PRILOG IV DIO B OBRAZAC ZAHTJEVA ZA ... - APPRRR-a.

MJERA 4. MJERE ZA POTPORU LABORATORIJA ZA ANALIZU PČELINJIH PROIZVODA. Obrazac popunite velikim tiskanim slovima. Popunjava podnositelj ...

PRILOG IV DIO B OBRAZAC ZAHTJEVA ZA ... - APPRRR-a. - Srodni dokumenti

PRILOG IV DIO B OBRAZAC ZAHTJEVA ZA ... - APPRRR-a.

MJERA 4. MJERE ZA POTPORU LABORATORIJA ZA ANALIZU PČELINJIH PROIZVODA. Obrazac popunite velikim tiskanim slovima. Popunjava podnositelj ...

Vodič za podnošenje Zahtjeva za potporu M17 - APPRRR-a.

računu za uplatu potpore, korisnik je dužan prijaviti APPRRR takvu promjenu. ... NAPOMENA: Ako korisnik ima otvoreni zaštićeni broj računa potrebno je ...

Rokovi za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje za ... - APPRRR-a.

1 kol 2018 ... DIO B). 15. srpnja 2019. PODNOSITELJI ZAHTJEVA: UZGAJIVAČI MATICA. Obnavljanje pčelinjeg fonda (PRILOG V). 31. srpnja 2019.

Podnošenje zahtjeva za isplatu putem AGRONET ... - APPRRR-a.

Zahtjev za isplatu se podnosi putem AGRONET sustava (u daljnjem tekstu: AGRONET). ... Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Obrazac zahtjeva.pdf

Upozorenje: Ukoliko je Vaš zahtjev nepotpun, neće biti prihvaćen (vidi pravilo 47. Poslovnika Suda). Posebno obratite pažnju na pravilo 47. stavak 2. (a) koje ...

Obrazac zahtjeva SO bez zasnivanja RO-SO za rad.pdf

Uz Zahtjev za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (stručno ... Program stručnog osposobljavanja za rad uz presliku Zakona ili propisa koji ...

PRILOG 1. Dokumentacija za podnošenje Zahtjeva za potporu

EVPG kalkulatoru za 2018. godinu te potpisana od službenika HPŠSS-e. Pojašnjenje: Potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva sastoji se od.

obrazac zahtjeva - Grad Zagreb

Uvjerenje o prebivalištu;. 2. Potvrda porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za svakog člana zajedničkog kućanstva za prethodnu godinu;. 3.

prilog i tehnička pomoć popis novih pomagala, pribora i ... - Apprrr

miješalica za med (uređaj za pripremu kremastog meda). - boksesi za med u saću. Topljenje voska i obrada voska, užičavanje. - topionik voska (parni, sunčani).

prilog i tehnička pomoć popis novih pomagala, pribora ... - APPRRR-a.

ljestve (dvodijelne/trodijelne) na razvlačenje/izvlačenje. - pojilica. Popis novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu, čija je nabava ograničena ...

obrazac zahtjeva za naknadu troškova prevoza

(ime i prezime podnosioca zahtjeva). (naziv institucije kojoj se zahtjev podnosi). ZAHTJEV ZA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA. Obraćam Vam se sa ...

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA NOVČANU NAKNADU ŽRTVAMA ...

5. Ovjerenu Izjavu podnositelja zahtjeva da nije ostvario naknade priznate Zakonom o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela po drugoj pravnoj osnovi. 6.

obrazac zahtjeva za sufinanciranje troškova obrazovanja

BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI (2019.) 1. REPUBLIKA HRVATSKA ... te ne mogu biti isplaćena na poseban (zaštićeni) račun. Zahtjev za povrat ...

Obrazac br. 04/1-34 PODNOSITELJ ZAHTJEVA PREZIME Otisak ...

dokaz da pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti i dok ta mjera ...

obrazac zahtjeva za korištenje internetskih usluga ... - Wuestenrot.hR

Podnošenjem zahtjeva za WueNET uslugom prihvaćate da Vam Stambena štedionica godišnji Izvod o prometu i stanju na računu i sve obavijesti vezane uz Vaš ...

Obrazac 6 PODNOSITELJ ZAHTJEVA - Ured državne uprave u ...

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA. DJETETA/UČENIKA. Sukladno odredbama Pravilnika o utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta,učenika ...

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA OTPUST/OTPIS DUGA ODNOSNO ...

ZAHTJEV ZA OTPUST/OTPIS DUGA ODNOSNO ODGODU OVRHE. Upute za popunjavanje: Obrazac zahtjeva potrebno je ispuniti elektronički ili vlastoručno ...

Obrazac zahtjeva za ugovor o operativnom ... - Porsche Leasing

Ugovor – podrazumijeva ugovor o leasingu, zahtjev primatelja leasinga za zaključenje ugovora o leasingu, pregled iznosa, broja i rokova plaćanja pojedinih ...

obrazac zahtjeva za mjeru 2 „obnavljanje pčelinjeg fonda“

2 Mjesto, ulica, kućni broj: 3 Telefonski broj: 4 OIB: 5 MIBPG: 6 Evidencijski broj pčelara: 6A Registarski broj u Upisniku uzgajivača selekcioniranih matica pčela ...

Obrazac za pisanje zahtjeva ili molbi - Slobomir P Univerzitet

za. kome se podnosilac molbe ili zahteva obraća. Predmet : Razlog upućivanja molbe ili zahteva. Ime i prezime podnosioca molbe ili zahteva. ______.

Prilog-2 uz Obrazac PPI-1

Прилог-2 уз Образац ППИ-1 m². ¹. (зона). (корисна површина). (место). (катастарска општина). (назив улице). (спрат). (бр. листа непок.)². Дан од којег се ...

Prilog 2-Obrazac 2

OBRAZAC 2. PODACI NAKON ZAVRŠETKA AKTIVNOSTI zapošljavanje mladih**. Ispunjava osoba koja je bila dugotrajno nezaposlena kod ulaska u projekt.

Prilog-1 uz Obrazac PPI-1

Прилог-1 уз Образац ППИ-1. Место непокретности. (зона у којој се налази). 1. Пореска стопа. 0,. %. 2. Утврђена пореска основица (Бр. Ђ.9. за све ...

Prilog 1 - Obrazac PUR - Carinska uprava

PRILOG 1. Obrazac PUR. MINISTARSTVO FINANCIJA. REPUBLIKE HRVATSKE. CARINSKA UPRAVA. Carinski ured ______. PRIJAVA ZA UPIS U REGISTAR ...

Prilog uz prijavu broj 4 OBRAZAC

Prilog uz prijavu broj 4. OBRAZAC: Ovla{}eno lice potpisuje samo prilog uz prijavu, a sudija _ prilog uz izvornik re{ewa i registarski list. 1. Prilog uz prijavu za sud.

PRILOG 3. OBRAZAC ZA PROVJERU ... - Strukturni fondovi

PRILOG 3. OBRAZAC ZA PROVJERU PRIHVATLJIVOSTI I OCJENJIVANJE KVALITETE ... 2. faza – Provjera prihvatljivosti projekta, aktivnosti, ocjenjivanje kvalitete i provjera prihvatljivosti ... Razloženost proračuna projekta. Potvrđuje se ...

Prilog uz ponudu – Obrazac za procjenu rizika

Da li postoje bilo kakva negativna saznanja ili indicije o klijentu iz sredstava javnog informisanja ili iz nekih drugih zvaničnih i nezvaničnih izvora? 5. 0.

Obrazac 1006 - prilog uz Godisnju prijavu za porez na dohodak

Пореска управа. Образац 1006 - Прилог уз. Годишњу пријаву за порез на доходак за лица која остварују доходак од самосталне дјелатности. Пореска.

upute za podnositelje zahtjeva o načinu podnošenja zahtjeva te ...

10 ruj 2019 ... MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA. Javni poziv za dodjelu potpora radu zadruga hrvatskih branitelja. Upute za podnositelje zahtjeva.

Obavijest podnositeljima zahtjeva o statusu zahtjeva za ...

OPĆINA BOROVO. MULTIFUNKCIONALNA DVORANA BOROVO. 16. PORLZ016. OPĆINA NUŠTAR. REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE U ULICI.

prilog 3. obrazac za utvrðivanje kompetencija za posao - Moj Posao

Page 1. Kratk i vo di č za zap ošl javan je. 29. 8. PRILOZI. PRILOG 3. OBRAZAC ZA UTVRÐIVANJE KOMPETENCIJA ZA POSAO.

2019. APPRRR - APPRRR-a.

sustav i identifikacije zemljišnih parcela (Arkod). Služba za prava na plaćanja. Služba za kontrolu kvalitete Arkod-a. Služba za upisnik poljoprivrednika i registre.

Stranica 1 OBRAZAC 2 Obrazac popuniti čitljivo. Primljeno: Broj ...

država izdavanja i rokovi važenja. 13. Zanimanje ... U sljedeće rubrike upisati podatke za svako dijete posebno: 1. Ime i prezime ... (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice), izvadak iz.

Stranica 1 OBRAZAC 1 Obrazac popuniti čitljivo. Primljeno: Broj ...

Kod podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva zaokružiti ... Životopis - za sve pravne osnove – potrebno je da se punoljetne osobe detaljnije ...

Obrazac GRADJ-PCG 2020 obrazac i dodatak_za_sajt.xlsx

1 мар 2001 ... Цијена представља јединичну вриједност грађевинских радова извршених од стране ... Обрачун по m2 хоризонталне пројекције крова.

Obrazac FP - obrazac za placanje u ino 1 - Raiffeisen Bank

Napomena: U slučaju neizvršenja naloga za plaćanje zbog pogrešno popunjenih podataka, nastale troškove snosi nalogodavac. Note: If the payment order ...

A G R O N E T - Apprrr

tel. kontakt radno vrijeme ureda. Bjelovarsko-bilogorska. Bjelovar. 43000 Bjelovar, Ljudevita Gaja 2. 043/211-460, 043/221-460,. 043/227-460, 043/440-460,.

košnice - Apprrr

agregat**. - posuda (korito) za otklapanje saća. - otklapač saća. - topionik voska (parni, sunčani). - posuda za zagrijavanje i dezinfekciju voska (sterilizator voska).

APPRRR - SAFU

16 lis 2012 ... (bit će objavljen na internet stranicama APPRRR i MPO) ... kontaktirati telefonski MPO ili APPRRR (kontakt u APPRRR na kraju ove.

2019. APPRRR

2020.. U nastavku je popis mjera iz Programa ruralnog razvoja: ... broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG) koji se dodjeljuje prilikom upisa u Upisnik i osobni.

košnice - APPRRR-a.

ljestve (dvodijelne/trodijelne) na razvlačenje/izvlačenje. - kolica transportna (s dva kotača/»rudle«) maksimalne nosivosti do 250 kg. - solarni sustav do 4.000,00 ...

prijavni obrazac stipendiranje/2019 prijavni obrazac za projekt

„STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA“ ZA 2019. GODINU ... Adresa učenika/ce. Županija ... obrta za školsku godinu 2017./2018. i. 2018.

LAG-ovi s popisom pripadajućih JLS - APPRRR-a.

LAG FRANKOPAN. (91540136177). 767348. ZP. 27.6.2016 15:28:22. Karlovačka. Slunj. Bukovac Perjasički. 3. Crno Vrelo. 7. Cvijanović Brdo. 2. Cvitović. 279.

izmjene obrazaca_20022013 - Apprrr

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS, ISPIS I PRIJAVU ... za 4- upisati vrstu prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda: 1/prodaja na veliko; 2/prodaja na malo izvan ...

avni natječaj - Apprrr

8 svi 2019 ... mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda u 2019. godini ... zaštita od štete koju prouzrokuje tuča pokrivanjem redova sa zaštitnim mrežama ...

registar ugovora - APPRRR-a.

15 pro 2019 ... Otvoreni postupak ORCUS PLUS. d.o.o. 70812508533. 25.09.2019 12 mjeseci. 37.106,00. 9.276,50. 46.382,50. 15.10.2019. MV-05/2019.

EZP Elementi - Agronet - Apprrr

Sustav omogućuje pretragu po zadanim opcijama: • Arkod ID. • Domaće ime. • Vrsta uporabe. Nakon unosa željenih opcija klikom na „Pretraži“ sustav prikazuje ...

zeleno plaćanje - APPRRR-a.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. SADRŽAJ. Uvod. 5. 1. Jedinstveni zahtjev. 6. 2. Zelena plaćanja. 8. 3. Jeste li obveznik zelenih ...

1 DJEČJI VRTIĆ - APPRRR-a.

5.269.729,15. 2. DJEČJI VRTIĆ CVRČAK VIROVITICA. 5.090.285,86. 4.581.257,27. 3. DJEČJI VRTIĆ CVRKUTIĆ OROSLAVJE. 5.894.167,48. 4.106.368,80. 4.

Dječji vrtići - Apprrr

OPĆINA PRIVLAKA. 91. OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC ... DJEČJI VRTIĆ CVRČAK VIROVITICA. 76 ... DJEČJI VRTIĆI PETAR PAN VODNJAN –. SCUOLE ...

Zahtjeva - ZET-a

Broj pretplatne karte … ... 3. Prezime. 4. 5. Adresa prebivališta (podaci iz osobne iskaznice). Područje ... broj studentske iskaznice ili broj indeksa. Ime. O I B.

Pitanja i odgovori_13.03.2015. - Apprrr

13 ožu 2015 ... U Pravilniku o provedbi mjere 4.1, u okviru aktivnosti 4.1.1. ... je postupiti sukladno Zakonu o gradnji, Pravilniku o jednostavnim građevinama i.

Matični brojevi naselja - Apprrr

11 Požeško-slavonska. Alan. 000051 ... 09 Ličko-senjska. Dobra Kuća ... 05 Varaždinska. Korija. 30392 VIROVITICA. 04910. 10 Virovitičko-podravska. Korita.

Infografika isplate 2018. - Apprrr

APPRRR-a. Isplate. 2013. –2018. U 2018. godini ukupno je isplaćeno 5,6 milijardi HRK potpora. U samo 2 godine. 2017. – 2018. poljoprivrednicima je.

Uputa za prikupljanje ponuda - APPRRR-a.

PRIMJER APSOLUTNOG MODELA OCJENE PONUDA . ... 1. UVOD. Ova uputa namijenjena je korisnicima mjera Ruralnog razvoja i ribarstva radi objave ...

Kako funkcionira AGRONET - APPRRR-a.

Kako funkcionira AGRONET – iskustva i preporuke APPRRR ... AGRONET je optimiziran za Internet Explorer preglednik, a korisnicima ne preporučamo.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE PODNOŠENJE ... - APPRRR-a.

7 ožu 2017 ... (rauola), kivano (kao voće), čičoka, bijela rotkva (daikon), crna rotkva (povrtnica), feijoa, žižula. (ćićindula, čičimak, cicindra), sibirska borovnica ...

ugovor o poslovnoj suradnji - Apprrr

(1) Ugovorne strane ovog Ugovora o poslovnoj suradnji (u nastavku teksta: Ugovor) uvodno utvrđuju da se ovaj Ugovor odnosi na obveze i odgovornosti ...

Uputa za prikupljanje ponuda - Apprrr

PRIMJER APSOLUTNOG MODELA OCJENE PONUDA . ... 1. UVOD. Ova uputa namijenjena je korisnicima mjera Ruralnog razvoja i ribarstva radi objave ...

Sadržaj dokumentacije o nabavi - APPRRR-a.

opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen na grupe, ili u postupcima velike vrijednosti obrazloženje glavnih razloga zašto ...