procedura reklamacije proizvoda - A1

Raskid ugovora i/ili odustajanje od kupovine te prijava povrata uređaja u slučaju daljinske prodaje je moguća unutar 14 (četrnaest) kalendarskih dana od ...

procedura reklamacije proizvoda - A1 - Srodni dokumenti

procedura reklamacije proizvoda - A1

Raskid ugovora i/ili odustajanje od kupovine te prijava povrata uređaja u slučaju daljinske prodaje je moguća unutar 14 (četrnaest) kalendarskih dana od ...

predaja reklamacije – povrat proizvoda - Harvey Norman

10000 Zagreb. OIB: 97757193486. MB: 2009471. TRR (Zagrebačka banka d.d.): IBAN HR35 2360 0001 1022 3033 4. · 01 55 66 200. · [email protected]

reklamacije i prigovori - Planet Zoe

Planet Zoe d.o.o. djeluje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, zakonu Republike Hrvatske kojim se štite osnovna prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga.

Obrazac za prijavu online reklamacije

pošaljete na adresu Lesnina H d.o.o., Slavonska avenija 106, 10000 Zagreb (Ivanja Reka) ili putem e-maila: [email protected] Ime i prezime kupca. Adresa.

REKLAMACIJE POTROŠAČA NA PRIMJERU PODUZEĆA ...

18 svi 2017 ... da se na dio zakona o izdavanju računa nadovezuje pisani prigovor u ... (6) Trgovac je dužan voditi i čuvati evidenciju prigovora potrošača iz ...

Obrazac za podnošenje reklamacije Primatelj: TAF (INTERSPORT ...

Primatelj: TAF (INTERSPORT) WEB TRGOVINA Jaruščica 4, 10020 Zagreb. Tel. web shop 0800 603 602. E-mail: [email protected] Ime i prezime kupca: …

POSTUPAK REŠAVANJA REKLAMACIJE POTROŠAČA U VEZI ...

na koji se reklamacija odnosi. Po osnovanoj reklamaciji potrošač ima pravo na: • zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće ...

Obrazac za podnošenje reklamacije Primatelj: INTERSPORT WEB ...

Primatelj: INTERSPORT WEB TRGOVINA - INTERSPORT H, d.o.o.. Ljudevita Posavskog 5. 10360 Sesvete. Tel.: 385 (0)1 6572 321 E-mail: ...

Reklamacije roba, usluga ili rada na{ih zaposlenih na tel. 066.000.486

Pvc vrtno pletivo Arcoplax. Za sve vrste tla. ... Crijevo za polivanje silikonsko TRANSPARENTNO. Šifra. Tip. J. Mjere ... Građevinska kolica japaner. Šifra. Tip.

Šta je reklamacija i koji su razlozi za ulaganje reklamacije ... - Jasmin

uobičajeni način, vaša reklamacija neće biti usvojena. Postojanost, mirisna nota i intenzitet parfemskih proizvoda. Imajući u vidu osobenosti online kupovine, ...

Redni Broj Naziv proizvoda Tip proizvoda Jedinična mjera Pakiranje ...

KUHANI SIR KOPAR ČEŠNJAK kom. 500 g. 22,50. 0. 14. ... KUHANI SIR BUČINE SJEMENKE kom. 500 g. 22,50. 0 ... BUNCEK 1600 g kom. 1600 g. 52,00. 0.

Redni Broj Naziv proizvoda Tip proizvoda Jedinična ... - agro.klaster

Ukupno cijena bez. PDV-a. 1. JAJE KOKOŠJE. KLASA "A" RAZRED L kom. 10 ... KUHANI SIR VRGANJ kom. 500 g. 22,50. 0. 11. KUHANI SIR PARIKA kom.

menadžer proizvoda i životni ciklus proizvoda na tržištu

22 stu 2013 ... Ključne riječi: menadžer proizvoda; životni ciklus proizvoda; organizacija. ABSTRACT - This work is based on criticism against classically ...

Nomenklatura industrijskih proizvoda - NIP 2017. Šifra proizvoda u ...

5 lis 2010 ... Muški ili dječacki kupaci kostimi, od pletenih ili kukičanih tkanina kom. 1419124000. 14.19.12.50.00. Ženski ili djevojački kupaci kostimi, ...

Tema Reklamacije Company profile Prvi maj ... - ROMA Company

Nakon dva meseca ponovo se družimo u novom iz- danju časopisa Ton – enrgija boja. Kao i uvek, nasto- jimo da vas i u ovom broju obradujemo korisnim i in-.

Procedura-OBRASCI

15 tra 2015 ... 4. Izrada novog/izmjena postojećeg obrasca. 5. Naručivanje obrazaca. 6. Dostava obrazaca. 7. Ukidanje ili izmjena propisanog obrasca. 8.

Procedura za prigovore

13 дец 2016 ... Procedura za prihvatanje i rješavanje prigovora korisnika usluga ... Prigovor: u pisanoj formi izraz nezadovoljstva korisnika usluga pruženom ...

Servisna procedura - A1

Status servisa: Sve informacije o statusu servisa svog uređaja možete dobiti putem internetske stranice http://A1.agramservis.hr/ ili putem podataka s radnog ...

Procedura blagajničkog poslovanja

blagajničkog izvještaja (dnevnika blagajničkog poslovanja). ... (4) Jedan primjer blagajničkog izvještaja sa svim priloženim dokumentima o uplatama i isplatama ...

Procedura prijema pacijenata

7 феб 2012 ... pacijenta, putem Interna uputnice Kliničkog centra Banja Luka (prilog br. 3) koja je radi lakšeg prepoznavanja obojena žutom bojom. Uputnica ...

1. Uvod 2. Ispitna procedura - HAK

Ispiti koji se provode korištenjem računalnog HAK ispitnog sustava su jednako vrijedni ... Bez valjane identifikacijske isprave i HAK knjižice kandidata ne možete ...

Procedura naplate prihoda

donijela odluku o dinamici upućivanja podsjetnika i opomena za plaćanje, opomena pred tužbu te pokretanje ovršnog postupka i to na sljedeći način: 1. Ukoliko ...

Procedura putnih naloga

Uz putni nalog priložiti dokumentaciju potrebnu za konačni obračun te sastaviti izvješće s puta. Ako je troškove službenog. Zaposlenik. Putni nalog s prilozima.

Procedura stvaranja ugovornih obveza

„VIKTOR CAR EMIN“ OPATIJA. Članak 1. Ovim aktom propisuje se procedura stvaranja ugovornih obveza, odnosno nabava roba i usluga, javna nabava, i sve ...

PROCEDURA ZA REŠAVANJE REKLAMACIJA ... - BeotelNet

PROCEDURA. ZA REŠAVANJE REKLAMACIJA KORISNIKA NA USLUGE DRUŠTVA ZA PRUŽANJE USLUGA INTERNETA. BEOTELNET-ISP DOO BEOGRAD.

Procedura Independent-samples T-test

®T-test za nezavisne uzorke, poznat i kao. Studentov t-test, upoređuje srednje vrednosti dve nezavisne grupe uzoraka, iste zavisne promenljive, neprekidnog.

Procedura naplate prihoda - zjzka

pregledi zasanitarne iskaznice, higijenski minimum, DDD poslovi, usluge HACCP i dr.). III. Postupak naplate ... Analitidke kartice - Knjiga izlaznih raduna.

Procedura za naplatu.. - Grad Pazin

dugovanja, kada je obveza plaćanja po dospijeću računa prekoračena za dulje od 30 dana;. - opomena pred ovrhu šalje se uz sljedeći redovni račun ukoliko ...

Procedura naplate vlastitih prihoda

adresu. Knjižničarka Tijekom godine Opomena i popratni dopis ravnateljice. 3. Kontrola potpunosti i točnosti podataka- usklađivanje popisa knjižnične građe na ...

PROCEDURA ZAHTIJEVANJA PRODUKCIJSKOG ... - Fina

Zahtijevanje i preuzimanje digitalnog certifikata . ... Preuzimanje produkcijskog aplikativnog digitalnog certifikata za fiskalizaciju ....... 9. 7. Završne odredbe .

Procedura Reklamacyjna Komputronik Biznes

Procedura Reklamacyjna Komputronik Biznes. 1. W przypadku towarów określonych w tabeli specyfikacji na dokumencie sprzedaży jako „Gxx” (gdzie „xx”.

22-PROCEDURA NAPLATE od 2017 - Istarska županija

prihoda od naplaćenog poreza na cestovna motorna vozila od 01.01.2017.g. ... osnova za plaćanje (izvršno porezno rješenje uz zahtjev za izravnu naplatu).

Procedura izdavanja aplikativnog digitalnog certifikata

7 ruj 2012 ... 5 Zahtijevanje i preuzimanje DEMO digitalnog certifikata . ... aplikativnog certifikata za fiskalizaciju je pisani zahtjev fizičke osobe i podnosi se ...

26. Pravila šifriranja dijagnoza i procedura po sistemu DSG

0039 РЕОПЕРАЦИЈЕ . ... користити за пацијенте који су дијагностиковани као ХИВ позитивни, али су хоспитализовани због стања које нема везе са ...

procedura diplomskog rada - Univerzitet Singidunum

sticanje uslova za pijavljivanje rada,. - izbor teme i mentora za diplomski rad,. - forma, struktura i obim rada. - prijavljivanje i odbrana diplomskog rada,.

PROCEDURA ZAPRIMANJA I EVIDENTIRANJA ULAZNIH RAČUNA

26 lip 2013 ... zakonski elementi računa i vrši matematičku kontrolu ispravnosti iznosa na računu. Račun koji je neispravan, vraća se dobavljaču na ispravak.

17. IZBH-Lab-P-04 Procedura za rjesavanje ... - Institut za zavarivanje

rukovodilac ili Komisija za rješavanje prigovora (u daljem tekstu: Komisija) raspravlja i odlučuje o prigovorima korisnika usluga Laboratorija ili zainteresiranih ...

procedura o pranju i dezinfekciji ruku - Akaz

1.1 Pranje ruku je najvažnija pojedinačna procedura u prevenciji infekcija. Pod pojmom pranja ... Higijensko trljanje ruku sa dezinficijensom sastoji se od trljanja ...

PROCEDURA ODSTRANJIVANJA OŠTRIH PREDMETA 1 ... - Akaz

Sve službe, poliklinike gdje se upotrebljavaju oštri predmeti. 3. DISTRIBUCIJA I NADZOR. 3.1. Načelnici i glavne sestre službi , šefovi službi i odgovorne sestre ...

Procedura izdavanja i obracunavanja putnih naloga.pdf

Osnovne škole Eugen Kumičić Rijeka, Školski odbor na sjednici dana 30. listopada ... svakom djelatniku OŠ Eugen Kumičić Rijeka koji odlazi na službeno ...

Procedura blagajničkog poslovanja – 2019 - Strojarsko ...

30 lis 2019 ... uplatnica, odnosno isplatnica koju potpisuju blagajnik te uplatitelj odnosno ... Blagajnička uplatnica se ispostavlja u tri primjerka, original s ...

unapređenje implementacije procedura zapošljavanja ... - ReSPA

Istaknuti primjeri su nedovoljno propisano privremeno ... postaju rutina kojom se daje legitimitet zapošljavanju u stalnu državnu službu. Nedavno ... Sistemi testiranja za državnu upravu u Zapadnoj Evropi, ali i Centralnoj i Istočnoj Evropi,.

procedura prigovora i žalbi - Toplane Sarajevo

18 ruj 2019 ... PROCEDURA PRIGOVORA I ŽALBI ... Prigovor – izražavanje nezadovoljstva drugačijeg nego žalba i ... vodeći računa o kompetentnosti.

Priručnik za provođenje procedura u realizaciji projekata ...

raseljenih osoba u BiH i izbjeglica iz BiH (u daljem tekstu: zajednički projekti). 3. Strane potpisnice saglasne su sa preuzimanjem obaveza i odgovornosti.

PROCEDURA ZAHTIJEVANJA OSOBNIH DIGITALNIH ... - Fina

Korisnik: Fizička osoba- građanin koja će koristiti osobni digitalni certifikat za vlastite potrebe. ... Zahtjev za izdavanje osobnog certifikata u FINA LRA ured.

17. IZBH-Lab-P-04 Procedura za rjesavanje prigovora - Institut za ...

rukovodilac ili Komisija za rješavanje prigovora (u daljem tekstu: Komisija) raspravlja i odlučuje o prigovorima korisnika usluga Laboratorija ili zainteresiranih ...

PROCEDURA o blagajničkom poslovanju Grada Gospića

9 pro 2019 ... ispravom. Blagajničke isprave su blagajnička uplatnica, blagajnička isplatnica i blagajničko izvješće. III. NAČIN RADA BLAGAJNE. Članak 4.

Procedura o postupku utvrđivanja i naplate ... - Dom zdravlja MUP-a

Dentalna zdravstvena zaštita - polivalentna (4 tima). Patronažna zdravstvena zaštita (1) ... u slučaju da je fizičkoj osobi istekla polica osiguranja, šalje se ... iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja, koju ste predočili, nije bila važeća.

ŠTA JE IVF? In Vitro Fertilizacija – I V F je procedura koja se koristi ...

In Vitro Fertilizacija – I V F je procedura koja se koristi za prevazilaženje mnogih problema plodnosti, a kojom se jajna ćelija i sprematozoid spajaju izvan tijela, ...

Procedura postupanja s potraživanjima i naplatom potraživanja na ...

Izvod otvorenih dugovanja tekuće i 15.01. slijedeće godine stavki. -usklađivanje stanja sa kupcima. nakon zaprimljenog odgovora Korespodencija kupca na ...

procedura o blagajničkom poslovanju 2019. - Narodna knjižnica i ...

30 lis 2019 ... BLAGAJNIČKI MINIMUM I MAKSIMUM. Članak 10. Za potrebe normalnog redovnog poslovanja utvrđuje se minimalni iznos u glavnoj blagajni ...

Procedura o postupanju s umjetničkim ... - Muzej likovnih umjetnosti

umjetnosti Jasminka Mesarić, donijela je 18. svibnja 2018. godine. PROCEDURU O POSTUPANJU S UMJETNIČKIM PREDMETIMA NA. SIGURAN NAČIN.

Procedura postupka zapošljavanja u OB Varaždin - Opća bolnica ...

Javni natječaj se istovremeno objavljuje u Narodnim novinama, web-stranici Opće bolnice. Varaždin, oglasnoj ploči Opće bolnice Varaždin (lokacija Varaždin, ...

PROCEDURA ZAPRIMANJA ROBA, OPREME, RADOVA I USLUGA

26 lip 2013 ... nalog, zapisnik o primopredaji ... radova ili usluga izdatnica/otpremnic a, radni nalog ili primopredajni zapisnik ... Obrazac za reklamaciju.

Procedura za reviziju bibliotečke građe - Univerzitet u Zenici

Procedura za reviziju bibliotečke građe. 2. 10. Uradio: Pregledao: Odobrio: Aras Borić, dip. ... Knjiga se skida sa police i provjerava u katalozima biblioteke.

Procedura o blagajničkom poslovanju - Dječji vrtić Medulin

BLAGAJNIČKI MAKSIMUM. Članak 5. Za potrebe redovnog poslovanja Vrtića utvrđuje se blagajnički minimum u iznosu 0,00 kn i blagajnički maksimum u iznosu ...

Procedura naplate potraživanja - Ured Državne uprave u ...

pismena opomena pred tužbu s odre enim rokom podmirenja svih otvorenih stavaka. - pokretanje ovršnog postupka radi naplate. IV. Mjere naplate dospjelih a ...

Procedura naplate potraživanja - Općina Trnovec Bartolovečki

c) komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda ... dužniku fizičkoj i pravnoj osobi u iznosu do 50,00 kuna ili ukoliko nastupi zastara naplate potraživanja u.

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci PROCEDURA ...

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci. PROCEDURA. ZAPRIMANJE RAČUNA, NJIHOVA PROVJERA I PRAVOVREMENO. PLAĆANJE U.

procedura blagajničkog poslovanja u gradskom muzeju drniš

7 stu 2019 ... Jedan primjer blagajničkog izvještaja sa svim priloženim dokumentima o uplatama i isplatama, dostavlja se u računovodstvo na knjiženje u ...