CENTAR ZA PRAVNU POMOĆ ŽENAMA ZENICA PRAVNI VODIČ ...

Sud odlučuje o davanju dozvole za zaključenje braka između određenih osoba ... ako se tužba ili zahtjev za sporazumni razvod podnesu sudu prije okončanja ...

CENTAR ZA PRAVNU POMOĆ ŽENAMA ZENICA PRAVNI VODIČ ... - Srodni dokumenti

CENTAR ZA PRAVNU POMOĆ ŽENAMA ZENICA PRAVNI VODIČ ...

Sud odlučuje o davanju dozvole za zaključenje braka između određenih osoba ... ako se tužba ili zahtjev za sporazumni razvod podnesu sudu prije okončanja ...

CENTAR ZA PRAVNU POMOĆ ŽENA PROTIV AMIRA ... - ckdbih.com

4 srp 2017 ... ... AMIRA HADŽIĆA: Bh. bloger širi govor mržnje, predstavljajući djevojke kao seksualne o… https://www.slobodna-bosna.ba/vijest/55502/ ...

NAJČEŠĆI UPITI SOIH-ovom CENTRU ZA PRAVNU POMOĆ IZ ...

tjelesno oštećenje, doplatak za pomoć i njegu po odredbama ovoga Zakona i propisima iz ... 1. pravo na porezne olakšice predviĎene posebnim propisima,.

Pravni vodič za osobe treće životne dobi - Centar za civilne inicijative

Primjer 1. Ugovor o doživotnom uzdržavanju ........................................................................................21. Primjer 2. Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju .

stručni rad - Pravni fakultet Zenica

sticanja vlastitih dionica. Ključne riječi: Dioničko društvo, Dionica, Skupština dioničkog druš- tva, Nadzorni odbor dioničkog društva, Uprava dioničkog društva.

Prijelom 1 a.indd - Pravni fakultet Zenica

35 Udruženje VESTA, "Pregled izdvajanja za porodiljne naknade u BiH", Rodno odgovorno ... 72 Paragraf 5 preambule Ugovora o Evropskoj uniji, Službene novine EU, C83, 30.03.2010. ... 119 BUSINESSEUROPE, UNICE, CEEP i STUC.

pregledni naučni rad - Pravni fakultet Zenica

Srednjovjekovna Bosna nikada nije pripadala kompleksu “pridruženih zemalja” (partes adnexae) ugarskog kraljevstva, mada je sudbina obje zemlje višestruko ...

simbioza ili antibioza? - Pravni fakultet Zenica

Nedavan primjer tome je i presuda Suda (Treće vijeće) od 09.02.2012. godine u pravnoj stvari C-277/10 donesena na osnovu zahtjeva za prethodnu odluku u ...

izvorni naučni rad - Pravni fakultet Zenica

Ključne riječi: Formularni ugovori; zaštita potrošača, načelo savjesnosti i poštenja; tumačenje ugovora. * Doc.dr.sc., Pravni Fakultet Univerziteta u Zenici. * Mr.sc.

ugovor o osiguranju - Pravni fakultet Zenica

Doc. Dr. Dubravko Grgić*. UGOVOR O OSIGURANJU. Sažetak. Osiguranje je privredna (gospodarska) djelatnost u kojoj se subjektima pruža zaštita od različitih ...

ilma kasumagić - Pravni fakultet Zenica

Advokatski pripravnik. Feb 2011 – April 2011. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine. Stažist. Mart 2010 – Juni 2010. Sud Bosne i Hercegovine. Stažist.

ISTOČNO PITANJE - Pravni fakultet Zenica

Istočno pitanje kao problem u evropskoj historiografiji nastaje uslijed dekadencije Osmanskog carstva koja nastaje poslije bezuspješne treće opsade Beča ...

Europass Curriculum Vitae - Pravni fakultet Zenica

First name(s) / Surname(s) Doc. dr sc. Spahija Kozlić. Address(es) Fakultetska 3, 72000 Zenica, BiH. Telephone(s) 0038732444710. Mobile: 0038761707636.

ovdje - Pravni fakultet Zenica - Univerzitet u Zenici

Esad Pašalić, Batonov ustanak, Zenica, 2009,. 16.Društvena istraživanja.-Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici,1-5. IX. Citiranost u publikacijama. 1.

Europass CV - Pravni fakultet Zenica - Univerzitet u Zenici

[email protected], [email protected] Spol: M | Datum rođenja: 10.05.1965. | Državljanstvo: BiH. Konsultacije: Ponedjeljkom od 09-11 sati, Pravni ...

nasilje nad ženama - Centar za promociju zdravlja žena

Nasilje nad ženama nije privatni problem žene, već država sprovodi gonjenje po ... zavodjenja deteta (grooming process) od strane odrasle, najčešće detetu poznate ... Tehnike intervjuisanja dece i žena koji su preživeli seksualno zlostav-.

kontinuitet državne imovine bih stručni rad - Pravni fakultet Zenica

kona o državnoj imovini, jedinstvenog registra državne imovine na državnom nivou, čemu ... melju Zakona o pretvorbi društvene svojine u državnu imovinu.

Europass-Curriculum Vitae - Pravni fakultet Zenica - Univerzitet u ...

29. Dominikanci u Bosni u srednjem vijeku.-Tuzla, 2009, 229. 30. Prikazi i recenzije.- Zenica, 2009, 467. 31. Kazneno popravni dom Zenica.-Zenica, 2009, 274.

pregledni naučni rad - Pravni fakultet Zenica - Univerzitet u Zenici

tako je i Zakonik XII ploča propisivao“.103 Interesantno je da Zakonik pravi razliku, i to ogromnih razmjera između onih žena koje nisu Vestalke i onih.

zastarelost zahteva za naknadu štete - Pravni fakultet Zenica

prigovor zastare, zbog čega sud nije ni mogao cijeniti da li postoji zastara.“ Presuda Vrhovnog suda. BIH, br. 134/87 Rev. od 19.11.1987. godine objavljena u ...

sticanje prava vlasništva na nekretninama - Pravni fakultet Zenica

83. kao i Perović, S. „Besede sa Kopaonika“, 2017. godine, ... 16) Zakon o zemljišnim knjigama FBiH (Službene novine Federacije BiH, 19/03, 54/04) i Zakon.

nasilje nad ženama - Centar za promociju zdravlja žena, Beograd

Nasilje nad ženama nije privatni problem žene, već država sprovodi gonjenje po ... zavodjenja deteta (grooming process) od strane odrasle, najčešće detetu poznate ... Tehnike intervjuisanja dece i žena koji su preživeli seksualno zlostav-.

nastavni plan i program dodiplomskog studija - Pravni fakultet Zenica

Nikola Visković: Teorija države i prava, Birotehnika CDO, Zagreb, 2001. Duško Vrban: ... Literatura. 1.Festić Raifa: Opća historija države i prava,Sarajevo 1998.

sofisti, platon, aristotel i savremena pozicija ... - Pravni fakultet Zenica

Na tom je tragu i cjelokupna njegova retorika kao umijeće za- vođenja ... O tome svjedoči i njegova definicija retorike, ona je „deo dijalektike i nje- na slika, jer ni ...

(stepeni sumnje) u fazama krivičnog postupka - Pravni fakultet Zenica

osnovnom (baznom) stepenu utvrđenosti činjenica. „Osnovi sumnje (indicije) pred- stavljaju bitnu kariku, jer faktički bez osnova sumnje nema ni istrage. Osnovi ...

pravna priroda prava na nužni nasljedni dio - Pravni fakultet Zenica

Ključne riječi: nužni nasljednik, nužni dio, pravna priroda, ... i praktično postoji samo ako je nužnom nasljedniku ostavljeno više no što iznosi vrijednost njegovog ...

Vodič za pristup informacijama - Kantonalna bolnica Zenica

ili njezin dio, bez obzira na oblik, karakteristike, vrijeme kada je sačinjena i kako je ... informacija odnosi, njen zakonski zastupnik ili opunomoćenik sa pisanim ...

vodič za brucoše - Ekonomski fakultet Zenica - Univerzitet u Zenici

U Vašim je rukama Vodič za brucoše u kojem se nalaze sažeti podaci o svim fakultetima Univerziteta u Zenici i mogućnostima za studiranje na nekom od.

Vodič za pomoć - Sony

zaslonu uređaja iPhone, iPad ili iPod touch. [44]. Zvuk. Nema zvuka [45]. Tih zvuk [46]. Loša kvaliteta zvuka [47]. Zvuk je često isprekidan tijekom reprodukcije.

zahtjev - JU Centar za socijalni rad Zenica

uvjerenje ili drugi dokaz o nezaposlenosti. Poslodavac / Biro za zapošljavanje. Original. 5.2. potvrda o statusu, sa podacima o tekućem osiguranju, radnom ...

Vodič za financijsku pomoć izvoznicima

(a vista) ili oročena. Mogu se koristiti kao instrumenti ... zagrebačka banka d.d. www.zaba.hr. 10. PR ... poslovanja, štednja ostaje povećanje prom eta, stabilan.

„ju univerzitet u zenici“ oj studentski centar zenica komisija za prijem ...

28 сеп 2018 ... Bajtarević (Mirsad) Emina. ZDK. 70.83. Filozofski. Uslov. 100. Škandrić (Nerudin) Ahmed. SBK. 70.45. Islamski-pedagoški. Uslov. 101. Begović ...

centar za psihološku pomoć - Sve za nju

Nuspojave terapija i kako ih možemo prevenirati ili ... Graviola. Sanja Narančić. 27.10. Relaksacija psihologinje Duška Kosanović i Ana. Majdančić. 11.11.

Psiholoska prva pomoc Vodic za terenske radnike e-knjiga.pdf

na primer medicinskog osoblja (ako ga ima), kolega ili koleginica ili drugih ljudi ... Mogu da ostanem s tobom neko vreme i možemo da pokušamo da nađemo.

godišnji narativni izvještaj 2015 - Centar ženskih prava Zenica

U okviru Programa Izgradnje mira članice Centra su pohađale treninge, ... izgradnji mira su prenijele na 23 mlade žene i djevojke iz Zenice, Kaknja i Donjeg.

Psihološka prva pomoć: Vodič za terenske radnike - World Health ...

4.2 Upravljanje stresom: Zdrave radne i životne navike ... tabeli navedena su pitanja i važne poruke kojima treba da se pozabavite tokom razgledavanja situacije ...

Vodič za brucoše i ostale studente koji trebaju pomoć u snalaženju ...

na prvom katu zgrade StepRi. RADNO VRIJEME. STUDENTSKO. NASELJE. “TRSAT”. RESTORAN. KAMPUS. CAFFE BAR. AKVARIJ. STUDENTSKI. CENTAR.

besplatna pravna pomoć - Centar za mir, nenasilje

Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć -. Vukovar. Fra Antuna Tomaševića 32 Tel: 032/413-319. Uredovno vrijeme: 09 – 12 h Ponedjeljak - petak.

Psihološka prva pomoć: Vodič za terenske radnike - Crveni krst Srbije

PSIHOLOŠKA prva pomoć: vodič za terenske radnike / [Crveni krst Srbije ... pitanja koja bi trebalo da razmotrite prilikom pružanja PPP u različitim kulturama. 9.

Pravna pomoc.indd - Centar za unapređivanje pravnih studija

u koje spadaju pravo na obaveštenje i pravni savet, pravo na prevođenje i pravo na ... niji, ako je pravna pomoć samo povremena i besplatna, može svako. U Švajcarskoj, van ... sredstva za rad, kao i nekretnina u kojoj lice živi.6. U Sloveniji se ...

kućna nega i pomoć u kući za stare - Novosadski humanitarni centar

organizacije pomogle su nadležnima da obnove stari vojni objekat u Obrenovcu ... NSHC-a čine još i Ekumenska humanitarna organizacija, Karitas, HO „Vladika Platon ... imunović, Marta Sič, So ija Ćirić, Vanja Tripković, Sanja Vižlina, Dora.

bosansko narodno pozorište zenica audicija - BNP Zenica

14 svi 2018 ... interpretaciju makedonske narodne pjesme „Zajdi, zajdi jasno sonce“ u klasičnoj verziji, a prema izboru i želji kandidata/kandidatkinje i u ...

Pravni vodič za osobe treće životne dobi - CCI

3.4.1 Ugovor o darovanju za slučaj smr . ... nekretnina, davatelj uzdržavanja ovlašten je ... Primjer 4.Ugovor o darovanju. Pero Perić, iz Zagreba, Ilica 15, OIB ...

bosansko narodno pozorište zenica - BNP Zenica

Popović Sterija, Jovan: Pokondirena tikva, red. Miša Stefanović. (Premijera: l3.6.1953.) Sezona 1953/54. 32. Stanković, Borislav: Koštana, red. Sveta Milutinović.

Vodič kroz krivično pravni sistem - Viktimološko društvo Srbije

PODNOŠENJE PRIVATNE TUŽBE ILI PREDLOGA . ... tužni predlog, privatna tužba ili predlog za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja, ...

[email protected] IZVJEŠT - Hrvatski pravni centar

action: Implementing the Legal and Policy Framework on Trafficking in Human. Beings). Pored toga, pravnica HPC-a Ana Paska sudjelovala je i na sastanku.

Pravni recnik - Medija centar

"Leksikon krivi~nog prava", autor prof. dr Dragan Jova{evi}, izda- va~ "Slu`beni ... str. 15-16). VANREDNI PRAVNI LEK - pravna sredstva koja stranke ili ovla{}eni.

rat, dokumentiranje i pravni status žrtve - DOCUMENTA | Centar za ...

broj nestalih hrvatskih branitelja i civi- la iznosi 1.218 (5,5%), ukupno 15.970. Brojku poginulih i nestalih Srba, vojni- ... popis poginulih u Domovinskom ratu.

Izvješće o radu HPC-a u 2016. godini - Hrvatski pravni centar

hebrangova 21. 10000 zagreb. Tel: 385 1 4854 934. 4873 967. Fax: 385 1 4835 013 e-mail: [email protected] IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG PRAVNOG ...

Upućivanje žrtava na dodatnu podršku - Hrvatski pravni centar

pruža primarnu pravnu pomoć (pravni savjeti, opće pravne informacije, itd.) ... Telefon: 0800 200 098 (besplatni pravni telefon, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati) ... Osobni dolazak na adresu Verdijeva 11, 51 000 Rijeka (radnim danom od ...

Vodič za Roditelje - Centar za djecu, mlade i obitelj

primijetili veselu ploču na kojoj piše Grad Velika Gorica – prijatelj djece. Što to znači? Grad Velika Gorica ... OŠ Velika Mlaka. · PŠ Mičevec. • OŠ Šćitarjevo.

časopis za pravnu, poreznu i upravnu praksu - RRiF

5 lis 2018 ... postupka utvrđivanja poreza na promet nekretnina. U po- stupcima obnove ... III. osnovna škola Varaždin, Visoka ulica 22, 42 000 Varaždin. Kod kuće (Cesarčeva 12, ... koji je dominus litis kaznenog progona, u smislu da on ...

mini vodič za turiste – potrošače - Europski Potrošački Centar

Europski potrošački centar Hrvatska. DOBRO DOŠLI. U HRVATSKU! Uživajte u svom ljetnom odmoru kao i u pravima koja kao potrošač imate, jer u. Republici ...

Vodič za privatni smještaj. - Studentski centar Rijeka - UNIRI

Studentskog centra Rijeka: www.scri.uniri.hr te na oglasnim pločama Studentskog centra ... PRIMJER UGOVORA O NAJMU STANA (SAMO INFORMATIVNO) ...

Vodič Legosi u Centru - Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

korisnici moći izraziti i unaprijediti svoje vještine, te zajedno s voditeljicama ... korisnika obavlja Dom za odgoj djece i mladeži Osijek rješenjem Centra za socijalnu skrb ili ... Razvijanje osobne odgovornosti (svakodnevno izvršavanje obveza,.

Vodic za seoske domacine MR - razvojni biznis centar kragujevac

neguju narodni običaji, narodna radinost i stari zanati koji privlače sve veću ... u kojima je i đurđevak i slavi se dolazak proleća, za slavu se od mešenja kolača ... Pečenje rakije kraj kazana i pravljenje vina su atraktivni kako za domaće, tako.

1 1. Što je prva pomoć? Prva pomoć je skup postupaka kojima se ...

Kada i kako skidati zaštitnu kacigu? Zaštitna kaciga se u pravilu ne skida, a skida se samo: - Ako je unesrećena osoba bez svijesti, a s kacigom na glavi ne ...

ustavno pravni razvoj bosne i hercegovine (1910 ... - Pravni fakultet

LEKSIKON temeljnih pojmova politike: abeceda demokracije, Sarajevo, 1994. 15. ... Grupa autora, Crna knjiga komunizma, Bosančica-print, Sarajevo, 1990. 17.

Pravni vjesnik - Pravni fakultet Osijek - Sveučilište Josipa Jurja ...

15 velj 2015 ... obiteljske medijacije za bračne drugove koji se žele razvesti, a imaju maloljetnu ... u kojem postoji jedna i isključiva porezna vlast.20 Sukladno tomu, ana- ... društvu Hanžeković & Partneri, Radnička cesta 22, 10000 Zagreb.

Pravni zapisi 2018-02.indd - Pravni fakultet Univerziteta Union

could be given only from the point of view that for the right to compensation it is ... 5 Vodinelić, V. V., 2014, Građansko pravo, Uvod u građansko pravo i Opšti deo ...