izjava - AMBASADA BiH

Ja,. ,rođen________________,u______________________. (prezime i ime). (datum rođenja). (mjesto rođenja) sa prebivalištem u BiH na adresi: nosilac putne ...

izjava - AMBASADA BiH - Srodni dokumenti

izjava - Ambasada

Ja,. ,rođen________________,u______________________. (prezime i ime). (datum rođenja). (mjesto rođenja) sa prebivalištem u BiH na adresi: nosilac putne ...

izjava - AMBASADA BiH

Ja,. ,rođen________________,u______________________. (prezime i ime). (datum rođenja). (mjesto rođenja) sa prebivalištem u BiH na adresi: nosilac putne ...

izjava - BiH AMBASADA

Ja,. ,rođen________________,u______________________. (prezime i ime). (datum rođenja). (mjesto rođenja) sa prebivalištem u BiH na adresi: nosilac putne ...

vi2-ov~2 uputstvo za ovjeru punomoći, izjava i ... - Ambasada

LIČNU KARTU. Ukoliko osoba ne posjeduje važeći bh. pasoš/ličnu kartu, punomoć, izjava i nasljednička izjava se ovjerava na sljedeći način: 1. Ovjeru potpisa ...

Izjava o zaštiti osobnih podataka Tele2 doo (dalje u tekstu: Izjava) 1 ...

o Registracija na MojTele2 portal – Tele2 u svrhu izvršavanja ugovora koristi ... portala Moj Tele2 pod uvjetom da se korisnik prethodno registrira za njegovo ...

rođen-a - Ambasada

VI.2.a. - Obrazac punomoci - Authoriztion Form - 04062010. P U N O M O Ć. Ja, ... Potpis davaoca punomoći: U_____________________, ______ ...

punomo ć - BiH AMBASADA

da u moje ime i za moj račun može poduzeti slijedeće radnje: Punomoć dajem do: Potpis davaoca punomoći. U__________________,________201__g.

punomo ć - Ambasada

da u moje ime i za moj račun može poduzeti slijedeće radnje: Punomoć dajem do: Potpis davaoca punomoći. U__________________,________201__g.

punomo ć - AMBASADA BiH

da u moje ime i za moj račun može poduzeti slijedeće radnje: Punomoć dajem do: Potpis davaoca punomoći. U__________________,________201__g.

Untitled - Ambasada BiH Moskva

NASLJEDNIČKA IZJAVA god,. Ja dole potpisani(a)_. _, sin-kći. (djevojačko prezime_. ), rođen(a). JMBG. „, u mjestu opština/općina. , država nosilac pasoša ...

Obrazac – Punomoći - AMBASADA BiH

Ja,. ,rođen-a_____________u_______________. (ime i prezime). (datum). (mjesto) sa prebivalištem u BiH na adresi: nosilac putne isprave BiH: ...

Obrazac – Punomoći - BiH AMBASADA

Ja,. ,rođen-a_____________u_______________. (ime i prezime). (datum). (mjesto) sa prebivalištem u BiH na adresi: nosilac putne isprave BiH: ...

Obrazac – Punomoći - Ambasada

Ja,. ,rođen-a_____________u_______________. (ime i prezime). (datum). (mjesto) sa prebivalištem u BiH na adresi: nosilac putne isprave BiH: ...

Nasledstvo, odricanje od nasledstva - Ambasada Savezne ...

Postupak odricanja od nasledstva se prema nemačkom pravu može ... dostaviti izjavu o odricanju od nasledstva, pri čemu svojeručni potpis treba ... Ukoliko izjava o odricanju od nasledstva treba da se da (i) za maloletno lice, istu može dati.

Zahtjev za izdavanje nacionalne vize - Njemačka ambasada Sarajevo

Telefonnummer Broj fiksnog telefona. Mobilfunknummer Broj mobilnog telefona. Antrag auf Erteilung eines nationalen Visums. Zahtjev za izdavanje nacionalne ...

IZJAVA IZJAVA RODITELJA

Pored aktivnosti koje se provode u sklopu redovnih programa, djeca iz vrtića uključuju se. i u razne druge aktivnosti o kojima se prikupljaju podaci. Zakonom o ...

CROATIAN EMBASSY - "HRVATSKA AMBASADA" U CANBERRI ...

ISTRAŽ. ZAGREB. GOD. 8 (1999),. BR. 1 (39),. STR. 111- 136. ČiZMIĆ, 1.: CROATIAN EMBASSY... 112 ... Ni Australska ambasada u Beogradu, dakako pod pri-.

izjava

Planer putovanja Hrvatskog autokluba (http://map.hak.hr) – izlistanje za mjesto rada, međumjesni prijevoz, mjesto stanovanja;. • Preslika osobne iskaznice ili ...

Izjava o

I Z J A V A. Podpisani(-a). , rojen(-a). , stanujoč(-a). , dajem v zvezi s prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje kot družinski član – zakonec, zunajzakonski ...

Izjava studenta/ice

Adresa prebivališta: OIB: U svrhu učlanjenja u Student servis, Studentskog centra u Zagrebu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću dajem sljedeću:.

Obrazac 4 - Izjava

Образац 4. Редни број са Обрасца 2: Јединствени матични број грађана. Изјава*. Сагласан-на сам да ми се изврши уплата доприноса на основицу која ...

Tabularna izjava

čest. zem. 3683, ŠUma,čest. zem. 8-1-39.štmtu, z.u. 4-100;. - čest. zem. 7399, suma. pov. 6547 m2, Z.U. 54/1: - čest. zem. 8432/1. šuma. čest. zem. 8432/3.

Izjava ZOPP-S

dajem slijedeću. IZRIČITU PISANU SUGLASNOST. Ja ......................................................................................................................................................................... .

NASLJ IZJAVA

da u cijelosti prihvatam svoj dio nasljedstva poslije smrti. da u cijelosti prihvatam svoj dio nasqedstva poslije smrti /prezime–djevo a~ko ...

izjava obcine - Gov.si

S podpisom in žigom te izjave, ki velja kot izjava v 4. alineji 10. točke Javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki ...

IZJAVA O SUGLASNOSTI

sudjeluje u natjecanju Školski laboratorij 2015. te da njegova video prezentacija bude objavljena na Portalu za škole www.skole.hr u skladu s Pravilima ...

izjava - ZZZS

I Z J A V A. Podpisani(-a). ,rojen(-a). , stanujoč(-a). , dajem v zvezi s prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje po 20. točki prvega odstavka 15. člena Zakona o ...

NASLJEDNIČKA IZJAVA

Ja dole potpisani(a). , sin-kći________________,. (djevojačko prezime__________________), rođen(a). god,. JMBG____________________________ ...

IZJAVA O PRAVIMA

Izuzetno, sudija slobode i pritvora, ili sudija na zahtjev tužilac Republike može odlučiti dva dodatna ... Imate pravo zahtijevati kraj policijskog pritvora. Možete zahtjevati od tužioca Republike, sudija ili sudije sloboda i pritvora, u momentu.

Izjava o osnivanju

Ja, MIRJANA BORIC, javni biljeZnik u Osijeku potvrdujem da udinjene promjene lzjave o osnivanju za OSJECKI SAJAM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, ...

Izjava za roditelje.pdf

sudjeluje u natjecanju Školski laboratorij 2015. te da njegova video prezentacija bude objavljena na Portalu za škole www.skole.hr u skladu s Pravilima ...

Izjava - prijevoz

Planer putovanja Hrvatskog autokluba (http://map.hak.hr) na temelju kartografske podloge Google Maps. •. Preslika osobne iskaznice ili prijave o boravištu.

IZJAVA O NEAKTIVNOSTI

Obrazac: IZJAVA-NPF. Naziv obveznika: Šifra djelatnosti: Sukladno članku 28. stavku 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih.

IZJAVA O LEKTURI

Page 1. IZJAVA O LEKTURI. Ja,. izjavljujem da je rad naslova. autora/ice. lektoriran prema pravilima hrvatskoga jezika. Datum. Potpis lektora.

Izjava vlasnika

IZJAVA I SUGLASNOST. (ispunjava vlasnik nekretnine). , OIB: MBG: s prebivalištem u grad/općina. , naselje ulica i kbr. vlasnik sam obiteljske kuće koja se ...

izjava - HZZO

rodiljnim i roditeljskim potporama o pravu na rodiljni dopust i način njegova korištenja obavijesnim letkom dobivenim uz ovu pisanu izjavu. II. Izjavljujem da ću ...

izjava o odgovornosti - WOOP!

polno odgovornost. A: IZJAVA UPORABNIKA. Izjavljam, da se športne dejavnosti v trampolin parku Woop! Ljubljana udeležujem prostovoljno in na lastno željo.

Izjava o okolišu - HiPP

31 pro 2019 ... kes i Probavin). 2001. Dolazi do promjene vlasničke strukture, 01.03.2001. tvrtku kupuje HiPP Beteiligungs AG i postaje 100 %-tni vlasnik.

Izjava suglasnost roditelja

IZJAVA/SUGLASNOST ZAKONSKOG SKRBNIKA/STARATELJA. Ja, ... ( ulica i kućni broj). Kao zakonski skrbnik/startelj dajem suglasnost/izjavljujem da ...

pisana izjava izvođača - TVZ

način provedbe stručnog nadzora. - završno izvješće nadzornog inženjera. - pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine.

izjava - Darkom Daruvar

Upoznat/a sam sa činjenicom da se izjavom o trajnom odricanju grobnog mjesta, nemam pravo više koristiti istim, te da se ono prenosi na tvrtku Darkom d.o.o. ...

Izjava o sukladnosti - Ellabo

Elektrotehnika d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge. Ulica Nikole Tesle 16, 48260 Križevci, Hrvatska. Tel: 385 48 682-789, Fax: 385 48 681-613 e-mail: ...

Izjava - Pergament promet doo

... odgovara osobinama navedenim u tehnickim karakteristikama Office Premium Cut-size, kod FTP-PAP-0005. 100 gr papir se proizvodi u sljedecim formatima:.

1. Izjava o dostavljenoj dokumentaciji

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉЕНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ. Пријављујем се на конкурс за упис полазника у Центар за основну полицијску обуку, објављен.

Izjava o izvanbračnoj zajednici

I Z J A V A. Slobodnom voljom izjavljujemo da ... ne živi u drugoj izvanbračnoj zajednici. Isto tako izjavljujemo da živimo u zajedničkom kućanstvu na adresi ...

IZJAVA O PRIMANJU STIPENDIJE

IZJAVA. O PRIMANJU STIPENDIJE. Izjavljujem da sam u kalendarskoj godini 2017. primao/la stipendiju koja se financira iz: a) javnih izvora (nije potrebno ...

izjava - Grad Gračanica

da ne primam stipendiju ili kredit od drugog organa. Izjavu dajem u svrhu dokaza uz prijavu na Konkurs za dodjelu stipendije za školsku. 2019./2020. godinu ...

izjava o lastnostih-tk 90 s6.3 - Domtrade

Heplast-pipe d.o.o.. Kralja Zvonimira 38, 40323 Prelog, Hrvaška. 5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge:.

izjava o svojstvima - Reyher

Vijci sa šesterostranom glavom, standardni ili preinačeni, izrađeni od ugljičnih ili ... DIV Ltd. HR-10430 Samobor, Bobovica 10a. Place of production: Plant Knin, ...

Pristupna izjava - Syngenta

Pravila sudjelovanja i članstva u OptiTech Klubu (OTK). OptiTech Klub organizira. Syngenta Agro d.o.o.. Samoborska 147. 10090 Zagreb. • Članom OptiTech ...

izjava o lastnostih - Veto

3. Predvidena uporaba proizvoda: Odvod produktov zgorevanja iz zgorevalnih naprav v zunanjo atmosfero. 4. Proizvajalec. LIM-MONT d.o.o.. Vrbanovec, Braće ...

Izjava - Komunalac Korenica

KOMUNALAC d.o.o. KORENICA. OIB:35080102633. IBAN HR73 2340 0091 1101 0949 8. Trg sv. Jurja 12. 53230 Korenica. Tel.: 053/776-518, Fax: 053/776- ...

izjava - Lopar Vrutak

Page 1. LOPAR VRUTAK D.O.O.. LOPAR 381/A. 51281 LOPAR. OIB:46240349814. IZJAVA. Kojom ja. oib: na.

izjava o lastnostih - Fragmat

IZOSELF PE plus - R samolepilni bitumenski trak z nosilcem steklenega voala in ojačane PE folije ;. 20 m x 0,1 m x 1,2 mm ali 20 m x 0,2 m x 1,2 mm ali 20 m x 0 ...

OBRAZEC 3-F 1 IZJAVA O IZPOLNJE

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAKONSKIH POGOJEV (pravne osebe). Spodaj podpisani/a. _. (ime in priimek ponudnika) izjavljam, da: pravna oseba izpolnjuje ...

izjava o svojstvima - Samoborka

CSS d.o.o., Savska cesta 144a,10000 Zagreb, ID. 2481. 2481-CPR-0270, 1.izmjena, 22.siječnja 2018. 6. Objavljeno svojstvo. Bitne značajke. Svojstvo.

izjava - Porezna uprava

IZJAVA kojom dajem suglasnost Ministarstvu financija, Poreznoj upravi Republike Hrvatske da mi. Potvrdu o određenom i dodijeljenom OIB-u i rješenje o ...

izjava o sukladnosti - Tehno Mag

www.tehnomag.com. TR: 2500009-1101226372 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.. Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: ...

Pristopna izjava NSTTS

sindikata določeno članarino, katero se mi lahko odteguje od plače pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 100 delavcev, oziroma kot zaposleni pri delodajalcu, ...

Izjava o lastnostih - Domtrade

Goriške opekarne. Renče, Merljaki 7. SI 5292 Renče. IZJAVA O LASTNOSTIH. DECLARATION OF PERFORMANCE. Št. ZSE 01-13. 1. Enotna identifikacijska ...