Bračni sporovi i osvrt na njihove posebnosti u odnosu na redovni ...

5 srp 2015 ... važećeg Obiteljskog zakona iz 2015. godine6 (u dalnjem tekstu ObZ/15) koji ... znači da sud kada zaprimi sporazumni zahtjev za razvod braka ...

Bračni sporovi i osvrt na njihove posebnosti u odnosu na redovni ... - Srodni dokumenti

Bračni sporovi i osvrt na njihove posebnosti u odnosu na redovni ...

5 srp 2015 ... važećeg Obiteljskog zakona iz 2015. godine6 (u dalnjem tekstu ObZ/15) koji ... znači da sud kada zaprimi sporazumni zahtjev za razvod braka ...

Bračni drug kao redovni zakonski naslednik

bračni drug nije smatran naslednikom svog preminulog bračnog druga. Osnovni razlog je u tome, ... Naše pravo reguliše nasleđivanje između bračnih drugova inkor- porišući ... bračnog druga. Ovu koncepciju zastupaju: B. Bazala, Nasljedno.

sporovi male vrijednosti - Pravosudna akademija

Žalba. S obzirom na specifičnosti postupka u sporovima male vrijednosti ZPP i pri ... Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave mora sadržavati zahtjev.

sporovi sr jugoslavije (srbije i crne gore) pred ... - doiSerbia

jurisdikcija) ili “od slučaja do slučaja” (tzv. ad hoc jurisdikcija) za sporove ... protivpravne čini koji po njenom mišljenju prevazilaze značenje odredbi iz.

Odluka o listi miritelja GSV_kolektivni radni sporovi 2011. - Socijalno ...

Vesna Janko Grubiša – Bina Istra upravljanje i održavanje d.o.o., 52001 Pazin,. Zrinšćak 57, tel: 052/621 900, faks: 052/601 119, mob: 098/980 2901, mail:.

TRADICIONALNI BRAČNI I PORODIČNI ODNOSI ... - doiSerbia

venčanja; c) oteta žena ili devojka, kao i d) brak na probu (ZLD, 1986, §29). U izboru ... razgovaraju medju sobom čak ni pred ostalim članovima porodice. Izbegavali su da ... dogadjajima. Život pod turskom vlašću ostavio je duboke rane i u.

BRAČNI UGOVOR I PODELA ZAJEDNIČKE IMOVINE

Naime, to je ugovor kod koga poklonodavac ustupa poklonoprimcu određeno ... U Francuskoj samo oko 10% bračnih parova zaklјučuje predbračni ugovor, a to ...

Umirovljenici su u teškom siromaštvu kad umre bračni partner

zbog neadekvatnog rješenja modela obiteljskih mirovina. Iz Izvje- šća Europskog ... se sada najniže mirovine od 1. srpnja 2019. povećavaju za 3,13 posto, jer će aktualna vrijednost mirovine (AVM) biti jednaka za sve vrste mirovina. Ukupan ...

ZARUČNIČKI I BRAČNI ODNOS U SLUŽBI NOVO- ZAVJETNE ...

ZAVJETNE BIBLIJSKE PORUKE. Adalbert ... sveti Pavao je Stari zavjet počeo čitati u novom svjetlu. Znao je da je ... zavjetni naziv koji su biblijski pisci pripisivali Jahvi. ... Isusovu mesijansku svadbu, Isusovo mesijansko vjenčanje sa zaručni.

bračni ugovori u srpskom i evropskom pravu - Zbornik radova ...

ne koja je zajednička (a takav status ima na osnovu zakona), dok bračni ugovor može obuhvatiti mnogo šire imovinskopravne posledice bračne zajednice ...

bračni lokus kontrole, percipirana pravednost u ... - FFOS-repozitorij

status,obrazovanje) i obilježja braka (trajanje braka i roditeljstvo/broj djece). ... partnera (rod, dob stupanja u brak, bračni lokus kontrole, zdravstveno stanje ...

redovni stambeni kredit - PBZ

19 velj 2020 ... Redovni stambeni kredit može se koristiti nakon isteka ugovorenog roka štednje i zadovoljavajuće visine ušteđevine na računu stambene ...

Redovni učenici - Upisi.hr

objavljuju na mrežnoj stranici: www.upisi.hr, a na kojoj će biti objavljeni uvjeti i kriteriji vrednovanja upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave ...

tvorbene posebnosti bosanskohercegovačkoga obrtničkog i drugog ...

29 ožu 2019 ... jarna za izvedenice kao slastičarna, ako uzmemo drugi, sufiks – na dobiva novu valenciju, uz znatne teškoće određivanja – arna ili – na kad ...

Upute vezane za posebnosti industrijskih sektora

Komisije kojom se utvrđuju prijelazna pravila u općoj primjeni u Uniji za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinca sukladno ... gipsane ukrasne lajsne.

Posebnosti južnoslavenskih jezika s ... - FFOS-repozitorij

jezikom. Ključne riječi: hrvatski jezik, srpski jezik, crnogorski jezik, bošnjački/bosanski jezik, novoštokavska osnovica, sličnosti i razlike, povijest jezika ...

POSEBNOSTI ISTRE KAO PRIGRANIČNE REGIJE HRVATSKE

Abstract. This paper deals the particularities of Istria in the regional structure of Croatia. The significance of its geographical position, level of economic ...

Posebnosti knjigovodskih evidenc trošarinskih zavezancev in ...

Tabela 2: Skupni in davčni prihodki ter prihodki iz naslova trošarin državnega proračuna za obdobje od leta 2000 do 2005. 14. Tabela 3: Trošarine na nekatere ...

Posebnosti proizvodnje i registracije medicinskih plinova

3 kol 2017 ... isključivo za poboljšanje raspoloženja te mu otuda i potječe naziv „laughing gas“ ili „plin smijavac“. Djelovanjem na središnji živčani sustav ne ...

POSEBNOSTI NOVOSTVORENIH SORATA VINOVE LOZE (V ...

Diplomski rad. Osijek, 2018. ... razvoj otpornosti doticaj organizma (vinove loze) s patogenom (pepelnica i plamenjača) sorte vinove ... Datum obrane: Stručno ...

Kronična ishemična mitralna regurgitacija – posebnosti pri ...

Kronična ishemična mitralna regurgitacija. (IMR) je napaka mitralne zaklopke, ki je posle- dica primarne okvare levega prekata zaradi ko- ronarne bolezni.

PDV – posebnosti poslovanja sa EU i trećim zemljama - FinProjekt

Mali porezni obveznik iz čl. 90 Zakona o PDV-u. ▷ Porezni obveznici iz čl. 30. i 40. Zakona o PDV-u koji obavljaju oslobođene usluge. ▷ Osobe koji nisu ...

Posebnosti prepoznavanja i deklariranja ... - Carinska uprava

1 velj 2019 ... nisu predmet oporezivanja trošarinom na alkohol, parfemi, toaletne vode i kozmetički proizvodi što sadrže denaturirani alkohol nisu predmet.

Mitić Igor, redovni profesor

интерна медицина нефрологија. Магистратура. 1992. Медицински факултет, Нови Сад нефрологија. Диплома. 1985. Медицински факултет, Нови Сад.

Elektrotehnika redovni – državna matura II. rok - TVZ

20 ruj 2019 ... studij elektrotehnike putem državne mature u akademskoj godini 2019./2020. Obrazloženje: ... mr.sc. Bojan Kovačić, viši predavač anh. V. pred.

Redovni cjenik usluga - PopustPlus

KEMIJSKO ČIŠĆENJE MADRACA BRAČNI OBOSTRANO. 240.00KN. STANDARNI OBOSTRANO. 120.00KN. DJEČJI KREVET MADRAC OBOSTRANO. 90.00 ...

Letina 2019-smernice in posebnosti kletarjenja - Kmetijsko ...

2 sep 2019 ... ločevanju grozdja in skrbno pripravo mošta za vrenje. Pridelovalcem priporočamo, da v svojem vinogradu po sortah sami spremljajo ...

Primjena HSFI- posebnosti računovodstva za male i srednje ...

18 lip 2017 ... Odgovornost računovodstvene struke za financijske izvještaje ............... 52. 7.2.5. ... koji se odnose na male i srednje velike poduzetnike imaju određene posebnosti, te su manjeg opsega ... bilješke uz financijske izvještaje.38 ... Primjer ankete na temu << Primjena HSFI- posebnosti računovodstva za male i.

POSEBNOSTI OPERACIJSKOG LIJEČENJA DJEČJE SIVE MRENE

postoperativne komplikacije i njihovo liječenje te liječenje ambliopije. Vrijeme operacije. Operativno liječenje konatalne mrene treba obaviti što ranije da bi se.

Ekološke i okolišne posebnosti i izvrsnosti Hrvatske u europskom ...

25 svi 2010 ... virnjak, i biljka jabučki karanfil. • Zatim slijedi skupina od 39 regionalno izumrlih vrsta: 10 viših biljaka. 29 životinja (6 slatkovodnih riba, 1 gmaz ...

jezične posebnosti jednoga splitskoga romana iz devedesetih ...

2 pro 2015 ... nisan ja špija (17), Fabjan se dā u šušpet (17), zapalije španjulet (26), veliki je šparenjož (83), eto ti vridne i ašperte Ašunte (141), gubi svaki ...

Posebnosti genitalnih infekcija humanim papiloma virusom u ...

20 sij 2010 ... condylomata acuminata (šiljasti kondilomi), condylomata plana. (ravni kondilomi), gigantski kondilom Buschke-Löwenstein, pa-.

posebnosti obračuna proizvodnje u odabranom poslovnom subjektu

Pula, 2018. ... Računovodstveno knjiženje proizvodnje u organizaciji Cedevita d.o.o..15 ... proizvesti poznata je kod proizvodnje po narudžbi ali kod procesne ...

Tečaj Posebnosti skrbi za osobe za šećernom bolešću

K.B. „Merkur“ Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac. Dugi dol 4 a, Zagreb. Tel. 01 2353 814. Klinička Bolnica Merkur. Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju ...

Posebnosti arterijske hipertenzije u žena i povezanost s ... - Srce

15 Jun 2018 ... i uključuju arterijsku hipertenziju, hiperlipidemiju, šećernu bolest, nikotinizam i fibrilaciju atrija. No postoje i specifični rizični čimbenici prisutni ...

posebnosti organizacije i provedbe nastave klizanja - HRKS

biti dostupno; hokej, umjetničko klizanje, sinkronizirano klizanje, rekreacija za ... nekoliko naučenih elemenata u jednu cjelinu (npr. klizanje s okretima od 180°,.

5 1. polazišta 1.1. položaj, značaj i posebnosti područja grada ...

Grad Osijek se nalazi u istočnom dijelu Republike Hrvatske. ... o podunavski koridor B. Manastir-Osijek-Vrpolje-Slavonski Šamac. ... osamdesetih godina.

Sestrinstvo i posebnosti perioperacijske skrbi u operacijskoj dvorani

... Registered Nurses. SOP Standardizirani operativni postupci ... operativni postupci (SOP) u zdravstvenoj njezi predstavljaju pravila po kojima su medicinske.

Posebnosti PDV-a za zadnje obračunsko razdoblje i promjene u 2018.

21 stu 2019 ... Posebnosti obračuna PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja ... ❑Obrazac JOPPD – stranica B – popunjava se u dva reda ako je i isplata plaće ... ❑Porezni obveznik mora ispraviti odbitak pretporeza ako je odbitak viši ili ...

posebnosti upravnog postupka u poreznim stvarima - Pravosudna ...

23. 3.5.1. Obvezujuća mišljenja Porezne uprave . ... orijentacija (EU 15). Zaključno možemo utvrditi da svi porezi imaju iste opće karakteristike: 1.) prinudnost ...

1_IPN PREDDIPLOMSKI EKONOMIJA REDOVNI 2018_2019

Satnica izvođenja nastave – raspored nastave, objavljuje na mrežnim ... Student je obvezan polagati oba kolokvija (redovni student koji na ... Varaždin: FOI. 2.

2_IPN PREDDIPLOMSKI POSLOVNA EKONOMIJA REDOVNI ...

Satnica izvođenja nastave – raspored nastave, objavljuje na mrežnim ... Tijekom semestra održat će se dva kolokvija provjere znanja s ... Varaždin: FOI. 2. Buble ...

redovni stručni sastanak društva - HDKM

15 svi 2018 ... laboratorija u Međimurju. S velikom radošću Pozivamo sve članove HDKM-a da dođu u Čakovec te svojim sudjelovanjem i aktivnim učešćem u ...

Publikacije 2017 2018 Redovni.pdf - Upisi.hr

25 svi 2017 ... Postupci prijava i upisa kandidata u srednje škole. 4. ... škole (NISpuSŠ) na temelju postojećih podataka u sustavu e-Matice i kandidati ih ne ...

Dr. Mustafa Kulenović, redovni profesor na Odsjeku za ... - PMF

Dr. Mustafa Kulenović, redovni profesor na Odsjeku za matematiku Univerziteta Rhode Island,. USA, naučna oblast “Primijenjena matematika”, predsjednik.

MIKROVALOVI I NJIHOVE PRIMJENE

sklopu elektromagnetskih valova opisan je i cijeli spektar elektromagnetskog zračenja i neka osnovna svojstava svakog dijela spektra. U drugome dijelu rada ...

Antiepileptici i njihove interakcije

KLJUČNE RIJEČI: epilepsija, antiepileptici, interakcije, nuspojave. SUMMARY. Antiepileptic drugs (AEDs) have been used in clinical practice for many years.

posebnosti metoda rada u nastavi društvenih plesova - HRKS

društveni plesovi. Uče se: engleski i bečki valcer, foxtrot, disco fox, blues,rock n roll - oni spadaju u standardne te samba, rumba, jive i cha-cha-cha - koji spadaju ...

posebnosti skrbi za osobe sa šećernom bolešću - Hrvatska udruga ...

16 ožu 2018 ... Klinička bolnica Merkur. Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac. Tečaj trajne edukacije za medicinske sestre. „POSEBNOSTI SKRBI ZA OSOBE.

posebnosti strategij trženja storitev s primerom podjetja bartog

Slika 6: Usmeritve za trženje storitev v prihodnosti. ... Slika 13: Prodaja avtomobilskih pnevmatik v svetu za leto 2001. ... brez nepotrebne navlake in rešitve po meri stranke omogočajo, da vse poteka ... Interspar, Tus, Leclerc and some others finds itself in a similar situation. ... capital, available with would-be franchisee,.

Ivan Sović NEKE POSEBNOSTI JEZIČNOG IZRAZA U OPUSU ...

Luka Perković uistinu se svim svojim sposobnostima i zna njem podvrgnuo ... komad (= dio namještaja, predmeta u kući): Najbolji komad daješ. — tuži se mati ...

Dr OLGA JELACIC, redovni profesor 0 NASTAVI IZ ... - HeinOnline

Sudska se medicina predaje skoro na svim pravnim fakultetima, kako kod nas, tako i u inozemstvu. To je, pored politiakih nauka i sociologije,.

1 FILOZOFIJA PRAVA Obavještavaju se redovni / DL studenti četvrte ...

Teme za esej za parcijalni ispit iz predmeta filozofija prava: 1. Predmet i metod filozofije prava,. 2. Svrha prava - Rosko Paund,. 3. Vrijednosno određenje prava,.

ZAHTJEV ZA UPIS U REDOVNI PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA ...

E-mail: [email protected] ... 口 potvrda o obavljenom zdravstvenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u ... zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja ne.

Dr IVO BORKOVIC, redovni profesor NISTAVI UPRAVNI AKTI Kad ...

Kad se u teoriji govori o nigtavim upravnim aktima, onda se pod tim podrazumijevaju upravni akti s izuzetno teikom greikom. Grekka. koja 6ini jedan upravni akt ...

Konkurs za izbor u akademsko zvanje redovni profesor

UNIVERZITET U SARAJEVU. GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU. Objavljuje ... Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”,.

kriminologija s osnovama kaznenog prava predavanja redovni ...

KRIMINOLOGIJA S OSNOVAMA KAZNENOG PRAVA. PREDAVANJA REDOVNI STUDENTI - GRUPE. 1. Grupa - četvrtkom u 11,30-13,00 sati (dvorana IV, ...

4_ipn diplomski poslovna ekonomija redovni 2017_2018_28072017

Izborni predmet II. 7,5. Ukupno ... management. Vrsta kolegija. Izborni. Razina kolegija. Diplomski. Semestar. Zimski ... komora i Burza nekretnina (1 – 490 str.).

Slučajne varijable i njihove raspodjele

Drugi dio gornjeg izraza predstavlja varijancu za slučaj diskretne varijable x. Kvadratni korijen varijance je standardna devijacija, koja ima jedinicu istu kao ...

KORAČNI MOTORI I NJIHOVE PRIMJENE

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU. ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET. Sveučilišni studij. KORAČNI MOTORI I NJIHOVE PRIMJENE.