uz 15. obljetnicu javnog bilježništva u rh - Hrvatska javnobilježnička ...

JAVNI BILJEŽNIK 31 2009 | 4. Pritužbe na rad javnih bilježnika odnosile su se na neurednost u obavljanju javnobilježničke službe kao i na obračun visine.

uz 15. obljetnicu javnog bilježništva u rh - Hrvatska javnobilježnička ... - Srodni dokumenti

uz 15. obljetnicu javnog bilježništva u rh - Hrvatska javnobilježnička ...

JAVNI BILJEŽNIK 31 2009 | 4. Pritužbe na rad javnih bilježnika odnosile su se na neurednost u obavljanju javnobilježničke službe kao i na obračun visine.

Razvoj modernog javnog bilježništva u ... - Pravni fakultet

imenovanja javni je bilježnik morao položiti jamčevinu, no dok su istarski bilježnici ... Motovun i Buje su, uz Novigrad prije, postali dijelom tršćansko-koparskoga.

i „javni bilježnik“ - Hrvatska javnobilježnička komora

29 ožu 2014 ... pravosuđa (sud i javni bilježnik), i po shvaćanju teorije, stoje u europskim pravnim poredcima u komplementarnom odnosu i u ... Denis Krajcar, javni bilježnik iz Pule i predsjednik Povjerenstva ... 44320 KUTINA (044). Malačić ...

Dan javnih bilježnika - Hrvatska javnobilježnička komora

14 ruj 2017 ... vježbenik, u svom radu “Javni bilježnik i elektroničko osnivanje društava s ograničenom odgovorno- ... tvrđuje javni bilježnik, a njome dužnik daje suglasnost da se radi ... selju Malešnica k. o. Susedgrad, na kojem je us-.

javni bilježnik - Hrvatska javnobilježnička komora

javnim registrima (gruntovnica i registri trgovačkih društava), kao i pravnoj sigurnosti koju predstavljaju ... 33520 SLATINA (033). Krpačić Mato, Trg Sv. Josipa 9, ...

Poštovani čitatelji - Hrvatska javnobilježnička komora

1 stu 2015 ... kojoj će “Javni bilježnik” izlaziti u elektroničkom obliku, bit će više informativan i češće ... nog suda Republike Hrvatske, o tome kako da postupi javni bilježnik u svezi nepoštenih ugovornih ... 40315 MURSKO SREDIŠĆE (040).

Uz 85. obljetnicu “Terapije” i 75. obljetnicu “Centralne reuma-stanice ...

matologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Drago. Čop” prikazan je njen historijat, od početaka izgradnje zgrade Središnjeg ureda za osiguranje radnika ...

Održivost javnog duga - Hrvatska gospodarska komora

USD, ukupan javni dug RH u 1996. godini narastao je na oko 30% bruto domaćeg proizvoda. Pritom treba imati u vidu i činjenicu da do 1999. godine nije bila ...

Zapisnik s javnog otvaranja koverti - Hrvatska gospodarska komora

8 pro 2016 ... Ja, javni bilježnik Tatjana Kovačev iz Osijeka, Europska avenija 4 potvrđujem da sam dana ... -gospodin Mario Marić za APP d.d. Požega.

PRIJAVA JAVNOG OKUPLJANJA Prijavljujemo održavanje javnog o

PU PRIMORSKO GORANSKA. PREDMET: PRIJAVA JAVNOG OKUPLJANJA. Prijavljujemo održavanje javnog okupljanja i dajemo slijedeće podatke temeljem ...

uz 440. obljetnicu lepantske bitke

čvojna povijest, Lepantska bitka, Sveta liga, galije iz hrvatskih gradova, 1571. UVOD. Mali trogirski, dalmatinski, hrvatski, europski i kršanski plemi Alviz Cipiko.

Uz 50. obljetnicu osnutka gimnazije u Đurđevcu

je u novoj školskoj zgradi OŠ GrgurKarlovčan. Školske godine ... OŠ Grgur Karlovčan, a administrativno poslo- ... Rješenjem Skupštine općine Đurđevac, 1966.

ZADAR I RAPALLSKI UGOVOR (UZ 90. OBLJETNICU)

Svi ti ugovori imali su samo jedan cilj – otuiti Zadar od matice zemlje Hrvatske i prikljuiti ga Italiji, a njegovo đ č hrvatsko puanstvo silom potalijaniti ili protjerati s ...

Ekonomski fakultet obilježio 95. obljetnicu - EFZG

Martina Nakić održale su izlaganja na ... Hrvatska udruga alumnija EFZG-a je 24. studenog 2015. organizirala predavanje viceguvernera Hrvatske narodne.

Uz 80. obljetnicu smrti dr. Josipa Franka - Tomislav Jonjić

JOSIP FRANK dajući nijednoj stranci. Spomenuti su lizma uopće- (Gross, nav. dj. 267.). vodom bio Fran Supilo. Supilo je još pomoci Rusije i tražili da o sudbini.

Šumarski fakultet SuZ obilježava važnu obljetnicu i ... - unizg

20 ožu 2015 ... drvne tehnologije (HKIŠDT), Hrvatsko šumarsko društvo (HŠD), Akademija šumarskih znanosti (AŠZ) i dr. Na samoj konferenciji će sudjelovati ...

1 Vjekoslav Sulić, 2. Dan1 Prisjećanja i zabilježbe uz obljetnicu ...

za Mediteranske igre u Splitu. 1977. izradio nazivlje za tehnike na hrvatskom jeziku, kao član Sudačke komisije. Judo saveza Hrvatske vodio sudačke seminare, ...

Prof. dr. Miroslav Brandt. Uz 80. obljetnicu života (1914-1994)

MIROSLAV BRANDT. Uz 80. obljetnicu života (1914-1994). Hrvatski povjesničar, prevoditelj, književnik i kulturni djelatnik Miroslav Brandt rodio se u Ceriću kraj ...

Uz 200. obljetnicu rođenja dr. Josipa Pančića (1814.–1888.) - Srce

je dalo Hrvatsko primorje. Ključne riječi: Josip Pančić, Bribir, botaničar, flora, omorika, znanstvenik, Kopaonik. Liječnik koji se posvetio istraživanju biljnog svijeta.

SLOJEVI JAVNOG DISKURSA

Diskurs i javni diskurs – poku{aj odre|enja. Pomak je zanimanja s jezika kao sustava na jezik u uporabi – koji se razabire u prebacivanju te`i{ta s tradicionalnoga ...

Ekonomija javnog sektora

Javna dobra i privatna dobra koja obezbeđuje javni sektor. OSNOVNA PITANJA. 1. Kakva je razlika između javnih dobara koje obično obezbeđuje država ...

ANALIZA DETERMINANTI JAVNOG DUGA U RH

te kretanje i struktura javnog RH duga kroz 2005-2015. god. Analizirat će se i javni dug odabranih sličnih zemalja kako bi se zadobila komparativna slika.

Ekonomija javnog sektora.pdf Preuzmi

Sarić Dajana. Ivanović Ksenija. Marković Pavle. Osmajić Ivana. Kalezić Tatjana. Gazivoda Marko. Žunić Marija. Kardović Elma. Radović Petar. Ećo Elma.

ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNIJENJA O SUOČAVANJU S ...

Marina Škrabalo (MAP savjetovanja), Kruno Kardov (Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu),. Vesna Teršelič (Documenta) i Dragan ...

Investicije javnog sektora - HBOR

1 svi 2019 ... investicijska ulaganja poslovnih subjekata javnog sektora s ciljevima ... turizam ili ako investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ...

Upute javnog preglednika ROO - Preglednik ROO

slijedom godine idu kako se sustav ROO baze puni podacima. Korisnici ROO sustava, tijekom tekuće kalendarske godine unose podatke za prethodnu godinu, ...

1 | 2 OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG ... - APPRRR-a.

Ivona Beatović. Sektor za investicijske mjere ruralnog razvoja / Služba za provedbu investicijskih mjera ruralnog razvoja. 6.1.1. viši stručni savjetnik. Ivan Nekić.

Veličina javnog sektora u Hrvatskoj

elektroprivreda, Hrvatska lutrija i Hrvatske šume. Javne se financijske ... Alibegović, 2008). 15 http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=35628&sec=2601&dm=2 ...

Prijava za odrzavanje javnog okupljanja

ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ ОКУПЉАЊА: од_______ до ______ часова;. 7. ЦИЉ ЈАВНОГ ОКУПЉАЊА: . 8. ПРОГРАМ ЈАВНОГ ОКУПЉАЊА: ,. ;. 9. Мере које ...

GODIŠNJI IZVEŠTAJ JAVNOG DRUŠTVA

hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi, te isti registruje u Registru privrednih ... akcionara tako da na dan 31.12.2013. većinski vlasnik IM Matijević ima 84,44 % akcija. ... 2016. 5. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE u hiljadama dinara. Opis. Kupci ... kamate na kratkoročne pozajmice po ugovorima od kojih je najveće ...

Umijeće javnog govora - Mate.hr

Retorički kontekst. Komunikacijski proces: primjer s objašnjenjem ... Javni govor se ponovo nalazi pri samom vrhu popisa izvora najvećeg straha. Trema je ...

POČETAK JAVNOG PRIJEVOZA U SPLITU

Signum Laudis.33. Posebna je priča astronomska cijena koju su strani gosti plaćali za vožnju do solinskih iskopina i splitske okolice. Za jedan sat vožnje cijena ...

Tekst Javnog natječaja - Ministarstvo za demografiju

5 lis 2018 ... dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica, putovnica ili domovnica),. - dokaz o odgovarajućem stupnju ...

Izjava studenta ovjerena kod javnog bilježnika

(ime i prezime podnositelja izjave). (adresa). IZJAVA. Kojom ja,. ,. ,. (Ime i prezime). (OIB). (Adresa) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ...

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ Organizacija javnog ...

Zagrebački električni tramvaj d.o.o (dalje u tekstu ZET) tijekom ... vozni red dimenzioniran sukladno prijevoznoj potražnji sa slijedom polazaka od 20 minuta.

POPIS KORISNIKA TEMELJEM JAVNOG POZIVA ZA ...

8 sij 2020 ... 18.11.2019. TOMISLAV NOVAKOVIĆ. SLATINA. VIROVITIČKO PODRAVSKA. 12. 402-07/19-01/51. 18.11.2019. DAMIR SOBOTA. KALINOVAC.

sudjelovanje javnog bilježnika u ostavinskom postupku

U objavljenoj sudskoj praksi naišli smo na primjer u kojem je ostavinski sud ... (§§89. – 91.).76 Kada se nasljednička izjava davala javnom bilježniku koji nije.

Energopetrol d.d. Sarajevo O G L A S za prodaju putem javnog ...

Predmet natječaja je sljedeće nekretnina: POSLOVNI OBJEKT / ZGRADA u Ul. Maršala Tita 36 Sarajevo, površine 1.969,64 m2, S P 7: Podrum: 249 m2.

Monetizacija javnog duga vezano za društva HAC i ARZ

24 lis 2013 ... vezi s njihovim razmatranjem "monetizacije autoceste HAC i ARZ" (“Projekt”). Podaci ... također će utjecati konkurencija Projektu na tržištu infrastrukture, kao i stvarno stanje na financijskim ... Pri tome valja voditi računa da prava radnika pri prijenosu na novog ... štete i kazne, prodaja ENC uređaja, itd.

KRIZNI FAKTORI U KNJIGOVODSTVU JAVNOG SEKTORA

Fakturna vrednost (FKC). 1000,00. 100,00. 1100,00. 2. Razlika u ceni, 12% (RUC) 120,00. 3. Osnovica za PDV (VPC). 1120,00. 4. Naš PDV, 10% (PDV). 112,00.

Analiza i projekcija potreba realnog i javnog

5 stu 2015 ... Radni status, zanimanje i sektor djelovanja bivših studenata TVZ-a . ... Sveučilišta u Zagrebu, konkretno smjerovi automatika i energetika, ...

9. rujna 2009. O D L U K A o poništenju javnog poziva na ...

ČAZMATRANS NOVA d.o.o. Čazma,. 5. NIKOLINA HERCIGONJA Sesvete,. 6. ... EUROTURIST EXPRESS d.o.o. Zagreb,. 9. SLAVIJATRANS d.d. Petrinja,. 10.

Strah od javnog nastupa i kako ga pobijediti

21 kol 2018 ... Ideja za obradu teme rada nastala je nakon završetka specijalističkog seminara „Javni nastup i prezentacijske vještine“ za policijske ...

Strateški plan javnog zdravstva - hzzzsr

Nataša Antoljak, Đurđa Babić-Naglić, Drago Batinić, Tomislav Benjak, Ivana ... Silobrčić Radić, Dunja Skoko-Poljak, Ankica Smoljanović, Valerija Stamenić, Ilija.

119 udk: 316.775:177 korijeni suvremene kulture javnog govora u ...

Apstrakt: Marko Tulije Ciceron je sintetizirao sva njemu poznata znanja o govorništvu u Antičkoj Grčkoj i Antičkom Rimu. Uz vlastito govorničko obrazovanje ...

Navijački korteo s aspekta javnog okupljanja

da je korteo dio navijačke kulture, fenomen vezan uz nogomet ̶ stadionski ritual ... i narušavanja reda i mira, a okupljeni su pjevali navijačke pjesme podrške.

MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA Red. br. Šif. pred. Naziv ...

2 јул 2019 ... MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA. Red. br. Šif. pred. Naziv predmeta. Sem. Broj časova. ECTS. PRVA GODINA. 1. Država i pravo. VII 3 2. 8.

Priručnik za istraživanje javnog mnjenja - NGO Aktiv

istraživanja koja su se bavila tom problematikom, napraviti skraćen prikaz ... hipoteza bi glasila: Na osnovu ankete sprovedene u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i ...

WOd privatnog do javnog punjenja električnih vozila ...

vinskih vozila, kao što su e-bicikli i e-skuteri, su niži, negoli oni za e-automobile. ... Schrack Technik je opremio nekoliko Spar trgovina u. Beču i okolici stanicama ...

Istraživanje javnog mjenja o lokalnim medijima u Subotici

Lokalne radio stanice. Nacionalni Internet portali. Lokalni štampani listovi. Nacionalni štampani listovi. Nacionalne radio stanice. Nisam informisan/a. 75,2%.

KRETANJE JAVNOG DUGA U RH OD 2008. DO 2017. GODINE

Ostali dijelovi su javni dug, javni dug u EU te javni dug u RH. U uvodnom dijelu je definiran problem istraživanja, ciljevi rada i metode rada koje se koriste.

Istraživanja javnog mnjenja predstavljaju ... - Poreska uprava

dnevnu štampu. Najveći procenat ispitanika ne sluša radio stanice (41,5%). Najslušaniji radio je Radio D plus (16,5%), a zatim slijede lokalne radio stanice (12 ...

Komercijalni radio između ekonomskog i javnog interesa

26 velj 2018 ... komercijalni ili javni radio, a kada je riječ o komercijalnom radiju nudi se „paleta“ lokalnih, županijskih ... RADIO BANOVINA. 6.2. 8. HR-2. 6.0. 9 ... pozornosti kao TV voditeljica negoli kao sopranistica.“ 85. Zanemarivanje ...

AKCIJA PROTIV ALKOHOLA U FUNKCIJI ZAŠTITE JAVNOG ...

vina i piva (izraženom u hektolitrima).Vrednosti se porede sa opštim svetskim trendovima za dati period. Potrošnja pojedinih vrsta pića, (vina, piva i žestokih ...

program za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog ...

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za arhitekturu ... Studentski dom „Stjepan Radić“ izgrađen je 1960. godine prema projektu arhitekta Slavka ...

objava rezultata javnog poziva - Varaždinska županija

12 DENAČIĆ DUBRAVKA. Slokovec 53, 42230 Ludbreg. SŠ Ludbreg. 13 DRAGIĆ JASMINKA. Ludbreški Vinogradi 47, 42230. Ludbreg. OŠ Veliki Bukovec.

reanimacija javnog prostora u varaždinu - Sveučilište Sjever

SVEUČILIŠNI CENTAR VARAŽDIN ... Varaždin, rujan 2016. ... prostori kao što su parkovi stvaraju opuštajuću i pozivajuću atmosferu u koju ljudi ... Uz križanje Hallerove aleje i Krklecove ulice, sjeverno od gradskog groblja je veliki rasadnik.

Istraživanje javnog mišljenja o koristima i iskorištavanju fondova ...

Upoznatost s projektima i institucijama koje se financiraju iz fondova. ▫. Poznavanje rada Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ...

učinkovitost javnog gradskog prijevoza u održivoj mobilnosti

31 sij 2020 ... FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU. ZAVOD ZA GRADSKI PROMET. OKRUGLI STOL. UČINKOVITOST JAVNOG.

Prijedlog odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja ... - PGŽ

12 stu 2018 ... bio objavljen i na stranicama elektronskog oglasnika Njuškalo. Rok za podnošenje ponuda istekao je s danom 24. listopada 2018. godine.