Hrvatsko-engleski rječnik - skriptarnica

lingvistiku i poznat kao Mogušev korpus. Englesko-njemačko-hrvatski stomatološki rječnik. Marin Vodanović. Prvi trojezični stomatološki rječnik u nas sadržava:.

Hrvatsko-engleski rječnik - skriptarnica - Srodni dokumenti

Hrvatsko-engleski rječnik - skriptarnica

lingvistiku i poznat kao Mogušev korpus. Englesko-njemačko-hrvatski stomatološki rječnik. Marin Vodanović. Prvi trojezični stomatološki rječnik u nas sadržava:.

Hrvatsko-engleski rječnik - MojKvart

Rječnik hrvatskoga jezika, prvi u nepuna dva stoljeća ... Password – Englesko-hrvatski rječnik. Gordana Mikulić i Anuška Nakić ... Talijansko-hrvatski rječnik.

englesko-hrvatsko-engleski rječnik - DocFoc.com

gumeni madrac air-mattress ... berries plodine berrt lead čipa) berrt lead savinuti izvod (komponente berry bobica berry jagoda ... lutka na napuhavanje blowball.

Englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski rječnik ... - Fizički odsjek

Matas Ivanković, Ivana; Milković, Alen; Miloš, Irena; Stojanov, Tomislav; Štrkalj. Despot, Kristina. 2013. Hrvatski pravopis. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

englesko-hrvatski/hrvatsko-engleski rječnik kristalografije, fizike ...

englesko-hrvatski/hrvatsko-engleski rječnik kristalografije, fizike kondenzirane materije i fizike materijala? Antun Tonejc. Red. Profesor, Fizički odsjek PMF-a (do ...

Englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski rječnik kristalografije ... - HAZU-a

Englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski rječnik kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike materijala. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb, 2014.

Kupite rječnik! - skriptarnica

do početka XIX. st. Hrvatski čestotni rječnik. Moguš, Bratanić, Tadić. Prvi veliki rječnik hrvatskoga jezika u kojemu su riječi poredane prema čestoti pojavljivanja.

HRVATSKO-TALIJANSKI RJECNIK«

»HRVATSKO-TALIJANSKI RJECNIK«. Objavljivanje bilo kojeg rukopisa starohrvatskih tekstova nesumnjiv je dobitak za hrvatsku filologiju. Sto je rukopis iz ...

RJEČNIK HRVATSKO ENGLESKIH FRAZEMA

1, str. 165-234. 177. RJEČNIK HRVATSKO ENGLESKIH FRAZEMA. Dalibor Vrgoč – Željka Fink-Arsovski. HRVATSKO-ENGLESKI FRAZEOLOŠKI RJEČNIK.

Hrvatsko-njemački rječnik školskoga jezika

28 svi 2019 ... Hrvatsko-njemački rječnik školskoga jezika. Pozdravna riječ: dr. sc. Anita Skelin Horvat, predsjednica HFD-a. O knjizi će govoriti: Alma Kalinski ...

HAUSZEROV »HRVATSKO-NJEMAČKI RJEČNIK« (1858) ZA ...

HAUSZEROV »HRVATSKO-NJEMAČKI RJEČNIK« (1858) ZA. ŠKOLE U GRADIŠĆU. 1. Danas kada se radi na izradi i objavljivanju leksikografskih pri.

hrvatsko-latinski rjecnik matije jakobovica iz 1710. godine - Srce

tvrdnje je li Jakobovicev hrvatsko-latinski rjecnik tek puka prerada Habde liceva rjecnika, kao i konstatacije da Jakobovic nije bio upoznat s gradom. Vranaceva i ...

talijansko-hrvatski i hrvatsko-talijanski rjecnik petra lupisa ... - Srce

Lupis Valentiano) talijansko-hrvatski rjeenik s konverzacionim prirucnikom (8 strana, koloniran rjecnik, 196 natuknica, 328 hr vatskih rijeCi). To bi bio prvi ...

Adriana Cvitić ENGLESKO-HRVATSKI I HRVATSKO ENGLESKI ...

Stoga je cilj ovog rada bio prikupiti stručne nazive, na engleskom i na hrvatskom jeziku, vezane za sinkronizirano plivanje i sustavno ih složiti s obzirom na ...

Kartografsko-geoinformatički rječnik, 1. faza - Hrvatsko kartografsko ...

obratnica, južna. Obratnica nad kojom Sunce kuliminira u zenitu u trenutku zimskog solsticija. Napomena: Naziva se još i Jarčeva obratnica jer je u doba prvih ...

www.skriptarnica.hr

cijena : 75,00 kn. M.Pašić: Matematika. 2. Sa zbirkom riješenih primjera i zadataka cijena : 75,00 kn. N.Elezović: Linearna algebra udžbenik cijena : 110,00 kn.

Španjolsko Rječnik -hrvatski hrvatskog Rječnik jezika

Veliki. Engleski i francuski englesko-hrvatski školski rječnik rječnik. Latinsko – hrvatski. Leksikon rječnik stranih pisaca. Page 3. Leksikon. Leksikon hrvatskih.

cijena 139,00 68,00 160,00 160,00 76,00 110,25 179 ... - skriptarnica

Kuzmanović,Baus:Osnove elektrotehnike 1. 210,00. Kuzmanović:Osnove ... 147,00. Kuzmanović:OSNOVE ELEKTROTEHNIKE zbirka zadataka i pitanja. 87,00.

cjenik usluga - skriptarnica

64,00 kn. TVRDI UVEZ - bijele i sive korice. 80,00 kn. TVRDI UVEZ - plave, bordo i dr. korice 85,00 kn ... Skriptarnica, Unska 3 Zagreb; Tel: 01 6157 351. E-mail: ...

Rječnik bizovačkog zavičajnog govora Rječnik bizovačkog ...

OŠ Bratoljuba Klaića Bizovac radili su na projektu „Jezik zavičaja.“ ... Vrijedno je spomenuti da su u Bizovcu rođeni: Antun Ullrich galerist, Bratoljub Klaić.

ENGLESKI LJULJ-Loliumperenne L. Engleski ljulj ... - Sjemenarna Ri

Engleski ljulj je tro-do četverogodišnja niska vrsta trave,snažnog početnog porasta i ... Uz izdržljivost,razlikuje se od ostalih višegodišnjih djetelina prije svega.

hrvatsko-srpski odnosi 1914. - Hrvatsko katoličko sveučilište

dolaska Karađorđevića na vlast) tako i hrvatsko-srpskih (od osnutka Hrvatsko-srpske koalicije) doveli do ujedinjenja s Kraljevinom Srbijom – sa Srbijom s kojom ...

glasilo hrvatsko - češkog društva - Hrvatsko-češko društvo

husitski patrijarh. Dušan Karpatský. Dubravka Sesar. Tomáš Kuchta ... Za husitskih ratova 1420. bila je oštećena i opljačkana, 1523. strada- la je u požaru, a za ...

hrvatsko pitanje - Hrvatsko Obrambeno Štivo

Hrvatski oslobodilački pokret pobrinuo se putem ustaškog pokreta za to, da narod ne ostane bez svakog častničkog naraštaja. Zbog svog područja, koje je ...

PB Rječnik

Rječnik. a, ab prij. s Ab = iz, od abicio, 3, ieci, iectum = baciti, odbaciti abscondo, 3, abscondi, ab- ... na = latinski jezik) litanīa, ae, f. = litanijska molitva litanĭcus ...

Rječnik

allocation bias otklon zbog načina razvrstavanja ispitanika u skupine alternative hypothesis alternativna hipoteza analogy podudarnost analysis of variance,.

Geodetski rječnik

Jasminka Kušan, grafički dizajner ... godina ovog stoljeća kada su s karata Južne i Sjeverne Amerike, Afrike i Azije nestajale pos- ljednje bijele mrlje. U to je ... eader, kao besplatni program za čitanje i ... mjerilom okomitim na pravac gledanja.

RJEČNIK EUROPEIZAMA

RJEČNIK EUROPEIZAMA. Krsto Spalatin: Petero jezični rječnik europeizama, Nakladni zavod MH, Zag reb, 1990. Drago Šimundža. Hrvatska je leksikografija ...

rječnik simbola

J. Chevalier. A.Gheerbrant rječnik simbola mitovi, sni, običaji, geste, oblici, likovi, boje, brojevi. Nakladni zavod Matice hrvatske ...

Čekavski rječnik

godine Rječnik omišaljskoga govora Iva- na Mahulje. ... rječnik na 394 stranice, kratice i bilješka o autoru koju je ... Sinonimi su navedeni i kao posebne natu-.

Rječnik grecizama

adenin (âd±n) purinska baza C5H5N5, ve`e se za timin adenom (âd±n) benigni ... ovojnica; pukne prije ro|enja osim u rijetkim slu~ajevima kada se dijete rodi u.

RJEČNIK: HRV – ENG / ENG - HRV - Vertiko

RJEČNIK: HRV – ENG / ENG - HRV www.vertiko.hr priredio: Stjepko Vrsalović, dipl.ing.građ. Aktivni sustav (primarni sustav). Active system (Primary system).

SELAČKI RJEČNIK

Rječnik govora Selaca na otoku Braču sadržava leksičko blago jednoga mjesnoga govora koji pripadajužnočakavskomu dijalektu čakavskoga narječja, tj. dijalektu s ... jasno pokazuju da je riječ o tipično čakavskom govoru. Među takvim ...

SUMARTINSKI RJEČNIK

čimula, f. (u A. Rj. č'imula) samo klica od kupusa čimulica, f., dem. od čim ula; govori se i prokolice; i spor. prokule u Dubrovniku čit6vnica, f. (:čitaonica).

Grčki rječnik

poúj > podágra – zamka, kostobolja âgrój – njiva (lat. ager, skr. ajra). • nómoj> âgronómoj – poljski, seoski, âgrónomoj – razdijeljena zemlja. • Ónoj >.

đurđevečki rječnik - Srce

zvučni suglasnici na kraju riječi bilježeni bez posebne oznake za takvu re alizaciju. Potpuno se ... i sušilo. Fanec -nca m. lanac. Den'g s$ lanec. Fami adv. I Ta: ni i s 'ad. Lami s'i ga m'ogel, ... pr'a:lka pra:lk'§:, Gpl. pra:lk'i: f. drvena daščica kojom se udara rublje pri pra nju, prakljača. ... f. veliko zidno ogledalo. Koj 'a: j§ b ila ...

RJEČNIK ŠUMARSKIH POJMOVA

RJEČNIK ŠUMARSKIH. POJMOVA. Pripremili: ... ŠUMSKE VLAKE – sekundarna mreža šumskih puteva kao privremeni građevinski objekat. Služi za privlačenje ...

Velik i koristan rječnik

Veliki suvremeni slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski rječnik autorice Ani- te Peti-Stantić s pravom možemo nazvati velikim, a razloga za to ima mnogo. Do.

Kupite rječnik! - MojKvart

Strojarski rječnik energetskog strojarstva i osnova strojarstva. (Eng-hrv i hrv-eng). Ljerka Bartolić. Rječnik vrlo iscrpno obrađuje područja turbostrojeva, motore s ...

Opći pravni rječnik

Opći pravni rječnik. (Narodne Novine d.d., listopad 2006.) Sažetak. Od listopada 2006. godine Pravna biblioteka Narodnih novina d.d. bogatija je za još.

SE-KS-Rjecnik-tisak.vp - VUKA

NJEMAČKO-HRVATSKI RJEČNIK OSNOVNOG NAZIVLJA ... Korišteni su materijali koji su u korelaciji s ostalim predmetima struke imajući pri tom na umu i.

HRVATSKl POREDBENI RJECNIK

Osim sto bi bio poredbeni i razlikovni rjecnik, posredno bi to bio dakle i ... toloskih istrazivanja, nastali u njemu onoga casa kada se jedan od njih, stokavski,.

NACRT ZA DUBROVACKI RJECNIK

NACRT ZA DUBROVACKI RJECNIK. PolazeCi od anjenice da nema cjelovitog rjeenika dubrovaCkih rijeCi, autorica je pokusala osmisliti vlastiti rjeenik. U ovom ...

Rječnik pojmova i definicije

POLJOPRIVREDA - jest gospodarska djelatnost koja obuhvaća bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti, sukladno skupinama 01.1, 01.2, ...

Džepni rječnik za građevinare

epni rječnik za građevinare prvenstveno je zamišljen kao pomoćni nastavni ... na ustaljene nazive: građevinski fakultet, građevinski stručnjak koji nisu u skladu s ...

Rječnik dubrovačkog govora.pdf

Говор Дубровника је штокавски ијекавски са карактеристичном мелодиозношћу, условљеном акцентом, дужином слога и бојом изговорених гласова.

RJECNIK HRVATSKIH I SLAVENSKlli

rom na to da je prvi termin uglavnom u uporabi u slavenskim jezicima (rusko rne, ukrajinskome ... Kristian Lewis, Rjecnik hrvatskih i slavenskih lainih prijatelja.

Rječnik arhivske terminologije

papirus, papir, pergamena, film, magnetska vrpca). Vidi i Podloga. (Medium, Support). Odabiranje - postupak kojim se iz registraturnog gradiva na temelju ...

HRVATSKI FRAZEOLOSKI RJECNIK

zastarjeli i uzviSeno intonirani frazemi, nerazumljivi i strani suvremenom go vorniku. Rjecnik se sastoji od Predgovora, poglavlja Kako se sluziti rjecnikom, ...

RJEČNIK KAO VRELO VESELJA

No zato su inđipoti (vražićak, vragolan, nemirko, nestaško, zloćko, mangup, nevaljalac, obješenjak, derle, derište, balavac, balavander) uredno u rječniku, što mi ...

rječnik - Grad Prelog

1 tra 2016 ... Međimurski metro dečki vu prevuskim ... 30. travnja na Dan Međimurske županije, a kupone će, ako predsjednica ... RJEČNIK. Romantičar: ...

rječnik govora mjesta siverić

29 lip 2010 ... 10. CRTICE IZ POVIJESTI. »SIVERIĆ« BR. 18 elož – ljubomoran. emper – muški i ženski pleteni odjevni predmet s rukavima ili bez rukava koji ...

Feministički rječnik - Fondacija CURE

INTERSEKCIONALNOST - Analitički alat koji po- maže razumjeti i odgovoriti na način da podrazumi- jeva kako se društveni identitet svake osobe i status sijeku ...

RJEČNIK HRVATSKOGA FILOZOFSKOGA NAZIVLJA

Ključne riječi: rječnik, filozofski rječnik, filozofsko nazivlje, hrvatski književni je- zik, sociolingvistika, odabir, sustavna tvorba. Jedan Krstićev prijedlog.

Rječnik mladih - FFOS-repozitorij

Također, sleng je i semantički polivalentan, tj. jedan izraz može imati više značenja. Sinonimi se uglavnom vežu uz pijanstvo, alkoholna pića, novac, spolne ...

RJEČNIK OSNOVNIH GEOSTATISTIČKIH POJMOVA

Kovarijanca („Covariance“) – Statistička mjera korelacije između dvije varijable. U geostatistici, kovarijanca se promatra kao inverzija variograma, a računa se ...

Mali rječnik bankarenja - Erste

Jednostavni kamatni račun u svojoj osnovi podrazumijeva primjenu relativne kamatne ... kamate, troškovi postupka prisilne naplate (ovrhe), a primjer negativnih.

Rječnik EU pojmova.pdf - Regionalna konkurentnost

Sam izraz ima prilično neprecizno opće značenje u općem postupku revizije. Međutim ... professional books and documents such as invoices, lists of terms and ... European Strategy for Jobs and Growth, EU Headline. Targets) and Council ...

Rjecnik pravnih termina za novinare_Cir

РЕЧНИК ПРАВНИХ ТЕРМИНА - ЗА НОВИНАРЕ. АБОЛИЦИЈА - општи ... не може изјавити редовни правни лек (Види: Понављање поступка, Ванредно.

pomorski rjecnik Pritchard.pdf Preuzmi

aerosol /ˈ ərəˌs l/ (noun) koloidna suspenzija čvrstih ili tečnih čestica u plinu aerosol ... alternating current (AC) (noun) (electr) COMPARE direct current (DC) izmjenična struja ... chartered in vessel cost (noun) (mar law) cijena broda u čarteru ... seasickness (safety) morska molest anti-seasickness medication tablete protiv ...