1. UVOD Brodogradnja je širok pojam. Područje brodogradnje ...

Sustavi gradnje i konstrukcija broda su vrlo kompleksne teme te se o njima u ... donji dijelovi broda opterećeni težinom tereta, konstrukcije i brodskih uređaja ...

1. UVOD Brodogradnja je širok pojam. Područje brodogradnje ... - Srodni dokumenti

1. UVOD Brodogradnja je širok pojam. Područje brodogradnje ...

Sustavi gradnje i konstrukcija broda su vrlo kompleksne teme te se o njima u ... donji dijelovi broda opterećeni težinom tereta, konstrukcije i brodskih uređaja ...

Razvoj i prostorni raspored brodogradnje u svijetu Brodogradnja ...

je industrijska grana koja značajno utječe na okoliš, pa je jedan od razloga napuštanja te djelatnosti u visokorazvijenim zemljama postavljanje visokih ekoloških ...

UVOD – Introduction PODRUČJE ISTRAŽIVANJA – Research area ...

A.Gray – velika paprat h. 27. Dryopteris filix-mas (L.) Schott – šumska paprat h. 28. Epimedium alpinum L. - biskupska kapica g. 29. Euonymus latifolius (L.) Mill.

P L A N civilne zaštite za područje Osječko-baranjske županije UVOD

20 lis 2015 ... Mobilizaciju pripadnika civilne zaštite provodi Područni ured Osijek, Državne uprave za zaštitu i ... Veterinarska ambulanta VETOSAN, Osijek.

Ustavno pravo Pojam Ustav Pojam i bitna svojstva Predmetni ...

Konstitutivni akti Republike Srpske. Ustavno uređenje Republike Srpske. Organizacija vlasti Republike Srpske. Osnivanje i ustavno uređenje Federacije Bosne i ...

69 Analizirajmo prvi pojam. Pojam 'političko djelovanje' može se ...

Uz pojmove ~političko djelovanje« »znanstveno-tehnički svijet~. Franjo Zenko. Centar za povijesne zmntosti SveućHiJta, Zagreb. Sažet11k. Dvoznačnost ...

Cijene su bez PDV-a Kvalitetni proizvodi * Širok ... - Prim Invest

Uredski stol, bukva, lijevi. V720xD2000xŠ1200m m ... Uredska stolica visoki naslon, plava. Š455xD440xV460-590mm ... Sklopivi radni stol. Art.br. 25658.

PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI PODRUČJE ... - unizg

Mirko Ajdučić, Ivan Krajina. 39. Lovorka Batelja. 40. Antonija Begonja, Nada Bilopavlović. 41. Dražena Bjeloš, Mario Ćuk. 42. Snježana Dotlić, Ivan Čima. 43.

DOGODKI: Modra ptica poletela k Mojci Širok ... - Mladinska knjiga

21 dec 2017 ... Časopis Naglas • izdaja Mladinska knjiga Založba, d.d., Ljubljana, Slovenska 29 • Uredniški odbor: ... mi je najbolj znano ime Jamie Oliver,.

Zagreb, 13 - Hrvatska brodogradnja

Spomenimo samo, prvi potpuno čelični brod izgrađen još daleke 1902. u brodogradilištu Kraljevica ili najveće vojne brodove austrougarske ratne mornarice (u ...

TROGIRSKA TRADICIJSKA BRODOGRADNJA

brodogradilišta nalaze gusari i pirati kojima bi ovakvi brodovi mogli trebati. ... Braču. Tu je radio do 1887. kada se preselio u Krilo Jesenice kod Splita.

Promišljanja 41. Mala brodogradnja - Fsb

Promišljanja 41. Mala brodogradnja. Prije 65 godina u okviru kolegija Brodogradilišta i tehnologija brodogradnje na. Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ...

BRODOGRADNJA U EUROPSKOJ UNIJI I HRVATSKOJ ...

situaciji, hrvatska je brodogradnja dodatno opterećena zahtjevima za reformama ... BSO; Brodotrogir; Kraljevica; Viktor Lenac i Uljanik), 14 srednjih i 352 mala.

Ima li hrvatska brodogradnja budućnost? - Savez samostalnih ...

Ima li hrvatska brodogradnja budućnost? Str. 6. ... Brodogradnja je bila tema i brojnih konferencija za novinare SMH-iS-a ... i komunikacijske tehnologije, mala.

Fakultet strojarstva i brodogradnje - FSB

Tablica 4. Usporedba rezultata toplinskog učina na strani vode i zraka . ... Specifični toplinski kapacitet za srednju temperaturu vode prema [4] iznosi:.

fakultet strojarstva i brodogradnje - WordPress.com

1 ruj 2012 ... Domitran Biserka, SSS. 28. Držanić Marija, SSS. 29. Držanić Mirjana, SSS. 30. Duić dr. sc. Neven, redoviti profesor. 31. Levanić Leticija, SSS.

S veu č ili š teu Z agrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje - FSB

navedenu literaturu. Zahvaljujem se mentoru doc. dr. sc. Mihajlu Firak na korisnim diskusijama i sugestijama tokom izrade diplomskog rada. Jadran Barač ...

Fakultet strojarstva i brodogradnje - unizg

15 tra 2019 ... Kajfeš, Ita. 02/04/1997. 0715 - Mechanics and metal trades. F. WS 2019/20 ... Pavlek, Elena. 20/07/1995. 0715 - Mechanics and metal trades. S.

Fakultet strojarstva i brodogradnje ZAVARIVANJE ... - FSB

U ovom radu obraĎeni su moderni MAG postupci koji se primjenjuju pri zavarivanju cjevovoda velikih promjera koji se koriste za transport nafte ili plina.

arheologija jadranske plovidbe i brodogradnje - UniZD

25 velj 2019 ... Osim uvodnog predavanja, početak ciklusa obilježit će i prigodna izložba pod naslovom PLOVITI SE MORA. – Jadranski tradicijski brodovi i ...

završni rad - Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje ...

Slika 6. Motorna pila McCulloch CS 42S [7] . ... Konfiguracija za pričvršćenje motora motorne kose . ... motorne šprice, škare za živicu, bušač rupa i drugi strojevi.

sveučilište u zagrebu fakultet strojarstva i brodogradnje

Ključne riječi: stroj za savijanje cijevi, cijev, cijevni luk, savijanje cijevi, vlačni test u toplom stanju, torzioni test, izduženje, naprezanje plastičnog tečenja, brzina ...

diplomski rad - Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje ...

Norma DIN 19643 „Bazenska tehnika“ propisuje određene smjernice u kojima se naglasak stavlja na blisku suradnju arhitekta, inženjera građevine i stručnog ...

nastavni programi studija strojarstva brodogradnje i ... - Fsb

Mehanika II. 3. 2 ... RS. RI. II. IM. MR. Matematika. 20. 22. 20. 22. 24. 23. 20. 20. 18. Mehanika. 16. 16 ... Ivo Alfirević; Dragan Pustaić; Jurica Sorić; Juraj Saucha.

Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje ... - FSB

ZAVRŠNI PROJEKT. UPRAVLJANJE ROBOTOM PRIMJENOM. GENETSKIH ALGORITAMA. Voditelj rada: Student: Dr.sc. Bojan Jerbić. Jadran Barač. Zagreb ...

0 sveučilište u zagrebu fakultet strojarstva i brodogradnje ... - FSB

PRORAČUN VRATILA PRIMJENOM NORME DIN 743. I METODE ... Tako je u ovom radu izveden kontrolni izračun kritičnih presjeka vratila na dva načina:.

izgradnja konkurentske sposobnosti hrvatske brodogradnje

10 tra 2008 ... RAZVOJNE MOGUĆNOSTI HRVATSKE BRODOGRADNJE U ... furnira, proizvodnju šperploča, panel-ploča, ploča od iverice i drugih panela i ...

Organizacijska struktura Fakulteta strojarstva i brodogradnje ... - Fsb

Katedra za mehaniku fluida. • Laboratorij za hidromehaniku i hidrauličke strojeve. Katedra za turbostrojeve. Katedra za inženjerstvo vode i okoliša. • Laboratorij ...

sveučilište u zagrebu fakultet strojarstva i brodogradnje ... - CORE

turbonabijanjem, s naglaskom na upravljačke komponente (aktuatore, ... The fourth chapter develops a mathematical model of turbocharged Diesel engines. ... budućnost dizelskog motora. ... zvuka – tzv. nadzvučne brzine strujanja. ψegr.

Razvoj i prostorni raspored brodogradnje u svijetu ... - UniZd

Neke zemlje tradicionalno jake brodogradnje danas su gotovo u potpunosti napustile tu djelatnost (Velika Britanija, Švedska i Danska). ▫ Brodogradnja je.

sveučilište u zagrebu fakultet strojarstva i brodogradnje utjecaj ... - FSB

26 lis 2016 ... polumjer kuglice korištene u pokusu kalotesterom. E μm ... PACVD postupkom za nanošenje SixNy prevlaka koristi se plazma za disocijaciju.

Obilje`avanje 90. obljetnice Fakulteta strojarstva i brodogradnje ...

11 stu 2009 ... godine, obilje`ila je 90. obljetnicu. Me|u njima je i Fakultet strojarstva i brodogradnje. Zbog osobite va`nosti tog Fakulteta u osni- vanju i radu ...

Uvod 1. Uvod Za suzbijanje biljnih bolesti koriste se agrotehniĉke ...

Za suzbijanje biljnih bolesti koriste se agrotehniĉke mjere, uzgoj otpornih ... ulja i ekstrakti razliĉitih biljaka, pa tako i Aloe vera kao mogućnosti korištenja u.

1. Uvod u Bibliju (SZ i NZ) 2. Uvod u teologiju 3. Osoba i djelo Duha ...

Svrhovit život. Zagreb. STEPress. - Barna, George; (1997.). Leaders on Leadership. Ventura, California. USA. Regal. 4. Savjetovanje. - Pfeifer, Samuel; (1996.).

Uvod u termodinamiku - << Uvod u statisticku fiziku >> - grdelin

termodinamičke parametre zove se jednadžba stanja. ▷ jednadžba stanja idealnog plina: pV = zRT, povezuje tlak p, volumen V, broj molova z i temperaturu T.

Uvod v TUJERODNE INVAZIVNE VRSTE Uvod v ... - ZGS

TUJERODNE INVAZIVNE VRSTE. P - 1. Vsebina: Marijan Denša, Oblikovanje: Gregor Štancar. KAKŠNI so njihovi VPLIVI? ZDRAVJE LJUDI. Viri: Projekt Thuja ...

fakultet elektrotehnike i računarstva fakultet strojarstva i brodogradnje

PREDUVJETI ZA UPIS SU POLOŽENI SLJEDEĆI. PREDMETI NA DRŽAVNOJ MATURI: • Hrvatski jezik – osnovna ili viša razina. • Matematika – viša razina.

Područje M O N T A Ž A - Fsb

http://titan.fsb.hr/~zkunica/nastava/T2PT2/vjezbe/. KOLOKVIJ ... B. Vranješ, B. Jerbić, Z. Kunica, 2.14 Montaža, Inženjerski priručnik, Školska knjiga,. Zagreb (u ...

Pojam uprave - Vup

®Pojam uprava ima dvojako značenje: u jednom ... Javna uprava, koja predstavlja državnu upravu, lokalnu ... Hrvatskoj “lokalna samouprava i uprava” gdje je.

POJAM ODGOVORNOSTI

... na koje upućuje odgovornost: subjekt odgovornosti, objekt odgovornosti, za što je tko. 17 ... Ovako shvaćen, pojam odgovornosti pretpostavlja znanje, volju i slobodu kao nužne elemente ... Lice drugoga je golo, ranjivo, krhko. Drugi dolazi iz ...

Matematicˇki pojam

osobitost je kvadrata u skupu pravokutnika,. “raspolavljanje ... 2) Pojmovi pravokutnik i romb imaju iste rodove. ... njicu trokuta, pravokutnik, romb, kvadrat i.

KAZALIŠTE KAO POJAM

dramaturgija, povijest kazališta, estetika kazališta i teorija i metodologija teatrologijskih istraživanja. 6. 4 Usp. Nikola BATUŠIĆ, Uvod u teatrologiju, Zagreb, ...

Pojam momenta

Varignonov teorem (sl. d.): moment sile tF u odnosu na tocku A jednak je zbroju momenata njezinih komponenata tFi u odnosu na tu tocku: Ĺ. MtF{A“ trt. F {A ˆ tF ...

Matematicˇki pojam - PMF-MO

osobitost je kvadrata u skupu pravokutnika,. “raspolavljanje ... 2) Pojmovi pravokutnik i romb imaju iste rodove. ... njicu trokuta, pravokutnik, romb, kvadrat i.

Pojam testiranja - CET

Testiranje je veoma važna aktivnost u razvoju softvera koja je posebno dobila na zna- ... Programiranje je intelektualan posao koji je podložan greškama.

Područje XVIII - HZZ

Hotelijersko-turistički tehničar/hotelijersko-turistička tehničarka. Grafički tehničar/grafička tehničarka. Upravni referent/upravna referentica. Ekonomist/ ...

POJAM UNDERGROUNDA UNDERGROUND

figuracijom u umjetnosti desetog desetljeća, odnos underground umjetnika prema ... (krajnje uvjetno) američki pop art, njemačka socijalna umjetnost dvadesetih ...

Pojam dvojnog razlomka

може заменити разломачком цртом, имамо: : b a d c d c b a. = . Тај израз је двојни разломак. Дефинисати двојни разломак и његове чланове. Пошто је :.

Taj bolni pojam bijekcije*

21 lis 2015 ... Ključne riječi: funkcija, injekcija, surjekcija, bijekcija. Pojam funkcije. Funkcija je jedan od najvažnijih matematičkih pojmova. Učenici se s njime ...

Nietzscheov pojam nihilizma

2 Danko Grlić, »Smisao i sudbina filozofije Friedricha Nietzschea« u: Friedrich ... 55 Goran Gretić, »Nietzscheovo tumačenje historije«, Politička misao, 44/3 ... krunu nasmijanoga, tu krunu vijenca od ruža: vama, braćo moja, bacam tu krunu!

1. Pojam menadzmenta - VSSP

Ova definicija objainjava menadzment sa stanoviSta samo funkcije vodenla 1eng. ... Radi preglednosti dajemo prikaz definicija menadzmenta (okvir l.). Okvir 1.

1. POJAM I DEFINICIJA ORGANIZACIJE

POJAM I DEFINICIJA ORGANIZACIJE. 1.1 Osnove definisanja organizacije. -neodredjenost prilikom upotrebe termina organizacija. -organizacije je višeznačni ...

POJAM TROFAZNIH SISTEMA

potrošača. ▫ Linijski (međufazni) napon je napon između dva voda trofazne struje. ▫ Linijska (međufazna) struja je struja koja prolazi jednim vodom trofazne linije.

Pravni pojam novca

U °lanku autor ukazije na funkcije novca, analizira razna teorijska miň- ša˝a o novcu ... novac) su pokretne stvari, potroňne stvari i stvari odreŠene po rodu. Nov-.

1.1. Pojam gibanja - Element

Brzina. 1.3. Pravocrtno gibanje. 1. Neka zvijezda je od Zemlje udaljena 50 godina svjetlosti. Kolika je ta udaljenost izražena u kilometrima? Brzina svje- tlosti je c ...

1. POJAM ODNOSA S JAVNOŠĆU

Odnosi s javnošću predstavljaju umeće rada i govora koji će stvoriti povoljno ... Korporativni (proslave godišnjica, posete i obilasci, sajmovi, forumi, seminari, ...

1 Pojam funkcije - Poincare

1 Pojam funkcije f : X → Y gde su X i Y nepr—zni skupovi @X E domenD Y E kodomenA je funkcija —ko. (∀x ∈ X)(∃!y ∈ Y )f(x) = yD @z— sv—ki element iz ...

Pojam računovodstva - EFOS

financijsko i poslovno izvješćivanje i interpretiranje računovodstvenih politika. L. Crnković, J. Martinović, Financijsko računovodstvo, Ekonomski fakultet u ...

Plazma - otkriće i pojam

Četvrto stanje materije ili plazma javlja se u Zemljinoj atmosferi na visinama ... kojima je Zemlja bila predstavljena u vidu male namagnetisane kuglice (koja je ...

Pojam i karateristike kurikuluma

Pojam ''kurikulum'' vezuje se za pedagogiju iz doba baroka i znači ''tok obrazovanja''. Ovaj pojam u svom obrazovnom značenju ostao je u upotrebi u ...