Plana gospodarenja otpadom Grada Splita za - Grad Split

14 ožu 2016 ... ... zbog toga bila i neisplativa organizacija druge smjene rada (radno vrijeme ... VICTA I. Split. 2,67. 5,41. 0,21 ... ... 8,29. 10. SPAR HRVATSKA.

Plana gospodarenja otpadom Grada Splita za - Grad Split - Srodni dokumenti

Plana gospodarenja otpadom Grada Splita za - Grad Split

14 ožu 2016 ... ... zbog toga bila i neisplativa organizacija druge smjene rada (radno vrijeme ... VICTA I. Split. 2,67. 5,41. 0,21 ... ... 8,29. 10. SPAR HRVATSKA.

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ... - Grad Split

31 pro 2017 ... otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, otpad koji sadrži azbest, ... 16,89. 275,92 272,96. 321,87. 1,11. 16,4. 16,16. Bauhaus. Zgareb.

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA SPLITA za ...

31 pro 2017 ... Ecoina d.o.o., za zaštitu okoliša, SR Njemačke 10, 10020 Zagreb ... Ba-Com d.o.o. (papir i karton, PET ambalaža, metali, staklo, folija, otpadna ulja i ... 16,89. 275,92 272,96. 321,87. 1,11. 16,4. 16,16. Bauhaus. Zgareb.

nacrt plana gospodarenja otpadom grada ... - Grad Koprivnica

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Koprivnice za razdoblje od 2018. do ... Tvrtka CE-ZA-R d.o.o. – Centar za reciklažu u sastavu C.I.O.S. grupe ima ...

nacrt plana gospodarenja otpadom grada bakra - Grad Bakar

15 srp 2016 ... Plana gospodarenja otpadom Grada Bakra izrađen je na temelju ugovora Grada Bakra s ... zone, kako bi se boljim iskorištenjem radnih površina postigla niža cijena poslovanja; ... o oporabu i/ili zbrinjavanje obavlja Metis d.d..

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara ... - Grad Bjelovar

PGO Grada Bjelovar – obrazloženje o potrebi izrade . ... Evidencija tvrtke nadležne za gospodarenje otpadom, Grad Bjelovar. 1.2. ... C.I.A.K. AUTO d.o.o..

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA SPLITA za razdoblje ...

17 tra 2018 ... Grad Split treba za prijedlog Plana gospodarenja otpadom ishoditi prethodnu ... poslovne jedinice Tehnomobil Split i Reto-Centrom Split.

plan gospodarenja otpadom grada splita - Baza dokumenata ...

Glomazni otpad je otpad velikih dimenzija kao npr. namještaj, bijela tehnika, ... biootpad (ostaci voća i povrća), vrtni biootpad (pokošena i prosušena trava, korov ...

nacrt plana gospodarenja otpadom grada virovitica ... - Grad Virovitica

Trg kralja Zvonimira 1, 33000 Virovitica ... Grad Virovitica sjedište je Virovitičko - podravske županije, najzapadnije od pet ... Antuna Mihanovića – Zea, Brana. 1.

Nacrt PLANA GOSPODARENJA OTPADOM Grada Đurđevca 2017 ...

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. godine (NN. 3/17) . ... KONZUM d.d.. V. Nazora bb. KLETUŠ d.o.o. ... vozila, prilazni putevi, protupožarni put, bazen za procjedne vode, ograda, kazeta za odlaganje ...

izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom ... - Grad Lepoglava

dodijeljeno je trgovačkom društvu Ivkom d.d. Ivanec temeljem Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području ...

izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom ... - Grad Sisak

31 ožu 2018 ... RECIKLAŽNIH DVORIŠTA; RADNO VRIJEME. Tvrtka GOS posjeduje mobilno reciklažno dvorište, a raspored lokacije redovito objavljuje na ...

Izviješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za ... - Grad Trogir

10 tra 2019 ... ... je pilot projekt očitanje bar koda spremnika u ulicama : Vinkovačka, Andrije Hebranga,. Zagorska i Sv. Ivana Trogirskog tvrtke EOL EKOS, ...

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom ... - Grad Rijeka

1 tra 2019 ... Plan gospodarenja otpadom Grada Rijeka za razdoblje 2017. ... Humanitarna udruga Remar Croatia: prikupljaju sve vrste namještaja i ostalog ...

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM Grada ... - Grad Varaždin

28 sij 2018 ... Grad Varaždin će otpad odvoziti u Regionalni centar za gospodarenje otpadom ... C.I.O.S. MBO d.o.o.. (ODRŽIVI RAZVOJ ... podnijeti cjenik na suglasnost izvršnom tijelu jedinice lokalne samouprave u roku od mjesec dana.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ... - Grad Supetar

94/13), Grad Supetar je odlučio napraviti reviziju već napravljenog Plana ... prikupljaju u cijelosti, PET ambalažu prikuplja Konzum d.o.o, a papir se prikuplja.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ... - Grad Trogir

... (odlaže otpad na odlagalištu Plano), Hotel sv. Križ, Brown Beach Hotel, Marina Trogir, ACY Marina, PŠU Banj, Adriakarton, Kaufland, Lidl,. Konzum, Plodine.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA KRKA ZA ... - Grad Krk

31 sij 2018 ... Pretovarna stanica (transfer stanica) je građevina za skladištenje, pripremu i ... i tehnički moguće (2.140 domaćinstava), podijeljene smeđe kante za ... komunalnog otpada na području Grada Krka Slika 7 dan je pregled.

Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba - Grad Zagreb

10 svi 2018 ... Reciklažno dvorište Kajzerica, Ulica Žarka Dolinara 5, 10 000 Zagreb. - Reciklažno dvorište Sesvete, Jelkovečka bb, 10 360 Sesvete.

Plan gospodarenja otpadom Grada Osijeka za ... - Grad Osijek

12 tra 2018 ... odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Grada Osijeka.30 Prikupljanje i odvoz glomaznog otpada obavlja se po pozivu ...

Plan gospodarenja otpadom GRADA OROSLAVJA ... - Grad Oroslavje

Zivtov trg 3. ZABOK. Vrsta dokumentacije. Elaborat. Voditelj projekta. Renata Pavlina ... Grada i komunalne tvrtke „EKO Flor Plus“ d.o.o. iz Mokrica. Strategija i ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Siska - Grad Sisak

akumulatore, otpadne gume, električni i elektronički otpad) razvijeni su nacionalni sustavi sakupljanja i ... HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice (POVS),. • HR2000420 ... Auto promet Sisak d.o.o.. Zagrebačka 19 ... KONZUM, d.d.. Petrinjska ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Rijeke za ... - Grad Rijeka

12 velj 2018 ... infrastrukture i tehnike za oporabu i zbrinjavanje planirane ... odvoz komunalnog otpada, donesene na temelju Zakona o ... usluga privatnog sektora pri oporabi raznih vrsta otpada (bijela tehnika, EE-otpad, otpadna vozila,.

Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra - Grad Zadar

7 ožu 2011 ... ... trgovini pridružili su se veliki domaći i strani trgovački lanci poput: Getro, Pevec, Solin graña, ... Ptihodi od usluga otkupa ambalaže i odvoza plastične ... 3949. Otpadne gume,limovi, limene bačve. MJESNI ODBOR MOLAT.

plan gospodarenja otpadom grada krka za razdoblje od ... - Grad Krk

31 sij 2018 ... uključujući izobrazno – informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada. 6. Opće mjere za ... Vulkal d.o.o., Buzdohanaj 48, Čavle, Rijeka.

Plan gospodarenja otpadom Grada Makarske za ... - Grad Makarska

Makarska, Hotel Makarska, Hoteli Miramare i Biokovo, Hotel Park, Hotel Osejava, Kingtrade,. Kambij d.o.o, Georad, Keratom, Mesna industrija Pivac, Konzum ...

plan gospodarenja otpadom grada čakovca - eSavjetovanja Grad ...

4. provedbu Plana gospodarenja otpadom RH. 5. donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom JLS. 6. mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada,.

Plan gospodarenja otpadom Grada Vrbovca za ... - Grad Vrbovec

Opći i tehnički zahtjevi za građevine i uređaje za ... Tablica 8: Pregled prijavljenih podataka o postupanju s komunalnim otpadom (Izvor: Komunalac Vrbovec ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Samobora za ... - Grad Samobor

ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU, EKOLOGIJU I ZAŠTITU OKOLIŠA, Odjel za ekologiju i zaštitu okoliša ... Kaufland Hrvatska k.d.. Ul. Grada Wirgesa 2 G ... kućno kompostiranje – uspostava kućnog kompostiranja kroz dijeljenje kompostera i ... internet stranica), izradom plakata, promidžbenih letaka koji bi se dijelili uz račune.

plan gospodarenja otpadom grada rijeke za razdoblje ... - Grad Rijeka

funkcionalnog sustava gospodarenja otpadom, a koji ima za cilj otpad koristiti kao ... To su gradovi Rijeka, Kastav, Bakar i Kraljevica, te općine Viškovo, Kostrena, Čavle, ... Specijalna vozila tzv. auto-smećari namijenjenih prijevozu miješanog ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra za razdoblje ... - Grad Zadar

16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije. 0.11. 0.07. 0.41. 0.35. 20 01 34. 0.02 baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod. 20 01 33.

Plan gospodarenja otpadom Grada Trilja za razdoblje ... - Grad Trilj

Zeleni servis d.o.o Stručni poslovi zaštite okoliša, Split ... osigurano je putem ovlaštenog koncesionara Tehnomobil d.o.o., Split (pozivom na broj 021. 382 011 ili ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Pule za razdoblje ... - Grad Pula

Procjena količina proizvedenog komunalnog otpada za razdoblje 2017.-2022. ............ 55. 5.1.1. ... frekventnim mjestima grada te na sajmu knjiga. Shvaćajući ...

Plan gospodarenja otpadom grada Karlovca 2017. - Grad Karlovac

22 pro 2017 ... Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) kao ... na način da se od nadležnih tijela traži izrada planova gospodarenja ... povijesne urbanističke cjeline grada Karlovca, staru gradsku jezgru - Zvijezdu.

službeni glasnik grada splita - Grad Split

o donošenju Generalnog urbanističkog plana Splita. Članak 1. ... utvrñen Prostornim planom ureñenja Grada Splita, a obuhvaća ... Ulica Domovinskog rata, dionica dužine oko 1,0 km; ... dobra koja tijekom vremena budu upisana u popis.

Upravitelj zaklade za sportsku izvrsnost Grada Splita ... - Grad Split

Upravitelj zaklade za sportsku izvrsnost Grada Splita. Hrvoje Akrap, Šibenska 3 Split. Grad Split. Gradsko vijeće Grada Splita. Predmet: Statut Zaklade za ...

plan djelovanja civilne zaštite grada splita - Grad Split

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Splita. 2. 1.4 Organizaciju reguliranja prometa i osiguranja tijekom intervencija (pregled prioritetnih korisnika – u suradnji s ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Donja ... - Grad Donja Stubica

otpadnog papira, stakla, plastike, metala i tekstila. ... Oroslavje, Zabok i Zagreb. ... Odvoz papira i plastike predviđen je jednom mjesečno, svakog drugog ...

plan gospodarenja otpadom grada prelog - Grad Prelog

INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA. 7.1. ... Ostali otpad koji nije biorazgradiv (kbo: 20 02 03) odnosno lampioni se skupljaju sa.

Plan gospodarenja otpadom Grada Kaštela - Grad Kaštela

Stari, Kaštel Lukšić, Kaštel Kambelovac, Kaštel Gomilica i Kaštel Sućurac. ... Konzum, južno od željezničkog prelaza (Putaljski put). 3. Riva, ispod ... naziv trgovačkog društva ili obrta, broj upisa u očevidnik reciklažnih dvorišta i radno vrijeme;.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM U ...

10 srp 2008 ... K.T.C. d.o.o.. Nikole Tesle 18. Križevci. 48260. Ivana Česmičkog 15 Koprivnica 48000. 20. Komunalije d.o.o.. Radnička cesta 61. Đurđevac ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Ivanić Grada za razdoblje 2017 ...

pretovarna stanica i reciklažno dvorište), građevina za obradu otpada i centar za gospodarenje ... Ivakop d.o.o, komunalna tvrtka na području Grada Ivanić Grada ... Pregled kompostana u RH u 2015. godini2 ... Svi tehnički uvjeti i operativno.

Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području ...

Auto kuća Gašperov d.o.o.. Šibenik. 14. ... Split,TS Knin. Knin. 55. ... Split, Nadzorna grupa Šibenik. Šibenik. 57. ... 139. Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.. Knin ... otpadom od rabljenih baterija i akumulatora od velike važnosti. Sustav će ...

izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za virovitičko ...

31 svi 2015 ... Slatina kom d.o.o. Slatina, Trg R. Boškovića 16/b djelatnost sakupljanja, privremenog skladištenja i odlaganja neopasnog i inertnog otpada.

izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom u osječko

Osijek. 24.11.2009. 2011., 2012., 2013., 2014., 2015. 7. Valpovo. 04.12.2007. 2011., 2012. ... dvorišta, objekata za prihvat i predobradu glomaznog otpada, objekata za obradu građevinskog otpada i pretovarnih ... odvoz glomaznog otpada.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike ...

gospodarenja otpadom i rada tvrtke Piškornica d.o.o., Koprivnički Ivanec kao i sa inspekcijom nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za ...

izvjesóe o provedbi plana gospodarenja otpadom republike ...

23 tra 2019 ... 8/18-pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i ... Izvješće sadrži osnovne podatke o sustavu gospodarenja otpadom u ... navedenog, Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest određeno je.

b) Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike ...

27 sij 2020 ... EURCO d.d.. H.V. Hrvatinida 87, Vinkovci. Sakupljanje otpada, priprema za ponovnu uporabu, priprema prije oporabe ili zbrinjavanja i oporaba ...

plana gospodarenja otpadom - Sisačko-moslavačka županija

odlagalište (Sisak) sanirano i na njemu se sanitarno odlaže otpad zajedničkim ulaganjima sredstava jedinica ... Od navedenih tvrtki u Sisačko-moslavačkoj županiji svoje pogone imaju CE-ZA-R d.o.o., C.I.A.K.. d.o.o.. 3.6. ... Auto kuća Cindrić.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u ... - Eko Zagreb

10 ožu 2017 ... Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada organiziran je na cijelom podruĉju Grada Zagreba i to u svih ... Tvornica papira Zagreb d.o.o.,. Zagreb ...

IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom Krapinsko ...

12 lip 2018 ... “MVV“SERVISNO PRODAJNI. CENTAR, POSLOVNICA. BEDEKOVČINA. Stjepana Radića 29, 49221. Bedekovčina. 13 02 08*. 16 06 01*.

Donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine ... - Općina Čavle

10 svi 2018 ... informativnih aktivnosti, akcija prikupljanja otpada i mjera definiranih Planom sprjecavanja ... Vulkal d.o.o., Buzdohanaj 48, Čavle, Rijeka.

Strateška studija o utjecaju Plana gospodarenja otpadom Republike ...

***Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba do 2015. godine (Sl.gl. ... brod u normalnom pogonu, kao i otpad u moru uhvaćen u ribarskim mrežama, uključuje u lučku pristojbu ili ... Rad odlagališta vodi Komunalac d.o.o. Koprivnica. ... odrediti mjesto za pokop uginulih životinja koje zadovoljava propisane uvjete ukopa.

nacrt plana gospodarenja otpadom općine klinča sela za razdoblje ...

GUMIIMPEX – GRP d.o.o. – otpadne gume. • C.I.A.K. d.o.o. – zbrinjavanje azbesta ... DVORIŠTA; RADNO VRIJEME. Trenutno postoji mobilno reciklažno ...

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM ZA PODRUČJE GRADA ...

Plan gospodarenja otpadom (PGO) za područje Grada Umaga do 2015. godine. Broj projekta: 3/2011. Datum pripreme: srpanj 2011. Ključne riječi: Grad Umag ...

plan gospodarenja otpadom grada preloga - PRE-KOM-a

Animalni otpad sakuplja veterinarska stanica Prelog i Bioinstitut Čakovec. 3.5 Evidentiranje sakupljanja otpada prema volumenu. Sav prikupljeni otpad ...

plan gospodarenja otpadom grada preloga - GKP PRE-KOM doo

Animalni otpad sakuplja veterinarska stanica Prelog i Bioinstitut Čakovec. 3.5 Evidentiranje sakupljanja otpada prema volumenu. Sav prikupljeni otpad ...

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA TROGIRA ZA ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Trogira za razdoblje od 2017. ... Križ, Brown Beach Hotel, Marina Trogir, ACY Marina, PŠU Banj, Adriakarton, Kaufland, Lidl, ... gospodarenja otpadom (izrada i dijeljenje informativnih letaka, organiziranje ...

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA GRUBIŠNO POLJE ...

1 ožu 2018 ... NIMET efekt (Not In My Election Time - Ne u predizborno vrijeme ili Ne za ... su: Čazma, Grubišno Polje, Bjelovar, Daruvar i Garešnica, a općine: Zrinski. Topolovac ... prelazi su postupni, a oko masiva je prsten brežuljaka. ... godina dok je radno sposobnog stanovništva prema popisu iz 2011.godine 4.280.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA DRNIŠA za razdoblje ...

otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematiĉnog otpada i krupnog ... Poduzeća za otkup, obradu i promet sekundarnim sirovinama. RD ... U Gradu Drnišu od gospodarskih djelatnosti najzastupljenija je trgovina (Konzum d.d., ...