Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim ... - Grad Čabar

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« ... 14/13 i 10/16) Gradsko vijeće grada Čabra, na sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim ... - Grad Čabar - Srodni dokumenti

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim ... - Grad Čabar

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« ... 14/13 i 10/16) Gradsko vijeće grada Čabra, na sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine.

Na temelju članka 385. Zakona o vlasništvu i drugim ... - Grad Vodice

OdreĎuje se društvo DALMACIJA AGENT d.o.o. Šibenik, Trg Sv. Jeronima 4, OIB: 43236583314, registrirano za upravljanje i održavanje stambenih zgrada, ...

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96 ... vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 31. listopada 2017. godine raspisuje:.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ...

28 velj 2019 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne ... i Rješenju o povezivanju Posl. broj 83 RZ-289/16-3 od 28.01.2017. te ispravcima.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim ...

4 pro 2019 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, ... 81/15), članka 20. Odluke o ... vlasništvu Grada Senja. Javnom ...

Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim ...

30 svi 2019 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. (“Narodne ... Na temelju Predugovora o zamjeni nekretnina broj Z-2/2018 od 21. ožujka 2018.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ RH br. 81/15. – pročišćeni tekst), članka 69. Zakona o sportu („Narodne novine“ RH br.71/06, 150/08,. 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 69. Zakona o sportu ...

Na temelju članka 22. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi - Grad Čabar

2. pravo na pomoć za subvenciju prehrane učenika OŠ „Petar Zrinski“ Čabar,. 3. pravo na pomoć za subvenciju smještaja djece u Dječji vrtić „Buba Mara“ Čabar ...

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i ... - Grad Koprivnica

(„Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13. i 3/13. - pročišćeni tekst) ... izdano Rješenje o izvedenom stanju KLAS:UP/I 361-03/13-01/6092 od 28. 04.

Temeljem članka 35. i članka 219. Zakona o vlasništvu i drugim ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, ... 152/14, 81/15-pročišćeni tekst), a u vezi sa člankom 48. Zakona o lokalnoj i ...

Na temelju čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ...

3 sij 2020 ... Na temelju čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. ... 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17), u vezi sa čl. 48.

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, ... 8. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2018. godine donosi. ODLUKU.

Temeljem čl. 35. i članka 229. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ...

O D L U K U o utvrđivanju prava služnosti s pravom prolaza i provoza u korist 769/13 k.o. Galižana, a na teret ½ dijela kč.br.770/5 k.o. Galižana. I. Utvrđuje se:.

Temeljem članka 375. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Ostala pitanja bitna za redovno i izvanredno korištenje i upravljanje zgradom ... Obračun održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, troškova upravitelja i ...

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ...

22 srp 2019 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ ... 143/12, 152/14, 81/15 - pročišćeni tekst i 94/17), a u vezi sa člankom 48.

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i ...

stanova, otuđenje zemljišta u poslovnim zonama i davanje na korištenje ... Ugovor o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada, osim obveznog sadržaja ugovora.

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 51. Zakona o vlasništvu i ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. (''Narodne novine'', broj 91/96, ... o razvrgnuću suvlasničke zajednice isplatom. 1. Utvrđuje se da su Grad Dugo ...

Na temelju ćlanka 12. st. 5. Zakona o studentskom zboru i drugim ...

1.500,00 kuna. 15. ANDREJA ROJNIĆ I ANA ŽALAC, Muzićka akademija u Puli, financiranje studenta pojedinca, Bistrički zvukolik Marija Bistrica. 1.200,00 kuna.

Temeljem članka 35. i članka 219. Zakona o vlasništvu i ... - Grad Pula

4 tra 2017 ... o osnivanju prava služnosti izgradnje, pristupa i održavanja FTTC ... iste, te je određeno da se za trase kabelske kanalizacije računa širina od 1 m. ... prolaz-spoj sa Mutilskom ulicom, te da sukladno Zakonu o cestama (NN ...

Temeljem članka 35. i članka 239. Zakona o vlasništvu i ... - Grad Pula

10 ožu 2015 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN ... Pula, dolazi upisano pravo nepravilne služnosti pješačkog prolaza i kolnog provoza na ... uknjižiti po provedbi etažnih elaborata i međuvlasničkih ugovora izgrađenih ...

Na temelju čl. 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj ... - Grad Čabar

U listopadu je grad Čabar posjetila i delegacija općine Kolan kojom prigodom je predloženo i pobratimljene ... rada OŠ „Petar Zrinski“ Čabar ( 10.000,00 kn).

Temeljem čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ... - Grad Pula

24 ruj 2018 ... da je Feroterm d.o.o. Donji Stupnik, Gospodarska 17, vlasnik k.č. 1909/5 k.o. Pula, pašnjak, površine 32 m2, a koja je nekretnina Potvrdom ...

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugom ... - Grad Pula

Puli, Danteov trg br.3, a koji je sačinjen temeljem Plana posebnih dijelova zgrade, izgrađene na k.č.zgr. 233 K.O. Pula, izrađenim od strane IGMA inženjering ...

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom ... - Grad Dubrovnik

23 sij 2019 ... dječjim vrtićima „Petar Pan“, „Calimero“ i „Bubamara“, te program predškolskog ... Sukladno Izvješću o radu Dječjih vrtića Dubrovnik, tijekom ...

Na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o ... - Grad Križevci

13. ostavljati vozila bez registarskih tablica, lake prikolice, kamp – prikolice i druga ... odnosno najmoprimac kojem je poduzetnik u obavljanu rent-a-car usluge.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i ... - Grad Koprivnica

11 lis 2019 ... Koprivnice obavlja Veterinarska stanica Koprivnica d.o.o., M. P. Miškine 66, Koprivnica, a životinje koje su uhvaćene smještavaju se u Sklonište ...

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom ... - Grad Delnice

RIJEKATANK d.o.o. Rijeka, Bartola Kašića5/2. OBRT ZA AUTOMEHANIČARSKE I USLUŽNE DJELATNOSTI „Juranić“ Delnice,. Kuti 4. 1.6. Mjesto obavljanja ...

1 Na temelju članka 58. Zakona o ugostiteljskoj ... - Grad Čakovec

19 stu 2015 ... Ovom Odlukom propisuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine „Objekti jednostavnih ... prometa od strane prometne policije.

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom ... - Grad Novalja

13 pro 2018 ... vrijeme ne koriste u svrhu obavljanja djelatnosti ... 3. domaćinstva koja vode brigu o radno ... blizini trgovačkog centra Plodine, (k.č. br. 1666/6 ...

Na temelju članka 95. Zakona o proračunu ... - Grad Makarska

29 ožu 2017 ... Prije izrade ovrhe Viši stručni suradnik/ca za naplatu zatražit će od Odjela za ... ovršnom postupku (slanje opomena) provodi Upravni odjel za ...

Na temelju članka 54. st. 1. Zakona o ustanovama ... - Grad Umag

17 tra 2019 ... je usvojio školski odbor na sjednici održanoj dana 24. siječnja 2019. godine. ... 4. izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama, ... znanosti i obrazovanja, na način i u postupku utvrđenim pravilnikom kojega ...

Nacrt Na temelju članka 26., 34. 44 i 48. Zakona o ... - Grad Varaždin

10. čišćenje i održavanje gradskih fontana,. 11. čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama/zimska služba,. 12. održavanje horizontalne i vertikalne prometne ...

1 Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom ... - Grad Senj

15 pro 2018 ... (1) Komunalna naknada prihod je proračuna Grada Senja, a koristi se za ... trgovačke djelatnosti na veliko i na malo iznad 100 m2 i ljekarne.

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i ... - Grad Dubrovnik

23 sij 2019 ... Dubrovačka privatna gimnazija 12.000,00 kuna i Obrtnička i tehnička škola 2.000,00 kuna). Krajem 2017.godine donesen je novi Pravilnik o ...

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (NN broj ... - Grad Ploče

Zubac doo, troškovi prevoza pok.Stjepaana Grgurinovića. 2.050,00. 33. Udruga Vita, troškovi prijevoza (Šuco-tours). 6.710,00. 34. Zubac doo, troškovi prevoza ...

Na temelju članka 26. Zakona o prostornom uređenju - Grad Zagreb

jedan stan na jednoj građevnoj čestici, isključivo u sklopu poslovne ... Vojnovićeva, Bauerova, Vlaška, Vončinina, Gotovčeva, Biankinijeva, Vrbanićeva,. Page 34. - 34 -. Tuškanova, Makančeva, Stančićeva, Ul. kneza Ljudevita Posavskog, ...

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i ... - Grad Slunj

Ukupna dužina krovnih kućica je najviše polovina duljine pripadajućeg pročelja. ... dozvoljena je na poljoprivrednom zemljištu katastarske kulture močvara, trstik, bara, na ... crna žuna, vrtna strnadica, mala muharica, škanjac osaš, siva žuna,.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o ... - Grad Zabok

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07.,. 125/08., 36/09. i 150/11 ...

Na temelju članka 48., stavka 1., točke 1. Zakona o ... - Grad Vukovar

udruge odgojitelja vukovarsko – srijemske županije 'Terina'. DUZS- natječaj za likovne radove djece i mladih predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog.

Nacrt Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom ... - Grad Varaždin

Komunalna naknada plaća se na području Grada Varaždina, a koji obuhvaća ... izrada ključeva, izrada metli i četaka, kovači, medičari, popravci stolova od ...

Na temelju članka 30. stavak 2. Zakona o vatrogastvu ... - Grad Vodice

Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99,. 117/01, 36/02, ... od 23. ožujka 2019. godine, koja se prilaže ovoj Suglasnosti i čini njezin sastavni dio. 2.

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima - Grad Pula

15 pro 2010 ... (2) Ukopi se obavljaju na Gradskom groblju Monte Ghiro u Puli i na groblju u ... dužan je voditi brigu da ono stalno bude uredno i čisto, zelenilo.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i ... - Grad Dugo Selo

imaju prebivalište na području Grada Dugog Sela i koji su upisani u LYSACAN. Grad će sufinancirati čipiranje pasa u iznosu do 100,00 kn, do visine osiguranih ...

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. Zakona o ... - Grad Varaždin

ističemo da je Crtorad predlagao drugačiji model gratis perioda odnosno da korisnik parkirališta ima rok od pet (5) minuta od parkiranja vozila za kupnju karte,.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o održivom ... - Grad Trogir

10 tra 2019 ... PLAN GOSPODARENJA OTPADOM Grad Trogir ... Trenutno su zaposleno 2 djelatnika na puno radno vrijeme, 1 djelatnik na ... Kaufland. ZANOTTI PL. PRIM DOLAC. 15.478,001. U prošloj godini ostvareni su sljedeći ciljevi:.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o tehničkoj ... - Grad Osijek

Centar tehničke kulture organizacijska je jedinica Zajednice tehničke kulture ... Za učenike osnovnih škola organizira se Zima u Domu tehnike, Proljeće u Domu ...

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom ... - Grad Križevci

2 srp 2018 ... Ovom Odlukom o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području ...

Na temelju članka 44. stavka 2. Zakona o komunalnom ... - Grad Senj

Odlukom uređuju uvjeti, postupak i način davanja koncesije. Članak 2. Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova podrazumijeva se: - čišćenje i kontrola dimnjaka, ...

1 Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa ... - Grad Novalja

uništene zaštitne ograde, stupiće ili druge fizičke prepreke, Grad Novalja ima pravo ... Iznimno za TC Plodine opskrba se može vršiti i vozilima do 14 t ukupne ...

Na temelju članka 19.a Zakona o lokalnoj i područnoj ... - Grad Osijek

Dječji vrtić Osijek raspolaže sa 28 objekata (26 DJ-DV, Centralna kuhinja i Upravna ... Dječji vrtić “Marija Petković” podružnica je centralnog vrtića u Zagrebu, ...

12.5.2015. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i ... - Grad Pazin

12 svi 2015 ... pripremu potrošne tople vode i pomoć grijanju, sustavi s dizalicama topline te sustavi s kotlom na pelete ... „Plodine“ d. d., a planirana je izgradnja mljekare. U zonu je ... komunalnih akcija i sektorskih prioriteta za financiranje.

Na temelju ĉlanka 4. stavka 3. Zakona o sluţbenicima ... - Grad Vodice

RADNO VRIJEME I ODNOSI SA STRANKAMA. Ĉlanak 23. Raspored radnog vremena i termine rada sa strankama te druga srodna pitanja odreĊuje.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 1. Zakona o ... - Grad Vukovar

1. Antuna Gustava Matoša. 22. Našička. 2. Bana Josipa Jelačića. 23. Osječka. 3. Bartola Kašića. 24. ... Šamac. 15. Frana Kršinića. 43. Trg Drvena pijaca. 16.

42 Na temelju članka 46. stavka 1. Zakona o prijevozu ... - Grad Umag

4 lip 2012 ... Gradskog vijeća Grada Umaga („Službene novine Grada Umaga“ 9/09), Gradsko vijeće ... vrijeme čekanja po satu u iznosu do 100,00 kn.

Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o komunalnom ... - Grad Zabok

23 sij 2019 ... Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. ... naknade, nekretnine važne za Grad Zabok koje se u potpunosti ili djelomično ...

Na temelju članka 1. Zakona o financiranju javnih ... - Grad Sisak

Udruga grañana Scena Sisak. Meñunarodni ... KUD Hrvatsko srce Odra-Žabno-Sisak. Meñugeneracijsko ... Hrvatsko planinarsko društvo Sisak. Aktivnosti ...

Na temelju članka 93. točke 14. Zakona o sustavu ... - Grad Zagreb

okoliša Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Procjena) razrađuju se moguća ... Karta izrađena u okviru Plana upravljanja rizicima od poplava, sukladno odredbama ... 32 -. Rb. Naziv gradske četvrti. Gustoća naseljenosti stanovnika/ha. Gustoća ... Radnička cesta 212a. 43. ... Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba,.

Temeljem čl. 35, 280-296. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim ...

da je Hrvatski ferijalni i hostelski savez, Zagreb, Savska 5, posjednik nekretnina u vlasništvu. Grada Pule oznaka k.č.zgr. 2648/2, kuća površine 172 m2, k.č.

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite ... - Grad Prelog

27 pro 2018 ... Grad Prelog ima izrađenu Procjenu rizika od velikih nesreća za područje. Grada Preloga te Plan civilne ... Veterinarska stanica Prelog. Zaštitu i ...

Temeljem čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ...

24 ruj 2018 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 91/96 ... 1/13 i 2/18), Gradonačelnik Grada Pule dana 24. rujna 2018. godine,.