šumarski list 5-6/1968 - hrvatsko šumarsko društvo

I. S p a i ć : Neka ekološka opažanja i rezultati suzbijanja moljca jelinih iglica (Argyresthia fundella. F. R.) — Some ecological observations and results of ...

šumarski list 5-6/1968 - hrvatsko šumarsko društvo - Srodni dokumenti

šumarski list 5-6/1968 - hrvatsko šumarsko društvo

I. S p a i ć : Neka ekološka opažanja i rezultati suzbijanja moljca jelinih iglica (Argyresthia fundella. F. R.) — Some ecological observations and results of ...

šumarski list 7/1924 - Hrvatsko šumarsko društvo

ose najeznice gusjenice leptira, nego na iglicama četinjača, gdje budu najviše nabodene ... financielni efekt, jer treba spremeniti obstoječe zakone in predpise.

šumarski list 2-4/1936 - hrvatsko šumarsko društvo

u pojedinim rajonima za izvjesnu divljač, koja je predmet lova (Čl. 9). Zabranjeno je ... ral sestavljati in podajati tvarino svojih predmetov, kakor je pač vedel in ...

šumarski list 1-2/1996 - Hrvatsko šumarsko društvo

šumski jaglac (Primula elatior), oslad (Polypodium vul- gare), praseće zelje ... "Veliki crveni šumski mrav (Formica rufa rufa L.) - dužina tijela mu se kreće od 6-1 ...

šumarski list 7-8/1927 - Hrvatsko šumarsko društvo

iz razloga što ta divljač živi u višim, krševitim, slabo šumom obraslim krajevima, koji još nisu došli na red za sječu. U srnećim lovištima su šume na mnogo mjesta ...

šumarski list 3-4/2001 - Hrvatsko šumarsko društvo

28 ožu 2001 ... Kesterčanek, F. Ž. (1896c): Jošte jedna o izložbi lovstva u Budimpešti. ... tla, prihranu sadnica orezivanje donjih grana te prorede. Pod zaštitom ...

šumarski list 5-6/2013 - Hrvatsko šumarsko društvo

se ništa i ne pita, što ukazuje na slabu ocjenu njihovog po- litičkog, pa i stručnog ... Na slici 5 grafički su prikazani rezultati za IP 1, a na slici 6 za IP 2. Vertikalni stupci na ... eastern North America where it was accidentally introduced in 1869.

šumarski list 1/1883 - Hrvatsko šumarsko društvo

Osobito se pako Tomić i Šporer iskreno paziše. Kad je pako g. 1851. kod vlade u Zagrebu, obdržavan prvi državni izpit za osposobljenje za samostalnu ...

šumarski list 7-8/2019 - Hrvatsko šumarsko društvo

Twenty lar- vae in 2nd day of 3rd instar were transferred into each of the ... Second day third instar larvae that starved for ... Zagrebačka 20, BiH - 71000 Sarajevo.

šumarski list 3-4/2011 - Hrvatsko šumarsko društvo

24 ožu 2011 ... slagama se često mogu naći ulošci i nodule rožnjaka, ... Tutin, T.G., V.H.Heywood, N.A. Burges, D. M.. Moore, D. H. ... Cijena topli ne za potro-.

šumarski list 1-2/2014 - Hrvatsko šumarsko društvo

26 sij 2014 ... Journal of forestry Online: www.sumari.hr/sumlist/en. Naslovna stranica ... Damage caused by freezing rain in Gorski Kotar. ... lučio da radi privatno kao liječnik. No, od ... Jedini problem bio je tko će biti prevodi- telj, što je u ...

šumarski list 3-4/1976 - Hrvatsko šumarsko društvo

U Bosni i Hercegovini u upotrebi se nalaze motorne pile: PARTNER R-12,. STIHL-050 AV ... hidraulični kranovi HIAB-670 i JONSEREDS SUPER Z, opremljeni ... nio i prijevoz, jer se neusitnjenog drveta može više prevesti, pa je i cijena.

šumarski list 8/1924 - Hrvatsko šumarsko društvo

Мариабрун-у, код одјела за исграживања о станишту, врло лијепо об- разлаже особине и ... Jordis barun Kamillo, Vidovec. Havas Josef, Budapest.

Šumarski list 3-4/2013 - Hrvatsko šumarsko društvo

31 ožu 2013 ... ubrojavanje lažnih godova u stvarnu starost stabala. Pri kraju rasprave o visini analiziranih stabala autor kritički uspoređuje visine autohtonih te ...

šumarski list 1-2/1961 - hrvatsko šumarsko društvo

zlatošipka (Solidago virga aurea), crna bazga i dr. To je bilje zastupano u većemu ili ma njemu broju prema tomu, kakovoga je šu ma biološkoga i tehničkoga ...

šumarski list 9-10/1930 - hrvatsko šumarsko društvo

HONORARI za originalne članke 40 Din, za prevode 20 Din po ... neprestano samo pada (Vidi grafikone broja stabala za Bilo-Ooru, Pe ... Bukovi trupci: I. «.

šumarski list 8-9/1932 - hrvatsko šumarsko društvo

9 авг 2019 ... Teorijski radovi dobro su nam došli. Svakom originalnom ... krajevima. Između mnogobrojnih odličnih stručnih radova Ing. Hlavinke ... većim dijelom u vrtu za pokuse. U zemljama sa ... Šumarski kalendar". „Zakoni i propisi o.

šumarski list 3-4/1996 - hrvatsko šumarsko društvo

Šumski štetnici u stanju su ozbiljno ugroziti prirod- potreba za kvalitetnim sjemenom, glede činjenice ... malčer ugrađen na bagerski krak, sa 6 do 8 reznih zubi.

šumarski list 7/1898 - Hrvatsko šumarsko društvo

se ne imade davati gradjevno drvo (§. ... Ako je drvo takovog promjera, da bi odgovaralo širini ... što smo na otoku Krku opazili i u koprivića (glaogulič, ladonja;.

šumarski list 11-12/1966 - Hrvatsko šumarsko društvo

blju Boninovo i u ulici JNA ,na stablima čempresa nisam ... zima na akciju koju sprovodi Savez inže ... ju sprovodi radi izmena i dopuna zakona o šumama Srbije ...

šumarski list 3-4/2005 - hrvatsko šumarsko društvo

8 ožu 2005 ... smatra se znanstvenim časopisom te se na njega primjenjuje 0-ta stopa PDV (članak 57. g.) 3 ... stabala upotrijebljena je motorna pila Husqvarna. 362xP snage 3,4 KW. Mjerenje ... tekućina vrije i oslobađa ugljični dioksid koji gasi pla men. ... Može se dogoditi da se unutar plastike zrak samo ugrije, ali se.

šumarski list 1/1943 - hrvatsko šumarsko društvo

obćinske t. j. kada je proveden odkup prava služnosti na drvo, pašu i uživanje sporednih šumskih ... Š p o 1 j a r 1 ć Vladimir, Pokuplje Glina š p o 1 j a r Pero, ...

šumarski list 6/1914 - Hrvatsko šumarsko društvo

3 priljepka, da nebi maslina odviše pretrpjela od zadobivenih rana. ... slinova stabla potjeraju izdanke iz panja u većem broju; ... Sadnja i obradjivanje masline.

šumarski list 1/1913 - hrvatsko šumarsko društvo

uzgoja oraha stekao šumarnik Eebmann iz Strassburga, koji se uzgojem oraha ... načina sadnja, kao uputu onima, koji se bave uzgajanjem ora hovih sastojina. ... jezgre ili srca, preporučuju njekoji, da se na drvu ljeti, prije sječe, u visinu od 1 ...

šumarski list 5-6/1969 - hrvatsko šumarsko društvo

UDK 634.0.524.315. Mirko gpiranec: Tablice drvnih masa hrasta lužnjaka za krupno drvo — Volume tables for ... Đuro Rauš: Autohtona i alohtona dendroflora šire okolice Vukovara — The autochthonous and ... odlično rudničko drvo, hmeljarice, seljačku građu, vinogradsko kolje i ogrjev ... Šumarskom društvu Split treba u-.

šumarski list 10-12/1981 - hrvatsko šumarsko društvo

9 lis 1981 ... Jarmina (3) ... Baza se nalazi na ušću rijeke Big Qualicum u Tihi ocean (istočna ... uz zakusku, u predjelu Vodice, gdje je i planinarski dom,.

šumarski list 1/1924 - Hrvatsko šumarsko društvo

viceva ul. 2- Telefon 6—60-. Za oglase plaća se: Za stalne oglase ((inserate) kao i za dražbene oglase: 1/1 strana ... Drvo čempresa je tvrdo, jako i kompaktno, blijede žuto-crven ... bi šumska taksa 1 prost- metra okrug- korisnog drveta II- И-.

šumarski list 9-10/1988 - Hrvatsko šumarsko društvo

17 ruj 1988 ... kavičji suznik, mali i veliki mrazovac, hrastov četnjak i hrastova osa lista- rica, a u stadiju kukuljice dudovac, bukvin, lip in i tresnjin prelac.

šumarski list 5-6/2018 - Hrvatsko šumarsko društvo

with Mr Kardum, director of “Emmezeta”, who, when asked if there was a possibility to sell Croatian furniture in their shops, answered; “What furniture? There is ...

šumarski list 2/1942 - Hrvatsko šumarsko društvo

Stroj za brušenje jednolično će brusiti svaki zubac, ako se rub ploče, koja brusi, točno giblje u krugu, neprekidno u istoj ravnini, i ako je pomak pilca prema.

šumarski list 11-12/1964 - Hrvatsko šumarsko društvo

traktore točkaše, u tabeli 2 za traktore gu- sjeničare, a u ... Zetor 25 A. Z-25. 2. L 2,080. 105/120. 26/1800 nafta. 18:1. 3,7—28,3 vodom ... Ta je brošuma priručnik.

šumarski list 9-10/1961 - Hrvatsko šumarsko društvo

Sloj mahovina pokriva pro sječno 0—5%. U njem s najvećom stalnošću ... umjetna jezera, 26 pumpi i bezbroj zaga- ta. Naročiti su uređaji u Holandiji, gdje se.

šumarski list 3-4/2010 - Hrvatsko šumarsko društvo

31 ožu 2010 ... traktora Timberjack 240C pri privlačenju drvnih sortimenata u prebornim šumama. Influence of ... čar Caterpilar D-4, nakon kojeg slijede TG-50, TG-90. Koncem 1979. ... biljaka omogućuje nam da smišljenim radom mijenjamo.

šumarski list 12/1974 - Hrvatsko šumarsko društvo

Iz navedenog proizlazi, da je uz p = 20% ekonomičnija upotreba multi- ... Umjesto normalnog tamo je uveden pojam prosječnog učinka izvjesnog broja rad ... Branko Bosanac: Pravni aspekt upravljanja Nacionalnim parkom Plitvička. Jezera;.

šumarski list 5-6/2003 - Hrvatsko šumarsko društvo

nika Bolesti i štetnici stalna su briga u šumskim rasad ... vom, lovor višnja napadnuta jednom gljivom i platana ... Zaštita topola i vrba od bolesti i štetnika.

šumarski list 1/1941 - Hrvatsko šumarsko društvo

de Гг1е Krk) — Ing. Vojko K o p r i v n i k : Drvo i rat (Le bois ... Sl. 3. Stablo od Pistacia terebiiithus L. u Glavotoku, debelo u 1.30 m nad tlom 80 cm. Fot. ... imovne općine u Vinkovcima, za upravitelja šuma brod. imov. općine u Rajevomselu; ... dočim će se seljačka građa i ogrjev prodati u izrađenom stanju u šumi kod panja.

šumarski list 7-12/1944 - hrvatsko šumarsko društvo

ŠUMARSKI LIST. S A D R 2 A J: Prof. Dr Ing. J. B a 1 e n: Pred podizanjem tvornice celuloze. — Dr Ing. Zl. V a j d a: Mogućnost proizvodnje celuloznog drveta u ...

šumarski list 7/1962 - Hrvatsko šumarsko društvo

vencijom intenzivira poljoprivrednu proizvodnju ni ondje, gdje je za to bilo ... paulovnija, drvo porijeklom iz Kine. ... 8.000 km šumskih putova i nabaviti opre.

šumarski list 2/1924 - Hrvatsko šumarsko društvo

mahagoni, guayacca, vakaranđa, yellow, pin, amerikanski orah i ... X. 1923. Gosp. ured križevačke i. o- Bjelovar. ... Gospodarstv. ured i. o. đurđevačke, Bjelovar.

šumarski list 5-6/1985 - hrvatsko šumarsko društvo

16 svi 1985 ... L e i n e i*, S.: Ishrana sove kukuvije (Tyto alba Scop.) ... predjele Hrvatske od Granice SR Slovenije (Kumrovec) do Vojvodine (Ilok). Pred.

šumarski list 5-6/1980 - hrvatsko šumarsko društvo

16 svi 1980 ... Rauš,Đ., Š eg ulja, N., Topic, J. (1978): Prilog poznavanju močvarne i vodene vegetacije bara u ... kroz sita (1, 9, 15), tretman u tarioniku d dugotrajno intenzivno mućkanje suspenzije. ... ziona), upozorava autor na štetnost tre.

šumarski list 7/1920 - hrvatsko šumarsko društvo

r2 v 1 ili r2 X 3-U159 X 1. Cijena se određuje po kubičnom metru. § 239. Hrastov uglast lijes ... Pripuštaju se ove pogreške: Kod sušenja drva nastale pukotine, ako ne ... svaki pojedini komad, već prema tome, da li je taj oblik češći ili rijeđi.

šumarski list 8-9/1938 - Hrvatsko šumarsko društvo

šume nema i čarobna plava slika uokvirena je u ružan) ram surog, haotično ... Breskva kao živa ograda tek je stupila u treću godinu starosti. Parcela Г.

šumarski list 6/1885 - Hrvatsko šumarsko društvo

h) kalanje dužica; c) nošenje polugotovih dužica do ... držkom u vis, koja se sjekira postavi na trupac, ter batom od drveta drugom rukom po njoj udara, ter tako ...

šumarski list 11-12/2016 - Hrvatsko šumarsko društvo

18 stu 2016 ... 1. mouthparts modified: digitus mobilis reduced to re- mnants, distal ... iz 19. u 20. stoljeće / Several naturalists of the Vinkovci High. School at ...

šumarski list 5-6/1997 - Hrvatsko šumarsko društvo

1 svi 1997 ... umjetno je samo donošenje sjemena ili sadnica zbog poboljšanja ... ili sadnice hrasta lužnjaka. ... Slika 3: Glicinija (Wisteria sinensis (Sims.) ...

šumarski list 11-12/1997 - Hrvatsko šumarsko društvo

1 stu 1997 ... levels, absence of oscillations in wa- ter-table. Slovved ... tenja vodene energije, u smislu davanja upute za izradu ... za uvelike obeshrabruju ljude za upotrebu drva u van ... 539-543. Miniutti, V.P. (1964): Preliminary observations of microscale changes in cell structure at softwood ... položivo za gorenje.

šumarski list 3-4/1950 - Hrvatsko šumarsko društvo

triumnitrat NaNCh), nišador (salmijak), amonijev klorid NHUCl i dr. Među tim (djelovanje soli je zna'tno slabije, rad sa njima je manje siguran, rastvor mora da se ...

šumarski list 9-10/1982 - hrvatsko šumarsko društvo

1) U našem posebnom radu (3) predložili smo da se radnicima koji su financirali iz vlastitih ... Međutim, takav fond do danas nije nigdje ostvaren u SFRJ. S time.

šumarski list 11-12/2017 - Hrvatsko šumarsko društvo

7 stu 2017 ... njeni dijelovi) otvara šumu samo ako ima utjecaja na uda- ljenost privlačenja ... konstrukcije, koji u naravi predstavlja traktorski put. Pri- mjenjujući ... četinjače, Jastrebarsko imenovan je nakon povratka iz SAD- a (1. veljače ...

šumarski list 4-5/1982 - hrvatsko šumarsko društvo

To je biljka sredozemnog podneblja, gdje raste kao uvijek zeleni grm ili polugrm. ... Narodni nazivi: obična borovica, kleka, venja, smrika, brin, brina, smrčika,.

šumarski list 8/1929 - Hrvatsko šumarsko društvo

Internationaler Holzmarkt, Wien 1. Tegethoffstrasse 7—9. Cijena šilinga 3.50. Korisna knjižica, koja će mnogome dobro doći. Obuhvaćene su najvažnije kako.

šumarski list 4-6/1934 - hrvatsko šumarsko društvo

јичним теренима, јаке саднице, јесенско-зимска садња, окопавање култура ... kestena; 2.800 sadnica hrasta, 325 jasena, 12.000 crnog bora, 4.000 belog ... ide od 37.9° C do — 22.0° C, a razmak dnevne temperature iznosi. 12° C, čime ...

šumarski list 8-9/1942 - Hrvatsko šumarsko društvo

biva izvoz ovog drveta (mahagoni iz centr. Amerike) velike razmjere. U tadanjim pa ... slav, Zagreb; Hang Ladislav, Bjelovar; Rebac. Ivan, Bihać; Korica Vladimir, ...

šumarski list 4/1888 - Hrvatsko šumarsko društvo

Na Harcu imadu daske dužinu od 3-5 doGm.,. a u Thirinžkoj su najobičnije dužine od 3-5 do 4 m. Rezanje dasaka na 12 mljetačkih stopa dužine potiče iz onih ...

šumarski list 8-9/1912 - Hrvatsko šumarsko društvo

dobivao pripadajuće mu drvo za ogrjev od župljana kao ... pravo na dobivanje deputatnoga drva za ogrjev iz šuma imovne općine, već ... Broda nazad. U bos.

šumarski list 5-6/2015 - Hrvatsko šumarsko društvo

nadčinovnika ne samo najbolji upravni činovnici, već kadkad ... nju (malčeri),. • izgradnja objekata i ... Šumarskom fakultetu, Akademija ima najbolji božićni bor.

šumarski list 3-4/2019 - Hrvatsko šumarsko društvo

i križanci iz roda Aloe, te Bauchinia acuminata L., Casua- ... Aloe arborescens Mill. Afr. –. ○. ○. ○ ... nog okoliša pružaju pogodan poligon za ispitivanje i uzgoj.

šumarski list 9/1924 - hrvatsko šumarsko društvo

Edition de l'Unicm Forestière Yougoslave 2 Rue Vukotinović Zagreb. Red. Ing. MILAN ... »Svakako dakle nezakonito postupa dotična gruntovna oblast, ako bez ...

šumarski list 5-6/1967 - Hrvatsko šumarsko društvo

Rhaphigaster nebulosa Poda — Smrdljivi martin (si. 7). Obična i dobro poznata vrsta, česta je ... u obzir za biološko suzbijanje štetnika . CONTRIBUTION A LA ...