inženjering d.o.o. za graditeljstvo i usluge Osječka 125., 35000 ... nabave ALFA - INŽENJERING d.o.o., 35000 Slavonski Brod, Osječka ...

Priopćenje - Obavijest o davanju ponude za zajedničko ... - Kraš

10 ruj 2019 ... Pivac d.o.o. Vrgorac, koju je na današnjoj sjednici donio Nadzorni odbor KRAS-ESOP d.o.o. Zagreb. Obavijest i Odluka su sastavni dio ovog ...

Obavijest o odabiru - Bolnica Josip Benčević - Opća bolnica "Dr ...

Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod ... Predmet nabave: Uređenje prostora za centralni upis za naručivanje pacijenata. Evidencijski broj nabave: ...

UVJETI PONUDE – DACIA Trajanje ponude: Ponuda traje do 31.12 ...

31 pro 2019 ... Također, Dacia svim fizičkim kupcima i malim poduzetnicma nudi zimske gume*** pri kupnji novih. Renault osobnih vozila bez obzira na način ...

Profesionalni dio ponude: Finansijski dio ponude - Crnogorski ...

Pravo učešća na tenderu imaju pravna i fizička lica sa teritorije Crne Gore. II Ponuda treba da sadrži: Profesionalni dio ponude: -Tačan naziv i adresu ponuđača,.

Kriteriji za odabir ponude Kriterij za odabir ponude je ekonomski ...

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. Naručitelj je u predmetnom postupku javne nabave odredio samo cijenu kao kriterij za odabir,.

KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE Kriterij za odabir ponude je ...

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. Ponuda koja zadovolji sve zahtjeve iz prethodnih dijelova Dokumentacije o nabavi i u kojoj.

Iskoristite pogodnosti i najpovoljnije cijene u ožujku! - ERA-commerce

Slavina Nord Silva. 318,44 kn/kom. Za kadu SI10.00 ... Tuš kada Sanotechnik. 548,80 kn/kom. Polukružna ... Tuš kabina Sanotechnik polukružna. 840,34 kn/kom.

CIVITAS ELAN

Antwerp, from Brno to Bratislava and from Ljubljana and Zagreb to other ... Porto, CIVITAS ELAN improved access in places that the metro doesn't reach.

civitas elan - Cekate

su bračni ili izvanbračni partneri, 12,5 posto su roditelji i 12,5 posto drugi članovi ... Savjetnik profesorice Opačić zauzima se i za prava prognanog radnika, kojeg.

prostora - CIVITAS Prosperity

JAVNI PROSTOR & SUMP | studije slučaja iz Španjolske, Francuske, ... Kolektivna kultura i javni urbani prostor| Ash Amin http://www.publicspace.org/en/text-.

Aktualnosti - Zagrebancija - CIVITAS

8 ožu 2012 ... www.benko-kotruljic.com. Sviđa mi se. Budi prvi među svojim prijateljima kome se ovo sviđa. Čak 56 posto ljudi spremno dijeliti auto s drugima ...

European Union - CIVITAS

Project Owner: City of Zagreb. Partner: Zagreb ... the internet. 29 June 2015 Presentation of the results of the feasibility study in Zagreb ... [email protected]

Boxing Clever - Civitas

First Published September 2012 ... their Civitas Schools programme and at Footsteps Football ... Chris Hall, a professional boxing coach, initially founded the.

STATUTA VALACHORUM - Civitas

... na međunarodnom naučnom skupu održanom 19-20. decembra 2010. godine na. Plitvicama u organizaciji Ličko-senjske županije (HR) na temu Vlaški statuti ...

M o bilna Ljubljana - Civitas ELAN

Zmajski most. Turist 5. Tavčarjeva ... Uporabnik aktivira urbanomat, ko prisloni urbano na čitalec. Ko se pokaže opcija P R, izberemo le-to. Nato izberemo način ...

implementing eleCtromobility in [email protected] Cities for low ... - CIVITAS

Four [email protected] cities – Aachen, Gdynia, Koprivnica and Palma – have agreed on a common mission to strengthen ... While recognising that electric vehicles are not the solu- ... gives priority to eco-driving training schemes, inter-mod- al cargo ...

CNG, biofuel & emission control - CIVITAS

2 svi 2011 ... ZET provides transport to citizens through bus, tram and funicular services ... 102. MAN EL 262. 6. 6. 101 / 103. MAN NL 263. 23. 10. 33. 63 / 90.

вехабизам на балканском простору - Civitas

15 сеп 2013 ... САЖЕТАК: Термин вехабизам је назив који се употребљава за следбенике религиозног исламског покрета који је основао арабијски ...

intelligent planning for sustainable mobility - CIVITAS

30 Mar 2017 ... regio (vincent Leiner), ec - eaSMe (christof Marx), ec - inea (octavia Stepan) ... Josip Bilaver, Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure of Croatia, Assistant Minister ... that have a big impact but don't cost much – like.

Cleaner and better transport in Cities – establishing ... - CIVITAS

Four [email protected] cities Aachen, Gdynia, Koprivnica and Palma have agreed on a ... use of transport systems since the vehicle-sharing con- ... So far, tourists pre-.

2 Status of public transport in Koprivnica before CIVITAS [email protected]

30 Nov 2016 ... Organization. Country Abbreviation. City of Koprivnica. Croatia CoK. Cazmatrans. Croatia Cazmatrans. Document History. Date. Person. Action.

The General Medical Council: Fit to Practise? - Civitas

in the UK and abroad in locations such as Peru, El Salvador and India. Magnus ... number of GPs and consultants in 'fitness to practice' proceedings before the ... 'there but for the grace of God, go I', and even extend to professional and expert.

Geopolitička moć: Prilog određenju pojma - Civitas

31 дец 2013 ... doslovniji prevod i etimološko značenje je najčešće „geografija politike“ ili „politika prostora“. ... Levijatan, Kultura, Beograd. 35 Videti u: ...

комуницирање и социјална интеракција у примарним ... - Civitas

15 дец 2013 ... Комуницирање и социјална интеракција у примарним групама. 167 кључ помоћу ког се долази до одговора на питање како људи ко му-.

CIVITAS-ELAN Working Document Template

Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET), novog sustava naplate i novog ... promet odvija se na 129 dnevne i četiri noćne linije (2009. godine bilo je 134 dnevne.