Preddiplomski studij računarstva 2014. - FERIT-a

V. Pinter, Osnove elektrotehnike I i II, Tehnička knjiga, Zagreb, 1994. 2. B. Kuzmanović, Zbirka zadataka i pitanja iz Osnova elektrotehnike 1, Element, Zagreb, ...

Preddiplomski studij računarstva 2014. - FERIT-a - Srodni dokumenti

Preddiplomski studij računarstva 2014. - FERIT-a

V. Pinter, Osnove elektrotehnike I i II, Tehnička knjiga, Zagreb, 1994. 2. B. Kuzmanović, Zbirka zadataka i pitanja iz Osnova elektrotehnike 1, Element, Zagreb, ...

PREDDIPLOMSKI STUDIJ RAČUNARSTVA (NOVI NASTAVNI ...

RZ1SO612 Programsko inženjerstvo. 2 2. 1. 5. RZ1DO612 Poduzetništvo i računarstvo. 2 2. 1. 4. Izborni predmet 2. 2 2. 1. 4. RZ1SO622 Stručna praksa. 0 4.

međimursko veleučilište u čakovcu preddiplomski studij računarstva ...

3D RAČUNALNA IGRA FPS: KORIŠTENJE PLATFORME UNITY I ... Računalna grafika osnova je za animacije, vizualizacije i izgradnju virtualnih svjetova.

Studijski program Preddiplomskog studija računarstva - FERIT-a

kao što je preddiplomski studij računarstva, vrlo brzo nalaze zaposlenje, kako zbog ... Perić, N., Automatsko upravljanje - predavanja, Zavodska skripta, FER, ...

2018 NOVI izvedbeni plan za preddiplomski studij - Studij dizajna

Zajednički predmeti. Projektiranje / Industrijski dizajn 1 / 2. Projektiranje / Vizualne komunikacije 1 / 2. Crtanje 1 / 2. Vizualna kultura 1 / 2. Uvod u dizajn 1 / 2.

Stella Mešić Studij: Preddiplomski sveučilišni studij povijesti umjet

10 lip 2017 ... Autoportret s majmunom, 1943. i Ranjena košuta, 1946.).3 ... može se pronaći u njihovom psihološkom stavu kako to ističe Marino Tartaglia u.

Upute za prijemni ispit za preddiplomski studij - Studij dizajna

... Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Studij dizajna. Frankopanska 12, hr – 10000 Zagreb oib: 42061107444, www.studijdizajna.com. Razredbeni postupak za upis ...

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ-UPRAVNI STUDIJ ISPITNI ...

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ-UPRAVNI STUDIJ. ISPITNI ROKOVI ak.god. 2019./2020. DRUGA GODINA STUDIJA. PREDMET. VELJAČA. I. rok.

Studij Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij ... - UniZd

primjerima iz fizičko-geografske osnove Hrvatske. - Osposobljavanje za ... Prirodno-geografska osnova hrvatskih regija: obilježja panonskog, gorskog i ...

Stručni studij elektrotehnike 2010. - FERIT-a

pokazuje da se stručnjaci koji završe Stručni studij elektrotehnike vrlo lako ... M. Ožegović, K. Ožegović, Električne energetske mreže II i III FESB, Split, 1996.

Diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika 2015. - FERIT-a

kolegiju „Električni strojevi“; „Electrical Machine Dynamics“ u dijelovima odgovara ... Karlo i Marija Ožegović, „ Elektroenergetske mreže“ III ,IV, V, FSB Split Opal ...

Untitled - Studij Računarstva Aspira

Stručni studij Računarstva, smjer Programsko inženjerstvo traje 3 godine. (6 semestara) i izvodi se kao redovni i izvanredni. Završetkom studija stječe se.

međimursko veleučilište u čakovcu stručni studij računarstva marko ...

Tema završnog rada je izrada, optimizacija i sigurnost internet-stranice. Rad se bavi ... je potrebno izraditi objektno orijentiranim pristupom u PHP programskom jeziku. Osim ... Google - Googleov Vodič za optimizaciju tražilica za početnike.

međimursko veleučilište u čakovcu stručni studij računarstva danijel ...

23 tra 2015 ... Razvoj aplikacija na Google Drive platformi u okviru uređivača tablice ... Pokazuje se kako se s pomoću njih stvaraju i čitaju dokumenti, proračunske ... stvara novu stranicu, može koristiti prazan predložak i odabrati jednu od ...

Preddiplomski studij - Fsb

27 ruj 2019 ... [email protected] Na uplatnici se obvezno navode sljedeći podaci: • primatelj: ... Oglasne ploče. 4. Prodekan za nastavu. 5. Financijska služba. 6.

1. Preddiplomski studij - Fsb

1. 1. 2. 2. Ukupno. 25. 5. 30. TZK. 0. 2. 2. 0. 1. Semestar 4. Šifra kol. Kolegij. P. V P V Ispit ECTS. Elementi konstrukcija II A. 2. 2. 4. 1. 5. Proizvodne tehnologije II.

preddiplomski studij - FFZG

Jernej, J., Konverzaciona gramatika talijanskog jezika, Zagreb, Školska knjiga, 1976. Jernej, J., Talijanski jezik, Priručnik za viši stupanj, Zagreb, Školska knjiga, ...

ZAVRŠILI PREDDIPLOMSKI STUDIJ NA KTF-u:

Ines Penava. Vedrana Čarapina. Andreja Zaninović. Lea Lokas. Marina Kovač ... Marinela Dragović. Nina Knezović. Antonio Roščić. Ante Bubić. Antonia Bilić.

preddiplomski studij geologije - PMF

Zastupljenost kemijskih elemenata u prirodi. ... Periodni sustav Mendeljejeva. ... objasniti i opisati svojstva spojeva elemenata glavnih skupina periodnog sustava ... izraditi geološku kartu određenog područja, izraditi terenski dnevnik i detaljni.

Preddiplomski studij dizajna

Itten, J.: Design and Form: The Basic Course at the Bauhaus, Thames and Hudson, 1975. Sadržaj ... Skicirati i opisati namještaj za ležanje (kreveti, ležaljke).

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ LOGISTIKA I ...

Pr. Vj. ECTS. 1. Dr. sc. Biserka Draščić Ban. Mr. sc. Ivoslav Ban. MATEMATIKA. 3 ... Biserka Rukavina. POMORSKE AGENCIJE. 2. 0. 3. LJETNI SEMESTAR (VI).

PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA ...

Građevinski fakultet u Zagrebu najstarije je i najveće visoko učilište iz ... Z. Vulelija: Ilu trirani rječnik arhitekture i građe inar t a - hrvatsko engleski i englesko.

Preddiplomski studij - Odjel za biologiju

24 ožu 2016 ... Annelida – poredbena anatomija i morfologija maločetinaša, mnogočetinaša i pijavica. • Arthropoda – sličnosti i razlike u vanjskoj građi tijela ...

preddiplomski studij - Anatomija otoka

Arhitektonski fakultet :: Zagreb :: preddiplomski studij :: 3. godina :: '14. ... studentski natječaj Vizionar :: timski rad :: idejno rješenje atrija (FER) :: ulazak u finale ...

PREDDIPLOMSKI STUDIJ – 11:00 sati BRODOSTROJARSTVO ...

HAĐUR. GORDON. HRVATIN. HANA. ILINIĆ. SANJA. JANKOVIĆ. OGNJEN. JELIČIĆ ... JEDREJČIĆ. LORENA. KEMPER. IVONA. KOMADINA. ŽELJKA. LISJAK.

preddiplomski studij - Filozofski fakultet

Deanović, M – Jernej, J., Hrvatsko-talijanski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2000. Deanović, M. – Jernej, J., Vocabolario italiano-croato, Zagreb, Školska knjiga, ...

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ ARHITEKTURE I ...

... e-pošta: [email protected]; mreža: gf.sum.ba. SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ. ARHITEKTURE I URBANIZMA. VODIČ ZA RAZREDBENI ISPIT. 2018./2019.

ISPITNI ROKOVI – preddiplomski studij

PROF. DR. SC. MILOVAN TATARIN. ISPITNI ROKOVI. 2019/20120. Preddiplomski studij Hrvatski jezik i književnost. 1. godina. Kolegij. Izvanredni rok. 11–25.

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU UPRAVNI STUDIJ PREDDIPLOMSKI ...

... u Turopolju, Kaznionica u Valturi,. Kaznionica i zatvor u Šibeniku i Zatvorska bolnica u Zagrebu. 4 Ministarstvo pravosuđa, Izvještaj o stanju i radu kaznionica, ...

IZVANREDNI STUDIJ KULTURA I TURIZAM – PREDDIPLOMSKI ...

9 ožu 2018 ... IZVANREDNI STUDIJ KULTURA I TURIZAM – ... 23.04.2018. 30.04.2018. 07.05.2018. 14.05.2018. 21.05.2018. 28.05.2018. Pula. 18,30-20,00.

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ STROJARSTVA ... - RiTeh

11 velj 2020 ... 0069088769. Jakov. Čarija. 0069087121. Fran. Čubranić. 0069087436. Borna. Čulinović. 0069087639. Luka. Damjanović. 0069087046. Fran.

Preddiplomski studij Prehrambena tehnologija - Prehrambeno ...

24 ruj 2019 ... IZVEDBENI PLAN NASTAVE. ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020. PREDDIPLOMSKI STUDIJ: PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA. Osijek, 24.

Preddiplomski studij – ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ...

engleski jezik II. 2V (c). Ivić. 56. HRVATSKI. JEZIK. Suvremeni engleski jezik II. 2V (c) ... Njemački jezik (za početnike) 2 (IZB). 2V ... Osnove terminologije (IZB).

Raspored kolokvija za preddiplomski studij Ekonomika ... - FOI

Raspored kolokvija za preddiplomski studij Ekonomika poduzetništva, zimski semestar 2017./18. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Kolegij.

sveučilišni preddiplomski studij znanosti o okolišu - PMF

stanica (biljna i životinjska stanica); Organizacija biomembrana, model tekućeg mozaika i prolaz tvari kroz membranu; Stanična jezgra – organizacija i funkcija ...

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ - FINANCIJSKI ... - EFOS

M. Zekić-Sušac. Prof.dr.sc. B. Dukić. S. Dugandžić, mag.oec. A. Has, mag.oec. D. Šebalj, mag.oec. Informatika. 2. 1 vj. 1 s. 5. Prof.dr.sc. A. Klobučar. Matematika.

preddiplomski sveučilišni studij menadžmenta - UniZd

MP2208 Financijski menadžment. 6. MP2408 Nacionalna ekonomija Hrvatske. 6. MP2908 Kontroling. 6. MP2508 Poslovna organizacija. 6. MP3008 Izb. pr.

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAFIČKE TEHNOLOGIJE

Izrada mentalnih mapa po grupama i njihova prezentacija (0,20ECTS). 5. Upoznavanje ... do 5 studenata)-Mentalna mapa/Studija slučaja. Praćenje vlastitog ...

Preddiplomski studij - Filozofski fakultet - UNIRI

9 pro 2019 ... političko i društveno uređenje. Klasično doba. Grčko-perzijski ratovi. Uspon Atene i ... Izrada i prezentacija ... Križarski ratovi – pregled. 12.12.

Preddiplomski studij – NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ...

Jezične vježbe njemačkog jezika. II. 2V (b). Babić. 25jozić. Sturm und Drang i weimarska klasika. 4 P. (od 24.2. do 20.4.) Engler. 42. Engleski za humanističke i ...

sveučilišni preddiplomski studij građevinarstva izvod iz

(http://www.mathos.unios.hr/~jukicd/ ) ... http://www.gfos.unios.hr/portal/index.php/nastava/studiji/sveucilisni-preddiplomski-studij/inzenjerska-geologija/399-.

Preddiplomski stručni studij - Sveučilište u Dubrovniku

Mihovil Račić, pred. Poslovna matematika ... Mihovil Račić, predavač. Zgrada, kabinet -. Telefon - e-mail [email protected] Suradnik. -. Zgrada, kabinet -.

PRAVNI FAKULTET PREDDIPLOMSKI STUDIJ KRIMINALISTIKA I ...

4 srp 2019 ... 32. 100 Katarina. Grmača. 30.67. 101 Nikola. Ostojić. 30. 102 Andrea. Ćorić. 28. 103 Kristina. Lizdek. 28. 104 Jelica. Đerić. 26. Red.br. IME.

sveučilišni preddiplomski studij - menadžment - EFOS

Doc.dr.sc. I. Kristek. Mikroekonomika. 3. 1 vj. 5. Doc.dr.sc. M. Ham. Doc.dr.sc. D. Dujak. Doc.dr.sc. H. Štimac. A. Pap, mag.oec. Marketing. 3. 1 s. 5. Prof.dr.sc.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ŠPANJOLSKOG JEZIKA I ... - UniZD

27 velj 2020 ... PREDDIPLOMSKI STUDIJ ŠPANJOLSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI. RASPORED ... Španjolski jezik I (LV) pon ... Osnove latinskog jezika I i II.

1 PREDNICI-SLJEDNICI PREDDIPLOMSKI STUDIJ ... - PFRI

POMORSKE AGENCIJE. Uvjeti za upis: Odslušan kolegij Pomorsko imovinsko pravo. Uvjeti za polaganje: Položen kolegij Pomorsko imovinsko pravo.

Preddiplomski sveučilišni studij Nutricionizma - PMF Split

sveučilišnog studija Nutricionizam Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Split,. Teslina ulica 12/III (u daljnjem tekstu: predmetni studij).

ALUMNI RRiF VŠ PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ...

VUKIĆ KREŠIMIR. 2009/10. 4. POLDRUGAČ DENIS. 2009/10. 5. RAKIĆ BRANKO ... MIJOČ MATEJ. 2013/14. 97. KOS SUZANA. 2013/14. 98. KOVAČIĆ SVEN.

Odsjek za pedagogiju Jednopredmetni preddiplomski studij ...

www.ffri.uniri.hr. MB: 3368491 OIB: 70505505759 IBAN: HR9123600001101536455. Odsjek za pedagogiju. Jednopredmetni preddiplomski studij pedagogije.

STUDIJ TALIJANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI PREDDIPLOMSKI ...

ECTS bodovi. Nastavnik/suradnik. FFTA. B101. Talijanski jezik 1. (vježbe konverzacije). 0 90 0. A. 4 dr. sc. Nedjeljka Balić-. Nižić, red. prof./ Marija. Kljajo, asist.

Preddiplomski stručni studij za računovodstvo i financije

Preddiplomski stručni studij za računovodstvo i financije ... Dragoljub Amidžić - Financijski menadžment, recenzirana skripta, RRiF VŠ, Zagreb 2018. ... moći stečena znanja upotrijebiti u praksi rješavajući konkretne poslovne operacije u okviru ...

UPIS na preddiplomski sveučilišni studij Geografija; smjer ...

Matematika i fizika; sm jer: nastavnički. G eografija i povijest; sm jer: nastavnički. Fizika i informatika; sm jer: nastavnički. PMF. Gimnazija. Strukovni Ostali.

Vodič za razredbeni ispit za Sveučilišni preddiplomski studij ...

Od 1979. godine dodjeljuje se Pritzkerova nagrada za arhitekturu, kao najveće priznanje za arhitektonsko djelovanje. Tko je dobitnik prve Pritzkerove nagrade?

Preddiplomski stručni studij Menadžment i produkcija u kulturi

ECTS bodovi: 180. Stručni naziv: ... Express i Diners kartica do 60 rata i putem kreditnih kartica beskamatno na rate (American. Express do 10 rata, Diners do 12.

SPLIT Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija ...

KOZMETIKA I KOZMETIČKI PROIZVODI. 2.1. Povijest kozmetike. „Riječ kozmetika dolazi od grčkog kosmetike tehne što bi značilo tehnike odijevanja i.

preddiplomski stručni studij sigurnosti i zaštite - VUKA

Peternel, Igor. 15 15 3,0 O. SZI 303 115197 ... Peternel, Igor. 30 15 4,0 O. SZI 305 115203 ... Pismeni oblici komunikacije - izrada CV-a, molbe za posao, žalbe I3.

Preddiplomski sveučilišni studij Ekonomija - Sveučilište u Dubrovniku

KOLEGIJI. OBVEZNI KOLEGIJI. PRIMIJENJENA MIKROEKONOMIJA. TEORIJA PODUZEĆA ... ODLUČIVANJA. IZBORNI KOLEGIJI. KONTROLING.

Preddiplomski studij Kulture i turizma - novi - UniZd

... i turizam. O. 15 15 0 0.0. IKP101 Osnove informatike. O. 15 15 0 0.0. IKP104 Socijalna psihologija. O. 15 15 0 3.0. IKP110 Akademsko pisanje i jezična kultura.

Preddiplomski sveučilišni studij Nautika - Sveučilište u Dubrovniku

Preddiplomski sveučilišni studij. Nautika www.unidu.hr. O STUDIJU. TRAJANJE STUDIJA. Svim zaljubljenicima u more i daleke luke namijenjen je upravo studij ...

biotehnološki fakultet Preddiplomski studij Nutricionizam Luka ...

sa šećernom bolešću mogu jesti u većim količinama“. S obzirom na promatrane parametre ... Smiju li osobe sobe sa šećernom bolešću (poput mene) jesti voće.