Izmjena plana gradnje i održavanja komunalnih ... - Zagorski vodovod

JAVNA VODOOPSKRBA. 1.1. izgradnja ... gospodarski vještak, javni bilježnik, geodeti, pravo služnosti i ... Gornja Stubica, Zabok, Oroslavje, Sveti Križ Začretje,.

Izmjena plana gradnje i održavanja komunalnih ... - Zagorski vodovod - Srodni dokumenti

Izmjena plana gradnje i održavanja komunalnih ... - Zagorski vodovod

JAVNA VODOOPSKRBA. 1.1. izgradnja ... gospodarski vještak, javni bilježnik, geodeti, pravo služnosti i ... Gornja Stubica, Zabok, Oroslavje, Sveti Križ Začretje,.

Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih ... - Zagorski vodovod

31 pro 2017 ... gospodarski vještak, javni bilježnik, geodeti, pravo ... Izgradnja Aglomeracija Zabok - Zlatar ... aglomeracije Zabok i aglomeracije Zlatar za.

Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih ... - Koprivničke vode

produljenje vijeka trajanja vodnih građevina i opreme, smanjenje troškova ... zbog održavanja visokog stupnja funkcionalnosti, garancije proizvođača ... Makita. Georg Fischer. 8A / 1500 W. Motorna pila. Autocisterna (korištenje od strane JVP.

Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019 ...

produljenje vijeka trajanja vodnih građevina i opreme, smanjenje troškova ... zbog održavanja visokog stupnja funkcionalnosti, garancije proizvođača ... Makita. Georg Fischer. 8A / 1500 W. Motorna pila. Autocisterna (korištenje od strane JVP.

Izmjena i dopuna Plana održavanja objekata javne ... - Grad Rijeka

26 srp 2019 ... Geodetski zavod Rijeka,. Izomonting zamjena dijela cjevovoda. 0,00. 50.000,00. -. 3.29 Zametska 12a. Tapiker d.o.o. sanacija terase. 0,00.

TROŠKOVNIK VODOVOD - v4 - SKINUTE ... - Zagorski vodovod

KRAPINA A. Mihanovića 29/ ZABOK K.Š.Gjalskog 2 DIREKTOR Milivoj Mikša, dipl.ing.arh ... GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT. MJ 1:100. LIST 2 ...

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za ... - Odvodnja Poreč

ODVODNJA POREČ d..o. za djelatnost javne odvodnje o 52440 Poreč, Mlinska 1 O TEL 385(0)52 ... Izgradnja kanalizacijske mreže Facinka IV faza (Metro).

Metković d.o.o. Za obavljanje komunalnih djelatnosti Vodovod ...

12 svi 2010 ... Ravnateljstvo: tel:(020)341-000, fax:(020)341-099, e-mail: [email protected] Služba za epidemiologiju Dubrovnik tel. 341-060.

troškovnik - Zagorski vodovod

Jed. cijena (kn) Ukupno (kn). 1. Osiguranje ... 7. Tehnički uvjeti: 1.Fazonski komadi:(lijevano željezo) ... Željezna armatura. -rebrasto željezo (mreža i šipke).

tro š kovnik - Zagorski vodovod

Fazonski komadi:(lijevano željezo). -min. GGG 40, unutarnja i ... -rebrasto željezo (mreža i šipke). -sukladnost s normom ... JEDINIČNA. CIJENA (kn). IZNOS (kn).

dokumentacija o nabavi - Zagorski vodovod

dostavljene elektronski, Oglasnik će trajno onemogućiti pristup tim ponudama i time ... Ako se radi o zajednici gospodarskih subjekata, ponudbeni list mora ...

Općina Krapinske Toplice Antun - Zagorski vodovod

11 stu 2016 ... Sjedište tvrtke: Ksavera Šandora Đalskog 3, 49210 Zabok ... Na slivu rijeke Kosteljine ne postoje hidrološke postaje DHMZ-a. Najbliža postaja ...

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja ... - Zagorski vodovod

10 sij 2020 ... Pod pojmom nepravilnosti podrazumijevaju se osobito i povrede koje su povezane uz postupak zapošljavanja, odnosno tijekom pregovora ...

Rješenje procjena utjecaja zahvata na okoliš ... - Zagorski vodovod

aglomeracije Zabok na području gradova Zabok, Oroslavje i Donja Stubica te općina ... Trgovišće, Bedekovčina, Sv. Križ Začretje, Gornja Stubica, Stubičke Toplice i ... parametara: smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, tlak, relativna vlaga te ...

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja ...

Botanička ulica - frezani asfalt. Cesta prema rekreacijskom centru Puhovo. Parkiralište OŠ Ivana Benkovića. Odvojak Ulice Josipa Predavca. Ulica Stjepana ...

grad zabok grad oroslavje općina sveti križ ... - Zagorski vodovod

Troškovi NN priključka struje prema predračunu HEP-a(Elektra Zabok) izdanim PEES od starne HEP-a ... mobitela. * industrijski utikač, 32A/5p-6h kom. 1,00. * brojač sati rada, 230 VAC kom. 2,00 ... Popravak cestovnog rubnjaka. Radove na ...

IZMJENA DIJELA REGULACIONOG PLANA ZA PROSTOR ...

dvorišta sastavni dio ukupnog prostora naselja i predviĊena su za pješaĉka kretanja, ... usaglašeni i ujednaĉeni u primjeni mobilijara, rasvjete, naĉina poploĉavanja, ... troškova ureĊenja graĊevinskog zemljišta u cijeni izgradnje 1 m² bruto ...

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA ...

arhitektonskiBIROanteKUZMANIĆ D.O.O. za projektiranje SPLIT ... ponton (oznaka PL-M1) namjenjen za pristan plovila javnog prijevoza, tematski plutajući ...

ZAGREBAČKI HOLDING doo II. IZMJENA I DOPUNA PLANA ...

31 pro 2018 ... REZERVNI DIJELOVI I POPRAVAK VOZILA MARKE KIA. II izmjena i dopuna ... REKONTSRUKCIJA VENTILACIJE U PJ ŽITNJAK. II izmjena i ...

ZAGREBAČKI HOLDING doo I. IZMJENA I DOPUNA PLANA ...

31 pro 2018 ... 207 REZERVNI DIJELOVI ZA RAČUNALNE POSLUŽITELJE HP ... REZERVNI DIJELOVI, POPRAVAK I SERVIS VOZILA MARKE PEUGEOT.

ZAGREBAČKI HOLDING doo III. IZMJENA I DOPUNA PLANA ...

31 pro 2018 ... 509 IZRADA STUDIJE TRANSFERNIH CIJENA. 2016-1425. 50.000,00. Bagatelna ... DROBLJENA CIGLA - TENISIT. III izmjena i dopuna plana.

Druge izmjene i dopune Plana održavanja objekata ... - Grad Rijeka

30 pro 2019 ... Geodetski zavod Rijeka,. Izomonting zamjena dijela cjevovoda. 50.000,00. 57.258,20. 114,5. 3.28 Zametska 12a. Tapiker d.o.o. sanacija terase.

web metodologija izrade financijskog plana te izmjena i dopuna

Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija) ... Financijski plan – primjer 1.

II. izmjena i dopuna Plana nabave Ministarstva poljoprivrede za ...

31 pro 2018 ... nabave ožujak 2018. UPRAVA RIBARSTVA svibanj 2018. 32551200-2. 52/2018/JN. Nabava telefonske centrale. Narudzbenica. 40.000,00 kn.

Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine ...

17 pro 2018 ... (1) Prostorni plan Općine Rogoznica donesen je 08.04.2009. obuhvaća područje Općine Rogoznica sa pripadajućim otočićima i akvatorijem.

Izrada VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ivanca ...

29 srp 2019 ... HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za Muru i Gornju Dravu, ... IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec, Vladimira Nazora 96 b, 42240 Ivanec. 14.

Izrada II. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice

20.10.2017. godine, donijelo je. ODLUKU ... („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/17) članak 3. mijenja se i glasi: „Pravna osnova za izradu i ... rok za dostavu izvornika Plana je sedmi dan od dana objave Odluke o donošenju Plana u Glasniku ...

Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko ...

Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije. Članak 2. ... Željeznički koridor za povezivanje luke „Split“ i BiH, uvršten je u.

Izrada V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine ...

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brodski. Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 21/02, 20/07, ...

Izrada I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito ...

Prostorni plan uredenja Grada Biograda na Moru ("SluZbeni glasnik Grada ... Uskladenje s Prostornim planom Grada Biograda na Moru ("Slu2beni glasnik ...

Izrada III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine ...

18 srp 2019 ... vijeće Općine Topusko, na 14. redovnoj sjednici, održanoj 28. svibnja 2019. godine, donosi. ODLUKU o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog ...

Izrada Izmjena i dopuna VI. Generalnog urbanističkog plana Grada ...

19 srp 2019 ... Statuta, Gradsko vijeće Grada Osijeka na 21. sjednici održanoj 12. srpnja 2019. godine donijelo je sljedeće Odluke koje su objavljene u ...

Izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada ...

29 lis 2018 ... Cvijete Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik. 4. HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o., HŽ infrastruktura Zagreb, Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb,. 5.

Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana ... - Općina Podstrana

Geoprojekt d.d.. 0758-U3-11-14-1. Sukoišanska 43. Prijedlog. 21000 SPLIT. Izmjena i dopuna PPU-a Općine Podstrana za područje lučice Strožanac. Veljača ...

1. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU 32 ... - Promet Split

Split, 04102/19. Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), direktor donosi. 1. IZMJENU PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU. MIJENJA SE:.

prijedlog izmjena akcijskog plana energetske učinkovitosti osječko ...

1 lis 2018 ... Druga srednja škola Beli Manastir (1.200 m2), OŠ Dora Pejačević, Našice (6.680 m2), OŠ Dora Pejačević, Našice - dvorana (581 m2), OŠ ...

Odluka o izradi I Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ...

24 srp 2019 ... Statuta Općine Klana («Službene novine Primorsko goranske ... ŠUME d.o.o., Uprava šuma Podružnica Delnice, Šumarija Klana, Klana 185,.

izvješće o javnoj raspravi i. izmjena i dopuna prostornog plana ...

2169/02-02-15-01). I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lopar izrađuju se na osnovi: Odluke o ... turistička zajednica. Rtić. Melak nije ali bi ...

odluku o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja ...

29 pro 2017 ... bazen i aquapark; R1.2 – nogometno igralište'';. 8. promjena ... Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Karlovac, Dr. Vladka.

NACRT Izmjena i dopuna Plana gospodarenja ... - Grad Virovitica

Karlo Fanuko ing.el. Hrvoje Pandža mag.ing.traff. Matea Šušić mag.ing.aedif. ... garderoba, sanitarije i čajna kuhinja) s tri parkirna mjesta za osobne automobile.

Izrada III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada ...

20.10.2017. godine, donijelo je. ODLUKU ... („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/17) članak 3. mijenja se i glasi: „Pravna osnova za izradu i ... rok za dostavu izvornika Plana je sedmi dan od dana objave Odluke o donošenju Plana u Glasniku ...

PDF 9. Prijedlog Izmjena i dopuna Akcijskog plana javnih potreba u ...

25 ruj 2019 ... zdravstvenim ustanovama u gradu Zagrebu i povećati sigurnost i ... Sufinanciranje dežurne ljekarne za područje grada Zaprešića i okolnih ...

I. dopuna i izmjena Plana nabave MDOMSP za 2019. godinu

31 kol 2019 ... kroz projekt "Hrvatska pamet. Hrvatskoj 2019." 92400000-5. 150.000,00 ... Hrvatske 2. izdanje (Bežovan,. G. i sur., 2019.) 22110000-4. 25.714, ...

Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ...

GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZASTITU OKOLISA, Trg S. ... GRADSKA CETVRT PESCENICA - ZI1NJAK, Zapoljska 1, Zagreb;. 7.

Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marina

13 velj 2019 ... JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL. KLASA: ... Splitsko-dalmatinska županija, UO za graditeljstvo i prostorno uređenje,. Ispostava Trogir; Put Muline 1, Trogir . Splitsko-dalmatinska županija, Zavod za prostorno uređenje,.

Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Slivno ...

Statuta Općine Slivno (Neretvanski glasnik, 4/09 i Općinski glasnik, 1/13) Općinsko vijeće Općine Slivno na II. jednici održanoj 28. srpnja 2017. godine donijelo ...

Izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Unešić

Stranica 80 - Broj 18 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. IV. ... U Proračunu Općine Unešić za 2019. godinu plan- iraju se ... varanje preduvjeta za uravnotežen i svrhovit prostorni razvoj:.

Izrada I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zažablje

(„Neretvanski glasnik", broj 3/07.) (u daljnjem tekstu: Odluka). Nositelj izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zažablje je Jedinstveni.

Izrada Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Svačićeve ulice u ...

Izrada izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Svačičeve ulice u. Splitu ... koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Splita na 32. sjednici održanoj 22. ožujka ... kulturne baštine. POPIS. SEKTORSKIH. STRATEGIJA,. PLANOVA, STUDIJA.

Izrada V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška

7 kol 2019 ... (1) V. izmjene i dopune PPUO Baška izrađuju se i donose u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj ...

izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja područja ... - Grad Rijeka

zgrada „Mima), niti jedan od spomenutih programa gradnje nije realiziran. Međutim, u novije ... Rijeka i prometni pristup zgradi Fakulteta zdravstvenih studija.

Izvješće o kakvoći vode u Vodovod d.o.o. - Vodovod Zadar

Ductil priključna mreža. 8055,00. Lijevano željezo priključna mreža. 820,00. Polietilen priključna mreža. 1348,00. Čelična pocinčana priključna mreža. 18580,00.

izvješće akcijskog plana za 2017. socijalnog plana ... - Grad Zagreb

Gradonačelnik Grada Zagreba je 22. ožujka 2017. donio Akcijski plan za 2017. Socijalnog ... temeljem Javnog natječaja za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih ... smanjenje stope smrtnosti braniteljske ... 2017. GU za obrazovanje, kulturu i sport,. Povjerenstvo za dodjelu. Stipendije.

pregledna karta izmena i dopuna plana izmene i dopune plana ...

GRANICA PLANIRANOG GRAEVINSKOG PODRU^JA NASEQA PREMA PLANU. GENERALNE REGULACIJE ZA NASEQENO MESTO KOVIN ("[email protected] ...

Prezentacija Financijskog plana i Plana nabave - Ministarstvo ...

22 sij 2020 ... Policijska postaja Dubrava. • Postaja aerodromske policije Pleso. • Daruvar. • Krk. • Otočac ... POLICIJSKIH POSTAJA. U 2019.g. realizirana je ...

Zakon o katastru komunalnih uredaja.pdf

ZAKON O KATASTRU KOMUNALNIH UREĐAJA. I - OPŠTE ODREDBE. Član 1. Katastar komunalnih uređaja je zbirna tehnička evidencija o nadzemnim i.

ZAVRŠNI RAD UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH ...

UPOV-I MARLERA I PREMANTURA. Općina Medulin i Općina Ližnjan se nalaze u Istarskoj županiji, koja se prostire na području od 2800 km2 (što čini cca 5% ...

IZRADA INDIVIDUALIZIRANOG UČENIČKOG PLANA I KOG PLANA ...

IZRADA INDIVIDUALIZIRANOG. UČENIČKOG PLANA I ... od trenutne razine do razine koju očekujemo primjer ... MJESEČNI / TEMATSKI PROGRAM - obvezan.

Otpis potraživanja kazni komunalnih redara

Porečka 32, Zagreb. 1.530,00. 11. BOROVIĆ MARIJA ... 13. ZAHIROVIĆ RASIM. Goričanska 12, Zagreb. 1.100,00 ... M/B Hokus-Pokus. Put Dragulina 6, Trogir.